Gaois

Similar terms:

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project. More information »

2 results

  • Féilire Calender

  #1817

  (4) Sa Rialachán seo ciallaíonn "lá oibre" aon lá dálach, seachas Satharn, nach lá saoire poiblí chun críocha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe). 1973 (Uimh. 25 de 1973).

  (4) In this Regulation “working day” means any weekday, other than a Saturday, which is not a public holiday for the purposes of the Holidays (Employees) Act, 1973 (No. 25 of 1973).

  • Gnó › Fostaíocht Business › Employment
  • Féilire Calender

  #4681

  Beidh Oifigí na Cúirte ar oscailt don phobal chun gnó a dhéanamh gach dálach idir 10 a chlog a.m. agus 4.30 a chlog p.m., ach amháin an Satharn agus cibé laethanta a fhógrófar le húdarás dleathach a bheith ina laethanta saoire poiblí.

  The Offices of the Court shall be open to the public for the transaction of business on every week-day between the hours of 10 a.m. and 4.30 p.m., with the exception of Saturday and of such days as may be proclaimed by lawful authority to be public holidays.