Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: CoOL, POL, poll, Poop, POSL

Téarmaíocht IATE

FINANCE
ga sindeacáit frithgheallta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr syndicat de prise ferme
SAINMHÍNIÚ ensemble de banques et/ou de sociétés financières réunies pour participer à une émission obligataire (emprunt syndiqué),quels que soient l'émetteur, la monnaie et la place, en s'engageant à souscrire une part déterminée de l'emprunt, ce qui garantit l'émetteur de recevoir le produit de son émission, même en cas de placement difficile dans le public TAGAIRT arrêté du 18/02/87 relatif à l'enrichissement du voc.économique et financier,JORF 02/04/87
TRANSPORT · Land transport
ga comhthiomsú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pool
de Fahrgemeinschaft
SAINMHÍNIÚ Personengruppe, die aus eigener Initiative gemeinschaftlich ein Fahrzeug benutzt. Der jeweilige Fahrer ist selbst Mitglied der Fahrgemeinschaft. Je nach verwendetem Fahrzeug werden Carpools, Vanpools und Buspools unterschieden TAGAIRT WB Nahverkehr,Alba 1981
FINANCE
ga an méid den linn iomlán arna dhíol isteach sa struchtúr TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
FINANCE
ga linn sócmhainní TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en asset pool | pool of assets
SAINMHÍNIÚ portfolio of assets, often composed of assets with similar characteristics TAGAIRT Federal Deposit Insurance Corporation, List of Abbreviations and Glossary of Terms, http://www.fdic.gov/bank/historical/managing/history3-B.pdf [07.03.2016]
fr panier d'actifs
SAINMHÍNIÚ ensemble d'actifs financiers TAGAIRT Conseil-FR
Taxation · Accounting
ga comhthiomsú sócmhainní TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS '...maidir le meastachán comhiomlánaithe ar chaillteanas ar <b>chomhthiomsú sócmhainní</b> a bhfuil an clár ABCP ag smaoineamh ar a cheannach, cuirfear gach foinse priacal fhéideartha, amhail priacal creidmheasa agus priacal caolúcháin san áireamh. Mura bhfuil méid na bhfeabhsuithe creidmheasa a sholáthair an díoltóir bunaithe ach ar chaillteanais a bhaineann le creidmheas agus orthu sin amháin, bunófar cúlchiste ar leith don priacal caolúcháin má tá priacal caolúcháin ábhartha i gcás an chomhthiomsaithe risíochtaí ar leith sin.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA
en asset group | asset pool
SAINMHÍNIÚ set of assets grouped together for depreciation purposes TAGAIRT COM-EN, based on: Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group: Assets and Tax Depreciation - working document, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/cctbwp4depreciationfinal_en.pdf [21.2.2017]
NÓTA The depreciation bases of the assets are added together and the depreciation charge calculated as a single overall figure.<hr>See also <i>pool depreciation</i> IATE:3568382
de Sammelposten
SAINMHÍNIÚ für die Zwecke der steuerlichen Abschreibung in eine Gruppe zusammengefasste Vermögensgegenstände TAGAIRT Council-DE, gestützt auf KOM-Arbeitsunterlage der Arbeitsgruppe "Einheitliche konsoliderte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage" - Vermögensgegenstände und steuerliche Abschreibung [CCCTB/WP\004\doc\de], Nr.26 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/cctbwp4depreciationfinal_de.pdf (5.4.2016)
NÓTA Die Abschreibungsvolumina aller Vermögensgegenstände werden addiert und der Abschreibungsaufwand als Gesamtbetrag berechnet. <hr>XREF: Pauschal-, Gruppen- bzw. Sammelabschreibung IATE:3568362
Migration
ga an díorma um idirghabháil tearmainn TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn, CELEX:32010R0439 ;
COMHTHÉACS 'Ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, cinnfidh an Bord Bainistíochta, trí thromlach trí cheathrú dá chomhaltaí a mbeidh cearta vótála acu, próifílí agus líon iomlán na saineolaithe a chuirfear ar fáil do na foirne tacaíochta do chúrsaí tearmainn <b>(An Díorma um Idirghabháil Tearmainn)</b>. ' TAGAIRT Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn, CELEX:32010R0439 ;
en asylum intervention pool
SAINMHÍNIÚ reserve of experts to be placed annually by Member States at the disposal of the EU agency tasked with asylum matters TAGAIRT CENTERM based on: Regulation (EU) No 439/2010 establishing a European Asylum Support Office, CELEX:32010R0439/EN [14.12.2016]
NÓTA Where necessary experts from this pool may assist an 'asylum support team' [ IATE:3502984 ].
