Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: géin, GAIE, GEI, GEIE, GEIN

Téarmaíocht IATE

Wildlife
ga éanlaith ghéim TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en game birds | winged game | feathered game
SAINMHÍNIÚ wild birds hunted for sport or food TAGAIRT COM-EN based on Oxford Dictionaries http://oxforddictionaries.com/definition/game?rskey=vY23W6&result=1#m_en_gb0325750 [21.3.11]
fr gibier à plumes
SAINMHÍNIÚ oiseaux que l'on chasse TAGAIRT COM-FR, d'après:<br>1. Trésor de la langue française informatisé > gibier, http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3944021760; [29.1.2019]<br>2. Site e-santé.fr, Gibier à plumes, https://www.e-sante.fr/gibier-plumes/guide/1567 [29.1.2019]
NÓTA Voir aussi:<br>- gibier à plumes d'élevage [IATE:2224504 ]<br>- gibier à plumes sauvage [IATE:2224500 ]
de Federwild | Huehnervoegel
SAINMHÍNIÚ den Jagdgesetzen(Hege und Jagd)unterliegende Voegel TAGAIRT Zolltarif
Animal product
ga feoil géime fiáine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en wild-game meat
SAINMHÍNIÚ all parts of wild game<sup>1</sup> which are fit for human consumption TAGAIRT Council Directive 92/45/EEC
NÓTA <sup>1</sup> IATE:1443345
fr viandes de gibier sauvage
SAINMHÍNIÚ toutes les parties du gibier sauvage qui sont propres à la consommation humaine TAGAIRT Directive 92/45/CEE du Conseil
de Wildfleisch
SAINMHÍNIÚ alle zum Verzehr geeigneten Teile von Wild TAGAIRT Richtlinie 92/45/EWG des Rates
Wildlife · Animal health
ga géim crúbscaoilte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en cloven-hoofed game
SAINMHÍNIÚ <i>cloven-hoofed animals</i> [ IATE:1245146 ] under the hunting regulations TAGAIRT based on:<BR>RWS, http://rws-munition.de/en.html > Glossary [24.1.2013]
NÓTA wild cloven-hoofed game IATE:2155887 <br>farmed cloven-hoofed game IATE:2155886 <br><br>cloven-hoofed <u>animals</u> IATE:1245146
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga géim crúbscoilte fiáin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en wild cloven-hoofed game
NÓTA cloven-hoofed game IATE:3548202 <br>farmed cloven-hoofed game IATE:2155886
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga géim crúbscoilte saothraithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en farmed cloven-hoofed game
NÓTA cloven-hoofed game IATE:3548202 <br>wild cloven-hoofed game IATE:2155887
Wildlife · Animal production · Animal product
ga géim fiáin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en wild game
SAINMHÍNIÚ wild ungulates and lagomorphs [ IATE:863288 ], as well as other land mammals that are hunted for human consumption and are considered to be wild game under the applicable law in the Member State concerned, including mammals living in enclosed territory under conditions of freedom similar to those of wild game and wild birds that are hunted for human consumption TAGAIRT Regulation (EC) No 853/2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin, CELEX:02004R0853-20171121
fr gibier sauvage
SAINMHÍNIÚ les mammifères terrestres sauvages de chasse (y compris les mammifères sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage),ainsi que les oiseaux sauvages de chasse qui ne sont pas couverts par l'article 2 de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990,concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage TAGAIRT Directive 92/45/CEE du Conseil
de Wild
SAINMHÍNIÚ jagdbare wilde Landsäugetiere (einschließlich wilden Säugetieren, die in einem geschlossenen Gebiet in ähnlicher Weise frei leben wie Wild) und jagdbare Wildvögel, die nicht unter Artikel 2 der Richtlinie 91/495/EWG des Rates vom 27.November 1990 zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchenrechtlichen Fragen bei der Herstellung und Vermarktung von Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild fallen TAGAIRT Richtlinie 92/45/EWG des Rates

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Talmhaíocht, Iascaireacht › Sealgaireacht/Agriculture, Fishing › Hunting
gu géim
(animal or bird)
wild animals hunted for sport or food — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Comhlachas Comhantais Géime agus Fiadhúlra Bhéal Átha na nEach agus Chros Domhnaigh. · Ballinagh and Crossdoney Game Preservation and Wildlife Association.
Eagraíochtaí/Organisations
Éiceolaíocht agus Comhshaol/Ecology and Environment
Fóillíocht/Leisure
Turasóireacht/Tourism
Talamh Cosanta Géime an Chorrbhaile Mhóir agus Cheantar an Chorrbhaile Mhóir. · Corballymore and District Game Preserve.

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
géim (fir4, gu: géime)
game (animal or bird)

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
AntAcht chun Géim do Chosaint, 1930
Game Preservation Act 1930
Lógó gaois.ie
gaois.ie