Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: óstáil, tógáil, tail, vóta, vótálaí

Téarmaíocht IATE

Parliamentary proceedings · EU institution
ga am vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Maidir leis an togra nó na tograí i gcomhair cinnidh atá sa tuarascáil, déanfar vótáil air nó orthu ag an gcéad <b>am vótála</b> tar éis na díospóireachta.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Preparation for market · FINANCE
ga an ceart vótála atá ag an scairshealbhóir is ainmnitheach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an ceart vótála ag an scairshealbhóir ainmnitheach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ceart vótála scairshealbhóra ainmnithigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en voting right of nominee shareholders
SAINMHÍNIÚ the right exercisable in accordance with statutory or other regulations,differing from country to country,under which banks and other parties holding shares for other vote in respect of shares held by or deposited with them TAGAIRT Internat.Account.Lex.,UEC-Group Accounts
fr droit de vote des titres en dépôt
SAINMHÍNIÚ règle légale ou usuelle différente dans chaque pays précisant les conditions d'exercice du droit de vote dans les assemblées par les banques détenant des titres en dépôt TAGAIRT Internat.Accounting Lex.,UEC-Comptes de groupe
de Depotstimmrecht
SAINMHÍNIÚ von Land zu Land unterschiedliche gesetzliche Vorschriften oder Regelungen für die Ausübung des Stimmrechts in den Hauptversammlungen durch Banken für die in ihrem Depot befindlichen Aktien TAGAIRT International Accounting Lexicon(U.E.C.)-Konzernrechnungslegung
Parliamentary procedure · EU institution
ga an nós imeachta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Beidh feidhm ag an <b>nós imeachta vótála</b> seo a leanas maidir le tuarascálacha:' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary proceedings · EU institution
ga an t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe TAGAIRT 'Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa - Riail 174,' Parlaimint na hEorpa, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20160715+RULE-174+DOC+XML+V0//GA&navigationBar=YES [8.9.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Electoral procedure and voting · Information technology and data processing
ga Anailís ar Phróifíl Vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en VPA | Vote Profile Analysis
SAINMHÍNIÚ system of computer vote projection used by CBS News that has recorded an average deviation of less than 1 percent in estimating the winners' final percentages in 135 elections TAGAIRT Springerlink > Springer New York, ISSN 0147-2011 (Print) 1936-4725 (Online), Volume 4, Number 1 / November 1966, pp. 42-46, How computers pick an election winner, Robert A. Skedgell, http://www.springerlink.com/content/38v534000nrk1220/fulltext.pdf?page=1 (1.8.2009)
NÓTA It was developed after the 1960 general elections by CBS News, Louis Harris & Associates, and the International Business Machines Corporation.
Electoral procedure and voting
ga cárta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Seolfar <b>cárta vótála</b> chuig do theach roimh dáta an reifrinn, ar a bhfuil d’uimhir toghthóra agus a insíonn duit cén stáisiún vótála ar féidir leat do vóta a chaitheamh ann. Ní gá duit é a thabhairt go dtí an stáisiún vótála ach d’fhéadfadh go n-iarrfaí ort fianaise aitheantais a sholáthar, fianaise mar seo a leanas...' TAGAIRT 'Úsáid do vóta', an Coimisiún Reifrinn, http://www.refcom.ie/en/past-referendums/abolition-of-seanad-%C3%A9ireann/2013referendums/ga/usaid-do-vota/index.html [4.10.2017]
en poll card | polling card | voting card
SAINMHÍNIÚ a card used to notify a voter of the details of an election (such as the date, time, and place of voting) and to verify identity at the polls TAGAIRT 'polling card', OED, http://www.oed.com/view/Entry/146968?redirectedFrom=polling+card#eid29514403 [27.4.2016]
de Wahlbenachrichtigung
SAINMHÍNIÚ Schreiben, das Angaben zu Wahlraum und Wahlzeit, dem Ort, an dem der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann sowie den Hinweis enthält, wie man eine Briefwahl beantragt TAGAIRT EP-DE nach Deutscher Bundestag: „Wahlbenachrichtigung”, https://www.bundestag.de/service/glossar/W/wahlbenachrichtigung/246400 (23.8.2016)
Electoral law · Political rights
ga ceart vótála TAGAIRT Coinbhinsiún na Paitinne Comhphobail, Airt. 21 ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Abstimmungsrecht | Stimmberechtigung | Stimmrecht
SAINMHÍNIÚ "Stimmrecht": (Kontext: Wirtschaft) Recht des Aktionärs, in der HV der AG abzustimmen.(H.E. Büschgen, Das kleine Banken-Lexikon (17. Aufl.)) "Abstimmungsrecht": (Kontext: EP) Das Abstimmungsrecht ist ein persönliches Recht (der Mitglieder des EP). Die Mitglieder geben ihre Stimme einzeln und persönlich ab. (Art. 132 der Geschäftsordnung des EP (14. Aufl.)
