Gaois

Similar terms:

This material is administered by The Translation Section, Office of the Houses of the Oireachtas. More information »

23 results

 1. An tAcht Talmhaíochta (Leasú), 1967

  Agriculture (Amendment) Act 1967

 2. Acht na nAerchuideachtaí (Leasú), 1967

  Air Companies (Amendment) Act 1967

 3. An tAcht Leithreasa, 1967

  Appropriation Act 1967

 4. An tAcht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1967

  Auctioneers and House Agents Act 1967

 5. An tAcht um Chinsireacht Fhoilseachán, 1967

  Censorship of Publications Act 1967

 6. An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

  Criminal Procedure Act 1967

 7. An tAcht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967

  Diplomatic Relations and Immunities Act 1967

 8. An tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú), 1967

  Export Promotion (Amendment) Act 1967

 9. An tAcht Airgeadais, 1967

  Finance Act 1967

 10. Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1967

  Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1967

 11. An tAcht Cánach Ioncaim (Leasú), 1967

  Income Tax (Amendment) Act 1967

 12. An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

  Income Tax Act 1967

 13. An tAcht Oiliúna Tionscail, 1967

  Industrial Training Act 1967

 14. An tAcht um Institiúid Ard-Léinn (Leasú), 1967

  Institute for Advanced Studies (Amendment) Act 1967

 15. An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna), 1967

  Landlord and Tenant (Ground Rents) Act 1967

 16. An tAcht um Margalanna Beostoic, 1967

  Livestock Marts Act 1967

 17. An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath), 1967

  Local Government (Dublin) Act 1967

 18. Acht an Bhainne (Soláthar agus Praghas a Rialáil) (Leasú), 1967

  Milk (Regulation of Supply and Price) (Amendment) Act 1967

 19. An tAcht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1967

  Rates on Agricultural Land (Relief) Act 1967

 20. An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967

  Redundancy Payments Act 1967