Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Economic policy · Employment policy
ga moladh a bhaineann go sonrach le tír faoi leith TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ÚSÁID SA TEANGA <b> Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith</b> an uimhir iolra
COMHTHÉACS "Áiritheoidh na Ballstáit go léireofar go hiomlán na moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith sna cinntí náisiúnta i ndáil leis an mbeartas buiséadach agus le hathchóirithe struchtúracha, i bhfianaise a thábhachtaí agus a riachtanaí atá siad i dtaca le hairgeadas poiblí inbhuanaithe a áirithiú agus chun an fhostaíocht agus an fás a chruthú." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ga moltaí is sonrach do thír TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga moladh tír-shonrach TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
en CSR | country-specific recommendation
SAINMHÍNIÚ recommendation for individual Member States under the Lisbon Growth and Jobs Strategy TAGAIRT COM EN based on: <BR>EUROPA > Press Room > Press Releases > Joint Employment Report 2008 > MEMO/08/110 > 22.02.2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (14.4.2008)
fr recommandation par pays
SAINMHÍNIÚ recommandation adressée par la Commission à un État membre qui porte sur les trois volets des lignes directrices intégrées relatives à la stratégie pour la croissance et l’emploi, qui concernent les réformes macroéconomiques, microéconomiques et les réformes de l’emploi TAGAIRT CONSEIL-FR d'après le rapport conjoint pour l'emploi 2008 (MEMO/08/110), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en [10.12.2013]
NÓTA Une proposition de recommandation signifie que, de l’avis de la Commission, l’État membre concerné devrait amorcer ou intensifier les réformes dans un domaine déterminé.<br>(Source: ibid.)
de länderspezifische Empfehlung
SAINMHÍNIÚ wirtschafts-, beschäftigungs- und finanzpolitische Empfehlung, die die Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters IATE:3521805 im Juni jeden Jahres für jeden EU-Mitgliedstaat abgibt, nachdem sie die von ihnen übermittelten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme IATE:3535955 sowie Nationalen Reformprogramme ausgewertet hat TAGAIRT vgl. BMWi (DE) "Europa 2020" http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/europa-2020,did=231708.html (17.6.15)
NÓTA XREF: länderspezifische Stellungnahme IATE:3532063 ; DIV: RSZ, 27.2.09
Lógó gaois.ie
gaois.ie