Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Accounting
ga fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en employees
SAINMHÍNIÚ 1.Employees are defined as all persons who, by agreement, work for another resident institutional unit and receive a remuneration (recorded as D.1 compensation of employees).
International agreement
en Convention concerning the Protection against Accidents of Workers Employed in Loading or Unloading Ships | (Shelved) Protection against Accidents (Dockers) Convention, 1929
NÓTA ILO<br>Date of adoption: 21.6.1929<br>Date of entry into force: 1.4.1932<br>Revised in 1932 by Convention No 32 and in 1979 by Convention No 152<br>No longer open to ratification<br>"Shelved convention" ( IATE:3545235 )<br>C28
fr Convention sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 | Convention concernant la protection des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des bateaux contre les accidents
SAINMHÍNIÚ convention concernant la protection des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des bateaux contre les accidents TAGAIRT OIT, http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312173:NO [8.8.2012]
NÓTA Date d'adoption: 21.6.1929<BR>Date d'entrée en vigueur: 1.4.1932.<BR>C28<br><b>Cette convention a été révisée en 1932 par la convention n° 32.
de Übereinkommen über den Schutz der mit dem Beladen und Entladen von Schiffen beschäftigten Arbeitnehmer gegen Unfälle
NÓTA XREF: Geändert durch IAO-Übereinkommen Nr. 32 vom 27.04.1932 und Nr. 152 vom 27.06.1979.;MISC: Genf, 21.06.1929.
International agreement
ga an Coinbhinsiún maidir le Fostaithe ar Mic Léinn iad TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention concernant les stagiaires
NÓTA MISC: Signature: 1950.04.17 Brussel/Bruxelles
de Übereinkommen über Gastarbeitnehmer
SAINMHÍNIÚ Geschlossen zwischen den Regierungen Belgiens, Frankreichs, Luxemburgs, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs. Deutschland und Italien sind mit dem Protokoll vom 10.12.1956 beigetreten.
NÓTA MISC: Brüssel, 17.04.1950.
International agreement · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
de Übereinkommen über die Pflichtversicherung der Arbeitnehmer der landwirtschaftlichen Betriebe für den Fall des Ablebens
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 29.06.1933.
International agreement · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
de Übereinkommen über die Pflichtversicherung der Arbeitnehmer der landwirtschaftlichen Betriebe für den Fall der Invalidität
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 29.06.1933.
International agreement · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
de Übereinkommen über die Pflichtversicherung der Arbeitnehmer der landwirtschaftlichen Betriebe für den Fall des Alters
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 29.06.1933.
International agreement · Social affairs · Employment
ga an Coinbhinsiún maidir le hObair Oíche Daoine Óga atá Fostaithe in Earnáil na Tionsclaíochta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie | Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919
SAINMHÍNIÚ Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie TAGAIRT OIT, http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312151:NO [7.8.2012]
NÓTA Date d'adoption: 28.11.1919 <br>Date d'entrée en vigueur: 13.6.1921<br>C6
Economy · Business activity
ga EBO TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ceannach thar barr amach ag na fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en ETO | employee take-over | EBO | employee buyout
SAINMHÍNIÚ restructuring strategy in which employees buy a majority stake in their own firms TAGAIRT Investopedia > Dictionary > Employee Buyout - EBO, http://www.investopedia.com/terms/e/ebo.asp#axzz2DRdIQiBh [28.11.2012]
NÓTA This form of buyout is often done by firms looking for an alternative to a leveraged buyout. Companies being sold can be either healthy companies or ones that are in significant financial distress. <HR> Investopedia > Dictionary > Employee Buyout - EBO, http://www.investopedia.com/terms/e/ebo.asp#axzz2DRdIQiBh [28.11.2012] <HR>See also <LI><I>leveraged employee buyout</I> (narrower) [ IATE:3547596 ]
Employment
ga coinneáil fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Shainaithin sí réimse beart, lena n-áirítear bainistíocht straitéiseach acmhainní daonna (soláthar foirne, oiliúint agus forbairt, bainistíocht fheidhmíochta agus luach saothair, agus cleachtais chumarsáide agus rannpháirtíochta), comhpháirtíocht, straitéisí éagsúlachta agus comhionannais, agus socruithe solúbtha oibre, atá bainteach le leibhéil níos airde d'fheidhmíocht ghnó maidir le táirgeacht saothair, <B>coinneáil fostaithe</B> agus nualaíocht.' TAGAIRT 'Tuarascáil Bhliantúil don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2008', An Oifig Náisiúnta um Fhorbairt Eacnamaíocht agus Shóisialta, edepositireland.ie/bitstream/handle/2262/72783/2008_Irish.pdf?sequence=2&isAllowed=y [1.10.2015]
en employee retention
SAINMHÍNIÚ ability of an organisation to retain its employees TAGAIRT Management Guru, <i>New Paradigms in Employee Retention</i> http://www.managementguru.net/employee-retention/ [22.7.2014]
Preparation for market
ga coiste fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr comités d'entreprise,d'établissement...
