Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Administrative law · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga dífhostú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga foirceannadh fostaíochta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr licenciement | révocation | congédiement
NÓTA destitution, licenciement
Trading operation · Financial market
ga ordú atá bailí go dtí tráth a chealaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ordú GTC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en GTC | good-till-cancelled order | open order
SAINMHÍNIÚ order to buy or sell a security that stays active until it is completed or the investor cancels it TAGAIRT Nasdaq > Investing > How To Invest > Financial Glossary > O > Open order (good-till-cancelled, GTC order), http://www.nasdaq.com/investing/glossary/o/open-order [11.10.2016]
fr ordre valable jusqu'à révocation | ordre ouvert | ordre GTC | ordre good-till-cancelled
SAINMHÍNIÚ ordre qui demeure valable, tant qu'il n'pas été expressément annulé par l'opérateur TAGAIRT Voc.Marchés à terme commerciaux,CCA,Paris,1985
de Order bis auf Widerruf | Good-Till-Canceled-Order
SAINMHÍNIÚ beschränkter Handelsauftrag (Order) an der Börse, der grundsätzlich gültig bleibt, solange er zu den gesetzten Konditionen ausgeführt werden kann oder vorher storniert wird TAGAIRT Online-Wörterbuch des Terminhandels DeiFin > „Good-till-canceled-Order (Open Order)”, http://www.deifin.de/glossar.htm (24.5.2016)
ECONOMICS · Preparation for market
ga cúlghairm riarthach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Banking
ga uathchealú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Migration
ga stádas dídeanaí a tharraingt siar TAGAIRT CELEX:32007R0862/GA [Reference to the concept which led to the creation of the term. It does not contain the exact term.]
COMHTHÉACS 3. Soláthróidh na Ballstáit staidreamh don Choimisiún (Eurostat) maidir leis na nithe seo a leanas: ... (c) líon na ndaoine a fholaítear le cinntí críochnaitheacha nó le breitheanna críochnaitheacha a rinne comhlachtaí riaracháin nó breithiúnais ar achomharc nó ar athbhreithniú i rith na tréimhse tagartha maidir le stádas dídeanaithe a dheonú nó a tharraingt siar;... TAGAIRT Alt 3 (3) (c) Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) CELEX:32007R0862/GA [20.02.2014]
NÓTA De réir Alt 21 d’Acht na nDídeanaithe 1996 (arna leasú) féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt dearbhú gur dídeanaí é nó í duine a ndeonaíodh roimhe sin a chúlghairm de réir coinníollacha áirithe a léiríonn nach bhfuil gá nó nach bhfuil cúis a thuilleadh leis an gcosaint sin. Le seo, tugtar feidhm do na clásail um scor a fhoráiltear in Airteagal 1 (c) de Choinbhinsiún na Ginéive. I measc coinníollacha eile a liostaítear in Alt 21 d’Acht 1996 is féidir dearbhú a chúlghairm sa chás go bhfuil láithreacht an duine lena mbaineann mar bhagairt don tslándáil náisiúnta nó in aghaidh an bheartais phoiblí (Alt 21 (1) (g)) nó sa chás go ndeonaíodh stádas dídeanaí ar bhonn faisnéis bhréagach nó faisnéis mhíthreorach (Alt 21 (1) (h)). [20.02.2014]
en revocation of asylum | revocation of a declaration that a person is a refugee | withdrawal of refugee status | revocation of refugee status
NÓTA Whereas the UK authorities more often use the term 'revocation of asylum', Irish authorities use the term 'revocation of declaration as a refugee'.
fr retrait du statut de réfugié | révocation du statut de réfugié
SAINMHÍNIÚ Suite à une décision prise par une autorité compétente, action de révoquer le statut de réfugié d’une personne, de refuser de le renouveler, ou d'y mettre fin. [UE] TAGAIRT Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Article 2 j CELEX:32005L0085/FR [Définition modifiée]
NÓTA <b>Attention!</b> Ne pas confondre le "retrait du statut de réfugié" avec le "retrait de la demande d'asile" ID CJUE:1857 qui désigne les démarches par lesquelles le demandeur d'asile met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande d'asile, conformément au droit national, soit explicitement, soit tacitement.
de Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft
SAINMHÍNIÚ Entscheidung einer zuständigen Behörde, einer Person die Flüchtlingseigenschaft abzuerkennen, diese zu beenden oder ihre Verlängerung zu verweigern. [UE] TAGAIRT RL 2005/85/EG vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft CELEX:32005L0085/DE Art. 2 j) [Modified definition]
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga dícháiliú breithimh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Lógó gaois.ie
gaois.ie