Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (98)
—San Acht so cialluíonn an abairt “Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc)” Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 (Uimh. 18 de 1923) , Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc) (Leasú), 1925 (Uimh. 29 de 1925) , agus Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1928 (Uimh. 17 de 1928) .
—In this Act the expression "the Oireachtas (Payment of Members) Acts" means the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923), the Oireachtas (Payment of Members) (Amendment) Act, 1925 (No. 29 of 1925), and the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1928 (No. 17 of 1928).
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
Ioc táille an Mhaoin-áireamhaigh sin do bheith ar Choiste an Teaghlaigh agus na nOspideul.
The fee of such Stocktaker to be paid by the Home and Hospitals Committee.
Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923
Ioc as carráistí, etc., agus rialacháin ina dtaobh.
Payment and regulations as to carriages etc.
Number 30 of 1923: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923
Ioc i mBannaí.
Payment in Bonds.
Number 42 of 1923: LAND ACT, 1923
Ioc suimeanna áirithe atá dlite do chomhairlí tuathcheanntar áirithe.
Payment of certain sums due to certain rural district councils.
Number 55 of 1924: SEED SUPPLY ACT, 1924
Ioc-shláinte, per cmt.
Cordial, per cwt.
Number 3 (Private) of 1925: DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925
Ioc liúntaisí agus aiscí.
Payment of allowances and gratuities.
Number 5 of 1925: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1925
RIALACHA CHUN COSTAISI TAISTIL D'IOC LE BAILL D'UDARAIS CHONTAE AGUS DE CHOISTI.)
Next (FIFTH SCHEDULE) No. 5/1925:
Number 5 of 1925: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1925
RIALACHA CHUN COSTAISI TAISTIL D'IOC LE BAILL D'UDARAIS CHONTAE AGUS DE CHOISTI.
RULES FOR PAYMENT OF TRAVELLING EXPENSES TO MEMBERS OF COUNTY AUTHORITIES AND COMMITTEES.
Number 5 of 1925: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1925
RIALACHA CHUN COSTAISI TAISTIL D'IOC LE BAILL D'UDARAIS CHONTAE AGUS DE CHOISTI.)
Previous (FIFTH SCHEDULE)
Number 5 of 1925: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1925
Ioc páigh chothruim.
Payment of fair wages.
Number 37 of 1925: BEET SUGAR (SUBSIDY) ACT, 1925
Ioc aoisliúntais le sean-oifigigh do bhúird chaomhnóirí agus do chomhairlí tuathcheanntair.
Payment of superannuation to ex-officers of boards of guardians and rural district councils.
Number 3 of 1927: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1927
Ioc an chúitimh.
Payment of compensation.
Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927
Short title Leasú ar alt 6 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 .
Amendment of section 6 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 .
Number 17 of 1928: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1928
—Féadfar Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1928 , do ghairm den Acht so agus féadfar Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 agus 1928, do ghairm d' Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 (Uimh. 18 de 1923) agus den Acht so le chéile.
—This Act may be cited as the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1928 , and the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923) and this Act may be cited together as the Oireachtas (Payment of Members) Acts, 1923 and 1928.
Number 17 of 1928: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1928
Ioc an airgid a gheobhfar ar iasacht.
Payment moneys borrowed. [GA]
1929-PRA-003
Rialacha Chun Costaisi Taistil d'Ioc.)
No. 29/1930:
Number 29 of 1930: VOCATIONAL EDUCATION ACT, 1930
Rialacha Chun Costaisi Taistil d'Ioc.
RULES FOR PAYMENTS OF TRAVELLING EXPENSES.
Number 29 of 1930: VOCATIONAL EDUCATION ACT, 1930
Rialacha Chun Costaisi Taistil d'Ioc.)
VOCATIONAL EDUCATION ACT, 1930)
Number 29 of 1930: VOCATIONAL EDUCATION ACT, 1930
Rialacha chun Costaisi Taistil d'Ioc.)
No. 8/1931:
Number 8 of 1931: AGRICULTURE ACT, 1931
Rialacha chun Costaisi Taistil d'Ioc.
RULES FOR PAYMENTS OF TRAVELLING EXPENSES.
Number 8 of 1931: AGRICULTURE ACT, 1931
Rialacha chun Costaisi Taistil d'Ioc.)
Previous (THIRD SCHEDULE) No. 8/1931:
Number 8 of 1931: AGRICULTURE ACT, 1931
Ioc an airgid do gheobhfar ar iasacht.
Payment of moneys borrowed. [GA]
Number 2 (Private) of 1932: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION (No. 2) ACT, 1932
Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc).
The Oireachtas (Payment of Members) Acts.
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
—(1) Féadfar Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1933 , do ghairm den Acht so.
—(1) This Act may be cited as the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1933 .
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
(2) Féadfar Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 go 1933, do ghairm d'Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc) agus den Acht so le chéile.