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis.;DIV: cf 30/1/03
LAW · Migration
fr droit de vote des étrangers
NÓTA En France, le droit de vote, strictement lié à la citoyenneté française, n'est pas reconnu aux étrangers, à l’exception des ressortissants communautaires pour les élections municipales et européennes. Certes, le débat sur le droit de vote des étrangers, au moins aux élections locales, demeure. Mais ce droit de vote n’est pas encore une réalité http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/quels-sont-droits-etrangers.html#.
de Ausländerwahlrecht (aktives) | aktives Wahlrecht für Ausländer
NÓTA In Deutschland ist das aktive Wahlrecht nur deutschen Staatsangehörigen und Unionsbürgern vorbehalten, da etwas anderes nicht mit Art. 20 Abs. 2 Grundgesetz vereinbar wäre, wonach alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. [Bundesministerium des Inneren, Ausländerwahlrecht, http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Staatliche-Ordnung/Wahlrecht/Auslaenderwahlrecht/auslaenderwahlrecht_node.html [19.12.2013]] Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts [BVerfG Entscheidung vom 30.10.1990 (2 BvF 2, 6/89; 2 BvF 2/89; 2 BvF 6/89) http://www.ejura-examensexpress.de/online-kurs/entsch_show_neu.php?Alp=1&dok_id=858 [19.12.2013]], schließt somit das Grundgesetz das aktive Wahlrecht von Ausländern auf Bundes- sowie auf Kommunalebene aus. // <br>En Allemagne un droit de vote n'est reconnu qu'aux étrangers ayant la nationalité d'un autre État membre et pour les seules élections communales et europénnes. Selon Cour constitutionnelle allemande, un droit de vote aux élections communales pour les ressortissants de tiers États serait contraire à la Constitution allemande.
Accounting
ga cearta féideartha vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Accounting
ga cearta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Vote · LAW
ga cearta vótála a chur ar fionraí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr suspension du droit de vote
SAINMHÍNIÚ une des sanctions dont une organisation internationale peut frapper un Etat membre ayant manqué à l'une de ses obligations. TAGAIRT Cornu, Vocabulaire juridique.
NÓTA CONTEXT: droit communautaire et droit international public.;XREF: suspension (A189986).
EU institution
Parliamentary proceedings · EU institution
ga córas vótála leictreonach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Le linn vótáil á dhéanamh ar aon togra le haghaidh gnímh reachtaigh, cibé acu le vótáil aonair agus/nó le vótáil chríochnaitheach, vótálfaidh an Pharlaimint le glaoch rolla trí úsáid a bhaint as an g<b>córas vótála leictreonach</b>.' TAGAIRT 'Rialacha Nós Imeachta 7ú téarma palaiminteach' Parlaimint na hEorpa, http://publications.europa.eu/resource/cellar/122785c6-560f-4d98-b602-f8188554e7db.0011.02/DOC_1 [12.10.2016]
Parliamentary procedure · EU institution
ga díospóid maidir leis an vótáil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS Teideal Riail 171: '<b>Díospóidí maidir leis an vótáil</b>' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
POLITICS · Electoral procedure and voting
ga ionad vótála TAGAIRT 'Táim níos neiribhísí ná mar a bhíos le linn aon toghcháin... is é seo reifreann mo shaoil', <i>Tuairisc.ie</i>, Pat Carey, 2015, https://tuairisc.ie/taim-nios-neirbhisi-na-mar-a-bhios-le-linn-aon-toghchain-is-e-seo-reifreann-mo-shaoil/ [9.11.2018]
COMHTHÉACS 'Nuair a thráigh an t-iontas a bhí orainn, scaipeadh ráflaí eile go raibh an <i>Guardia Civil</i> chun an t-<b>ionad vótála</b> a chur ó mhaith mar ghníomh díoltais agus an bosca ina raibh vóta Puigdemont a scrios mar a bheadh bua suarach siombalach ann.' TAGAIRT 'TUAIRISC ÓN gCATALÓIN: Níl aon dul siar ann, tá teipthe glan ar an gcaidreamh leis an Spáinn', <i>Tuairisc.ie</i>, John Walsh, 2017, https://tuairisc.ie/tuairisc-on-gcataloin-nil-aon-dul-siar-ann-ta-teipthe-glan-ar-an-gcaidreamh-leis-an-spainn/ [9.11.2018]
