Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (54)
Ar na roghanna eile tá teacht ar ais na rialach dírí agus toghchán nua don Tionól.
Deireadh an bhóthair don Fheidhmeannas? – Gan ainm
Date: 2014-10-08
Ghearr na póilíní pionós ar Horton as sárú rialach agus stad sé den bhlagadóireacht láithreach.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Page: 262
De réir na rialach san, roghnaím féin na scríbhneoirí is ansa liom fén ngréin.
Féile Liteartha Imram 2010: Imram aonscríobhaí trí thaiscéalaíocht na ságaí (Cuid 2). 64 (2), 19-22. Pádraig Ó Cíobháin.
Page: 19-22
Date: 2011-02-01
Iontu siúd ar fad feictear fianaise na rialach.
Ceithre hAirde an Domhain. Feasta 64 (5), 25-26. Pádraig Ó Néill.
Page: 25-26
Date: 2011-05-01
Rachaidh 35,000 altra i mbun oibre de réir rialach on Mháirt an 7 Márta amach.
Is faoi cheist sábháilteachta agóid na nAltraí - Liam Doran
Date: 2017-02-09
Dhearbhaigh siad go gcuirfeadh siad i gcoinne Féin-Rialach.
Ar an lá seo: Meitheamh. An tUltach 84 (6), 22. Aodhán Ó Raghailligh.
Page: 22
Date: 2008-06-01
Dúírt Coimisinéir na nGardaí Martin Callinan nach bhfuil aon eolas aige faoin fliú gorm nó 'oibriú de réir rialach'.
Go dtí seo bhíodh teallaireacht an bhainisteora seo ag teacht faoi bhrat na rialach ar dhíspeagadh an Chumainn agus bhíodh tréimhse fionraíochta ocht seachtaine ag dul leis sin.
Uimhreacha agus eascaine
Date: 2014-11-07
Níor chabhraigh cás conspóideach Dhiarmuid Connolly leis an ndearcadh go bhfuil riail amháin d’imreoirí áirithe agus malairt rialach d’imreoirí eile.
A bhfuil romhainn amach ar an ngarraí glas agus lasmuigh de as seo go ceann bliana…
Date: 2016-01-05
Mhol Ard-Rúnaí an chumainn John Jacob do na baill inniu máirseáil chuig an Dáil, picéad a chur ar oifigí Theachtaí Dála agus obair de réir rialach.
Gníomhaíocht thionsclaíoch beartaithe ag Gardaí
Date: 2016-04-12
Tá sé i gceist ag baill den Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) oibriú de réir rialach inniu ag Ospidéal na Maighdine i nDroichead Átha, Co.Lú.
Obair de réir rialach in ospidéal i nDroichead Átha
Date: 2016-05-24
Gur de réir rialach a dhéanfadh sé pé rud a bhí le déanamh, mar a bheadh leagtha amach dó.
Beairtle Ó Conaire: Iad seo nach bhfaca. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 018
Dar leis, spreagann srian na rialach an iarracht chun cloí leis an srian, agus dá dhéine an srian is ea is bisiúla é ar son na cruthaíochta.
Haiku a tháinig go hÉirinn. Feasta 66 (2), 17-20. Art Ó Maolfabhail.
Page: 17-20
Date: 2013-02-01
Tá cumann Sáirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána (AGSI) tar éis tús a chur lena fheachtas obair de réir rialach.
Mhéadaigh sáirsintí agus cigirí ar a bhfeachtas "obair de réir rialach" inniu mar chuid dá n-iarracht pá a cheartú agus cearta margaintíochta pá a bhaint amach.
Gardaí i gcainteanna leis an Choimisiún Caidrimh san Áit Oibre
Date: 2016-10-28
Táid feargach, lorgaíonn siad córas trádála atá cothrom, eagraíonn siad feachtais chun fiacha a chealú, éilíonn siad go láidir go mbeadh na mórchomhlachtaí idirnáisiúnta ordaithe de réir rialach atá cóir.
Amhrain ar son na hAfraice – Sean O Riain
Date: 2005-02-23
De réir na rialach seo ní mór do lucht tionscnaimh i mballstát amháin páirtnéirí bheith acu i ndhá bhallstát eile chun maoiniú a fháil.
'Dioma' Eorpach – Gan údar
Date: 2005-11-23
D’aithin Davitt ceist an talaimh mar ‘an t-inneall a thabharfaidh traein na Féin- Rialach go ceann scríbe’.
