Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

1 result in 1 document

  1. #2375954

    Treochlár a tharraingt suas le haghaidh daingniú agus cur chun feidhme comhaontuithe comhshaoil, lena n-áirítear, as measc eile, Coinbhinsiún UNECE maidir le Cosaint agus Úsáid Sruthchúrsaí Trasteorann agus Lochanna Idirnáisiúnta, na Prótacail a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin (An Prótacal i dtaca le hAigéadú, Eotrófú, agus Ózón ar leibhéal na Talún, an Prótacal i dtaca le Truailleáin Orgánacha Dianseasmhacha (POPs) agus an Prótacal i dtaca le Trom-Mhiotail), agus Coinbhinsiún UNECE maidir leis na hÉifeachtaí Trasteorann a leanann as Tionóiscí Tionsclaíocha.

    Draw up a roadmap for the ratification and implementation of multilateral environmental agreements, including among others the UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, the Protocols to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone, Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs) and Protocol on Heavy Metals), and the UNECE Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents.

    Recommendation No 1/2022 of the EU-Georgia Association Council of 16 August 2022 on the EU-Georgia Association Agenda 2021-2027 [2022/1422]