(2) The Oireachtas (Payment of Members) Acts and this Act may be cited together as the Oireachtas (Payment of Members) Acts, 1923 to 1933.
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
Foralacha i dTaobh iocaiochtai d'Ioc isteach sa Chuirt agus i dTaobh Suncala.)
Next (FIFTH SCHEDULE) No. 9/1934:
Number 9 of 1934: WORKMEN'S COMPENSATION ACT, 1934
Foralacha i dTaobh iocaiochtai d'Ioc isteach sa Chuirt agus i dTaobh Suncala.
[GA] PROVISIONS AS TO PAYMENTS INTO COURT AND INVESTMENT.
Number 9 of 1934: WORKMEN'S COMPENSATION ACT, 1934
Foralacha i dTaobh iocaiochtai d'Ioc isteach sa Chuirt agus i dTaobh Suncala.)
Previous (FIFTH SCHEDULE) No. 9/1934:
Number 9 of 1934: WORKMEN'S COMPENSATION ACT, 1934
Ioc cúitimh do hur ar athló.
Postponement of payment of compensation.
Number 22 of 1934: TOWN AND REGIONAL PLANNING ACT, 1934
Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 .
The Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 .
Number 26 of 1936: SEANAD EIREANN (CONSEQUENTIAL PROVISIONS), ACT, 1936
Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1933 .
Oireachtas (Payment of Members) Act, 1933 .
Number 26 of 1936: SEANAD EIREANN (CONSEQUENTIAL PROVISIONS), ACT, 1936
Teoranta le Cearta ar Gheallbhruideadh Polasai mar gheall argan an Praemium d'Ioc.)
Next (FOURTH SCHEDULE) No. 45/1936:
Number 45 of 1936: INSURANCE ACT, 1936
Teoranta le Cearta ar Gheallbhruideadh Polasai mar gheall argan an Praemium d'Ioc.
LIMITATIONS ON RIGHTS ON FORFEITURE FOR NON-PAYMENT OF PREMIUM. [GA]
Number 45 of 1936: INSURANCE ACT, 1936
Teoranta le Cearta ar Gheallbhruideadh Polasai mar gheall argan an Praemium d'Ioc.)
Previous (FOURTH SCHEDULE)
Number 45 of 1936: INSURANCE ACT, 1936
Roimh-Iocanna d'Ioc leis an mBord.)
No. 54/1936:
Number 54 of 1936: LIFFEY RESERVOIR ACT, 1936
Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 .
Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 .
Number 34 of 1938: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) ACT, 1938
Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), (Leasú), 1925.
Oireachtas (Payment of Members) (Amendment) Act, 1925 .
Number 34 of 1938: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) ACT, 1938
Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1928 .
Oireachtas (Payment of Members) Act, 1928 .
Number 34 of 1938: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) ACT, 1938
Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1933 .
Oireachtas (Payment of Members) Act, 1933 .
Number 34 of 1938: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) ACT, 1938
Ioc i gcongnamh airgid d'iarraidh.
Applications for payment of subsidy.
Number 35 of 1939: PIGS AND BACON (AMENDMENT) ACT, 1939
Rátaí a Ioc agus a Aisghabháil.)
No. 9/1946:
Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946
Caibidil III. Rátaí a Ioc agus a Aisghabháil.
CHAPTER III Payment and Recovery of Rates
Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946
Ioc cúnamh airgid le hAer-Rianta. Teoranta.
Payment of subsidies to Aer Rianta, Teoranta.
Number 4 of 1950: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1950
Us d'ioc ar urrúis Bhord Soláthair an Leictreachais agus Chóras Iompair Éireann
Payment of interest on Electricity Supply Board and Córas Iompair Éireann securities.
Number 22 of 1954: FINANCE ACT 1954
Ioc luach saothair stát-sheirbhíseach.
Payment of remuneration of civil servants.
Number 46 of 1956: CIVIL SERVICE REGULATION ACT, 1956
Ioc úis ar urrúis Bhord na Móna.
Payment of interest on Bord na Móna securities.
Number 20 of 1957: FINANCE ACT, 1957
Ioc trí stampaí.
Payment by means of stamps.
Number 42 of 1959: FINANCE (No. 2) ACT, 1959
Rialacha maidir le fiacha a ioc i gcás an t-eastát a bheith dócmhainneach
Rules as to payment of debts where the estate is insolvent.
Number 27 of 1965: SUCCESSION ACT, 1965
Ioc úis, táillí, agus measúnachtaí
Payment of interest, charges, and assessments
Number 10 of 1969: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969
Ioc dleachta máil ar bhiotáille a chur siar.
Deferment of payment of duty of excise on spirits.
Number 14 of 1970: FINANCE ACT, 1970
Ioc trí sheic, trí bhille malairte nó trí nóta geallúna i gcásanna áirithe.