Ar an lá seo: Mí na Nollag. An tUltach 91 (11), 23. Aodhán Ó Raghailligh.
Page: 23
Date: 2014-11-01
Ach ná habair liom nach raibh sé de dhualgas ar na maoir thaobhlíne agus chúil fiú cuid den lot rialach a bhí ar siúl os a gcomhair a thuairisciú.
Cluiche ceannais iontach? Níorbh ea, faraor…: Táim tinn, tuirseach den mheon seo a chreideann gur le diúltacht a dhéanfar sárú ar an gcruthaitheacht – Mártan Ó Ciardha
Date: 2017-09-24
Tá cáipéisí feicthe ag Nuacht RTE a thugann le fios go bhfuil obair de réir rialach pléite ag píolótaí, rud a chuirfeadh as go mór do chúrsaí oibre an chomhlachta.
€10k sa bhreis á thairscint ag Ryanair dá bpíolótaí
Date: 2017-09-21
Tá stair fhada chasta ar eiseamlárú na rialach seo agus is doiligh agus is ródhoiligh a rá cé acu léargas is fearr a fhóirfeadh mar mholadh Caighdeáin.
Léirmheas. Feasta 69 (6), 9-10. Dónall P. Ó Baoill.
Page: 9-10
Date: 2016-06-01
Beidh géarchéim ann i mí na Samhna do phróiseas na síochána má théitear síos bóthar na rialach dírí.
Is mithid aghaidh a thabhairt ar cheist na Gaeilge – Gan ainm
Date: 2017-10-30
Chuaigh Cumann na Talún in éag i 1882 agus bíodh go raibh Príomh-Aire na Breataine, Gladstone, i bhfabhar Féin-Rialach, bhí na hAondachtóirí sa tuaisceart go láidir ina aghaidh.
Liam Mac Uistín. An Ród Seo Romham. LeabhairCOMHAR 2006.
Page: 004
Buille eile don fheachtas Féin-Rialach ab ea an scoilt a tháinig sa Phairtí Parlaiminteach mar gheall ar an gcaidreamh idir Parnell agus Kitty O’Shea.
Liam Mac Uistín. An Ród Seo Romham. LeabhairCOMHAR 2006.
Page: 004
Thug a athair tacaíocht don ghluaiseacht ar son Féin-Rialach, gluaiseacht ina raibh an Páirtí Parlaiminteach i bParlaimint Westminster go mór chun tosaigh.
Liam Mac Uistín. An Ród Seo Romham. LeabhairCOMHAR 2006.
Page: 098
Mí na Samhna 1912 bhunaigh Aontachtaithe Uladh The Ulster Volunteer Force chun cur i gcoinne Féin- Rialach.
Liam Mac Uistín. An Ród Seo Romham. LeabhairCOMHAR 2006.
Page: 102
Bainfear triail as na rialach úra seo le linn na Sraithe Náisiúnta i 2020 agus déanfar cinneadh deiridh air seo ag Comhdháil an Chumainn Chamógaíochta faoina gcur i bhfeidhm don bhliain 2021.
Triail le bhaint as rialacha úra i sraith náisiúnta camógaíochta
Date: 2019-12-04
Chomh maith leis an stailc inniu, tá sé i gceist ag na rúnaithe tús a chur le hobair de réir rialach.
1,000 rúnaí scoile ar stailc lae
Date: 2020-01-10
Tosóidh na haltraí ag obair de réir rialach ó 27 Eanáir.  Vótáil gach ball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann san ospidéal i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch aréir.
Vótáil altraí in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe d'aonghuth dul ag obair de réir rialach ar an gcéad Mháirt de mhí Feabhra.Tá siad ag iarraidh aird a tharraingt ar an gcaoi a mbíonn an t-ionad timpistí agus éigeandála á chur thar maoil le daoine.Dúirt Cumann na nAltraí agus na mBanchabhrach gur vótáil 100% de na haltraí ar a shon seo.Ciallaíonn sé seo nach mbeidh na haltraí ag plé le haon obair riarcháin ná cléireachais ná le haon bhlas eile, ach obair chliniciúil amháin ar na laethanta a mbeidh siad i mbun agóidíochta.
