Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: SAI, SAN, sapin, Spain, stain

Téarmaíocht IATE

Pharmaceutical industry · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Chemistry
ga folláin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr sain
SAINMHÍNIÚ se dit d'un aliment dont la qualité suscite une impression positive. Ce mot englobe des notions très diverses: sans danger; utile à consommer; exempt de défauts; non altéré par des insectes ou des substances salissantes durant l'entreposage, la transformation et la manipulation; parfois, non traité ou dépourvu d'additifs TAGAIRT FAO
de gesund
Free movement of capital
ga sócmhainn shlán TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en good asset
SAINMHÍNIÚ asset, the value of which has not been impaired TAGAIRT COM-EN based on:<BR>Communication from the Commission on the treatment of impaired assets in the Community banking sector CELEX:52009XC0326(01)
NÓTA Cf. <I>impaired/toxic/troubled/bad asset</I> [ IATE:3502552 ]
ENVIRONMENT
ga fónta ó thaobh an chomhshaoil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'ciallaíonn 'feidhmchláir teileamaitice' córais a úsáideann faisnéis, cumarsáid, teicneolaíochtaí loingseoireachta nó suite/logánaithe chun bonneagar, soghluaisteacht agus trácht ar an ngréasán tras-Eorpach iompair a bhainistiú go héifeachtach agus chun seirbhísí breisluacha a sholáthar do shaoránaigh agus d'oibreoirí, lena n-áirítear seirbhísí chun úsáid a bhaint as an ngréasán ar bhealach sábháilte, slán, <b>fónta ó thaobh an chomhshaoil</b> de agus éifeachtúil ó thaobh acmhainne de.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 1315/2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE, CELEX:32013R1315/GA
en environmentally sound
SAINMHÍNIÚ product or manufacturing process that, from beginning to end, is in essential harmony with its environment and the associated ecological factors TAGAIRT 'environmentally sound'. Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/environmentally-sound.html, [11.5.2016]
de umweltverträglich
NÓTA DIV: hym 17/12/2002
Physical sciences · Technology and technical regulations
ga sain-fhuaimchoisceas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en specific acoustic impedance | unit-area acoustic impedance | acoustic impedance
SAINMHÍNIÚ opposition of a medium to a longitudinal wave motion, characterising the relationship between the acting <I>sound pressure</I><SUP>1</SUP> and the resulting particle velocity<HR><SUP>1</SUP> sound pressure: [ IATE:1366357 ] TAGAIRT COM-Term. Coord., based on:<BR><I>Acoustic Impedance</I>, University of Wisconsin Stevens Point http://www4.uwsp.edu/physastr/kmenning/Phys115/Link5-09_acoustic_impedance.pdf [6.6.2014]
NÓTA The specific acoustic impedance, z, is an intensive property of a medium and is the property of a particular geometry and medium. We can specify the z of air or of water. <BR>acoustic impedance = pressure/flow <BR>and</BR>specific acoustic impedance = pressure/velocity<BR>Symbol: z<BR>Unit: pascal second per metre, often called the rayl<BR><BR>See also: <I>acoustic impedance</I>: [ IATE:1487856 ]<HR>Reference: COM-Terminology Coordination, based on:<BR>The Australian Office for Learning and Teaching. School of Physics - UNSW. <i>Acoustic impedance, intensity and power</i>, http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/sound-impedance-intensity.htm [11.3.2016]
fr impédance acoustique
SAINMHÍNIÚ quotient complexe de la pression acoustique supposée uniforme sur toute la surface par le flux de vitesse vibratoire à travers cette surface TAGAIRT VEI 801-25-40, http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=801-25-40 [30.9.2014]
NÓTA Notée Z, l’impédance acoustique désigne la résistance d’un composant au son.
de Schallkennimpedanz | akustische Feldimpedanz | spezifische akustische Impedanz
SAINMHÍNIÚ Verhältnis von Schalldruck zu Schallschnelle TAGAIRT Wikipedia, s. v. "Schallkennimpedanz", http://de.wikipedia.org/wiki/Schallkennimpedanz (22.8.2014)
Physical sciences · Nuclear energy
ga sain-radaighníomhaíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en specific activity | specific radioactivity