Payments by cheque, bill of exchange or promissory note in certain cases.
Number 21 of 1970: DECIMAL CURRENCY ACT, 1970
Deireadh le cáin a ioc trí stampaí.
Abolition of payment of tax by means of stamps.
Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974
Ioc eisíocaíochtaí ar áras an teaghlaigh.
Payment of outgoings on family home.
Number 27 of 1976: FAMILY HOME PROTECTION ACT, 1976
Ioc costaisí an Chóchoiste do bheith ar na Comhairlí Ceanntair sin do réir bása luachála mar atá go dtí so.
The expenses of the Joint Committee to be borne by these District Councils on a valuation basis as heretofore.
Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923
7. —Féadfar Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 , do ghairm den Acht so.
7.— This Act may be cited as The Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 .
Number 18 of 1923: THE OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1923
Ioc fíneáil £1625 agus fo-léasanna 99 mbliana ar na téarmaí céanna ar a bhfuil an t-áitreabh ar seilbh ag an Stát.
Payment of fine of £1625 and sub-leases for 99 years on same terms as the premises are held by the State.
Number 45 of 1924: STATE LANDS ACT, 1924
3. —Féadfar Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc) (Leasú).
3.
Number 29 of 1925: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) (AMENDMENT) ACT, 1925
ORDU SEALADACH CHUN A UDARU PINSIN AGUS LIUNTAISI D'IOC LE hOIFIGIGH AGUS LE SEIRBHISIGH DE CHUID CHOIMISINEIRI CHUAN DUN DEALGAN AGUS CHUN CRICHEANNA EILE.
PROVISIONAL ORDER TO AUTHORISE THE PAYMENT OF PENSIONS AND ALLOWANCES TO OFFICERS AND SERVANTS OF THE DUNDALK HARBOUR COMMISSIONERS AND FOR OTHER PURPOSES.
Number 3 (Private) of 1933: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1933
Ratai Ais-tarraic i gcas na nDiuitethe Mail d'ioc do reir na Ratai Luaidhtear i gCuid I den Sceideal so. s.
RATES OF DRAWBACK WHERE THE EXCISE DUTIES HAVE BEEN PAID AT THE RATES SPECIFIED IN PART I OF THIS SCHEDULE
Number 15 of 1933: FINANCE ACT, 1933
Ar Aghaidh (CUID IV. Di-Chailiochtai Maidir le Pinsin, agus Foralacha i dTaobh Pinsean do Thosnu agus d'Ioc.)
Next (PART IV DISQUALIFICATIONS FOR PENSIONS AND PROVISIONS IN RELATION TO COMMENCEMENT AND PAYMENT OF PENSIONS)
Number 29 of 1935: WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1935
CUID IV. Di-Chailiochtai Maidir le Pinsin, agus Foralacha i dTaobh Pinsean do Thosnu agus d'Ioc.
PART IV DISQUALIFICATIONS FOR PENSIONS AND PROVISIONS IN RELATION TO COMMENCEMENT AND PAYMENT OF PENSIONS
Number 29 of 1935: WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1935
Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Di-Chailiochtai Maidir le Pinsin, agus Foralacha i dTaobh Pinsean do Thosnu agus d'Ioc.)
Previous (PART IV DISQUALIFICATIONS FOR PENSIONS AND PROVISIONS IN RELATION TO COMMENCEMENT AND PAYMENT OF PENSIONS)
Number 29 of 1935: WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1935
CUID II. Roimh-Iocanna d'Ioc leis an mBord.
PART II ADVANCES TO THE BOARD
Number 54 of 1936: LIFFEY RESERVOIR ACT, 1936
Lch. Roimhe Seo (CUID II. Roimh-Iocanna d'Ioc leis an mBord.)
Previous (PART II ADVANCES TO THE BOARD)
Number 54 of 1936: LIFFEY RESERVOIR ACT, 1936
ORDU SEALADACH CHUN A UDARU PINSIN AGUS LIUNTAISI D'IOC LE hOIFIGIGH AGUS LE SEIRBH-ISIGH DE CHUD CHOIMISINEIRI CHUAN SHLIGIGH AGUS CHUN CRICHEANNA EILE.
PROVISIONAL ORDER TO AUTHORISE THE PAYMENT OF PENSIONS AND ALLOWANCES TO OFFICERS AND SERVANTS OF THE SLIGO HARBOUR COMMISSIONERS AND FOR OTHER PURPOSES.