Altraí ag vótáil oibriú de réir rialach
Date: 2015-01-12
Tá Ospidéal Naomh Uinseann ar cheann de na hospidéil ghéarchúraim is mó sa tír.  Tá sé beartaithe ag na haltraí léirsiú ag an ospidéál ag am lóin Dé Luain seo chugainn agus tosú ag obair de réir rialach ar an Máirt.  Dúirt urlabhraí ón ospidéal go bhfuil díomá air faoi chinneadh na n-altraí.
Léirsigh tuairim is 100 ball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann taobh amuigh d'Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath ag am lóin inniu le haird a tharraingt ar phlódú othar ansin.  Vótáil altraí san aonad timpistí agus éigeandála i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch an tseachtain seo caite agus tosóidh siad ag obair de réir rialach amárach.
Agóid altraí ag Ospidéal Naomh Uinseann
Date: 2015-10-12
Creideann an tAire Humphreys nach dtabharfaí léargas iomlán ar an gcaidreamh idir an tír seo agus an Bhreatain mura laghdófaí téarma ama na rialach.   Má ghlactar leis an moladh, meastar go gcuirfear feidhm leis ag deireadh 2016
Leasú ar an riail 30 bliain molta
Date: 2015-10-20
"Caithfear córas a bhunú sa tír seo le cuidiú le feirmeoirí beaga atá a mbánú ag rialach de chuid an stáit", a dúirt Breandán Seoighe ó Chumann Feirmeoirí Sléibhe agus Natura na hÉireann.
"Córas ag teastáil do fheirmeoirí i gConamara"-Breandán Seoighe
Date: 2016-02-08
Seachas a bheith agu útamáil le cártaí den iliomad dath, creidim go daingean gur mó de phionós ar imreoir agus ar fhoireann in aon spórt go gcathfeadh an té atá ciontach as sárú rialach tréimhse 10 nóiméad dímhaoin ar an líne, fad is atá a chomrádaithe ag iompar an ualaigh.
Cúl le ciall?
Date: 2015-01-11
Is é sainmhíniú na rialach sin i gcás amháin: ‘Scoláire ar bith a labhróidh abairt iomlán i dteanga ar bith seachas an Ghaeilge le linn cúrsa nó imeacht ar bith eile de chuid an choláiste, sáraíonn sé/sí Riail na Gaeilge’.
Idir láidreachtaí agus laigí ag baint leis na Coláistí Samhraidh, de réir taighde nua
Date: 2015-03-26
Tá an méid seo le feiceáil i gcomhad de chuid Roinn an Taoisigh atá ag plé leis an ábhar agus atá ar fáil anois sa Chartlann Náisiúnta de bharr na rialach go gcuirfí cáipéisí stáit ar fáil go poiblí tar éis 30 bliain.
‘We have paid £1 million for a work of fiction’ – léargas nua ar ‘Chás Naíonáin Chiarraí’ i gcáipéisí Stáit
Date: 2015-12-30
De réir na rialach nua a bheidh á chur i bhfeidhm ó thús na bliana 2018 ní mór ciceanna amach a sheoladh chomh fada leis an líne 45 mhéadar ar a laghad agus beidh cic saor le ceadú do aon imreoir a dheineann gabháil ar an bpeil más é is mian leis.
An clog ag bogadh chun tosaigh – Mícheál Ó Muircheartaigh
Page: 16
Date: 2016-03-02
Chomh maith leis sin, tá comhdháil speisialta le gairm i mí an Mheithimh le stailc a phlé.  Maítear i suirbhé atá déanta ag an gcumann go bhfuil os cionn 90% dá gcuid ball i bhfabhar dul ag obair de réir rialach mar gheall ar phá agus choinníollacha oibre.
Gníomhaíocht thionsclaíoch beartaithe ag Gardaí
Date: 2016-04-12
Bhí foláireamh tugtha ag an gcomhlacht do na hoibrithe roimhe seo dá leanfadh siad orthu leis na stailceanna agus ag obair de réir rialach, go bhféadfaí iad a chur ar fionraí gan pá, a gcuid uaireanta oibre a chiorrú agus a bpá a laghdú.
"Caillfidh sibh lá iomlán pá má leantar le stailceanna"-Transdev
Date: 2016-05-17
Níor tháinig an Ollscoil Náisiúnta ar an saol go dtí 1908, tar éis an tsaoil, agus cé gur éirigh le Conradh na Gaeilge pas sa teanga náisiúnta a bheith chomh riachtanach leis an Bhearla agus an Laidin sa scrúdú iontrála sna coláistí nua cois Life, cois Laoi agus cois Coiribe, níor tháinig tionchar na rialach sin i bhfeidhm i ndáiríre go dtí 1913 .i.