de Asyl-Einsatzpool
SAINMHÍNIÚ aus Experten der Mitgliedstaaten bestehende Reserve, aus der das EASO IATE:3500930 bei Bedarf Teams zur Unterstützung von Mitgliedstaaten, die einem besonderen Migrationsdruck ausgesetzt sind (sog. Asyl-Unterstützungsteams IATE:3502984 ), zusammenstellen kann TAGAIRT Council-DE nach Verordnung (EU) Nr. 439/2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, Art.15 CELEX:32010R0439/DE
TRANSPORT · Land transport
ga bus-roinnt TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en bus pool | commuter bus club
SAINMHÍNIÚ the cooperative chartering of a bus by a group of commuters TAGAIRT Dict.Public Transport,Alba 1981
de Buspool
SAINMHÍNIÚ Fahrgemeinschaft, die Minibusse verwendet. Die Fahrzeuge werden meist gemietet oder vom Arbeitgeber gestellt TAGAIRT WB Nahverkehr,Alba 1981
TRANSPORT · Land transport
ga lucht carr-roinnte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en car pool
SAINMHÍNIÚ a group of people who share their private car for transportation to designated destinations on a regular basis,usually alternating drivers and vehicles TAGAIRT Dict.Public Transport,Alba 1981
de Carpool
SAINMHÍNIÚ Fahrgemeinschaft, die private Personenkraftwagen benutzt TAGAIRT WB Nahverkehr,Alba 1981
TRANSPORT · ENVIRONMENT
ga roinnt gluaisteáin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en lift sharing | car sharing | car pooling
SAINMHÍNIÚ the practice whereby two or more people taking the same route arrange to travel together in a single vehicle owned by one of them, usually with the aim of reducing traffic and pollution TAGAIRT Council-EN
fr covoiturage
SAINMHÍNIÚ Utilisation d'une même voiture par plusieurs personnes pour un même déplacement, soit régulièrement (p. ex. trajets domicile-travail), soit occasionellement (voyages, évenements, ...), et selon des modalités diverses (à titre gracieux, à tour de rôle, avec participation aux frais). TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Ne pas confondre avec l'autopartage IATE:1876676 .
de Fahrgemeinschaft
SAINMHÍNIÚ Gruppe von zwei oder mehreren Personen, von denen eine mit dem eigenen Auto die andere(n) regelmäßig (z.B. zum Arbeitsplatz) oder gelegentlich (z.B. Reise) mitnimmt, die Modalitäten können unterschiedlich sein (z.B. kostenlos oder gegen Benzinkostenbeteiligung, Gegenseitigkeit) TAGAIRT Council-DE, gestützt auf http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrgemeinschaft (27.7.2010)
NÓTA nicht zu verwechseln mit <b>Car-Sharing</b> im deutschen und kontinentaleuropäischen Sprachgebrauch (EN-UK "car club") IATE:1876676 <br>DIV: hm, 27.7.2010
ENVIRONMENT
ga linn charbóin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart don ghníomhaíocht mhaolaithe díriú ar astaíochtaí sa talmhaíocht agus san fhoraoiseacht a theorannú i bpríomhghníomhaíochtaí amhail táirgeadh beostoic, úsáid leasacháin agus ar <b>linnte charbóin</b> a chaomhnú agus ar cheapadh carbóin a fheabhsú maidir le húsáid na talún, athrú ar úsáid na talún agus earnáil na foraoiseachta.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA
en carbon reservoir | carbon pool
SAINMHÍNIÚ component of the climate system which has the capacity to accumulate or release carbon TAGAIRT Council-EN, based on:<br>Intergovernmental Panel on Climate Change > Report on Land Use, Land-Use Change and Forestry > Glossary http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/land_use/index.php?idp=13 [7.7.2017]
NÓTA The UNFCCC distinguishes between 'reservoir/pool' as a component of the climate system and 'sink' as the mechanism of net GHG absorption. See carbon sink [ IATE:897482 ].<hr>A carbon pool can act as a carbon sink if it absorbs more carbon than it releases.<hr>Examples of carbon pools are forest biomass, wood products, soils, and atmosphere.