Number 1 (Private) of 1937: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1937
—D'ainneoin éinní atá in alt 2 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1933 ( Uimh. 50 de 1933 ), mar a deintear é d'athbheochaint agus do chur i mbaint le comhaltaí de Sheanad Éireann tré fho-alt (3) d'alt 10 den Acht Bunreachta (Forálacha Iarmartacha), 1937 ( Uimh. 40 de 1937 ), agus d'ainneoin na hathghairme deintear ar an Acht san a céad-luaidhtear leis an Acht so, beidh comhalta de Sheanad Éireann a bhí i láthair ag an gcéad tionól i dteideal saoráidí taistil fé Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 go 1933, d'fháil agus d'íoc leis alos taistil go Baile Atha Cliath lá roimh an gcéad tionól san chun bheith i láthair i Seanad Éireann ar a chéad tionól agus beidh sé i dteideal na saoráidí taistil sin d'fháil agus d'íoc leis amhlaidh ar gach slí díreach fé is dá mba ar lá an chéad tionóil sin a déanfaí an taisteal san.
—Notwithstanding anything contained in section 2 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1933 (No. 50 of 1933), as revived and applied to members of Seanad Eireann by sub-section (3) of section 10 of the Constitution (Consequential Provisions) Act, 1937 (No. 40 of 1937), and the repeal of such first-mentioned Act effected by this Act, a member of Seanad Eireann who was present at the first assembly shall be entitled to receive and be paid travelling facilities under the Oireachtas (Payment of Members) Acts, 1923 to 1933, in respect of travelling to Dublin on a day before such first assembly for the purpose of attending Seanad Eireann on its first assembly, and shall be entitled so to receive and be paid such travelling facilities in all respects as if such travelling had taken place on the day of such first assembly.
Number 34 of 1938: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) ACT, 1938
ORDU CHUN A UDARU PINSIN, LIUNTAISI AGUS AISCI D'IOC LE hOIFIGIGH AGUS SEIRBHISIGH DE CHUID NA gCOIMISINEIRI CHUN PORT AGUS CUAN PHORT-LAIRGE D'FHEABHSU, AGUS CHUN CRICHEANNA EILE.
ORDER FOR AUTHORISING THE PAYMENT OF PENSIONS, ALLOWANCES AND GRATUITIES TO OFFICERS AND SERVANTS OF THE COMMISSIONERS FOR IMPROVING THE PORT AND HARBOUR OF WATERFORD, AND FOR OTHER PURPOSES.
Number 2 (Private) of 1941: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1941
Lch. Roimhe Seo (Caibidil III. Rátaí a Ioc agus a Aisghabháil.)
Previous (CHAPTER III Payment and Recovery of Rates)
Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946
Ar Aghaidh (CUID VI. Ioc cunamh airgid le hAer-Rianta, Teoranta.)
Next (PART VI PAYMENT OF SUBSIDIES TO AER RIANTA, TEORANTA)
Number 4 of 1950: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1950
CUID VI. Ioc cunamh airgid le hAer-Rianta, Teoranta.
PART VI PAYMENT OF SUBSIDIES TO AER RIANTA, TEORANTA
Number 4 of 1950: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1950
Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Ioc cunamh airgid le hAer-Rianta, Teoranta.)
Previous (PART VI PAYMENT OF SUBSIDIES TO AER RIANTA, TEORANTA)
Number 4 of 1950: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1950
agus chun príosúnaigh a chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair, agus chun deontas-i-gcabhair a ioc .. .. .. .. .. ..
Shanganagh; and the maintenance of prisoners confined in District Mental Hospitals, and for payment of a grant-in aid
Number 20 of 1970: APPROPRIATION ACT, 1970
Ar Aghaidh (SCEIDEAL B Forálacha Eatramacha maidir le hAthcheannach, Suibscríobhanna Breise a Ioc, Or, agus Nithe Airithe a Bhaineann le hOibríochtaí)
Next (SCHEDULE B) No. 19/1977:
Number 19 of 1977: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977
Forálacha Eatramacha maidir le hAthcheannach, Suibscríobhanna Breise a Ioc, Or, agus Nithe Airithe a Bhaineann le hOibríochtaí
[GA] TRANSITIONAL PROVISIONS WITH RESPECT TO REPURCHASE, PAYMENT OF ADDITIONAL SUBSCRIPTIONS, GOLD, AND CERTAIN OPERATIONAL MATTERS
Number 19 of 1977: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977
Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL B Forálacha Eatramacha maidir le hAthcheannach, Suibscríobhanna Breise a Ioc, Or, agus Nithe Airithe a Bhaineann le hOibríochtaí)
BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977) Previous (SCHEDULE B)
Number 19 of 1977: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977
—(1) Na liúntaisí is iníoctha le baill den Oireachtas fé fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 ( Uimh. 18 de 1923 ), beid agus tuigfar go rabhdar riamh saor o cháin ioncuim (maraon le barra-cháin) agus ní háireofar iad nuair a beifar ag áireamh ioncuim chun crícheanna na nAchtanna Cánach Ioncuim.
