Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

17 results in 4 documents

 1. #1871233

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh faoi chuimsiú Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir le Rialacha Nós Imeachta Choiste CCE a ghlacadh

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee

  Council Decision (EU) 2020/1113 of 20 July 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee

 2. #1871256

  An Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (IO L 287, 21.10.2016, lch. 3).

  Stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, on the other part (OJ L 287, 21.10.2016, p. 3).

  Council Decision (EU) 2020/1113 of 20 July 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee

 3. #1871257

  Cinneadh (AE) 2016/1850 ón gComhairle an 21 Samhain 2008 maidir le síniú agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhaigh idir Gána, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit den pháirt eile (IO L 287, 21.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1850 of 21 November 2008 on the signature and provisional application of the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (OJ L 287, 21.10.2016, p. 1).

  Council Decision (EU) 2020/1113 of 20 July 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee

 4. #1871260

  Shínigh an tAontas agus a Bhallstáit an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, (“an Comhaontú”) agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, an 28 Iúil 2016.

  The stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’), was signed by the Union and its Member States on 28 July 2016.

  Council Decision (EU) 2020/1113 of 20 July 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee

 5. #1874119

  maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, laistigh de Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir le glacadh na nósanna imeachta um réiteach díospóidí agus chód iompair na n‐eadránaithe

  establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators

  Council Decision (EU) 2020/1490 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators

 6. #1874124

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (dá ngairfear “Comhaontú” anseo feasta) a shíniú thar ceann an Aontais le Cinneadh 2009/156/CE ón gComhairle.

  The stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’) was signed on behalf of the Union pursuant to Council Decision 2009/156/EC.

  Council Decision (EU) 2020/1490 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators

 7. #1874132

  An seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, laistigh de Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, tá sé bunaithe ar an togra maidir le Cinneadh ó Choiste CCE lena nglacfar nósanna imeachta um réiteach díospóidí agus cód iompair na n‐eadránaithe.

  The position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, shall be based on the draft decision of the EPA Committee concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators.

  Council Decision (EU) 2020/1490 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators

 8. #1874139

  Cinneadh 2009/156/CE ón gComhairle an 21 Samhain 2008 maidir le síniú agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (IO L 59, 3.3.2009, lch. 1).

  Council Decision 2009/156/EC of 21 November 2008 on the signature and provisional application of the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (OJ L 59, 3.3.2009, p. 1).

  Council Decision (EU) 2020/1490 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the procedures for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators

 9. #1874143

  maidir leis an seasamh a ghlacfar, thar ceann an Aontais, laistigh de Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir leis an liosta eadránaithe a ghlacadh

  establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the list of arbitrators

  Council Decision (EU) 2020/1491 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the list of arbitrators

 10. #1874148

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (dá ngairfear “Comhaontú” anseo feasta) a shíniú thar ceann an Aontais le Cinneadh 2009/156/CE ón gComhairle agus tá sé i bhfeidhm go sealadach ón 3 Meán Fómhair 2016 i leith.

  The stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’) was signed on behalf of the Union pursuant to Council Decision 2009/156/EC and has been applied on a provisional basis since 3 September 2016.

  Council Decision (EU) 2020/1491 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the list of arbitrators

 11. #1874155

  An seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, laistigh de Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, tá sé bunaithe ar an togra maidir le Cinneadh ó Choiste CCE maidir leis an liosta de dhaoine atá toilteanach agus atá inniúil ar a bheith ag feidhmiú mar eadránaithe a ghlacadh.

  The position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, shall be based on the draft decision of the EPA Committee concerning the adoption of the list of individuals who are willing and able to serve as arbitrators.

  Council Decision (EU) 2020/1491 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the list of arbitrators

 12. #1874162

  Cinneadh 2009/156/CE ón gComhairle an 21 Samhain 2008 maidir le síniú agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (IO L 59, 3.3.2009, lch. 1).

  Council Decision 2009/156/EC of 21 November 2008 on the signature and provisional application of the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (OJ L 59, 3.3.2009, p. 1).

  Council Decision (EU) 2020/1491 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the list of arbitrators

 13. #2396285

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste CCE arna bhunú faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis na Rialacha Nós Imeachta um réiteach díospóidí a ghlacadh

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement

  Council Decision (EU) 2022/998 of 17 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement

 14. #2396299

  Maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sa Choiste CCE arna bhunú faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis na Rialacha Nós Imeachta um réiteach díospóidí a ghlacadh, beidh sé bunaithe ar an dréachtchinneadh ó Choiste CCE atá i gceangal leis an gCinneadh seo.

  The position to be taken on the Union’s behalf within the EPA Committee established by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement shall be based on the draft Decision of the EPA Committee attached to this Decision.

  Council Decision (EU) 2022/998 of 17 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement

 15. #2396307

  CHINNEADH Uimh. .../2022 ó Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, agus an tAontas Eorpach agus a bhallstáit, den pháirt eile

  DECISION No …/2022 of the EPA Committee established by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part

  Council Decision (EU) 2022/998 of 17 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement

 16. #2396310

  Ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (‘an Comhaontú’), arna shíniú sa Bhruiséil an 28 Iúil 2016, agus go háirithe Airteagal 59 de,

  Having regard to the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (‘the Agreement’), signed in Brussels on 28 July 2016, and in particular Article 59 thereof,

  Council Decision (EU) 2022/998 of 17 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement

 17. #2396506

  Shínigh an tAontas agus a Bhallstáit an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (“an Comhaontú”) sa Bhruiséil an 28 Iúil 2016.

  The Union and its Member States signed the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (‘the Agreement’) in Brussels on 28 July 2016.

  Council Decision (EU) 2022/998 of 17 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for dispute settlement