SAINMHÍNIÚ compte de tiers qui enregistre à son crédit le montant des sommes mises à la disposition des comités d'entreprise, d'établissement, et qui est débité des versements effectués à ces comités TAGAIRT d'après La Revue fiduciaire,n°770 & 798,1993
EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga comhairle fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr conseil d'entreprise | comité d'entreprise
NÓTA Belgique -- France
LAW · Preparation for market
ga conradh fostaithe le haghaidh aistir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en voyage charterparty
SAINMHÍNIÚ a contract whereby the lessor (the shipowner or demise or time charterer) places all or part of the carrying capacity of a ship at the disposal of the lessee (the voyage charterer) for the transport of goods agreed upon, on one or more voyages, for a consideration called "freight", based on the quantity of cargo carried, and usually payable at the end of the voyage TAGAIRT Admiralty Law.com, Glossary by William Tetley
Accounting
ga costas úis (le haghaidh plean sochair fostaithe) TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en interest cost (for an employee benefit plan)
SAINMHÍNIÚ The increase during a period in the present value of a defined benefit obligation which arises because the benefits are one period closer to settlement. TAGAIRT IASCF, Key term list
European civil service
ga duine atá fostaithe ag an gCoimisiún TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Accounting
ga fostaithe agus daoine eile a sholáthraíonn seirbhísí dá samhail TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Social security · Employment
ga gníomhaíocht mar dhuine fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Mura bhforáiltear a mhalairt le hAirteagal 16 den Rialachán cur chun feidhme, i gcás ina saothraíonn duine a ghníomhaíocht i mBallstát seachas sa Bhallstát atá inniúil faoi Theideal II den bhun-Rialachán, cuirfidh an fostóir, nó i gcás duine nach saothraíonn <b>gníomhaíocht mar dhuine fostaithe</b>, an duine lena mbaineann, ar an eolas institiúid inniúil an Bhallstáit arb í a reachtaíocht is infheidhme, roimh ré, aon uair is féidir é.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA
ga gníomhaíocht fostaíochta TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en activity as an employed person | employed activity
SAINMHÍNIÚ any activity or equivalent situation treated as such for the purposes of the social security legislation of the Member State in which such activity or equivalent situation exists TAGAIRT Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems, Art 1a, CELEX:32004R0883/EN
NÓTA See also: <i>self-employment </i> [ IATE:755222 ]
fr activité salariée
SAINMHÍNIÚ activité que l'intéressé exerce pour autrui et en contrepartie de laquelle il reçoit une rémunération TAGAIRT Précis Dalloz, Droit du travail
NÓTA En droit de la sécurité sociale de l'UE, désigne «une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit».<HR> RefNote: règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, art. 1er, pt a), [ CELEX:02004R0883-20170411/FR ]<HR>Voir aussi:<br>- <i>activité non salariée</i> [ IATE:755222 ]
de Beschäftigung
SAINMHÍNIÚ jede Tätigkeit oder gleichgestellte Situation, die für die Zwecke der Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird oder die gleichgestellte Situation vorliegt, als solche gilt TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit CELEX:02004R0883-20170411/DE
Statistics · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga grúpa fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Preparation for market
ga iompar earraí agus iompar fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr transports de biens et transports collectifs du personnel
SAINMHÍNIÚ compte de charge qui enregistre les frais de transports de biens et de transports collectifs du personnel TAGAIRT d'après La Revue fiduciaire,n°770 & 798,1993
Preparation for market · Means of communication · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga ionadaíocht fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ionadaíocht lucht saothair TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
National accounts · Statistics · Remuneration of work
