Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: separated mother

Téarmaíocht IATE

Parliamentary proceedings · Operation of the Institutions
ga vótáil ar leithligh TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
COMHTHÉACS Tar éis don Pharlaimint an t-ábhar a bhreithniú, glacfar <b>vótáil ar leithligh</b> ar gach ceann de na tograí atá sa tuarascáil. [...] Má dhiúltaítear do na leasuithe go léir, measfar an téacs bunaidh a bheith arna ghlacadh mura rud é go n-iarrtar <b>vótáil ar leithligh</b> laistigh den teorainn ama shonraithe. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
Lógó gaois.ie
gaois.ie