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga léirmhíniú na vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU body · EU institution
ga míniú ar an vótáil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Parliamentary proceedings · EU institution
ga míniú i scríbhinn ar an vótáil
COMHTHÉACS ‘Ar vóta den sórt sin, féadfaidh aon Fheisire <b>míniú i scríbhinn ar an vótáil</b> a thabhairt isteach nach faide ná 200 focal agus cuirfear an ráiteas sin san áireamh ar leathanach an Fheisire ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.’ TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Eanáir 2017), Riail 183, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-183+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES [29.8.2017]
Parliamentary proceedings · EU institution
ga míniú ó bhéal ar an vótáil
COMHTHÉACS ‘A luaithe a chuirtear deireadh leis an seisiún vótála, féadfaidh aon Fheisire <b>míniú ó bhéal</b> a thabhairt <b>ar an vótáil</b> aonair agus/nó vótáil chríochnaitheach a rinneadh ar aon mhír a cuireadh faoi bhráid na Parlaiminte ar feadh tréimhse nach faide ná aon nóiméad amháin. Féadfaidh gach Feisire uasmhéid de thrí mhíniú ó bhéal ar an vótáil a thabhairt in aghaidh an pháirtseisiúin.’ TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Eanáir 2017), Riail 183, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-183+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES [29.8.2017]
EUROPEAN UNION · Operation of the Institutions
ga moladh vótála TAGAIRT COR/EESC - GA
SAINMHÍNIÚ moladh rapóirtéara go nglacfar liosta leasuithe arna gcur síos maidir lena d(h)réacht-tuairim nó d(h)réacht-tuarascáil TAGAIRT COR/EESC - GA, bunaithe ar: Rules of Procedure of the Committee of the Regions, Rule 24(3) CELEX:32010Q0109(01)/GA
en voting recommendation
SAINMHÍNIÚ Rapporteur's recommendation to adopt a list of amendments tabled to her/his draft opinion or report. TAGAIRT Rules of Procedure of the Committee of the Regions, Rule 24(3) CELEX:32010Q0109(01)/EN
fr recommandation de vote
SAINMHÍNIÚ Fait que le rapporteur recommande d'adopter, parmi les amendements déposés pour son projet d’avis ou de rapport, une liste d'amendements définis. TAGAIRT Règlement intérieur du Comité des régions, article 24, paragraphe 3. CELEX:32010Q0109(01)/FR (28/09/2011)
NÓTA Le terme désigne aussi bien la procédure que la liste des amendements à adopter.
de Stimmempfehlung
SAINMHÍNIÚ Empfehlung des Berichterstatters, eine Liste von Änderungsanträgen anzunehmen, die zu seinem Stellungnahme- bzw. Berichtsentwurf eingegangen sind TAGAIRT AdR/EWSA - TERM-DE
EU institution
ga nós imeachta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Preparation for market · Means of communication · Humanities
ga nós imeachta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Electoral procedure and voting
ga ráta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en voter turnout rate | turnout rate | percentage turnout | electoral turnout | voter turnout | polling rate
SAINMHÍNIÚ number or percentage of people taking part in an election TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>'turnout', English Oxford Living Dictionaries, http://oxforddictionaries.com/definition/english/turnout?q=turnout [7.7.2012]
LAW · FINANCE · Financial market
ga scair le ceart vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en voting share
SAINMHÍNIÚ share that gives the stockholder the right to vote on matters of corporate policy making as well as who will compose the members of the board of directors TAGAIRT 'Voting Shares', Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/v/votingshares.asp [15.4.2014]
NÓTA Different classes of shares, such as preferred stock, sometimes don't allow for voting rights.