fr bassin de carbone | réservoir de carbone | réserve de carbone
SAINMHÍNIÚ Réservoir: composant du système climatique, autre que l'atmosphère, capable de stocker, accumuler ou émettre une substance préoccupante (du carbone, un gaz à effet de serre, ou un précurseur, par exemple). TAGAIRT Glossaire, site du ministère de l'écologie, http://www.developpement-durable.gouv.fr/article11588.html [13.3.2014]
NÓTA Les océans, les sols, et les forêts sont des exemples de <b>réservoirs de carbone</b>.
de Kohlenstoffreservoir | Kohlenstoffspeicher
SAINMHÍNIÚ natürliches System, das zu einem Großteil aus Kohlenstoff besteht und in der Lage ist, diesen im Rahmen des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs aufzunehmen und zu speichern TAGAIRT Hamburger Bildungsserver http://hamburger-bildungsserver.de/welcome.phtml?unten=/klima/klimawandel/blk-co1-2.html
NÓTA Etwa 1/60.000 der Masse der Erde besteht aus Kohlenstoff, die bedeutendsten K.-Speicher sind (in absteigender Reihenfolge): Sediment, fossile Brennstoffe, Boden, Vegetation und Atmosphäre; DIV:aih, 16.10.06
Financial institutions and credit
ga comhthiomsú airgid TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en cash pooling
SAINMHÍNIÚ cash management technique employed by companies holding funds at financial institutions whereby companies are allowed to combine their credit and debit positions in various accounts into one account TAGAIRT COM-Term. Coord., based on:<BR>InvestorWords, "cash pooling", http://www.investorwords.com/6442/cash_pooling.html [21.1.2016]
NÓTA It includes techniques like notional cash pooling and cash concentration. Notional cash pooling has the company combine the balances of several accounts in order to limit low balance or transaction fees. Cash concentration or zero balancing has the company physically combining various accounts into a single account.
fr gestion centralisée de trésorerie | centralisation de trésorerie
SAINMHÍNIÚ technique de gestion centralisée des comptes de sociétés appartenant à un même groupe, qui permet d'optimiser la gestion des liquidités des différents comptes TAGAIRT COM-FR, d'après:<br>-Site de la Banque de France > Fiche n° 603 > Le cash-pooling, 31.5.2012, https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/pdf/Fiche_603-BDF-Cash-pooling.pdf [6.1.2016]<br>- Site Compta-Facile > La comptabilisation du cash pooling, http://www.compta-facile.com/comptabilisation-cash-pooling-centralisation-tresorerie/ [6.1.2016]<br>- Site ActuFinance.fr - Les coulisses de la finance > Guide Banque > Le cash pooling, http://www.actufinance.fr/guide-banque/cash-pooling.html [6.1.2016]
NÓTA La gestion centralisée de trésorerie permet aux groupes de sociétés de minimiser leurs dépenses en services bancaires grâce à des économies d'échelle.
