Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Parliamentary proceedings · EU institution
ga míniú i scríbhinn ar an vótáil
COMHTHÉACS ‘Ar vóta den sórt sin, féadfaidh aon Fheisire <b>míniú i scríbhinn ar an vótáil</b> a thabhairt isteach nach faide ná 200 focal agus cuirfear an ráiteas sin san áireamh ar leathanach an Fheisire ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.’ TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Eanáir 2017), Riail 183, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-183+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES [29.8.2017]
Lógó gaois.ie
gaois.ie