—(1) The allowances payable to members of the Oireachtas under sub-section (1) of section 2 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923) shall be and shall be deemed always to have been exempt from income tax (including super-tax) and shall not be reckoned in computing income for the purposes of the Income Tax Acts.
Number 29 of 1925: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) (AMENDMENT) ACT, 1925
(6) Má ciontuítear éinne i gcionta fén alt so féadfidh an chúirt a chiontóidh an duine sin, no 'na gciontófar ina láthair é, a ordú, ar iarratas an chúisitheora, go ndéanfar an fhíneáil go léir no aon chuid den bhfíneáil a forchuirfar mar gheall ar an gcionta san d'ioc le pé duine a ordóidh an chúirt agus go gcuirfidh an duine sin é chun no mar chabhair chun íoctha aon chostaisí fé n-ar chuathas no fé n-a raghfar ag aistriú íle de dheascaibh an chionta san.
(6) Where any person is convicted of an offence under this section the court by or before whom such person is convicted may on the application of the prosecutor order that the whole or any part of the fine imposed in respect of such offence shall be paid to such person as the court may direct and shall be applied by such person in or towards meeting any expenses incurred or to be incurred in the removal of oil in consequence of such offence.
Number 5 of 1926: OIL IN NAVIGABLE WATERS ACT, 1926
—Leasuítear leis seo fo-alt (1) d'alt 6 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 ( Uimh. 18 de 1923 ) tríd an míniú atá anois ann ar an bhfocal “saoráidí taistil” do scriosa amach agus tríd an míniú so a leanas do chur isteach in ionad an mhínithe a scriostar amach amhlaidh, sé sin le rá, cialluíonn an focal “saoráidí taistil”—
—Sub-section (1) of section 6 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923) is hereby amended by the deletion of the definition of the expression "travelling facilities" now contained therein and the insertion in lieu of the definition so deleted of the following definition, that is to say, the expression "travelling facilities" means—
Number 17 of 1928: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1928
—An liúntas agus na saoráidí taistil atá le n'íoc le ball den Oireachtas agus le fáil aige fé Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc) tosnóid agus beid iníoctha (fé réir na bhforálacha de sna hAchtanna san maidir le baill i seilbh oifigí áirithe agus fé réir forálacha an Achta so)—
—The allowance and travelling facilities to be paid to and received by a member of the Oireachtas under the Oireachtas (Payment of Members) Acts shall (subject to the provisions of those Acts in relation to members holding certain offices and subject to the provisions of this Act) commence and be payable—
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
ansan agus sa chás san tuigfear, chun crícheanna Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc) mar a leasuítear iad leis an Acht so, an ball san do bheith tar éis na mBuan-Orduithe sin do chólíonadh i slí go raibh sé i dteideal fútha san suidhe sa Tigh sin mar bhall de an chéad lá do shuidh an Tigh sin tar éis é do thoghadh chuige den uair is uair dheiridh aige an tráth san.
then and in that case such member shall be deemed for the purposes of the Oireachtas (Payment of Members) Acts as amended by this Act to have so complied with the said Standing Orders as to have been entitled thereunder to sit in the said House as a member thereof on the first day on which such House sat after his then last election thereto.
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
—Deintear ailt 4 agus 5 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 (Uimh. 18 de 1923) , agus an méid sin d'fho-alt (1) d'alt 6 den Acht san ina mínítear an abairt “an mhóid” agus an abairt “an mhóid do thabhairt” agus abairtí eile den tsaghas san, deintear, leis seo, san d'athghairm.
— Sections 4 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923) and so much of sub-section (1) of section 6 of that Act as defines the expression "the oath" and the expression "take the oath" and other like expressions are hereby repealed.
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
(2) Isé an tAire bhéarfaidh breith ar gach ceist agus aighneas eireoidh i dtaobh ce'ca dhligheann duine dleacht d'ioc fén gCuid seo den Acht so no ná dligheann no i dtaobh aon cheiste, pe'ca ceist fírinne no ceist óipineoin í, a bhaineann no ghabhann le socrú méid aon dleachta is iníoctha fén gCuid seo den Acht so ag duine ar bith in aghaidh aon dleacht-mhí áirithe.
(2) Every question or dispute which shall arise as to whether a person is liable to pay a levy under this Part of this Act or in relation to any matter, whether of fact or opinion, involved in or incidental to the determination of the amount of any levy payable under this Part of this Act by any person in respect of any particular levy month shall be determined by the Minister.
Number 21 of 1935: DAIRY PRODUCE (PRICE STABILISATION) ACT, 1935
—Féadfaidh an tAire, le rialacháin ar n-a ndéanamh fén alt so, a ordú cadiad na táillí bheidh le n'ioc le scrúdóirí baictéarlaíochta as samplaí de bhainne cuirfear chúcha fén Acht so do scrúdú agus do thástáil agus féadfaidh leis na rialacháin sin táillí deifriúla d'ordú maidir le samplaí do scrúdú agus do thástáil chun crícheanna deifriúla agus maidir leis na tástála deifriúla bheidh le déanamh ar shamplaí cuirfear chun na scrúdóirí sin amhlaidh.
