Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Polaitíocht/Politics
gu vótaíochta
gu vótála
Costais taistil ceann comhairimh más gá socruithe a dhéanamh le haghaidh na vótaíochta nó ar shlí eile i ndáil le stiúradh an toghcháin. · Returning officers' travelling expenses where necessary to make arrangements for the poll or otherwise in connection with the conduct of the election.
Polaitíocht/Politics
the place where votes are cast or recorded — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Ar choinníoll, má bhíonn níos mó ná ceithre stáisiún vótaíochta in áit vótaíochta, go bhféadfar £35.00 a íoc i gcás cibé duine acu (aon duine amháin) a ainmneoidh an ceann comhairimh. · Provided that where the number of polling stations in a polling place exceeds four, £35.00 may be paid in the case of such one (and one only) of them as may be designated by the returning officer.
Polaitíocht/Politics
...i gcás stiogmaí gabhálacha a bheith ag 5% nó níos mó de na plandaí de chomhábhar baineann, ní bheidh an céatadán den chomhábhar baineann a mbeidh pailin sceite nó á sceitheadh aige níos mó ná... · ...where 5% or more of the female component plants have receptive stigmas, the percentage of female component which have shed pollen or are shedding pollen shall not exceed...
Polaitíocht/Politics
Cléireach vótaíochta do gach oifigeach ceannais. · One poll clerk for each presiding officer.
Polaitíocht/Politics
Rialtas/Government
Rialtas/Government
Polaitíocht/Politics
gu stáisiúin, ai stáisiúin, gi stáisiún
Stáisiúin vótaíochta a ghléasadh, lena n-áirítear earranna vótaíochta a sholáthar agus an troscán is gá a fhruiliú. · Fitting up polling stations, including the provision of voting compartments and the hire of necessary furniture.

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
An tAcht Toghcháin (Cártaí Vótaíochta), 1943
Electoral (Polling Cards) Act 1943
Lógó gaois.ie
gaois.ie