ga luach saothair fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga cúiteamh d'fhostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en compensation of employees | employee compensation
SAINMHÍNIÚ total remuneration, in cash or in kind, payable by an employer to an employee in return for work done by the latter during an accounting period TAGAIRT Regulation (EU) No 549/2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union, CELEX:02013R0549-20150824/EN
NÓTA Compensation of employees is made up of the following components: <br>(a) wages and salaries [ IATE:1572532 ] (D.11): <br>— wages and salaries in cash [ IATE:1691065 ],<br>— wages and salaries in kind [ IATE:1690675 ]; <br>(b) employers' social contributions [ IATE:1690895 ] (D.12): <br>— employers' actual social contributions [ IATE:1550537 ] (D.121):<br> — employers' actual pension contributions (D.1211), <br> — employers' actual non-pension contributions (D.1212), <br>— employers' imputed social contributions [ IATE:1690894 ] (D.122):<br> — employers' imputed pension contributions (D.1221), <br> — employers' imputed non-pension contributions (D.1222) <hr><i>Reference</i>: Regulation (EU) No 549/2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union, CELEX:32013R0549/EN
fr rémunération des salariés
SAINMHÍNIÚ total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes TAGAIRT Règlement (UE) N° 549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, CELEX:02013R0549-20150824/FR
NÓTA La rémunération des salariés se compose des éléments suivants:<br>a) salaires et traitements bruts (D.11): <br><LI> salaires et traitements en espèces; <LI> salaires et traitements en nature;<br><br>b) cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12):<br><LI> cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121):<br><LI> cotisations de pension effectives à la charge des employeurs (D.1211),<br><LI> cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs (D.1212),<br><LI> cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122):<br><LI> cotisations de pension imputées à la charge des employeurs (D.1221),<br><LI> cotisations imputées autres que de pension à la charge des employeurs (D.1222).<br><br>Règlement (UE) N° 549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, CELEX:02013R0549-20150824/FR [16.11.2018] <br><br>Voir aussi:<br>— salaires et traitements bruts [ IATE:1572532 ]<br>— salaires et traitements en espèces [ IATE:1691065 ],<br>— salaires et traitements en nature [ IATE:1690675 ];<br>— cotisations sociales à la charge des employeurs [ IATE:1690895 ] <br>— cotisations sociales effectives à la charge des employeurs [ IATE:1550537 ]<br>— cotisations sociales imputées à la charge des employeurs [ IATE:1690894 ].
de Arbeitnehmerentgelt
SAINMHÍNIÚ sämtliche Geld- und Sachleistungen, die von einem Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer erbracht werden, und zwar als Entgelt für die von diesem in einem Darstellungszeitraum geleistete Arbeit TAGAIRT Verordnung (EU) Nr. 549/2013 vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union CELEX:02013R0549-20150824/DE
Accounting
ga oibleagáidí sochair fostaithe a shocrú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en settlement of employee benefit obligations
SAINMHÍNIÚ A transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan, for example, when a lump-sum cash payment is made to, or on behalf of, plan participants in exchange for their rights to receive specified post-employment benefits.  TAGAIRT IASCF, Key term list
Social affairs · Employment
ga páirteachas lucht oibre TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga páirteachas fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en employee participation | worker participation
SAINMHÍNIÚ involvement of employees in decision making TAGAIRT "Employee participation". Qfinance, http://www.qfinance.com/dictionary/employee-participation [16.8.2012]
NÓTA Employee participation can take either a representational or direct form. Representation takes place through bodies such as consultative committees. Direct participation can be achieved through communication methods such as letters, employee attitude surveys, and team briefing, or through initiatives such as self-managed teams and suggestion programs.