—The Minister may by regulations made under this section prescribe the fees to be paid to bacteriological examiners for the examination and testing of samples of milk submitted to them under this Act and may by such regulations prescribe different fees in relation to the examination and testing of samples for different purposes and in relation to the different tests to be applied to samples, so submitted.
Number 22 of 1935: MILK AND DAIRIES ACT, 1935
(5) Aon rialacháin do rinneadh fé fho-alt (2) d'alt 3 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 ( Uimh. 18 de 1923 ), agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta an Achta so do rith tuigfear gur fé fho-alt (3) den alt so do rinneadh iad agus féadfar iad do leasú no do cheiliúradh le rialacháin fén bhfo-alt deiridh sin a luaidhtear agus go dtí go gceiliúrfar amhlaidh iad agus fé réir aon leasuithe den tsórt san leanfaid de bheith i bhfeidhm.
(5) Any regulations made under sub-section (2) of section 3 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923), and in force immediately before the date of the passing of this Act shall be deemed to have been made under sub-section (3) of this section and may be amended or revoked by regulations under the said last mentioned sub-section and until so revoked and subject to any such amendment shall continue in force.
Number 34 of 1938: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) ACT, 1938
Sceideal de shuimeanna Breise deonadh agus de shuimeanna féadfar a chur mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteanta san, chun muirearacha na Seirbhísí Puiblí uile agus fé seach a luaidhtear anso go sonnrách d'ioc, i gcóir na bliana dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1940.
Schedule of Supplementary sums granted and of sums which may be applied as Appropriations-in-Aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, for the year ended on the 31st day of March, 1940.
Number 17 of 1940: APPROPRIATION ACT, 1940
(2) Na costais (ach amháin ioc sochair speisialta) faoina raghaidh an tAire chun an Chuid seo a riaradh, déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad a íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.
(2) The expenses (other than the payment of special benefit) incurred by the Minister in the administration of this Part shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.
Number 37 of 1946: UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT, 1946
(a) i gcás ina bhforchuirfear dleacht shealadach ar choimeádáin den chineál lena mbaineann an t-urrús laistigh de thríocha lá tar éis an t-urrús a thabhairt, déanfar í a mhuirearú agus a thobhach ar na coimeádáin lena mbainfidh an t-urrús agus déanfar méid na dleachta is iníoctha orthu a ioc as an urrús agus ní rachaidh sé thar méid an urrúis, scaoilfear an t-iarmhéid (más ann) den urrús a bheidh fágtha tar éis an dleacht a íoc agus rachaidh an t-ordú a dhéanann foráil le haghaidh tabhairt an urrúis in éag sa mhéid go mbainfidh sé le coimeádáin den chineál ar arb inmhuirir an dleacht shealadach, agus
( a ) in case a provisional duty is imposed on containers of the kind to which the security relates within thirty days after the giving of the security, it shall be charged and levied on the containers to which the security relates and the amount of the duty payable thereon shall be paid out of the security and shall not exceed the amount of the security, the balance (if any) of the security remaining after payment of the duty shall be discharged and the order providing for the giving of the security shall, in so far as it relates to containers of the kind on which the provisional duty is chargeable, expire, and
Number 11 of 1968: IMPOSITION OF DUTIES (DUMPING AND SUBSIDIES) ACT, 1968
—Aistrítear leis seo chun an Aire na cumhachtaí atá dílsithe don Aire Airgeadais rialacháin a dhéanamh faoi ailt 4 agus 82 d'Acht 1908 le barántas, ar choinníoll nach foláir d'aon rialacháin a dhéanfaidh an tAire amhlaidh de bhua an ailt seo toiliú an Aire Airgeadais a bheith leo a mhéid go mbeidh socrú iontu i dtaobh muirear, táillí nó scálaí meáchain nó i dtaobh cuntas a thabhairt in aon airgead a bheidh an tAire tar éis a fháil agus aon airgead den sórt sin a ioc le haon stát coigríche.
—The powers vested in the Minister for Finance to make by warrant regulations under sections 4 and 82 of the Act of 1908 are hereby transferred to the Minister, provided that any regulations so made by the Minister by virtue of this section shall, in so far as they make provision for charges, fees or scales of weights or for the accounting for and paying over to any foreign state of any money received by the Minister, be made only with the consent of the Minister for Finance.
