Gaois

This material is administered by The Translation Section, Office of the Houses of the Oireachtas. More information »

Filter results

Language

4,008 results

  1. Abattoirs Act 1988 English
  2. ACC Bank Act 1992 English
  3. ACC Bank Act 1994 English
  4. ACC Bank Act 2001 English
  5. Access to Central Treasury Funds (Commission for Energy Regulation) Act 2011 English
  6. Accidental Fires Act 1943 English
  7. Acht a mBóthar Iarainn (Luacháil i gCóir Rátaíochta), 1931 Gaeilge
  8. Acht a nDruganna Dainséaracha, 1934 Gaeilge
  9. Acht Ainme agus Armais Poë (Estáit Compton Domvile), 1936 Gaeilge
  10. Acht Altamont (Gníomhas Iontaobhais a Leasú), 1993 Gaeilge
  11. Acht an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil (Feidhmeanna Áirithe a Chomhlíonadh), 2002 Gaeilge
  12. Acht an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán (Cumhachtaí agus Feidhmeanna), 1998 Gaeilge
  13. Acht an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Cumhachtaí agus Feidhmeanna), 2003 Gaeilge
  14. Acht an Aire Sholáthairtí (Feadhma d'Aistriú), 1945 Gaeilge
  15. Acht an Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an Margadh Saothair), 2013 Gaeilge
  16. Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 Gaeilge
  17. Acht an Aontais Eorpaigh, 2009 Gaeilge
  18. Acht an Aráin (Praghsanna do Rialáil), 1936 Gaeilge
  19. Acht an Árd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1944 Gaeilge
  20. Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1947 Gaeilge
  21. Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1953 Gaeilge
  22. Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1959 Gaeilge
  23. Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1964 Gaeilge
  24. Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 Gaeilge
  25. Acht an Árd-Scrúdóra, 1923 Gaeilge
  26. Acht an Bhainc Ceannais (Leasú), 2015 Gaeilge
  27. Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013 Gaeilge
  28. Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011 Gaeilge
  29. Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2017 Gaeilge
  30. Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2003 Gaeilge
  31. Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2004 Gaeilge
  32. Acht an Bhainc Ceannais, 1961 Gaeilge
  33. Acht an Bhainc Ceannais, 1964 Gaeilge
  34. Acht an Bhainc Ceannais, 1971 Gaeilge
  35. Acht an Bhainc Ceannais, 1989 Gaeilge
  36. Acht an Bhainc Ceannais, 1997 Gaeilge
  37. Acht an Bhainc Ceannais, 1998 Gaeilge
  38. Acht an Bhainc Ceannais, 2014 Gaeilge
  39. Acht an Bhainc Cheannais, 1942 Gaeilge
  40. Acht an Bhainne (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979 Gaeilge
  41. Acht an Bhainne (Soláthar a Rialáil) (Leasú), 1995 Gaeilge
  42. Acht an Bhainne (Soláthar a Rialáil) (Leasú), 1996 Gaeilge
  43. Acht an Bhainne (Soláthar a Rialáil), 1994 Gaeilge
  44. Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas a Rialáil) (Leasú), 1952 Gaeilge
  45. Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas a Rialáil) (Leasú), 1961 Gaeilge
  46. Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas a Rialáil) (Leasú), 1967 Gaeilge
  47. Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas do Rialáil) (Leasú), 1941 Gaeilge
  48. Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas do Rialáil), 1936 Gaeilge
  49. Acht an Choimisineura Luachála (Ionadaí), 1937 Gaeilge
  50. Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine (Leasú), 2001 Gaeilge