SAINMHÍNIÚ - Of a radionuclide, the activity IATE:1368279 per unit mass of that nuclide.<br>- Of a material, the activity IATE:1368279 per unit mass or volume of the material in which the radionuclides are essentially uniformly distributed. TAGAIRT CELEX:31996L0049 ;<br> IAEA Glossary http://www.iaea.org/ns/tutorials/regcontrol/intro/glossarya.htm (6.8.2014)
NÓTA See also:<br> - <i>activity concentration</i> IATE:1368282 = activity per unit volume <br> - <i>activity concentration</i> IATE:3551080 = activity per unit of mass or volume <br> - <i>activity</i> IATE:1368279
fr activité spécifique | activité massique
SAINMHÍNIÚ - D'un radionucléide, l'activité par unité de masse de ce radionucléide.<br>- D'une matière, l'activité par unité de masse ou de volume de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément. TAGAIRT Conseil - Coordination terminologique, d'après la directive 96/49/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, Annexes (2.2.7.2. Définitions), CELEX:31996L0049/fr
NÓTA Voir aussi:<br>- <i>activité volumique</i> IATE:1368282 = activité par unité de volume<br>- <i>concentration d'activité</i> IATE:3551080 = activité par unité de masse ou de volume,<br>ainsi que <i>activité</i> IATE:1368279.
de spezifische Aktivität
SAINMHÍNIÚ Quotient aus der Aktivität eines vorgegebenen Stoffes und der Masse dieses Stoffes TAGAIRT DIN Normenheft 5-Kerntechnik
Earth sciences · TRANSPORT · Land transport
ga sain-treoluas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en stage characteristic velocity | characteristic velocity
SAINMHÍNIÚ a) of a rocket-propelled vehicle, the speed that a vehicle would attain in free field conditions (i.e. ,no gravitational or drag forces) by full utilisation of the propellants; b) of a propellant, the ratio of the product of the chamber pressure and the throat area to the mass-flow rate TAGAIRT Multilingual Aeronautical Dictionary(AGARD,1980)
Medical science
ga tocsaineacht sain-spriocorgáin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en STOT | specific target organ toxicity
SAINMHÍNIÚ the adverse effects or disease states induced in specific organs in the body by a toxicant TAGAIRT COM-FR, based on William Hughes, <I>Essentials of Environmental Toxicology: The Effects of Environmentally Hazardous Substances on Human Health</I>, 1996, Taylor & Francis, Inc.,
NÓTA Toxicity is unique for each organ, since each organ is a unique assemblage of tissues, and each tissue is a unique assemblage of cells.
Health · Applied sciences
ga méid fíocháin shláintiúil radaithe TAGAIRT Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en non-target volume
SAINMHÍNIÚ volume of healthy tissue irradiated during radiation therapy owing to its proximity to the tumour or its location on the path of the radiation beam TAGAIRT CENTERM, based on:<br> Nielsen, T., Boernert, P., Uhlemann, F., Overweg, J.A., <i>Retrospective calculation of radiation dose and improved therapy planning</i>, patent application, 19.7.2012, http://www.faqs.org/patents/app/20120184841#ixzz2UZcn0Z8G [28.5.2013]
fr volume autre que celui de la cible | volume de tissu sain irradié
SAINMHÍNIÚ volume de tissu sain irradié durant une radiothérapie en raison de sa proximité avec la tumeur ou sa localisation sur le trajet du faisceau TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Voir aussi <i>volume cible</i> IATE:1446995
de nicht als Zielvolumen geltender Körperbereich
SAINMHÍNIÚ gesunder Körperbereich, der bei einer Strahlentherapie zur Tumorbehandlung aufgrund seiner Nähe zum Tumor oder seiner Lage im Bestrahlungsfeld ebenfalls ionisierender Strahlung ausgesetzt ist TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Zielvolumen IATE:1446995

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Ceimic/Chemistry
gu sain-rothlaithe, iol sain-rothluithe
Sain-Rothlú, [oc] 20° an ábhair a thriomaítear ag 100°C, ar feadh 5 huaire an chloig i bhfolús os cionn peantocsaíd fhosfair. · Specific rotation, [?] 20°C D of material dried at 100°C for 5 hours in vacuo over phosphorus pentoxide.
Lógó gaois.ie
gaois.ie