fr action ayant le droit de vote | action avec droit de vote | action assortie du droit de vote | action donnant droit à voter | action à droit de vote
SAINMHÍNIÚ action dont le titulaire possède un droit de vote aux assemblées générales des actionnaires TAGAIRT SEC:Dalloz,Lex.de banque et de bourse,3e éd.,1990,Paris
de stimmberechtigte Aktie | Stimmrechtsaktie
SAINMHÍNIÚ Aktie, die ihrem Eigentümer Stimmrecht(e) in der Hauptversammlung der Aktionäre verleiht TAGAIRT Council-DE
EU body · EU institution
ga socruithe vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga sonraí na vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
POLITICS · Electoral procedure and voting
ga staonadh ó vótáil TAGAIRT Comhaontú maidir le Paitinní Comhphobail, Airt. 11(3)
EU body · EU institution · Regions and regional policy
ga tarmligean cearta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EUROPEAN UNION · Operation of the Institutions
ga tarmligean cearta vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en delegation of voting rights
SAINMHÍNIÚ a personal right to vote, which may be delegated by a member of the European Economic and Social Committee to another person TAGAIRT Implementing Provisions of the Rules of Procedure of the European Economic and Social Committee, Rule 61 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1246-2010_regl_en.doc (08/02/2012)
European Union law
ga toradh vótála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en voting result
SAINMHÍNIÚ information note in all official EU languages setting out the voting results on a legislative act adopted at a Council meeting TAGAIRT COUNCIL-EN
fr résultat du vote
SAINMHÍNIÚ note d'information, traduite dans toutes les langues officielles de l'UE, contenant le résultat du vote sur un acte législatif adopté lors d'une session du Conseil TAGAIRT Conseil-FR
de Abstimmungsergebnis
SAINMHÍNIÚ informatorischer Vermerk, wird in alle EU-Amtssprachen übersetzt, enthält das Abstimmungsergebnis zu einem Gesetzgebungsakt, der auf einer Ratstagung verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil aonair TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Is trí <b>vótáil aonair</b> a dhéanfaidh an Pharlaimint cinneadh ar an ngníomh a bhfuil gá le toiliú uaithi ina leith faoin gConradh ar an Aontas Eorpach nó faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus ní fhéadfar aon leasuithe a chur síos.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary proceedings · Operation of the Institutions
ga vótáil ar leithligh TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
COMHTHÉACS Tar éis don Pharlaimint an t-ábhar a bhreithniú, glacfar <b>vótáil ar leithligh</b> ar gach ceann de na tograí atá sa tuarascáil. [...] Má dhiúltaítear do na leasuithe go léir, measfar an téacs bunaidh a bheith arna ghlacadh mura rud é go n-iarrtar <b>vótáil ar leithligh</b> laistigh den teorainn ama shonraithe. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
Parliamentary proceedings · EU institution
ga vótáil chomhchoiteann TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
COMHTHÉACS 'Féadfaidh an coiste a mholadh go ndéanfar <b>vótáil chomhchoiteann</B> ar na leasuithe go léir, nó ar roinnt leasuithe, go nglacfar leo nó go diúltófar dóibh, nó go ndearbhófar iad a bheith ar neamhní.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Electoral procedure and voting · Parliament
ga vótáil chomhchoiteann dhíreach TAGAIRT Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 10. ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ÚSÁID SA TEANGA "votaíocht uilechoiteann" atá i mBrollach na hIonstraime Eorpaí Aonair.
en direct universal suffrage
SAINMHÍNIÚ Electoral system whereby the ballots cast by the voters - all adults with the right to vote - directly determine the person(s) elected. TAGAIRT COUNCIL-EN based on the Council of Europe's definition of "direct suffrage" in "Legal, operational and technical standards for e-voting" in Recommendation Rec(2004)11 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 September 2004 and explanatory memorandum, http://www.coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/02_Activities/02_e-voting/01_Recommendation/Rec(2004)11_Eng_Evoting_and_Expl_Memo.pdf [22.06.2009]
de allgemeine Direktwahl | allgemeine unmittelbare Wahl
SAINMHÍNIÚ Wahlverfahren, wonach alle Wähler – d.h. alle wahlberechtigten Bürger – durch Abgabe ihrer Stimme ihre Vertreter direkt bestimmen TAGAIRT Council-DE
NÓTA DIV: ajs 24.6.09
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil chríochnaitheach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Sula leanann an coiste freagrach ar aghaidh leis an <b>vótáil chríochnaitheach</b> ar thogra le haghaidh gnímh reachtaigh, iarrfaidh sé ar an gCoimisiún a sheasamh ar na leasuithe go léir ar an togra atá glactha ag an gcoiste a lua, agus iarrfaidh sé ar an gComhairle tuairim a thabhairt.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil dheighilte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'I gcás ina bhfuil dhá fhoráil nó níos mó, nó tagairtí do dhá phointe nó níos mó, san áireamh sa téacs a bhfuil vótáil le déanamh air nó gur féidir an téacs a roinnt ina dhá chuid nó níos mó, agus brí shainiúil agus/nó luach normatach acu, féadfaidh grúpa polaitiúil nó 40 Feisire ar a laghad <b>vótáil dheighilte</b> a iarraidh.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary proceedings · Operation of the Institutions
