Gaois

Search mode

Filter results

Collections

362 results in 281 documents

 1. #267386

  Dúirt breitheamh na trialach gur aontaigh sé go huile agus go hiomlán le breith an ghiúiré.

 2. #1028953

  Gabhadh é, cuireadh chun trialach agus gearradh seacht mbliana air i gcampa oibre sa tSibéir.

  An bhfuil mórán athraithe sa Rúis? – Elliot Milton

 3. #1193578

  Mar a tharla, rinneadh balbhán di le linn na trialach.

 4. #1704196

  Chuaigh mé isteach le haghaidh na trialach ag aois a cheathair déag.

 5. #1763240

  Tá trí bhád trialach déanta acu cheana féin, iad 8 méadar ar fhad.

 6. #1793727

  Is cinnte go mbeadh cuimhne cheomhar ag roinnt daoine ar shonraí na trialach agus an dúnmharaithe seo, ach is beag duine a mbeadh cuimhne aige ar mhionsonraí na trialach.

 7. #260913

  Maíonn an tIonchúiseamh gur Gearmánaigh iad an lánúin atá san fhíseán, ach deir dlíodóirí cosanta na trialach gurb iad John agus Michaela McAreavey atá ann.

 8. #262373

  Léirigh na scrúduithe iarbháis gur sádh an bheirt roinnt babhtaí.  Tá imeachtaí na trialach á n-aistriú go Liotuáinis ar son Aurimas Andruska.

 9. #288536

  D’fhág an t-ionsaí blaosc scoilte agus a shúil chlé brúite siar isteach inti “mar a bheadh ubh in ubhchupán”, a líomhnaíodh le linn trialach sa Ghaillimh inniu.

 10. #292677

  Cailleadh nó loiteadh an taifead seo a dúradh le linn na trialach i 2002 agus bheadh sé deacair ar Ó Lubhlaí é féin a chosaint dá uireasa.

 11. #295139

  Bhí daoine ag cur spéise i gceol traidisiúnta trialach nó funky ar feadh tamall de bhlianta ach braithim ar shlí go bhfuil sin as dáta arís.

 12. #801671

  Tugadh beirt fhinnéithe ar son an phríosúnaigh i láthair na cúirte le linn na trialach: Máire Ní Chathasaigh, col ceathrair óg leis an bpríosúnach as Seanbhaile Chathail, agus a mháthair, Síle.

 13. #801728

  Thagair sé freisin don bheirt bhrathadóirí a earcaíodh roimh thús na chéad trialach agus faoin bhfógra gearr agus a laghad deise a tugadh dósan mar dhlíodóir tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh fúthu.

 14. #907688

  Cloisfear le linn na trialach freisin fianaise a bhaineann le huimhir an ghutháin a úsáideadh chun glaoch ar an stáisiún.

 15. #917563

  Tar éis trialach, mar a raibh ateangairí ag aistriú imeachtaí go Gaeilge, ciontaíodh Billings i mbagairtí buamála a dhéanamh agus i bpléascáin a bheith ina sheilbh.

 16. #974293

  Abair gur Caitliceach thú agus cuirtear coireanna i do leith - is ionann tú agus an sagart lofa (cinnte, tugtar chun trialach iad); is ionann do chreideamh agus a pheacaí in éadan páistí.

  Ag ra paidre i gcatacoim na cathrach – Gan údar

 17. #998176

  Dá mba bhastard cruthanta é bhí a fhios agat tar éis na trialach obainne a chuirimis air; agus dá mba bhogachán breá pléisiúrtha é bhí a fhios againn go ndéanfaimis alpadh air.

  Deireadh le léann an eolais – Alan Titley

 18. #1021213

  Ní chuirfeadh sé a dhath i gcuimhne duit ach ceannaire eaglaise ag fógairt go bhfuil peacaí agus suáilcí nua le tabhairt isteach “ar bhonn trialach”.

  Fifty Shades of Gaeilge - lucht teanga céasta idir dhá chaighdeán – Antain Mac Lochlainn

 19. #1021252

  Ní chuirfeadh sé a dhath i gcuimhne duit ach ceannaire eaglaise ag fógairt go bhfuil peacaí agus suáilcí nua le tabhairt isteach “ar bhonn trialach”.

  Conspóidí úsáide – Antain Mac Lochlainn

 20. #1021273

  Ní chuirfeadh sé a dhath i gcuimhne duit ach ceannaire eaglaise ag fógairt go bhfuil peacaí agus suáilcí nua le tabhairt isteach “ar bhonn trialach”.

  Athbhreithniú – Antain Mac Lochlainn

 21. #1114923

  ‘Ní raibh sa teagasc Críostaí céanna ach píosa trialach’​ (Williams) agus is chun an Tiomna Nua a athfhoilsiú a chuir Boyle an cló nua á theilgean.

 22. #1116637

  Liam Ruadh Mac Coitir..., 1937) gur cailleadh i 1922 an fhinnéacht go léir a tugadh i rith na trialach nuair a séideadh Oifig na dTaifead.

 23. #1146962

  Is beag a bhíonn le foghlaim ó na cluichí réamhshéasúir nuair a bhíonn go leor bainisteoirí ag cur foirne trialach chun páirce, ach is cinnte go mbíonn an tsraith níos déine.

 24. #1150584

  Rún 4: Is é seo an chéad rún atá curtha chun cinn ag an Ard-Chomhairle a bhaineann le hathstruchtúrú Chraobh Shinsir Peile na hÉireann ar feadh tréimhse trialach trí bliana.

 25. #1187979

  Thug an ceathrar péas a bhí i gceannas ar an ghiúiré dearbhú faoi mhionn don chúirt go raibh seal caite ag an ghiúiré scartha óna chéile le linn na trialach.

 26. #1187981

  Is amhlaidh go ndeachaigh an giúiré, an ceathrar péas ina dteannta, ar dhá thuras le linn na trialach.

 27. #1187990

  Ina mbreithiúnas, dúirt na Tiarnaí Giúistís Black agus Porter gur briseadh na treoracha a thug breitheamh na trialach ‘by some unfortunate mischance, arising we know not how .

 28. #1207123

  Fuarthas amach go mbraitheann torthaí na trialach, ní hamháin ar charachtar an pháiste ach ar an iontaoibh a chuireann siad sa rogha a chuirtear rompu.

 29. #1287702

  “Níor chuala muid mórán aiseolais ó mhuintir Bhaile Átha Cliath go fóill, ach níl ann ach rud trialach agus níor thosaigh sé go dtí an tseachtain seo.

 30. #1360180

  An Rialtas a dhéileálfaidh leis na cásanna eile a bhfuil baint acu leis an gconspóid, agus a íocfaidh as costais leighis, ina measc cóireáil trialach.

 31. #1360548

  Dúirt an bhean le linn na trialach gur bhrúigh sí Phillips uaithi, gur thosaigh sí ag béicíl agus go ndúirt sí leis go n-inseodh sí cad a bhí déanta aige.