Number 18 of 1969: POST OFFICE (AMENDMENT) ACT, 1969
4.—Ní rachaidh méid, nó comhiomlán, na príomhshuime a dhlífidh an tAire aon tráth áirithe a ioc de bhun aon ráthaíochta nó ráthaíochtaí, faoi fho-alt (1) d'alt 5 d'Acht 1961, a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, i dteannta méid (más ann) na príomhshuime a bheidh íoctha cheana féin ag an Aire de bhun aon ráthaíochtaí den sórt sin agus nach mbeidh aisíoctha ag an gCorparáid, thar céad is fiche milliún punt agus, dá réir sin, forléireofar fo-alt (2) den alt sin ionann is dá gcuirfí an tsuim sin in ionad na suime atá luaite ann.
4.—The amount, or the aggregate amount, of principal which the Minister may at any one time be liable to pay on foot of any guarantee or guarantees under subsection (1) of section 5 of the Act of 1961 for the time being in force, together with the amount of principal (if any) which the Minister has previously paid on foot of any such guarantees and which has not been repaid by the Corporation shall not exceed one hundred and twenty million pounds and, accordingly, subsection (2) of that section shall be construed as if that sum were substituted for the sum mentioned therein.
Number 31 of 1973: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1973
—Na forálacha de na hAchtanna Cánach Corparáide a bhaineann le cáin chorparáide a mhuirearú, a ríomh agus a ioc (lena n-áirítear forálacha a thugann aon fhaoiseamh nó díolúine), ní fhorléireofar iad mar fhorálacha a dhéanann difear do mhuirearú, do ríomh nó d'íoc luathchánach corparáide.
—The provisions of the Corporation Tax Acts as to the charge calculation and payment of corporation tax (including provisions conferring any relief or exemption) shall not be construed as affecting the charge, calculation or payment of advance corporation tax.
Number 15 of 1983: FINANCE ACT, 1983
—(1) Aon fhoráil atá in aon Reacht Briotáineach no in aon Acht den Oireachtas a ritheadh roimhe seo no (mara n-achtuítear a mhalairt ann go soiléir) a rithfar ina dhiaidh seo, agus tré n-ar féidir aon phinsean is iníoctha amach as airgead puiblí do chur ar fionnraí no do luíodú, i bpáirt no go hiomlán, i gcás an pinsinéir do bheith ag fáil íocaíocht (pé ainm do bheadh ortha sa Reacht no san Acht san) as airgead do sholáthruigh no a sholáthróidh an tOireachtas, ní bhainfe sí leis na liúntaisí is iníoctha le baill den Oireachtas fé fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht an Oireachtais (Baill d'Ioc), 1923 ( Uimh. 18 de 1923 ), ná ní déanfar aon phinsean den tsórt san do chur ar fionnraí ná do luíodú ar scór ná a los aon liúntais den tsórt san.
—(1) No provision in any British Statute or in any Act of the Oireachtas heretofore passed or (unless the contrary is expressly enacted therein) to be hereafter passed whereby any pension payable out of public moneys is liable to be suspended or abated, wholly or in part, in the event of the pensioner being in receipt of payments (by whatever name called in such Statute or Act) out of moneys provided or to be provided by the Oireachtas shall apply to the allowances payable to members of the Oireachtas under sub-section (1) of section 2 of the Oireachtas (Payment of Members) Act, 1923 (No. 18 of 1923), nor shall any such pension be suspended or abated in respect or on account of any such allowance.
Number 29 of 1925: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) (AMENDMENT) ACT, 1925
—(1) Féadfar aois-liúntaisí no liúntaisí eile no aiscí, do réir an scála a bheidh leagtha amach sna hAchtanna Aois-liúntas a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire, do dheona do pé daoine no maidir le pé daoine (eadhon, daoine atá i seirbhís Rialtais Shaorstáit Éireann le linn an Achta so do rith agus do híoctaí uair ar bith i bpáirt no go hiomlán as aon chiste speisialta) go gceadóidh an tAire Airgid ina dtaobh é agus ar son pé seirbhíse go n-ordóidh an tAire sin ina taobh é agus, fé réir forálacha na nAcht san (lasmuich den mhéid d'alt 17 den Superannuation Act, 1859, le n-a n-achtuítear ná tuigfear chun crícheanna an Achta san aon duine ceapfar feasta do bheith tar éis seirbhíse i Stát-Sheirbhís bhuan an Stáit maran sa tslí luaidhtear san Acht san a bheidh a cheapachán ag an duine sin no do leigeadh isteach sa Stát-Sheirbhís é) agus chun crícheanna an ailt seo, tuigfear go ndearnadh na daoine go gceadófar ina dtaobh amhlaidh d'ioc ar son gach tréimhse seirbhíse is seirbhís speisialta as airgead do vótáil an tOireachtas do réir bhrí ailt 17 den Superannuation Act, 1859.