de Liquiditätsbündelung | Cash-Pooling
SAINMHÍNIÚ konzerninterner Liquiditätsausgleich durch ein zentrales, meist von der Konzernobergesellschaft übernommenes Finanzmanagement TAGAIRT Wikipedia, s. v. "Cash-Pooling", https://de.wikipedia.org/wiki/Cash-Pooling (1.12.2015)
Defence
ga Cód Iompair maidir le Comhthiomsú agus Comhroinnt TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Code of Conduct on Pooling and Sharing
SAINMHÍNIÚ document adopted by the EDA steering board [ IATE:2210000 ] setting out voluntary ways of mainstreaming cooperation in national decision-making processes TAGAIRT Council-EN based on document 15281/12, <i>Council conclusions on Military Capability Development</i>, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015281%202012%20INIT [28.5.2014]
NÓTA The code of conduct can be found here: http://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf [28.5.2014]
fr code de conduite en matière de mutualisation et de partage
SAINMHÍNIÚ document adopté par le comité directeur de l'AED [ IATE:2210000 ] qui comprend des mesures concrètes visant à rationaliser la coopération au niveau des processus décisionnels nationaux et dont la mise en œuvre repose sur une base volontaire TAGAIRT Conseil-FR, d'après les conclusions du Conseil sur le développement des capacités militaires http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2015281%202012%20INIT [13.6.2014]
de Verhaltenskodex der Europäischen Verteidigungsagentur über Bündelung und gemeinsame Nutzung | Verhaltenskodex über die Bündelung und gemeinsame Nutzung
SAINMHÍNIÚ von der Europäischen Verteidigungsagentur IATE:929753 angenommenes Dokument, das konkrete freiwillige Maßnahmen zur durchgängigen Berücksichtigung der Zusammenarbeit im innerstaatlichen Entscheidungsprozess umfasst TAGAIRT Council-DE gestützt auf Ratsdok. 15281/12 "Schlussfolgerungen des Rates über die Entwicklung militärischer Fähigkeiten", Nr.6 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15281-2012-INIT/de/pdf
NÓTA Wortlaut des Verhaltenskodex: http://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf (20.10.14)
FINANCE · Monetary relations · Monetary economics
ga córas comhthiomsaithe comhthaobhachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en collateral pooling system
SAINMHÍNIÚ A central bank system for managing collateral, in which counterparties open a pool account to deposit assets collateralising their transactions with the central bank TAGAIRT Guideline of the European Central Bank amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem, CELEX:32006O0012/EN
NÓTA in a pooling system, by contrast with an earmarking system, the underlying assets are not earmarked for individual transactions
fr système de mise en réserve commune
SAINMHÍNIÚ système de gestion des garanties par une banque centrale dans lequel les contreparties ouvrent un compte sur lequel elles déposent une réserve d’actifs qui servent à garantir leurs transactions avec la banque centrale TAGAIRT Orientation de la Banque centrale européenne du 31 août 2006 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème, CELEX:32006O0012/FR
NÓTA dans un système de mise en réserve commune, par opposition à un système d’affectation des garanties, les actifs pris en garantie ne sont pas affectés à des opérations spécifiques
de Pfandpoolverfahren
SAINMHÍNIÚ System zur Verwaltung von Sicherheiten durch die Zentralbanken, bei dem die Geschäftspartner ein Pool-Konto zur Hinterlegung von Sicherheiten für ihre Geschäfte mit der Zentralbank eröffnen. TAGAIRT Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 31. August 2006 zur Änderung der Leitlinie EZB/2000/7 über geldpolitische Instrumente und Verfahren des Eurosystems, CELEX:32006O0012/DE
NÓTA System zur Verwaltung von Sicherheiten durch die Zentralbanken, bei dem die Geschäftspartner ein Pool-Konto zur Hinterlegung von Sicherheiten für ihre Geschäfte mit der Zentralbank eröffnen.