 32. #1488634

  Rinne na cumannaigh teacht i gcumhacht toisc toghcháin mhímhacánta bheith eagraithe acu is rinneadh daoine a chuir in aghaidh na gcumannach a thabhairt chun trialach nó a chur chun báis.

 33. #1562908

  Chuir foirne rugbaí Uladh agus na hÉireann deireadh le conarthaí na beirte ina dhiaidh sin agus mhaígh na himreoirí go raibh caillteanas mór airgid orthu de bharr na trialach.

 34. #1565140

  Tá Gaelscoil i gCathair na Gaillimhe i mbun trialach faoi láthair ar áis nua teicneolaíoch le cuidiú le daltaí a bhfuil uathachas agus riachtanaisí eile speisialta acu.

 35. #1661769

  Chualathas le linn na trialach sa Chúirt Choiriúil Speisialta an mhí seo caite gur oibirigh sé mar bhrathadóir do phóilíní Nua-Eabhrac i 1974.

 36. #1667785

  Dúirt Hans Köchler, breathnóir na Náisiún Aontaithe le linn na trialach, gur “spectacular miscarriage of justice” a bhí ann.

 37. #1684746

  Agus sceitimíní orm, chliceáil mé ar ainm an ghréasáin ag súil go mbeadh teacht agam ar leathanbhanda saor in aisce (ar bhonn sealadach, trialach ar ndóigh).

 38. #1684793

  Agus sceitimíní orm, chliceáil mé ar ainm an ghréasáin ag súil go mbeadh teacht agam ar leathanbhanda saor in aisce (ar bhonn sealadach, trialach ar ndóigh).

 39. #1700071

  An dóigh leat go bhfuil corrlach ag Paddy Power faoi cé chomh luath is a bheidh cás trialach ar an gceist seo?

 40. #1702514

  Ó mo léamh féin, bhí torthaí na trialach éiginnte, ach níl amhras nach raibh an bealach a chuaigh an scéal i bhfeidhm ar thráchtairí ar líne.

 41. #1713690

  Ach de réir fianaise a nochtadh i rith na trialach bhí scéim dhiabhlaí eile beartaithe ag na bithiúnaigh seo dá dteipfeadh orthu sa chéad iarracht.

 42. #1716556

  Ní fios fós an raibh Molloy ag déanamh uiríll leis an mbreitheamh ar son an chúisí chun go mbeadh tionchar aige ar thoradh na trialach.

 43. #1721073

  Reáchtáladh coiste cróinéara ar bhás Bebensee in Darwin tar éis na trialach agus níor chuir an cróinéir fiacail ann ina thuarascáil.

 44. #1737002

  Is dócha gur chabhraigh an dearcadh dearfach seo leis nuair a chuaigh sé le haghaidh trialach chun post láithreoireachta a fháil sa bhliain 2000.

 45. #1739987

  Ritheadh leasú ar an reachtaíocht ghaolmhar sa pharlaimint in NSW tar éis na trialach le toirmeasc a chur ar úsáid a leithéide.

 46. #1747057

  Sraith teilifíse a bhí i gceist againne, ach tar éis leagan trialach, d’iarr Bernez Rouz ó France 3 orainn dhá chuid de 52 nóiméad a dhéanamh” a deir Daniellou.

 47. #1749477

  - (c)“Tá branda ar leith uaim”: cuir blaisíní ar fáil dóibh ar laethanta áirithe nó lig dóibh “turas trialach” a dhéanamh.

 48. #1759155

  "Labhair duine ón gCoimisiún le duine eile a raibh aithne aige ar an bhfinné saineolach a thug fianaise le linn na chéad trialach.

 49. #1763316

  Nuair a chuir Kelly an cháipéis sin i gcomparáid leis an ráiteas a tugadh mar chuid d'fhianaise na trialach, chonaic sé go raibh na sleachta marcáilte ar fad fágtha ar lár.

 50. #1787533

  Glactar leis go forleathan go bhfuil foireann chruicéid na hAstráile ar an bhfoireann is fearr ar domhan ó thaobh na gcomórtas trialach de.

 51. #1787534

  Caithfear a admháil, áfach, nach n-imrítear cruicéad trialach ach i líon beag tíortha – na deich dtír atá ina mbaill iomlána den International Cricket Council (ICC).

 52. #1787553

  Tá aithne agam ar go leor daoine a fhreastalaíonn ar gach comórtas trialach ar fud na tíre.

 53. #1793713

  Agus forais achomhairc á lua ag a lucht cosanta, mhaígh siad nár tugadh triail chothrom don chúigear mar gheall ar “thuairisciú dhochrach” na meán le linn na trialach.

 54. #263249

  Sádh an bheirt ina dteach cónaithe i gCill Orglan i mí an Mheithimh 2013.  Dúradh le linn na trialach gur ionsaí brúidiúil agus leanúnach a rinneadh ar Jolanta, 27 bliain d'aois, agus Enrika a bhí ocht mbliana.

 55. #265542

  Tá ceithre chúis curtha ina leith faoi thuairisceáin mhíchruinn chánach a dhéanamh in 2003 agus 2007.  Bogadh láthair na trialach ó Chontae Thiobraid Árann go Cúirt Choiriúil Chuarda Bhaile Átha Cliath ar iarratas ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

 56. #267112

  Dúirt sé leis na Gardaí go raibh Martin Brophy fós ina bheatha nuair a d'fhág sé féin an foirgneamh an oíche a bhí i gceist.  Le linn na trialach, áfach, dúirt fear eile a bhí i láthair gur chiceáil an cúisí Martin Brophy roinnt babhtaí agus gur thug sé greadadh dá cheann lena chois.  Dúradh ag an triail gur tugadh le fios ar leathanach Facebook William Moran gur bascadh Martin Brophy.  Thóg sé os cionn ocht n-uaire a chloig ar an ngiúiré é a chiontú d'aon ghuth. Gearradh príosún saoil ar William Moran.

 57. #267326

  Tá beagnach cúig huaire a chloig caite acu i mbun a machnaimh ar an gcás go dtí seo.  Níos túisce d'iarr an giúiré súil a chaitheamh arís ar ábhair fianaise áirithe a taispeáineadh sa chúirt le linn na trialach.  Bróg reatha, mála droma, láí, geansaí cochallach, veist bhán, masc cuibhreach, trabhsar culaithe spóirt agus litir is ea na hábhair a d'iarradar.

 58. #267809

  Bhí Kevin Moran, 30 bliain d'aois, cúisithe i ndúnmharú Emmet Connolly, 32 bliain, i Muinchille ar 29 Meán Fómhair 2013, ach ba i ndúnorgain a ciontaíodh é.   Dúradh le linn na trialach gur sáthadh Emmet Connolly seacht mbabhta dhéag.