—(1) There may be granted to or in respect of such persons (being persons who at the passing of this Act are in the service of the Government of Saorstát Eireann and who at any time were paid wholly or partly out of any special fund) as may be approved by the Minister for Finance and in respect of such service as that Minister may direct, superannuation or other allowances or gratuities on the scale laid down in the Superannuation Acts for the time being in force, and subject to the provisions of those Acts (except so much of section 17 of the Superannuation Act, 1859, as enacts that for the purposes of that Act no person hereafter to be appointed shall be deemed to have served in the permanent Civil Service of the State unless such person holds his appointment or has been admitted into the Civil Service in the manner therein mentioned), and for the purposes of this section such persons as may be so approved shall be deemed to have been paid in respect of every period of service which is special service from moneys voted by the Oireachtas within the meaning of section 17 of the Superannuation Act, 1859.
Number 8 of 1931: AGRICULTURE ACT, 1931
(2) Má rinneadh no má deintear ina dhiaidh seo aon chúiteamh le n-a mbaineann an t-alt so d'ioc no má rinneadh no má deintear ina dhiaidh seo aon chúiteamh le n-a mbainfidh an t-alt so nuair a híocfar an cúiteamh san do mholadh agus gur alos aon áirnéise do mhilleadh, do thógaint chun siúil no do chailliúint an cúiteamh san ar fad no cuid de, agus más rud é go bhfuighidh an Gárda Síochána, no an duine le n-ar híocadh an cúiteamh san no duine ar bith eile an áirnéis sin thar n-ais (pe'ca roimh an Acht so do rith no dá éis sin é) tiocfaidh an áirnéis sin chun bheith agus beidh sí, ar an Acht so do rith no ar an áirnéis sin d'fháil thar n-ais (pe'ca ní aca san is déanaí thárlóidh), ina maoin is leis an Aire Airgid agus, mara mbeidh an áirnéis sin ina sheilbh, féadfaidh an tAire sin í do bhaint amach tré aicsean síbhialta in aon Chúirt dlighinse inniúla.
(2) Where any compensation to which this section applies has been or shall hereafter be paid or any compensation to which this section will apply when such compensation is paid has been or shall hereafter be awarded in respect wholly or partly of the destruction, taking away, or loss of any chattels and such chattels are recovered (whether before or after the passing of this Act) by the Gárda, Síochána or by the person to whom such compensation was paid or by any other person, such chattels shall on the passing of this Act or the recovery of such chattels (whichever is the later) become and be the property of the Minister for Finance and, if not in his possession, may be recovered by the said Minister by civil action in any Court of competent jurisdiction.
Number 35 of 1933: DAMAGE TO PROPERTY (COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1933
(2) D'ainneoin éinní atá in Achtanna an Oireachtais (Baill d'Ioc) mar a leasuítear iad leis an Acht so beidh ball den Oireachtas i dteideal saoráidí taistil d'fháil agus d'íoc leis fé sna hAchtanna san mar a leasuítear amhlaidh iad alos taistil aon uair amháin go Baile Atha Cliath chun Buan-Orduithe an Tighe dar ball é do chólíonadh i slí go dtiocfaidh chun bheith i dteideal fé sna Buan-Orduithe sin suidhe mar bhall den Tigh sin, agus beidh sé i dteideal na saoráidí taistil sin d'fháil agus d'íoc leis amhlaidh i ngach slí fé is dá mba tar éis tosnú dá cheart chun saoráidí taistil d'fháil agus d'íoc leis fé sna hAchtanna san mar a leasuítear amhlaidh iad do thárla an taisteal san.
(2) Notwithstanding anything contained in the Oireachtas (Payment of Members) Acts as amended by this Act, a member of the Oireachtas shall be entitled to receive and be paid travelling facilities under those Acts as so amended in respect of travelling once to Dublin for the purpose of so complying with the Standing Orders of the House of which he is a member as to become entitled under the said Standing Orders to sit as a member of such House, and shall be entitled so to receive and be paid such travelling facilities in all respects as if such travelling had taken place after the commencement of his right to receive and be paid travelling facilities under the said Acts as so amended.
Number 50 of 1933: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1933
na daoine ar Ioc mar a Thuillir (PAYE)
those on PAYE
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
a chinntiú go mbeidh cothromas idir na daoine ar Ioc mar a Thuillir (PAYE)
to ensure equity as between those on PAYE,
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
I gcaingean aimiréalachta in rem, dlífear aturnae nach mbeidh láithreas á thaifeadadh aige, nó bannaí á gcur isteach aige nó airgead á ioc isteach sa Chúirt aige in ionad bannaí, de bhun gealltanais scríofa uaidh go ndéanfadh sé amhlaidh, a astú.
In an admiralty action in rem, a solicitor not entering an appearance or putting in bail or paying money into the Court in lieu of bail in pursuance of his written undertaking so to do, shall be liable to an attachment.
S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts
Lógó gaois.ie
gaois.ie