Preparation for market · FINANCE
ga comhthiomsú tráchtearraí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en commodity pool
SAINMHÍNIÚ an enterprise in which funds contributed by a number of persons are combined for the purpose of trading futures contracts or commodity options TAGAIRT Gloss.of Futures Terminology,Chicago Board of Trade
LAW · Preparation for market
ga conradh chun brabús a chomhthiomsú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en profit-pooling contract
SAINMHÍNIÚ a contract whereby two or more businesses agree to pool their results and to share the combined total TAGAIRT Internat.Account.Lex,UEC-Group Accounts
fr contrat de mise en commun de résultats | contrat de mise en pool
SAINMHÍNIÚ contrat par lequel une entreprise s'engage à mettre en commun avec d'autres ses résultats pour en faire le partage TAGAIRT Internat.Accounting Lex.,UEC-Comptes de groupe
de Gewinnpoolungsvertrag | Ergebnisabführungsvertrag
SAINMHÍNIÚ vertragliche Verpflichtung eines Unternehmens, seine Ergebnisse mit anderen Unternehmen zusammenzulegen, um den Gewinn oder Verlust aufzuteilen TAGAIRT Internat.Account.Lex,UEC-Konzernrechnungslegung
Financial institutions and credit
ga linn cumhdaigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en cover pool
SAINMHÍNIÚ clearly identified, 'ring-fenced' pool of assets dedicated to securing a covered bond [ IATE:2215699 ] TAGAIRT Council-EN, based on <i>2009 ECBC European Covered Bond Fact Book</i>, European Mortgage Federation/European Covered Bond Council, 2009, pp. 97-98, http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/ECBC%20Fact%20Book%202008.pdf [4.5.2018]
NÓTA In the event that the credit institution becomes insolvent, the assets in the cover pool are used to repay the covered bondholders before they are made available for the benefit of the credit institution's unsecured creditors.
fr panier de couverture | pool de couverture
SAINMHÍNIÚ actifs qui servent de sûreté aux obligations garanties et qui sont séparés des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties TAGAIRT Proposition de directive concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, CELEX:52018PC0094/FR [16.4.2018]
de Deckungspool
SAINMHÍNIÚ Vermögenswerte, die als Sicherheiten für die gedeckten Schuldverschreibungen dienen und von anderen Vermögenswerten, die das Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, hält, getrennt sind TAGAIRT Vorschlag für eine Richtlinie über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU COM/2018/094 final CELEX:52018PC0094/DE
FINANCE
ga ardán trádála anaithnid TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en dark pool
SAINMHÍNIÚ A type of trading platform that allows large blocks of shares to be traded without the prices being revealed publicly until after trades are completed. TAGAIRT Financial Times Lexicon http://lexicon.ft.com/Term?term=dark-pools [14.04.2011]
fr plate-forme d'échanges anonymes | chambre opaque | bourse de l'ombre | dark pool | plateforme de négociation opaque
SAINMHÍNIÚ système d’échange anonyme de blocs importants de titres hors du marché officiel TAGAIRT Commission générale de terminologie et de néologie, JORF du 5.6.2014; http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029045659&dateTexte=&categorieLien=id [17.6.2014]
NÓTA On constate également que se développent des "darks pools" internes aux grandes banques, baptisés dans le jargon financier "crossing networks".