 59. #269643

  Maíonn na dochtúirí a bhí páirteach i sraith trialacha sa Bhreatain, go raibh torthaí na trialach i bhfad chun cinn ar aon chóir leighis eile go dtí seo.  Laghdaigh an teiripe imdhíonachta méid na siada in os cionn leath na n-othair le meileanóime agus chuir faoi smacht iad in go leor casanna.  Cuireadh torthaí na dtrialacha os comhair comhdháil bhliantúil Chumann Oinceolaíochta Chliniciúil i Chicago le déanaí.  Dúirt an tOllamh Roy Herbst, Ceannasaí Leighis Oinceolaíochta in Yale go raibh na torthaí dochreidte agus go bhféadfadh an chóir leighis seo teacht in áit ceimiteiripe laistigh de 5 bliana.

 60. #270508

  Foréigin i gcoinne linbh a bhí i gceist a mhaígh an t-ionchúiseamh ach dúirt na dlíodóirí cosanta go gcaithfeadh an giúiré Sandra Higgins a fháil neamhchiontach mura bhféadfaí a rá go cinnte céard a tharla.  Tráthnóna, chuaigh an Breitheamh Patricia Ryan siar ar an fhianaise a tugadh le linn na trialach agus chuir sí na prionsabail dlíthiúla os comhair an ghiúiré.

 61. #270567

  Dúradh le linn na trialach seo i gCúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath go raibh imní ar thuismitheoirí faoi mharcanna a bhí ar an bpáiste le linn di a bheith faoi chúram an fheighlí sna seachtainí sular cuireadh an t-ionsaí ina leith.

 62. #270635

  I ndiaidh na trialach a mhair 6 lá, dúirt ceann feadhain an ghiúiré leis an Breitheamh Patricia Ryan go raibh teip orthu teacht ar bhreith ar a raibh móramh aontaithe i ndiaidh 6 huaire i mbun machnaimh.  Ghaibh sí buíochas leis an ngiúiré as an gcúram a rinne siad dá ndualgas.  tugadh le fios go luafaí an cás an athuair an tseachtain seo chugainn tráth a chinnfidh Stiúrthóir na nIonchúiseimh Poiblí an mbeidh atriail á lorg.

 63. #275368

  Bhí sé i gceist an scéim páirceála a thabhairt isteach ar bhonn trialach sé mhí.  Cé nach bhfuil sé ach cúpla seachtain ó fograíodh an pháirceáil dhá uair a chloig saor in aisce, tá roinnt comhairleoirí contae ag cur ina haghaidh ó tugadh eolas dóibh inné faoin tionchar a bheadh aige ar mhaoiniú dá gceantair féin.

 64. #280417

  Le linn na trialach seo faoi eachtraí a dúradh a tharla i dteach altranais Áras Attracta dúirt Pat McLoughlin as Clár Chlainne Mhuiris i Maigh Eo gur píosa spraoi agus grinn a bhí san eachtra ina bhfacthas é ina shuí ar othar aosta a rabh uathachas uirthi ar dhátaí i Samhain 2014.

 65. #281335

  Tháinig siad ar mhórleabhair a raibh taifid iontu faoi dhíol agus ceannach stoic le 'T do Tom' iontu agus tagairtí do mhaoin i Manchain 'faoi Tom' agus códanna a dúirt cuntasóir dlíeolaíoch de chuid an Bhiúiró um Shócmhainní Coiriúla ina chuid fianaise, nach bhféadfaí a léamh.  Tugadh fianaise le linn na trialach go raibh cuntas bainc ag Thomas Murphy i bPermanent TSB i nDún Dealgan ina raibh breis is sé chéad fiche ceathair míle euro agus bhí creidmheas beagnach sé chéad sa seachtó míle euro luaite leis.

 66. #285546

  Mhol sé dóibh na comharthaí sin a chur in airde ar bhonn trialach in áiteanna feiceálacha ar fud na tire agus meastóireacht a dhéanamh ar an nglacadh a bhí ag an bpobal leo.

 67. #286582

  In aighneachtaí a rinne Michael O’Higgins chuig an chúirt ar son McDonagh, dúradh go raibh beirt eolaithe den tuairim dá mba rud é go ndéanfaí tástáil anois leis an teicneolaíocht DNA nua-aimseartha ar ábhar a bailíodh i 1998, go mbeadh fianaise dhifriúil ar fáil ón mhéid a cuireadh faoi bhráid na trialach.

 68. #292229

  Labhraíonn Alan Titley ar a leabhar nua ‘An Bhean Feasa’, scéal ‘Goody Glover’, bean Éireannach a crochadh chun báis ar chúis asarlaíochta sa seachtú haois déag agus nár labhair ach Gaeilge le linn a trialach, an chéad tagairt atá againn don teanga i Meiriceá thuaidh.

 69. #383780

  Seachtain i ndiaidh na trialach, cuireadh rún faoi bhráid chraobh Bhéal Feirste den Chonradh:  ‘go molfaí an gníomh a rinne Cluad de Cheabhasa agus gan Béarla a labhairt le na píléirí; gur ábhar náire is feirge dúinn an gníomh a rinne na Giúistísí i Maigh Chromtha agus Cluad a dhaoradh.’ Reáchtáladh cruinnithe faoin gcás i mBéal Átha an Ghaorthaidh agus i gCathair Chorcaí freisin “d’fhonn cur suas don éagóir mhór a rinneadh ar Chluad de Cheabhasa”.

 70. #384557

  Tá fotheidil roghnacha Bhéarla ar fáil ar roinnt cláracha Breatnaise cheana – níl le déanamh ach an ‘cnaipe dearg’ a bhrú – ach tá lucht an fheachtais oibrithe mar gheall ar an gcinneadh a rinne S4C fotheidil dhóghreanta a thabhairt isteach an tseachtain seo caite ar bhonn trialach.

 71. #395611

  Thar chúig bliana a tugadh drochíde do chlann na mná, a dúradh le linn na trialach.  Dúirt an Breitheamh Karen O'Connor inniu go mbeadh tuilleadh ama ag teastáil uaithi le ráitis agus tuairiscí síceolaíochta a mheas.

 72. #397235

  I rith na trialach a mhair 5 lá thar thréimhse coicíse, phléadáil Irmantas Paulauskas neamhchiontach as 208 fáinne agus 32 uaireadóir a ghoid as siopa Richard Hartmann i Sráid Liam i nGaillimh ar an aonú lá déag d’Fheabhra 2015.

 73. #400202

  Altra agus aeróstach ab ea í, agus bhí ochtar clainne uirthi.  Bhí an lánúin ag cur fúthu i gcathair Den Bosch san Ísiltír ach bhí siad le teacht ar ais chun cónaithe in Éirinn.  Dúradh le linn na trialach gur bhuail Arnold Viguurs a bhean chéile le casúr ina dteach cónaithe, agus gur de bharr a tachta a bhásaigh sí.

 74. #664525

  Níl teorainn le draíocht na hóige, agus is álainn gleoite an pictiúr a dhaitear go simplí dúinn de shoineantacht na n-óg, leis an gcomhrá nádúrtha is dual do pháiste a thugann srianta a shaoil chun trialach.

 75. #720519

  Le linn na trialach, rinne Ferguson ábhar magaidh den méid a bhí déanta aige, ag insint do theaghlaigh na ndaoine a mharaigh sé, gur bhain sé sult as iad a mharú, nach raibh aon bhuaireamh air faoin méid a bhí déanta aige, gur adhraigh sé Sátan, agus dá scaoilfí saor é, go leanfadh sé ar aghaidh leis an mharú.

 76. #733034

  An té a shantaíonn an óige agus a tréithe mar chuid lárnach den fhilíocht, ar éigean go lorgóidh sé anseo í – ach is féidir go mbeidh dul amú air, nó tá an grá agus an ghruaim, dúil agus paisean, ard-aidhmeannas agus mífhoighid, leochaileacht íogair agus fonn trialach agus tréithe eile na hóige i measc a bh- fuil le feiceáil ar na saothair seo.

 77. #737268

  Tá McDonagh (40), ón Deimesne, An Caorán Beag ar an Cheathrú Rua i gConamara, ag lorg na samplaí a tógadh le linn an imscrúdaithe – éadach, snáithíní agus ingne – le go bhféadfaidh saineolaithe tástálacha a dhéanamh orthu, chomh maith le hanailís DNA a dhéanamh nach raibh ar fáil le linn na trialach, dar leis.

 78. #779498

  Is amhlaidh go bhfuil an dán ina iomláine ar chúl na duilleoige chomh maith; agus dá bharr sin, is dóigh le McClintock Dix, an tÉireannach ab údarásaí sna nithe seo, nach rabhthas ach ag baint trialach as an gcló nua nuair a clóbhualadh an píosa (Irisleabhar na Gaedhilge.

 79. #801457

  Níor cuireadh an fhoireann dlí a bheadh ag cosaint na bpríosúnach eile ar an eolas faoin gcor nua seo go dtí an Satharn cé gurbh é an cleachtas a bhí ann fógra réasúnta a thabhairt faoi fhianaise nua roimh thosach trialach.

 80. #801666

  Ba bheag eolas nua nó suntasach a tháinig chun cinn le linn na trialach ach gur cosúil go ndeachaigh an t-abhcóide cosanta sóisearach, John R. Stritch, beagán níos déine ar an mbrathadóir Tomás Ó Cathasaigh faoin margadh a rinne sé lena bheatha féin a shábháil:

 81. #801717

  Tá amhras áirithe faoi aois an phríosúnaigh, Maolra Sheáin Seoighe, sa mhéid is gur tuairiscíodh go forleathan sna nuachtáin ag an am go raibh sé 45 bliana d’aois ach go raibh sé ráite i dtaifid oifigiúla na bpríosún inar coinníodh é roimh thús na trialach – i nGaillimh agus i gCill Mhaighneann – gur 40 bliain d’aois a bhí sé.

 82. #801744

  Mheabhraigh sé go raibh cinneadh fógartha aige i dtús na chéad trialach inar dhiúltaigh sé don tuairim gur tháinig an t-eolas faoi na brathadóirí aniar aduaidh ar an bhfoireann cosanta agus nach rachadh sé siar ar an gcinneadh sin.

 83. #894597

  Dúradh le linn na trialach gur le ciceanna a maraíodh é.  Bhí Zhen Dong Zhao - bainisteoir an chaifé - ciontaithe roimhe seo i ndúnmharú ach cuireadh an ciontú sin ar neamhní tar éis dó achomharc a dhéanamh.  Dúirt an Breitheamh Patrick McCarthy go raibh iompar Zhao thar fóir ar fad.  Dúirt muintir Fegan go raibh an-díomá orthu faoi fhad an téarma príosúin a gearradh ar Zhao.

 84. #900429

  Rinneadh réaltaí idirnáisiúnta de dhlíodóirí deisbhéalacha Avery, Dean Strang agus Jerry Buting, beirt a dhein pingin mhaith dóibh féin i ndiaidh na trialach ag tabhairt cainteanna ar fud an domhain, Éire san áireamh.

 85. #908064

  Le linn na trialach inniu, dhiúltaigh an triúr Breithiúna atá ag éisteacht an cháis d’iarratas Ronan Munro, abhcóide Billings, go gcuirfí an triail ar atráth toisc nach raibh aistriúchán Gaeilge ar fáil ar reachtaíocht áirithe.

 86. #916804

  Titfidh na daoine a thug a mbás orthu fós!” Agus an Constábla Malone á chroscheistiú le linn na trialach, dúirt sé gurbh iad mná an bhaile a d’eagraigh an slógadh i gcomhar le hÓglaigh na hÉireann agus go raibh 140 duine i láthair.

 87. #973726

  Cuireann siad daoine chun báis go dleathach de réir trialach choiste dáréag, agus bíonn de rogha ag coirpigh daorbhreithe idir an chroch agus an lámhach agus an t-instealladh mór agus an chathaoir bheo (mar adéarfá).

  Arabaigh is daoine – Alan Titley

 88. #988186

  De thairbhe chostaisí ísle na n-éadaí is féidir le daoine óga bheith crógach trialach lena gcuid stíle, agus muna bhfuil hotpants leathair en vogue an mhí seo is cuma, mar go ndíolfar leagan den mhír faisin úr atá á caitheamh ag It Girl na míosa seo chugainn.

  Faisean! Faisean! – Louise Mccreesh

 89. #1007653

  Nuair a thug siad le fios dá mbainisteoir, Brian Epstein, nach raibh fonn orthu scannán nua a dhéanamh i ndiaidh Help agus A Hard Day’s Night, bhí breis ama acu le bheith ag déanamh trialach sa stiúideo ar cheol úrnua.

  Ceol frithchultúrtha na mBeatles – Declan Collinge

 90. #1016131

  B’ealaín álainn é an cárta trialach féin a chuirtí suas ar feadh tamaill le taispeáint go raibh Teilifís Éireann agat, seachas stáisiún ar bith eile, bíodh nach raibh aon cheann eile ann.

  An bosca – Alan Titley

 91. #1084927

  An bhliain sin bhí sé ag léachtóireacht san ollscoil agus ag cóiriú bailiúchán ceoil don ollscoil sa bhaile: chum sé ceol do na scannáin The Young Cassidy, Kennedy’s Ireland, An Tine Bheo agus Rhapsody of a River do Louis Marcus; léirigh sé scannán trialach le Martin Fay agus Ronnie Mac Shane mar aisteoirí; dhein sé scannánaíocht agus ceol a ullmhú don tsraith teilifíse Aililiú tar éis dó Draíon Scannáin Teo a bhunú agus, gan dabht bhí Fleá Cheoil an Raidió á réiteach aige an t-am san ar fad, i dteannta a bheith ag iarraidh Cór Chúil Aodha a chur chun cinn.

 92. #1118761

  Is ag tagairt atá Ó Cuív don dán ‘Tuar ferge foighide Dé’​; clóbhuaileadh é, mar phíosa trialach, b’​fhéidir, sular cuireadh an caiticeasma amach agus an t-aon chóip dá bhfuil ar marthain is in Cambridge atá.

 93. #1121708

  In agallamh le Liam Ó Muirthile (Comhar, Aibreán 1989) mhaígh Niall Ó Dónaill[q.v.] nach raibh ann ach clúdach trialach ach gur shíl Tomás gurbh in é an clúdach a bhí le bheith ann; dhearbhaigh sé nach raibh achrann riamh eatarthu.

 94. #1147542

  Mar chuid d’achomharc an fhir, maíodh go raibh breitheamh na trialach in earráid nuair a cheadaigh sé fianaise a bhain lena ndúirt an bhean le beirt chairde faoin mí-úsáid agus go raibh sé in earráid freisin nuair a ceadaíodh fianaise ó sheisear finnéithe.

 95. #1157929

  Pé acu is áin leat na leasuithe céanna nó nach áin, beidh siad i bhfeidhm ar bhonn trialach go ceann trí bliana ó 2018 agus, dála mórán leasuithe eile, is in ithe na bullóige a bheidh a tástáil.

 96. #1163722

  Beidh scéim Cine4 á reáchtáil ar bhonn trialach i mbliana, ach is í an sprioc an scéim a reáchtáil ar bhonn bliantúil amach anseo, rud a d’fhágfadh go léireofaí dhá fhadscannán Gaeilge sa bhliain ar feadh na gceithre bliana atá amach romhainn.

 97. #1163736

  Beidh scéim Cine4 á reáchtáil ar bhonn trialach i mbliana, ach is í an sprioc an scéim a reáchtáil ar bhonn bliantúil amach anseo, rud a d’fhágfadh go léireofaí dhá fhadscannán Gaeilge sa bhliain ar feadh na gceithre bliana atá amach romhainn.

 98. #1187974

  Le linn na chéad trialach, i mí Iúil 1949, agus séasúr na máirséala faoi lán seoil sa Tuaisceart, bhailigh lucht tacaíochta Taylor go laethúil taobh amuigh de thithe chomharsana Caitliceacha Minnie McGowan agus maslaí mar ‘Fenian liars’ á scairteadh acu.

 99. #1216308

  Tá mé i m’aonar.” Glacadh léi ar bhonn trialach agus d’ainneoin an obair a bheith go casta, bhí luí aici léi agus laistigh de ráithe bhí greim maith aici ar imeachtaí na hoifige agus cairdeas breá ann idir í féin agus a comhoibrithe.

 100. #1218551

  Scríbhneoir eile nach luaitear ach an oiread agus é turgnamhach trialach, iontach go minic, ab ea Diarmaid Ó Súilleabháin – ceannródaí lena linn: cuimhnigh ar Aistear – an chéad turas iarbháis sa teanga, b’fhéidir, Ciontach a thugann isteach i meon phobal na dtrioblóidí gan trácht ar an aoir leanúnach ar pholaitíocht na linne – Charlie san áireamh – sa bhaile bheag saoire soir ó Ghuaire.

 101. #1259584

  De réir na moltaí is déanaí ag an RA, ba mhaith leo leanúint leis an gceantar saorthaistil agus, dá bharr sin, tá siad ag áiteamh ar an AE a gcuid rialacha i leith an Aontais Chustaim agus an Mhargaidh Aonair a chur ar leataobh ar mhaithe le socrú nua trialach a chur i bhfeidhm.

 102. #1266883

  Mhol sé dóibh na comharthaí sin a chur in airde ar bhonn trialach in áiteanna feiceálacha ar fud na tíre agus meastóireacht a dhéanamh ar an nglacadh a bhí ag an bpobal leo.

 103. #1270426

  Ceathracha lá a mhair an triail, a thosaigh ar an 26 Aibreán, agus le linn na trialach chualathas go raibh an t-iarThánaiste Joan Burton agus a cúntóir sáinnithe i ngluaisteáin ar feadh trí huaire an chloig fad is a bhí agóid uisce ar siúl ag ionad oideachais An Cosán i Ráth Miontáin mar a raibh siad ag freastal ar ócáid bhronnta cáilíochtaí.

 104. #1276200

  Tá an scéim á reachtáil i mbliana ar bhonn trialach, ach is í an sprioc an scéim a chur ar bun ar bhonn bliantúil amach anseo, rud a d’fhágfadh go léireofaí dhá fhadscannán Gaeilge sa bhliain ar feadh na gceithre bliana atá amach romhainn.

 105. #1287696

  Tá an stáisiún á chraoladh ar DAB ar bhonn trialach i láthair na huaire agus beidh sé ar fáil sa cheantar beag sin i ndeisceart na cathrach go hAibreán na bliana seo chugainn.

 106. #1294752

  Bhí a mhuintir, Connie Yates agus Chris Gard ag iarraidh go bhfaighfeadh sé cóir trialach leighis sna Stáit Aontaithe, cé go raibh an fhoireann leighis in Ospidéal Great Ormond Street i Londain den tuairim gur chóra dínit an bháis a bhronnadh ar an leanbh.

 107. #1335884

  Níl mórán cumadóirí in ann an ceol trialach agus an popcheol tarraingteach a shní le chéile ar bhealach chomh nádúrtha leis an mbean seo.  Is léir go bhfuil an bua ceannann céanna aici is atá ag leithéidí Animal Collective nó Laurel Halo sa tslí a thugann sí na múnlaí difriúla ceoil seo le chéile.  Tá a halbam úr lán de pop-amhráin shicidéalacha le struchtúir choimthíocha a fhágann na cluasa ar bior.

 108. #1360545

  Le linn na trialach sa Phríomh-Chúirt Choiriúil chualathas gur fhág an bhean óg an club oíche timpeall 1am agus go raibh sí ina suí ina haonar ar shuíochán i bpáirc nuair a bhuail sí le Phillips, a bhí amuigh ag siúl lena ghadhar.

 109. #1360634

  Le linn na trialach in 2016, cuireadh an Chúirt Choiriúil Speisialta ar an eolas faoi na bagairtí buamála agus faoin mbuama a fuarthas ar an mbus as Béal an Átha go Baile Átha Cliath le linn chuairt Bhanríon Shasana cúig bliana ó shin.

 110. #1363517

  Le linn na trialach in 2016, cuireadh an Chúirt Choiriúil Speisialta ar an eolas faoi na bagairtí buamála agus faoin mbuama a fuarthas ar an mbus as Béal an Átha go Baile Átha Cliath le linn chuairt Bhanríon Shasana cúig bliana ó shin.

 111. #1371786

  Dúirt sí inti nár tugadh cothrom na féinne do Mhaolra tar eis dí staidéar a dhéanamh ar ráitis na bhfinneithe aguscur chuige na trialach. Dúirt an tAire Flannagan go bhfoilseofar tuarascáil an Dochtúra Howlin go luath.

 112. #1373200

  Dúradh le linn na trialach gur fhág an bhean óg a bhí scór bliain d’aois ag an am - club óiche i nGaillimh - tar éis a haon a clog ar maidin – an chúigiú lá de mhí na Samhna 2015.

 113. #1373211

  Ina ráiteas tionchair íospartaigh dúirt an bhean óg go raibh ag éirí go han-mhaith léi ina saol spóirt agus ina saol acadúil sular eigníodh í ach gur mhothaigh sí gur cuireadh an locht uirthi sin le linn na trialach.

 114. #1373421

  I ndiaidh na trialach d’íoc Paddy Jackson fhéin as a fhoireann cosanta ach rinne sé iarratas ansin go n-íocfadh an tSeirbhís Ionchúiseamh Poiblí as na costais.Ní raibh Paddy Jackson i láthair sa chúirt inniu, bhí a thuismitheoirí.

 115. #1503870

  Le linn na trialach sa Phríomh-Chúirt Choiriúil chualathas gur fhág an bhean óg an club oíche timpeall 1am ar an 5 Samhain 2015 agus go raibh sí ina suí ina haonar ar shuíochán i bpáirc nuair a bhuail sí le Phillips, a bhí amuigh ag siúl lena ghadhar.

 116. #1503871

  Ina cuid fianaise le linn na trialach, dúirt an bhean go raibh sí trína chéile ag an am, gur labhair Phillips léi ar feadh 15 nóiméad, gur thug sé a sheaicéad di agus gur thairg sé síob abhaile di.

 117. #1521386

  “Tá mé ag iarraidh a thaispeáint do phobal na tíre chomh maith go bhfuil beocht sa Ghaeilge i mBaile Átha Cliath, agus go bhfuil beocht i gcumann Na Gaeil Óga.” Tugadh cuireadh do Mhac Fhearghusa a bheith páirteach sa chlár i ndiaidh na trialach sin i mBaile an Aba ach tar éis cúpla lá bhí amhras air gur roghnaíodh é de bharr a chumais teanga seachas a chumas peile.

 118. #1529569

  Baineadh úsáid le linn na trialach in 2015 as eolas ó sholáthróirí seirbhísí guthán póca chun fáil amach cá raibh guthán póca Dwyer ag amanna éagsúla agus chun léargas a fháil ar an teagmháil a rinneadh idir a ghuthán póca agus gutháin eile.

 119. #1562089

  Gheall an Taoiseach d'Andrea Brannigan níos luaithe i mbliana go dtacódh an Rialtas leis an teaghlach le linn na trialach agus go gcuideodh an Roinn Gnothaí Eachtracha eolas a thabhairt dóibh faoin gcás.

 120. #1562236

  Deirtear go bhfuil cruinniú práinneach á lorg ag ceannaire Chumann na nImreoirí, Paul Flynn, le húdaráis CLG agus é ag rá gur i réamhchomórtais, seachas sa tSraith Náisiúnta ba cheart na rialacha trialach a thástáil.

 121. #1563732

  De bharr go raibh sé seacht mbliana déag ag an am ní féidir é a ainmniú.  Dúirt abhcóide an ionchúisithe Conor Fahy leis an ngiúire go bhfuiltear ag súil go dtabharfaidh teaghlach John Kenny fianaise le linn na trialach.

 122. #1565143

  Tá 28 páiste inti a bhfuil deacrachtaí foghlama acu agus is dóibh sin agus ar mhaithe leis an scoil ar fad a thug siad faoin togra trialach seo, - an Seoimirín Céadfa, nó 'sensory cubbie'.

 123. #1568108

  D'fhógair an breitheamh go mairfeadh an cosc go dtí deireadh na trialach nó go dtí go dtabharfadh sé aon ordú eile.  Mheabhraigh sé don ghiúiré nár bhain tuairiscí na meán cumarsáide le hábhar agus iad ag déanamh a marana ar an gcás.

 124. #1568109

  Ní mór dóibh breith a thabhairt de réir na fianaise a chuirfear os comhair na cúirte, agus de réir na fianaise sin amháin, a dúirt sé.  Dúirt an breitheamh freisin go raibh dualgas airsean ionracas na trialach a chosaint.  Tá an bheirt bhuachaillí ag pleadáil neamhchiontach i ndúnmharú Ana Kriégel.

 125. #1591871

  Mhaígh sé gur lorg lucht cosanta Billings tras-scríbhinn de gach a ndúradh i nGaeilge agus i mBéarla le linn na trialach, ach nár cuireadh ar fáil ach tras-scríbhinn i mBéarla amháin, in ainneoin go raibh sé ar chumas an Stáit ceann i nGaeilge a chur ar fáil chomh maith.

 126. #1621130

  I gcúirt i dTrá Lí bliain ó shin, fuarthas Michael Ferris, 63 bliain d'aois, neamhchiontach i ndúnmharú Anthony O'Mahony, 73 bliain, ach ciontach ina dhúnorgain i Ráth Tuaidh, An Baile Dubh, Co Chiarraí, i mí Aibreáin 2017.  Dúradh le linn na trialach gur bhain an marú le haighneas faoi thorann mór a bhí ag teacht ó mheaisín a húsáideadh le préacháin a ruaigeadh.

 127. #1626904

  Bíodh go dtugtar a cheart i Leabhar na hAthghabhála do Eoghan Ó Tuairisc agus a mhórdhán siomfóineach ‘Aifreann na Marbh,’ a chuirtear faoinár mbráid ina iomláine, agus do Thomás Mac Síomóin cuid áirithe le sliocht as ‘Brúdlann Thomáis,’ is cosúil go bhfuil an nua-aoiseachas trialach chomh himeallach inniu is a bhí riamh i gcultúr fileata na Gaeilge.

 128. #1673760

  Go deimhin, is gá béim a chur ar an bpointe seo: a fhad is a bhí na Meiriceánaigh i mbun pléascadh rudaí, bhí muintir na Seapáine ag cur satailít nua sa spás a chuirfidh seirbhís iontach tapa idirlín ar fáil do mhuintir na hÁise, mar aon le teilifís ardghléine ar bhonn trialach freisin.Tá sé éasca dearmad a dhéanamh gurb iad na satailítí atá lárnach sa chóras GPS ná satailítí míleata agus go bhfuil an córas á bhainistiú ag aerfhórsa na Stát Aontaithe.

 129. #1684741

  Chun a bheith macánta, ba chóir dom a mhíniú ag an bpointe seo nach bhfuil gréasán gan sreang agam féin sa bhaile go fóill - bhí súil agam go mbeinn in ann úsáid a bhaint as gréasán mo chomharsan (ar bhonn sealadach, trialach ar ndóigh).

 130. #1684788

  Chun a bheith macánta, ba chóir dom a mhíniú ag an bpointe seo nach bhfuil gréasán gan sreang agam féin sa bhaile go fóill - bhí súil agam go mbeinn in ann úsáid a bhaint as gréasán mo chomharsan (ar bhonn sealadach, trialach ar ndóigh).

 131. #1716553

  I rith na trialach, rinne Bobby Molloy – a bhí ina aire stáit ag an am – iarracht teagmháil a dhéanamh leis an mBreitheamh Philip O’Sullivan, breitheamh den Ard-Chúirt a bhí i gceannas ar an triail.

 132. #1739831

  Cé go bhfuarthas Murphy ciontach le linn na trialach chaith an Giúistís Barr fianaise na mbleachtairí Donnelly agus Fahey amach nuair a cruthaíodh go raibh an bheirt tar éis ráiteas pearsanta a athrú.

 133. #1752150

  Cé gur ghlac an breitheamh a bhí i mbun na trialach leis nach raibh Eileen Gillespie i Sasana nuair a phléasc cuid de na gairis a bhí i gceist, dúirt sé go raibh ról *‘sinister and evil’* ag an bheirt deirfiúracha sa chomhcheilg.

 134. #1787556

  Má éiríonn le foireann na hÉireann ballraíocht iomlán den ICC a bhaint amach, d’fheadfadh sé tarlú go mbeidh mé sa Gabba le comórtas trialach idir foireann na nAstráile agus foireann na hÉireann a fheiceáil.

 135. #1807064

  Ciontaíodh Jonathan Dargan, teagascóir ealaíon comhraic, i ndúnorgain Patrick Mullally, 56 bliain, tar éis dó pléadáil neamhchiontach ina dhúnmharú.  Dúradh le linn na trialach go ndearna Patrick Mullally iarracht teacht idir Jonathan Dargan agus a pháirtí a bhí ag argóint ar an tsráid i mí an Mhárta 2016.

 136. #1830321

  Agus gaibhniú agus srianta á gcur ar ceal go trialach agus de réir a chéile ag ár mBallstáit, ní mór go mbeadh sé ar an bpríomhthosaíocht i gcónaí beatha daoine a shábháil agus na daoine is leochailí inár sochaithe a chosaint.

 137. #264355

  Dúirt Breitheamh na trialach, Paul Carney go raibh cás O'Brien i measc na gcásanna is measa a tháinig faoina bhráid riamh.  Ghearr an Breitheamh Carney 12 bliain ar O'Brien ach chuir 9 mbliana ar fionraí agus lig sé amach ar bannaí é nó go mbeadh achomharc déanta.  Tá O'Brien ar a choimeád i láthair na huaire.  Dúirt an Breitheamh Achomhairc, Seán Ryan go raibh an Chúirt sásta gur gearradh pianbhreith ró-bhog ar O'Brien agus gur ghéill an painéal de thriúr breithiúna d'iarratas an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Dúirt an Breitheamh Ryan go míneodh sé a chinneadh ar an 19 Eanáir agus go ngearrfaí pianbhreith eile air seachtain níos déanaí ar an 26 Eanáir 2015.

 138. #268315

  Tá cinneadh Ard-Chúirte maidir le h-iarratas atá déanta ag dúnmharfóir ciontaithe as an gCeathrú Rua curtha ar atráth go dtí an 15ú lá de mhí na Bealtaine.  Ciontaíodh John "Demesne" McDonagh i ndúnmharú Shiobhán Hynes i 2001.  Teastaíonn ó John McDonagh, 40 bliain d'aois   go dtabharfaí dó an fhianaise fhóiréinseach a húsáideadh ina choinne le linn na trialach i dtreo is go mbeifear ábalta tástálacha DNA, ná raibh ar fáil ag an am, a dhéanamh air.

 139. #268819

  I measc na nithe a chuirfear san áireamh, beidh méid agus daonra na tíre, sláinte an gheilleagair agus líon na ndídeanaithe ar glacadh cheana leo.    Dúirt urlabhraí speisialta ar imirce de chuid na Náisiúin Aontaithe, Peter Sutherland go bhfuil sé tábhachtach go nglacfadh gach ballstáit le líon dídeanaithe.  Measann na Naisiúin Aontaithe go bhfuil iarracht déanta ag níos mó ná 60,000 dídeanaí i mbliana cheana féin fad agus ar bádh 1,800 sa Mheánmhuir ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach.  Moltar sa pholasaí nua go gcuirfí próiseas ar bun a cheadódh do dhídeanaithe an Eoraip a bhaint amach ar bhonn dleathach.  Tá sé ráite ag an Aire Stáit le cúram na hEorpa, Dara Murphy go bhfuil an rialtas sásta glacadh le dídeanaithe ar bhonn trialach.

 140. #281984

  Luathphictiúir The Beatles le George Martin Nuair nár éirigh leis an mbanna ceoil conradh taifid a bhaint amach, thóg Martin faoina sciath iad ar thaifead trialach uatha a chloisteáil.

 141. #288537

  An ceoltóir tradisiúnta aitheanta Noel Hill Bualadh cic i ndiaidh cic sa chloigeann ar an gceoltóir traidisiúnta Noel Hill i leithreas i dteach tábhairne i gConamara ar oíche Lá ‘le Stiofáin sé bliana ó shin, a líomhnaíodh le linn trialach sa Ghaillimh inniu.

 142. #367342

  Chiontaigh giúiré Jimmy Flannery, Baile na Buaile, an Daingean, as cúiseanna ionsaithe gnéis le linn trialach a mhair cúig lá sa Phríomh-Chúirt Choiriúil an mhí seo caite Tá téarma príosúin 10 mbliana tugtha d’fhear 75 bliain d’aois ó Bhaile na Buaile sa Daingean i gCiarraí as éigniú a dhéanamh ar a dheirfiúr céile i dtús na seachtóidí.

 143. #397751

  Tá bean as Contae Phort Láirge ciontaithe i gcruálacht a dhéanamh ar a mac i ndiaidh cás cúirte a mhair 7 seachtainí sa Phríomhchúirt Choiriúil.  Dé hAoine, ciontaíodh athair an mhic i naoi gcúis eile.  Cúisíodh é in éigniú a dhéanamh ar a mhac ó bhí sé 6 bliana d'aois.  Cúisíodh é i gcruálacht chomh maith.  Éigiontaíodh máthair an bhuachalla ar dhá chúis a bhain le mí-usáid gnéis roimhe seo.  Ar dtúis, 82 cúis a bhí curtha i leith na dtuismitheoirí ach caitheadh 60 dóibh san amach i dtreo dheireadh na trialach mar gheall ar ábhar dlí a tháinig chun tosaigh.  Thug an buachaill fianaise ar nasc físe ón mBreatain, áit a bhfuil sé anois in aonad speisialta.

 144. #757504

  (11) a. is fearr iad sílstin [ nach de’n tsaoghal seo sinn ] (CP 39) b. thiocfadh liom mionnú [ gur caoineadh é roimh a bhás ] (CR 126) c. ní thiocfadh le duine ar bith beo déanamh amach [ nárbh é an t-éadach céanna abhí sa dá léinidh ] (CR 142) d. ní raibh an t-arm ábalta feiceáil [ caidé a bhí ag teacht orthu ] (CR 125) e. theip orm fáil amach [ cé aige a raibh siad ] (SGC 83) Comhartha sóirt an chlásail, mar sin, gur i ndiaidh an ainm bhriathartha a bhíonn sé mar chomhlánú; agus comhartha sóirt an fhrása ainmfhoclaigh gur roimh an ainm briathartha a bhíonn sé mar chomhlánú.1 An tábhacht a bhaineann leis na fírící seo dúinn féin anois ná go gcuireann siad ar fáil sórt trialach dúinn lenar féidir linn idirdhealú a dhéanamh idir chlásail agus frásaí ainmfhoclacha.

 145. #916801

  Dúirt sé ansin go dtitfeadh na daoine a mharaigh na “mairtírigh” fós agus bhéic daoine ón slua “na reibiliúnaithe abú!”, “an Kaiser abú!” “bíodh an diabhal ag Sasana agus a rí Seoirse!” Le linn na trialach, dúirt an Constábla Ross go bhfaca sé fear i lár an tslua ag béiceadh an amhráin ‘Easter Week’ agus go raibh daoine eile i láthair ag béiceadh “na reibiliúnaithe abú!” agus “an Kaiser abú!” Dúirt sé gur chuala sé Walsh ag rá: “Is Éireannaigh sinn agus troidfimid ar son na hÉireann, agus ba uasal an troid í sin.

 146. #972990

  Tá an feachtas dírithe ar scoileanna Gaeltachta/Gaelscoileanna ar dtús ach tá súil ag an taistealaí cuairt a thabhairt ar scoileanna Béarla chomh maith ach eolas bheith aicí cad iad na scoileanna ag a mbeadh suim san fheachtas Is ar bhonn trialach atá an feachtas seo agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Nollaig.

  Leigh Leat – Gan údar

 147. #1105962

  Rí-Rá Ar RnaG Tá láithreoirí Raidió Rí-Rá le cloisteáil go náisiúnta ar an gcóras FM in Éirinn den chéad uair riamh agus an clár Rí-Rá Ar RnaG á chraoladh ar Raidió na Gaeltachta ar bhonn trialach an samhradh seo.

 148. #1116639

  Cotter was present, but evidently not implicated, and yet his enemies made it the basis of a conspiracy to put him out of the way, being a dangerous enemy at a dangerous time.’​ Luann an bheirt an méid seo a leanas: gur mac le Sir Alan Brodrick ba ea an breitheamh a bhí i gceannas na trialach; go raibh baill Chumann na gCarad líonmhar san fhaicsean Oráisteach i gCorcaigh; gur ar son Shéamuis Óig a bhí formhór na fianaise a tugadh; gur tháinig iarracht éigin de mheisce ar Elizabeth sa tábhairne i Mainistir Fhear Maí; gur tugadh fianaise gur chualathas í a rá nach raibh fírinne ar bith sna líomhaintí: gur impigh a máthair ar na húdaráis gan é a chrochadh.

 149. #1373209

  Barry White, Abhcóide Garrett Phillips  Dúirt abhcóide Garrett Phillips, Barry White inniu go bhfuil Garrett Phillips pósta le beirt clainne agus nár inis sé dá bhean chéile faoin triail féin go dtí’n lá roimh na trialach agus go raibh deacrachtaí aige cur ina luí ar Phillips chomh tromchúiseach agus a bhí an cás.

 150. #1562237

  An pas láimhe srianta sna rialacha trialach cáinte go láidir Léiríonn suirbhé a rinne Cumann na nImreoirí is cosúil, go bhfuil tromlach imreoirí idirchontae na tíre glan in aghaidh na rialacha nua, go háirithe an pas láimhe srianta.

 151. #1564345

  John Kenny Bhí a chorp briste brúite agus a lámha ceangailte laistiar dá dhroim, a dúradh le linn na trialach. Léirigh scrúdú iarbháis a rinneadh ar an gcorp gur bascadh John Kenny go fíochmhar.

 152. #1567515

  Deir roinnt páistí sna hionaid seo go bhfuil náire agus fearg orthu faoin áit chónaithe atá acu, go gceapann siad gur orthusan atá an milleán, agus go gcuireann an torann agus an easpa spáis agus príobháideachais isteach orthu.  Deir na tuismitheoirí go bhfuil an-imní orthu go rachaidh na droch-chúinsí cónaithe atá acu i gcion ar mheabhairshláinte na leanaí i bhfad na haimsire.  Tá 26 ionad teaghlaigh den sórt seo sa tír - an chuid is mó díobh i mBaile Átha Cliath - agus tá suas le 900 páiste ina gcónaí iontu.  Deir an tOmbudsman go bhfuil an Rialtas ag caitheamh os cionn €100 milliún ar na hionaid seo ach nár bunaíodh an scéim ar bhonn trialach i dtosach mar ba chóir, agus nach ndearnadh athbhreithniú riamh uirthi.

 153. #1569780

  An seanteach tréigthe ina bhfuarthas corp Ana Kriégel Dúradh le linn na trialach go raibh iallach ar a muineál - téip a bhíonn ag tógálaithe - agus gur bhain gortuithe dá ceann, dá muineál agus dá faighean.

 154. #1615792

  Tháinig ardú go €70,000 ar an airgead a thug an pobal dá dheoin féin don eagraíocht i 2018, mar go raibh an t-ábhar áirithe seo go mór i mbéal an phobail, a deir Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Ghréasáin Éigeandála um Éigniú, an Dochtúir Clíona Saidléar "Bhí an pobal ag glaoch isteach ina sluaite tar éis na trialach i mBéal Feirste ina bhfuarthas ceithre fear – beirt acu a bhí ag imirt rugbaí ar fhoireann na hÉireann – neamhchiontach in éigniú.

 155. #1757144

  Bearnaí á Líonadh ========= Tá roinnt fiontraithe Éireannacha agus seanmhná uaisle na nuachtán ag baint trialach as múnlaí na meán eile cheana féin.

 156. #1759157

  Ní hamháin sin, ach bhí sé den tuairim nár chóir Barry a fháil ciontach." Nár chuir an saineolaí seo a thuairimí in iúl do mhuintir nó do dhlíodóirí Barry i rith nó i ndiaidh na trialach?

 157. #1787525

  Dá bharr sin, tugann lucht leanúna na gcomórtas trialach “cruicéad pitseámaí” ar na cluichí teoranta mar leasainm, rud a léiríonn a laghad measa is atá ag na traidisiúnaithe ar an gcineál seo cruicéid.

 158. #1787535

  Is iar-bhaill d’Impireacht na Breataine iad go léir, agus caithfear a rá freisin go bhfuil cuid acu rí-lag ó thaobh na gcomórtas trialach de faoi láth air.

 159. #1787552

  D’fhreastail mé ar chluichí lae cúpla uair, agus measaim go bhfuil an seasamh céanna i leith an alcóil ag a lucht leanúna is a bhí ag leantóirí na gcomórtas trialach tríocha bliain ó shin.

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.