Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (3)
- Údarás Criptea-Dháiliúcháin (UCD) chun cúnamh a thabhairt don Bhord um Chreidiúnú Slándála, go háirithe maidir le ceisteanna a bhaineann le heochracha eitilte.
- a Crypto Distribution Authority (CDA) to assist the Security Accreditation Board in particular with regard to questions related to flight keys.
Regulation (EU) No 912/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 setting up the European GNSS Agency, repealing Council Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio navigation programmes and amending Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council
Ba cheart grúpa saineolaithe ó na Ballstáit a chur ar bun faoi mhaoirseacht an Bhoird Creidiúna Slándála chun cúraimí an Údaráis Chriptea-Dháiliúcháin (ÚCD) a chomhlíonadh maidir le hábhair chripteagrafacha AE a bhainistiú.
A group of experts of the Member States should be set up under the supervision of the Security Accreditation Board to perform the tasks of the Crypto Distribution Authority (CDA) relating to the management of EU cryptographic material.
Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency
Gan dochar d’inniúlachtaí na mBallstát nó do chúram na Gníomhaireachta dá dtagraítear i bpointe (a)(i) d’Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013, le linn chéim imlonnaithe chlár Galileo, bunófar grúpa saineolaithe ó na Ballstáit faoi mhaoirseacht an Bhoird Creidiúna Slándála chun cúraimí Údaráis Chriptea-Dháiliúcháin (ÚCD) a bhaineann le hábhair chripteagrafacha AE a chomhlíonadh go háirithe maidir leis na gnéithe seo a leanas:
Without prejudice to the competence of the Member States and of the task of the Agency referred to in point (a)(i) of Article 14(1) of Regulation (EU) No 1285/2013, during the deployment phase of the Galileo programme, a group of experts of the Member States shall be set up under the supervision of the Security Accreditation Board to perform the tasks of the Crypto Distribution Authority (CDA) relating to the management of EU cryptographic material in particular for:
Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency
Lógó gaois.ie
gaois.ie