de Dark Pool
SAINMHÍNIÚ Anonyme Handelsplattformen für Aktientransaktionen. Nutzer sind Großinvestoren wie Hedge-Fonds. Ein Verkäufer stellt den Auftrag anonym und ohne allgemein sichtbare Preis- und Größenangabe in einen von einer Bank betriebenen Dark Pool. Die Order wird ausgeführt, wenn ein Käufer die gleiche Zahl an Aktien zum gleichen Preis durch eine anonyme Kauforder sucht. So werden große Aktienblöcke gehandelt, ohne den Kurs allein durch die Order zu beeinflussen TAGAIRT Handelsblatt. 24.08.2010: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/deutsche-bank-forciert-aktiengeschaeft-in-asien/3522480.html [20.07.2011]
Information technology and data processing
ga linn leaisteach TAGAIRT Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en elastic pool
SAINMHÍNIÚ computing resources that are provisioned and released according to demand in order to rapidly increase and decrease resources available depending on workload TAGAIRT Directive 2016/1148 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union, CELEX:32016L1148/EN
fr ensemble variable
SAINMHÍNIÚ ressources informatiques qui sont mobilisées et libérées en fonction de la demande pour pouvoir augmenter ou réduire rapidement les ressources disponibles en fonction de la charge de travail TAGAIRT Directive (UE) 2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, CELEX:32016L1148/FR
de elastischer Pool
SAINMHÍNIÚ Rechenressourcen zu beschreiben, die entsprechend der Nachfrage bereitgestellt und freigegeben werden, damit die verfügbaren Ressourcen je nach Arbeitsaufkommen rasch auf- bzw. abgebaut werden können TAGAIRT Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union CELEX:32016L1148/DE
Preparation for market
ga malartán TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr bourse d'échange
SAINMHÍNIÚ système adopté par certaines chaînes de franchise grâce auquel une erreur d'appréciation concernant le stock d'un franchisé peut être résorbée par un autre franchisé, évitant ainsi les risques d'un sur-stockage ou d'un sous-stockage TAGAIRT Michel Khan,La franchise.Guide pratique:être franchiseur,être franchisé,1987,p.49
FINANCE
ga neamhchosaintí aonair an chomhthiomsaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
FINANCE · Financial institutions and credit
ga ciste iasachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en lending pool
SAINMHÍNIÚ Pool of securities available for lending (cf. IATE:933964 , "securities lending") TAGAIRT CENTERM
NÓTA See e.g. William Hutchings, "Institutions to add €4.5bn to securities lending pool", Financial News 4 June 2004 http://www.efinancialnews.com/story/2004-06-04/institutions-to-add-to-securities-lending-pool (1.8.2011)
Financial institutions and credit
ga mód comhthiomsaithe leachtaíochta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en liquidity pooling mode
NÓTA Liquidity pooling modes are: a) consolidated account information (CAI) mode, and b) aggregated liquidity (AL) mode.
FINANCE
ga comhthiomsú measctha comhthaobhachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Competition · Intellectual property
ga comhthiomsú paitinní TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en patent pool
SAINMHÍNIÚ agreement between two or more patent owners to license one or more of their patents to one another or to third parties TAGAIRT 'Patent Pools and Antitrust - A Comparative Analysis'. World Intellectual Property Organization (WIPO), March 2014, https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjVorfej5PYAhWSJewKHa4gCKAQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Fip-competition%2Fen%2Fstudies%2Fpatent_pools_report.pdf&usg=AOvVaw2PmZ4-H-m63i0iOi3hcSp- [18.12.2017]
NÓTA Historically, to protect the public good, governments have created collective rights organizations: mandating compulsory licensing of patents at established fees, creating and managing public patent pools, directly purchasing key enabling technology patents and placing them into the public domain, and even creating mergers between firms. Private institutions or industry-led consortia have also organised private patent pools including small contract-based patent pools, large industry-wide patent pools, and technology standard-setting patent pools. <hr> Reference: 'CPTech's Page on Collective Management of IP Rights: Patent Pool'. CPTech, http://www.cptech.org/cm/patentpool.html [18.12.2017] <hr> See also: <i>patent</i> [ IATE:1615107 ], <i>licensing platform</i> [ IATE:3575159 ]