Éirí Amach na Cásca: An scéal a bhí ag na nuachtáin - Cuid III. An tUltach 82 (5), 14-16. Nollaig Ó Gadhra.
Page: 14-16
Date: 2006-05-01
Feictear leanúnachas ar ábhar oideachais ACS ó thréimhse an Phiarsaigh mar chloígh príomhailt ACS, a phléigh bunoideachas na hÉireann, le cur chun cinn an dátheangachais, conspóid na dtáillí do mhúineadh na Gaeilge taobh istigh de ghnáth am scoile agus le cur i bhfeidhm na rialach ar Ghaeilge éigeantach d’ábhar múinteoirí na gColáistí Traenála.
Regina Uí Chollatáin. Lúb ar Phár 6 – An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899–1932. Cois Life 2004.
Page: 139
Faoi dheireadh an 11ú haois b’fhacthas do roinnt manach de chuid mhainistir Molesme na Fraince go raibh lucht leanúna Bheinidict i gcoitinne imithe i bhfad ó bharrshamhail bhunaitheoir na Rialach agus d’fhág siad sa bhliain 1098 le leagan docht den Riail a chur i bhfeidhm i mainistir nua in áit darb ainm Cîteaux.
Clairvaux agus Mellifont - Fite Fuaite. Feasta 68 (4), 13-15. Niall Ó Murchadha.
Page: 13-15
Date: 2015-04-01
Tá na cainteanna idir Cumann na nAltraí is na mBan Cabhrach agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte fós ag leanacht ar aghaidh sa Choimisiún Caidrimh sa Láthair Oibre in iarracht an réimeas 'obair de réir rialach' a sheachaint Dé Máirt.
Cainteanna arís idir Altraí agus an Fheidhmeannacht Sláinte
Date: 2017-03-03
Chuir Beinidict Naofa cor i scéal an mhanachais nuair a bhunaigh sé a mhainistir i Monte Cassino timpeall 529 agus cheap “… córas eagraíochta agus rialach faoi leith do na manaigh .
Bede agus Sionad Whitby: Cuid I. An tUltach 86 (3), 10-13. Brighid Mhic Sheáin.
Page: 10-13
Date: 2009-03-01
Anuas air sin, bhí srianta curtha anois ar dheiseanna foghlamtha (ceachtanna Gaeilge ina measc) de bharr go raibh baill de cheardchumann na nOifigeach Príosúin ag obair de réir rialach tar éis do 38 príosúnach éalú ón Cheis Fhada i Meán Fómhair na bliana 1983.
Úsáid na Gaeilge agus caitheamh 'an fháinne' i bpríosúin an tuaiscirt: Bhí úsáid na Gaeilge i bpríosúin an Tuaiscirt ar cheann de na ceisteanna ba mhó a bhí faoi chaibidil ag Rialtais na hÉireann agus na Breataine sna míonna beaga tar éis síniú an Chomhaontaithe Angla-Éireannaigh i 1985. Amharcann Breandán Delap ar a bhfuil i gcáipéisí stáit na hÉireann faoin ábhar.. Comhar 77 (1), 12-13. Breandán Delap.
Page: 12-13
Date: 2017-01-01
Ba léir go raibh James Brokenshire ar a dhícheall ag iarraidh riail dhíreach a sheachaint nó, ar a laghad, ag iarraidh admháil a sheachaint go rabhthas ag dul i muinín na rialach dírí ó Westminster.
Riail Westminster, ról ag Baile Átha Cliath nó sceach eile i mbéal bearna?: Mura mbeadh difríocht mhór idir an chéad dreas cainte eile agus an méid a tharla ó mhí Eanáir ar éigean ab fhiú é – Póilín Ní Chiaráin
Date: 2017-11-05
Faoi athrú rialach a tugadh isteach dhá mhí roimhe sin, ba bhuille saor 45m a bheadh le fáil ag an bhfreasúra as a leithéid (mar a bheadh ceann 65m inniu), ach ba faoi na seanrialacha a cuireadh tús leis an gCraobh agus ba iad a bhí i réim sa gCluiche Ceannais.