ga vótáil i suí iomlánach TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
COMHTHÉACS Déanfar an <b>vótáil i suí iomlánach</b> laistigh de dhá mhí ón tráth a fhaightear an t-ainmniúchán mura rud é go gcinnfidh an Pharlaimint a mhalairt, ar iarraidh ón gcoiste freagrach, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 40 Feisire ar a laghad. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil le ballóid rúnda TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
COMHTHÉACS Féadfar an <b>vótáil</b> a dhéanamh <b>le ballóid rúnda</b> freisin má iarrann an cúigiú cuid ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint amhlaidh. Ní mór iarrataí den sórt sin a dhéanamh sula dtosaíonn an vótáil. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
ga ballóid rúnda TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'I gcás ceapachán, déanfar an vótáil le <b>ballóid rúnda</b>, ach sin gan dochar do Riail 13(1), Riail 186(1) agus Riail 191(2), an dara fomhír.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil le glaoch rolla TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'De bhreis ar na cásanna dá bhforáiltear faoi Riail 106(5), faoi Riail 107(5) agus faoi Riail166, déanfar an <b>vótáil le glaoch rolla</b> má iarrann grúpa polaitiúil nó 40 Feisire ar a laghadamhlaidh an tráthnóna roimh an vótáil mura rud é go socraíonn an tUachtarán teorainn ama eile.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
en vote by roll call | roll-call vote
SAINMHÍNIÚ vote using a system that records the names of the MEPs who voted and how they voted TAGAIRT EP-Terminology Coordination, based on: EP Press Release, http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36643/html/To-boost-transparency-roll-call-votes-in-committee-to-show-how-MEPs-vote [14.1.2015]
fr vote par appel nominal
SAINMHÍNIÚ vote consistant à appeler par ordre alphabétique chacun des députés à exprimer son vote à haute voix par "oui", "non" ou "abstention" TAGAIRT Règlement du Parlement européen (septembre 2015): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20150909+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR [13.10.2015]
NÓTA Ce type de vote intervient si un groupe politique ou au moins quarante députés en ont fait la demande la veille du vote. Dans ce cas, le vote individuel de chaque député est enregistré pour être ensuite rendu public, en annexe du procès-verbal, à moins qu'une demande de vote secret ait également été introduite. Cf. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00011/Fonctionnement-de-la-pl%C3%A9ni%C3%A8re [13.10.2015]
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil le taispeáint lámh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Mar riail ghinearálta, <b>vótálfaidh</b> an Pharlaimint <b>le taispeáint lámh</b>. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary procedure · EU institution
ga vótáil leictreonach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'I gcás ina ndéantar <b>vótáil leictreonach</b>, is é toradh uimhriúil na vótála, agus an méid sin amháin, a thaifeadfar.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
EU institution
ga vótáil tháscach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga vóta táscach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Preparation for market
ga vótáil trí chomhfhreagras TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr vote par correspondance | vote sans réunion
SAINMHÍNIÚ pour permettre le vote des actionnaires qui ne peuvent assister aux assemblées générales, un formulaire de vote leur est adressé automatiquement pour les titres nominatifs, et sur demande aux détenteurs d'actions au porteur. Il doit être retourné à la société au plus tard trois jours avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée TAGAIRT Le Journal Des Finances,Le lexique du Trader,1997

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Polaitíocht/Politics
Gnó › Riarachán/Business › Administration
abr vótáil, aidbhr vótáilte
Ní ceadmhach de dhuine vótáil ach d'aon iarrthóir amháin. · A person may vote for ONE candidate only.
Polaitíocht/Politics
gu vótaíochta
gu vótála
Costais taistil ceann comhairimh más gá socruithe a dhéanamh le haghaidh na vótaíochta nó ar shlí eile i ndáil le stiúradh an toghcháin. · Returning officers' travelling expenses where necessary to make arrangements for the poll or otherwise in connection with the conduct of the election.

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
vótáil (br, abr: vótáil, aidbhr: vótáilte)
vote
Lógó gaois.ie
gaois.ie