Taxation · Accounting
ga il-dímheas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga dímheas ilchodach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en composite depreciation | pool depreciation
SAINMHÍNIÚ depreciation<sup>1</sup> method whereby several assets are grouped together and depreciated using the same treatment<hr><sup>1</sup> depreciation IATE:1364560 TAGAIRT CENTERM based on <br> Commission Communication - Implementing the Community Programme for improved growth and employment and the enhanced competitiveness of EU business: Further Progress during 2006 and next steps towards a proposal on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) CELEX:52007DC0223/EN and <br>Commission staff working document: Impact assessment - accompanying document to the Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base CELEX:52011SC0315/EN
NÓTA See also: <i>asset pool</i> IATE:3568379
de Sammelabschreibung | Gruppenabschreibung | Pauschalabschreibung
SAINMHÍNIÚ zusammengefasste Abschreibung IATE:1364560 für mehrere Vermögensgegenstände TAGAIRT Gabler Wirtschaftslexikon http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/120269/pauschalabschreibung-v6.html (5.4.2016)
Insurance
ga comhthiomsú risíochta chineál A TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pool exposure of type A
SAINMHÍNIÚ risk ceded by an insurance or reinsurance undertaking to a pooling arrangement where the insurance or reinsurance undertaking is not a party to that pooling arrangement TAGAIRT Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Text with EEA relevance, Article 1(29), CELEX:32015R0035/EN
NÓTA See also: <li><i>pool exposure of type C</i> [ IATE:3564173 ]</li><li> <i>pool exposure of type B</i> [ IATE:3564172 ]</li><li> <i>pool of exposure</i> [ IATE:2233590 ]</li>
de Pool-Forderung vom Typ A
SAINMHÍNIÚ Risiko, das ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen an einen Versicherungspool abtritt, dessen Mitglied es nicht ist TAGAIRT Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) CELEX:32015R0035/DE
Insurance
ga comhthiomsú risíochta chineál B TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pool exposure of type B
SAINMHÍNIÚ risk ceded by an insurance or reinsurance undertaking to another member of a pooling arrangement, where the insurance or reinsurance undertaking is a party to that pooling arrangement TAGAIRT Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Text with EEA relevance, Article 1(30) CELEX:32015R0035/EN
NÓTA See also: <li><i>pool exposure of type C</i> [ IATE:3564173 ]</li><li> <i>pool exposure of type A</i> [ IATE:3562034 ]</li><li> <i>pool of exposures</i> [ IATE:2233590 ]</li>
de Pool-Forderung vom Typ B
SAINMHÍNIÚ Risiko, das ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen an ein anderes Mitglied eines Versicherungspools abtritt, dessen Mitglied es ist TAGAIRT Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) CELEX:32015R0035/DE
Insurance
ga comhthiomsú risíochta chineál C TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pool exposure of type C
SAINMHÍNIÚ risk ceded by an insurance or reinsurance undertaking which is a party to a pooling arrangement to another insurance or reinsurance undertaking which is not a member of that pooling arrangement TAGAIRT Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Text with EEA relevance, Article 1(31) CELEX:32015R0035/EN
NÓTA See also:<li> <i>pool exposure of type A</i> [ IATE:3562034 ]</li><li> <i>pool exposure of type B</i> [ IATE:3564172 ]</li><li> <i>pool of exposures</i> [ IATE:2233590 ] </li>
de Pool-Forderung vom Typ C
SAINMHÍNIÚ Risiko, das ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das Mitglied eines Versicherungspools ist, an ein anderes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen abtritt, das nicht Mitglied dieses Versicherungspools ist TAGAIRT Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) CELEX:32015R0035/DE
Cooperation policy · FINANCE · Budget
ga cistiú comhthiomsaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Ressourcenzusammenlegung
NÓTA Korporative Akteure entstehen durch Ressourcenzusammenlegung individueller Akteure. Über diesen Ressourcenpool wird im Kollektiv disponiert. Der Kooperationsertrag wird auf die individuellen Akteure verteilt.