‘Wanted: A field suitable for hurling within a mile of Birr’ – an chéad chluiche ceannais iomána: Cothrom an lae seo, Domhnach Cásca na bliana 1888, a imríodh an chéad chluiche ceannais riamh i gcraobh iomána na hÉireann – Mártan Ó Ciardha
Date: 2019-04-21
De bharr na rialach sin bhuaigh Áth Cliath Craobh Shinsearach Iománaíochta na hÉireann cúpla babhta agus gan é le rá faoi dhuine amháin fhéin de na himreoirí go mba sa gcontae sin a rugadh é.
Gan teideal: Bhí an lá ann nuair ba thréimhse díomhaoine agus scíthe a bhí in aimsir na Nollag ag CLG – Gan údar
Date: 2019-12-15
In abairt d’fhéadfá cuspóirí ‘Misneach’ a lua ach iad siúd a bhí ag ceannairí 1916 a bhreacadh síos, go háirithe na cuspóirí nár cuireadh i gcrích ó shin i leith d’ainneoin is go rabhamar féin-rialach le caoga bliain anuas (1966: 8).
An choimhlint idé-eolaíochta idir Misneach agus an LFM le linn chomóradh 50 bliain an Éirí Amach. COMHARTaighde 2. Hugh Rowland.
Date: 2016-01-01
Luann sé dhá fhoinse gramadaí roimh 1922 a mhol caitheamh le leaganacha mar seo mar ainmfhocail fhrásacha (271): ‘A noun followed by a genitive (not having the force of an adjective) is in most cases treated as a compound or phrase-noun, and is hence invariable’ (Congregation of Christian Brothers 1921: 198), agus ‘The Genitive form is not used in phrase nouns’ (Ó Nolan 1919: 144), agus deir sé go gcuideodh feidhmiú na rialach seo ar na téarmaí in TD le húsáideoirí teacht roimh an mbaol éiginnteachta agus débhrí.
Léirmheas. COMHARTaighde 3. Fidelma Ní Ghallchobhair.
Date: 2017-01-01
"Ní bhainfidh gníomhaíocht tionsclaíochta oiread is othar amháin de thralaí agus ba cheart dúinn bheith ag díriú ar Phlean an Tascfhórsa a chur i bhfeidhm."  Dúirt an tAire Sláinte gur faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidrimh sa Láthair Oibre a thabharfar faoin idirbheartaíocht idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Cumann na nAltraí agus na mBan Cabhrach.  Chuir an Ceardchumann an cheist ar vóta i measc a gcuid ball i bhfianaise a míshástachta maidir le heaspa acmhainní agus plódú leanúnach in aonaid éigeandála sna hospidéil.  Dúirt Ard Rúnaí an Chumainn, Liam Doran, go mbeidh i bhfad níos mó i gceist sa ghníomhaíocht ná agóidí ag am lóin, obair de réir rialach, nó diúltú dualgais riaracháin nó freagairt fóin a chomhlíonadh.
Leanann sé ar aghaidh go dtí urú na n-ainmfhocal agus pléann sé na rialacha ar bhealach díreach loighciúil: Tugann sé an sainmhíniú ar na nithe seo i nóta beag a thagann díreach i ndiaidh na rialach agus leanann sé ag míniú na gcásanna difriúla ina núsáidtear an t-urú.
Maigh Nuad agus an Ghaeilge ó bhunú Mhá Nuad go tús na hAthbheochanna. Irishleabhar Mhá Nuad 2013, 276-363. Seán Ó hÉineacháin.
Page: 276-363
Date: 2013-01-01
San alt ‘Zum Artikelgebrauch beim Bezugswort eines Relativsatzes im frühen Irischen’, pléann Jürgen Uhlich úsáid an ailt le hainmfhocal a bhfuil briathar coibhneasta ag tagairt dó, de réir na rialach a mhíníonn Thurneysen mar seo: San alt ‘Weavers’ beams, weaving rods and the prophetess Fedelm’, deir Máire West, Tugann sí aistriúchán eile (‘fringe sword/ fringe rod’) agus pléann sí ceisteanna eile a bhaineann le claideb corthaire agus an frása claideb garmne ‘beam sword’.
Léirmheasanna: Saltair saíochta, sanasaíochta agus seanchais: a festschrift for Gearóid Mac Eoin. Studia Hibernica 41, 226-230. Dónall Ó Baoill, Donncha Ó hAodha, Nollaig Ó Muraíle.
Page: 226-230
Date: 2015-01-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie