Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

1 result in 1 document

  1. #1628094

    Prótacal Uimh. 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus ÍdePionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc. Strasbourg, 4 Samhain, 1993.

    PROTOCOL NO. 2 TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. STRASBOURG, 4 NOVEMBER, 1993.

    Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)