de Beteiligung der Arbeitnehmer | Mitwirkung der Arbeitnehmer
NÓTA CONTEXT: Beteiligung (in juristisch vager Form) der Arbeitnehmer "am Leben der Unternehmen" (ABl. C 13 von 1974) bzw. "bei allen Fragen betreffend die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz" (ABl. L 183 von 1989)
Defence · European Union · Labour force
ga pearsanra fostaithe go háitiúil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en locally employed personnel | LEP | locally contracted personnel
SAINMHÍNIÚ local personnel hired in the context of an ESDP mission, as opposed to international personnel engaged for a mission [IATE:932422 ]. TAGAIRT COUNCIL-EN
fr personnel local
NÓTA CONTEXT: Mission de surveillance de l'Union européenne (MSUE);XREF: IEP; personnel international
de örtliches Personal
SAINMHÍNIÚ örtliche Mitarbeiter, die im Rahmen einer GSVP-Mission oder von einem EU-Sonderbeauftragten unter Vertrag genommen werden TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: IATE:932422 (internationales Personal) UPD: st 8.4.10
Accounting
ga plean ilfhostóirí le haghaidh plean sochair fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Accounting
ga pleananna grúpriartha (sochar fostaithe) TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en group administration (employee benefit) plans
SAINMHÍNIÚ An aggregation of single employer plans combined to allow participating employers to pool their assets for investment purposes and reduce investment management and administration costs, but the claims of different employers are segregated for the sole benefit of their own employees.  TAGAIRT IASCF, Key term list
EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga rannpháirtíocht fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Accounting
ga ráta athraithe fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Accounting
ga sochair fhadtéarmacha eile fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga sochair fhadtréimhseacha eile fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en other long-term employee benefits
SAINMHÍNIÚ Employee benefits (other than post-employment benefits, termination benefits and equity compensation benefits) which do not fall due wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service. TAGAIRT IASCF, Key term list
de andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer
SAINMHÍNIÚ Leistungen an Arbeitnehmer (außer Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses), die nicht innerhalb von 12 Monaten nach Ende der Berichtsperiode, in der die damit verbundene Arbeitsleistung erbracht wurde, in voller Höhe fällig werden TAGAIRT IAS 19.7, IAS/IFRS-Portal, http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Standards/Standards_aktuell/IAS_19/IAS_19_1.htm#Definitionen , (18.10.2010)
Accounting
ga sochair fhadtéarmacha fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga sochair fhadtréimhseacha fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Accounting
ga sochair fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en employee benefits
SAINMHÍNIÚ all forms of consideration given by an enterprise in exchange for service rendered by employees TAGAIRT IASCF, Key term list
de Leistungen an Arbeitnehmer
SAINMHÍNIÚ alle Formen von Vergütung, die ein Unternehmen im Austausch für die von Arbeitnehmern erbrachte Arbeitsleistung gewährt TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates CELEX:32008R1126/DE
Accounting
ga sochair fostaithe dhílsithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en vested employee benefits
SAINMHÍNIÚ Employee benefits that are not conditional on future employment. TAGAIRT IASCF, Key term list
de unverfallbare Leistungen
SAINMHÍNIÚ Leistungen an Arbeitnehmer, deren Gewährung nicht vom künftigen Fortbestand des Beschäftigungsverhältnisses abhängt TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates, CELEX:32008R1126/DE
Accounting
ga sochair ghearrthéarmacha fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en short-term employee benefits
SAINMHÍNIÚ Employee benefits (other than termination benefits and equity compensation benefits) which fall due wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service. TAGAIRT IASCF, Key term list
de kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer
SAINMHÍNIÚ Leistungen des Unternehmens an Arbeitnehmer (außer Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses), die innerhalb von zwölf Monaten nach Ende der Berichtsperiode, in der die entsprechende Arbeitsleistung erbracht wurde, in voller Höhe fällig sind TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates CELEX:32008R1126/DE
Accounting
ga sócmhainní plean ar cuid de phlean sochair fostaithe iad TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga sócmhainní plean sochar fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en plan assets of an employee benefit plan
SAINMHÍNIÚ (a) assets held by a long-term employee benefit fund; and(b) qualifying insurance policies. TAGAIRT International Accounting Standard 19
Social security · Labour force