Credit
ga comhthiomsú de neamhchosaintí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pool of exposures
SAINMHÍNIÚ a number of underlying risks ceded by an insurance or reinsurance undertaking used to service at least two different tranches or stratified risk positions reflecting different degrees of credit risk TAGAIRT Council-EN based on Basel Committee on Banking Supervision, http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf [10.6.2015] and CELEX:32013R0575/EN
NÓTA Each exposure type is assigned to one of the following classes: <br>(a) exposures to central governments or central banks <br>(b) exposures to regional governments or local authorities<br>(c) exposures to public sector entities <br>(d) exposures to multilateral development banks <br>(e) exposures to international organisations<br> (f) exposures to institutions<br> (g) exposures to corporates<br> (h) retail exposures<br> (i) exposures secured by mortgages on immovable property<br> (j) exposures in default<br> (k) exposures associated with particularly high risk<br> (l) exposures in the form of covered bonds<br> (m) items representing securitisation positions<br> (n) exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment<br> (o) exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‧CIUs‧)<br> (p) equity exposures <br> CELEX:32013R0575/EN
fr ensemble d'expositions | panier d'expositions
SAINMHÍNIÚ ensemble d'actifs et d'éléments hors bilan TAGAIRT Conseil-FR, d'après le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, art. 5, point 1), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR
NÓTA Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:<br>a) expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; <br>b) expositions sur les administrations régionales ou locales; <br>c) expositions sur les entités du secteur public; (...) <br> CELEX:32013R0575/FR , art. 112.<hr>Voir aussi "exposition" IATE:922489
de Pool von Risikopositionen | Forderungspool
NÓTA XREF: Risikoposition IATE:922489
FINANCE · Financial institutions and credit
ga comhthiomsú d'eisitheoirí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Financial services
ga comhthiomsú iasachtaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
FINANCE
ga cistí comhthiomsaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pooled funds
SAINMHÍNIÚ funds from many individual investors that are aggregated for the purposes of investment, as in the case of a mutual or pension fund TAGAIRT 'pooled funds', Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/p/pooledfunds.asp [1.4.2014]
NÓTA Investors in pooled fund investments benefit from economies of scale.
fr fonds mis en commun
SAINMHÍNIÚ fonds provenant de nombreux investisseurs différents qui sont rassemblés à des fins d'investissement, comme les fonds communs ou les fonds de pension TAGAIRT COM-FR, d'après la définition anglaise
Financial market
ga comhthiomsú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pooling
SAINMHÍNIÚ method of allocating allowable expenditure for capital gains purposes between shares or securities of the same class and any other assets which cannot be individually identified, such assets being treated as one so that a disposal of only some of those assets is regarded as a part disposal TAGAIRT Pocket Guide to Business Taxes, B. Sabine, Economist Publications, Edward Arnold, 1988, London
de Pooling
SAINMHÍNIÚ gleichzeitige Verwaltung von Vermögenswerten, die von verschiedenen Fonds zusammengetragen werden TAGAIRT Weißbuch für den Ausbau des Binnenmarktrahmens für Investmentfonds SEK(2006) 1451, CELEX:52006DC0686/DE
INTERNATIONAL RELATIONS · Defence
ga comhthiomsú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pooling
SAINMHÍNIÚ the grouping together of resources (assets, equipment, effort, etc.) for the purposes of maximising advantage and/or minimising risk to the users TAGAIRT http://en.wikipedia.org/wiki/Pooling_(resource_management)
NÓTA Cf. IATE:3537996 , pooling and sharing
fr mutualisation
SAINMHÍNIÚ Regroupement des ressources (financières, matérielles, humaines, des efforts, des compétences, des données, etc.) afin d'optimiser leur efficacité et leur rendement, et/ou de réduire le plus possible les risques pour les acteurs concernés. TAGAIRT Conseil TERM FR/EN
NÓTA NB: à distinguer de "fédérer" (sens 2) [ IATE:1648070 ]
de Bündelung | Kräftebündelung
SAINMHÍNIÚ Zusamenlegung von Mitteln/Fähigkeiten zwecks Kostenreduzierung und Synergien TAGAIRT Council-DE
NÓTA in zahlreichen Kontexten verwendbar und verwendet; DIV: RSZ, 5.12.08
Lógó gaois.ie
gaois.ie