ga teaghlach gan duine fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en jobless household
SAINMHÍNIÚ household in which no adult member is in paid employment TAGAIRT Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Regional Statistics > Research Paper: Jobless Working Age Households in Barbados, http://www.caricomstats.org/Files/Meetings/1stResearchSeminar/JoblessHouseholds.pdf (27.7.2009)
fr ménage sans emploi
SAINMHÍNIÚ ménage dans lequel aucun adulte susceptible de travailler n'occupe un emploi rémunéré TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Voir aussi : "ménage" [ IATE:1414864 ]
de Erwerbslosenhaushalt
SAINMHÍNIÚ Haushalt ohne Erwerbstätige, aber mit einem Haushaltsvorstand im Erwerbsalter (18-64 Jahre) TAGAIRT OECD: "In Deutschland sind Einkommensungleichheit und relative Armut und in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als im OECD-Schnitt" http://www.oecd.org/document/54/0,3343,de_34968570_35008930_41530998_1_1_1_1,00.html (11.6.10)
NÓTA DIV: RSZ, 11.6.10
Accounting
ga toradh ar shócmhainní plean ó phlean sochair fostaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga toradh ar na sócmhainní plean ar cuid de phlean sochair fostaithe iad TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en return on plan assets of an employee benefit plan
SAINMHÍNIÚ Interest, dividends and other revenue derived from the plan assets, together with realised and unrealised gains or losses on the plan assets, less any costs of administering the plan and less any tax payable by the plan itself. TAGAIRT IASCF, Key term list
EUROPEAN UNION · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
en Directive (91/533/EEC) on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship | Written Statement Directive
SAINMHÍNIÚ Directive giving employees starting a new job the right to be notified in writing of the essential aspects of their employment relationship TAGAIRT Council-EN, based on European Commission > Employment, Social Affairs & Inclusion > Written Statement Directive, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en [10.7.2017]
fr Directive relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail | Directive relative à la déclaration écrite
SAINMHÍNIÚ directive accordant aux travailleurs le droit d'être informé par écrit des éléments essentiels de leur relation de travail lorsqu'ils entament un nouvel emploi TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de la Commission, Emploi, affaires sociales et inclusion, "Directive relative à la déclaration écrite", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=fr [24.8.2017]
de Richtlinie über schriftliche Erklärungen | Richtlinie über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen
SAINMHÍNIÚ Richtlinie, mit der Arbeitnehmern, die eine neue Beschäftigung aufnehmen, das Recht eingeräumt wird, schriftlich über die wesentlichen Punkte des Arbeitsverhältnisses unterrichtet zu werden TAGAIRT Council-DE auf Grundlage von Europäische Kommission > Beschäftigung, Soziales und Integration, "Richtlinie über schriftliche Erklärungen" http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=de (6.9.2017)

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Gnó › Fostaíocht/Business › Employment
Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san aonú bonntréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san aonú bonn tréimhse déag a fhorléiriú dá réir. · Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eleventh base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eleventh base period shall be construed accordingly.

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
conradh fostaithe soithigh (fir3)
charterparty
fostaí (fir4, gu: fostaí, ai: fostaithe, gi: fostaithe)
employee
fostaigh (br, abr: fostú, aidbhr: fostaithe)
employ

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
Acht na nÚdarás nÁitiúil (Fostaithe Leictriciúla), 1937
Local Authorities (Electrical Employees) Act 1937
Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe) (Leasú), 1940
Local Authorities (Officers and Employees) (Amendment) Act 1940
Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926
Local Authorities (Officers and Employees) Act 1926
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984
Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act 1984
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012
Protection of Employees (Temporary Agency Work) Act 2012
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001
Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003
Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003
An tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha Rialta), 1991
Worker Protection (Regular Part-Time Employees) Act 1991
An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1961
Holidays (Employees) Act 1961
An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973
Holidays (Employees) Act 1973
An tAcht um Laetheanta Saoire (Fostaithe), 1939
Holidays (Employees) Act 1939
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1983
Local Authorities (Officers and Employees) Act 1983
Lógó gaois.ie
gaois.ie