Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

focal

10,000+ toradh in 4,384 doiciméad

 1. #1676522

  De réir a chéile tháinig focal chugam, agus focal eile agus focal eile arís.

 2. #997759

  Focail, focail agus tuilleadh focal!

  Béal bocht na scríbhneoirí Béarla – Pól Ó Muirí

 3. #1005038

  Daoine ag iomrascáil le focail is na focail ag cailliúint.

  Lá an chomhairimh – Alan Titley

 4. #877271

  Deirim go bhfuil an Focal bunúsach, gurb é an Focal a dhealaíonn an duine amach ón iasc agus ón ainmhí, gurb é an Focal a mhúnlaíonn an t-anam mar a mhúnlaíonn an t-anam an corp, gurb é an Focal amháin a cheanglaíonn nasc an religio idir an dá shaol, go bhfuil an Focal sacrálta – an Focal is lú dá gcaitheann sibh as bhur mbéal amach.

 5. #971779

  Bheadh an focal "rachmasóir" oiriúnach dó, ach is focal ó na seascaidí é.

  Poblacht an Oil – Gan údar

 6. #1016655

  An focal 'Gael' féin is focal Breatnaise é a chiallaíonn 'duine fiáin'.

  Cuairt ar ar gcomharsana in Cymru – Gan údar

 7. #1027036

  Is ea: focal beag a bhfuil meirg air is ea an focal ‘saoirse’.

  Mandela – Alan Titley

 8. #1031381

  Abraimis an focal “cruatan”, focal atá i mbéal daoine arís, faraor, agus ní gan chúis.

  Níor sáraíodh riamh an seanfhocal ach le seanfhocal eile – Gabriel Rosenstock

 9. #1658867

  Thuigfeadh seisean go maith an gaol atá idir an focal ‘éigse’ agus an focal ‘feiscint’.

 10. #1720544

  Ní léitheoireacht go léamh leabhair, nó ní hionann an focal cló agus an focal scáileáin.

 11. #855024

  Cheap sé scéim a raibh trí chuid ann, an Eabhrais sa tsionagóg, an Eabhrais ar scoil, agus focail, focail, focail.

 12. #776538

  Is í an chéad slí acusan: breis brí nó brí nua a chur i bhfarradh na mbríonna eile atá le focal áirithe; an dara slí, focal nua a cheapadh as focal eile; an tríú slí focal a thabhairt ar iasacht ó theanga eachtrannach; agus an ceathrú slí focal ársa a chur ina bheatha arís.

 13. #1280705

  Nílim ag dul thar fóir ach rud beag bídeach má deirim go mbaineann Wolkers úsáid as an bhfocal ‘pit’ chomh minic céanna leis an bhfocal ‘agus’ san úrscéal seo, agus as an bhfocal ‘bod’ chomh minic céanna leis an bhfocal ‘ach’.

 14. #1406722

  Cruthaíonn na habairtí gairide sa sampla seo teannas agus eagla: Naoi n-abairt atá againn anseo le trí fhocal déag, focal déag, sé fhocal déag, deich bhfocal, dhá fhocal is fiche, deich bhfocal, focal déag, ceithre fhocal déag agus cúig fhocal is fiche.

 15. #290740

  I bhfocail eile, ní féidir brath ar an ngaoth mar fhoinse cumhachta.

 16. #984495

  I bhfocail eile, dar liomsa, ba thábhachtaí é an Stát ná an Náisiún feasta.

  An Stat agus an Naisiun – Eadhmonn Mac Suibhne

 17. #1002666

  I bhfocail eile, d’fhéadfadh go náireodh sí tú!

  Éabhlóid agus reaction – Ailín Ní Chonchúir

 18. #1014035

  Arbh fhéidir an rud ceannann céanna a rá i bhfocail eile?

  Seachnaionn na Gaeil an saol intleachtuil – Gan údar

 19. #1017779

  I bhfocail eile, bheadh deich gcaibidil ar fad sa leabhar.

  LAF - cúis gháire chugainn – Gan údar

 20. #1019023

  I bhfocail Robbie Burns: “The best laid schemes o’ mice and men.

  Fabhalscéal d'Fhianna Fáil – Seán Ó Héalaí

 21. #1023056

  Cad is Críostaíocht ann ach aithris ar Chríost (i bhfocail Thomáis á Kempis)?

  Ealaín dhúchasach – Mícheál Ó Haodha

 22. #1024997

  I bhfocail shimplí, go ndéanfaimis ár meon coilíneach agus ár gcoimpléasc íochtaránachta a adhlacadh go deo.

  Ceist na ceannasachta Éireannaí – Micheál Ó Ruairc

 23. #1334248

  Is focail a thagann aníos go minic sa chaint — bord, go mall, scríobh, uafásach — iad na focail atá i Sraith 1, tagann focail atá i Sraith 2 aníos go minic i dtéacsanna scríofa — saonta, cráifeach, claonta, díograiseach, agus ní fheictear focail atá i Sraith 3 ach amháin sa teanga acadúil a bhaineann le sainábhar faoi leith — osmóis, triantánach, onamataipé.

 24. #1575458

  Dá mba rud é go ndeir tú na focail amach – b’ionann sin agus na focail a bheith fíor ach má oibríonn tú leis na focail i do cheann is fút féin atá sé cad é an déanamh atá orthu – is faoi do chumhacht féin atá siad, níl duine ar bith ann le tú a cheartú nó leis na focail chearta a roghnú agus an réaltacht a chur i gcéill.

 25. #1675712

  I bhfocail eile is mná iad 87% díobh siúd atá ag teagasc ag leibhéal na bunscoile.

 26. #1694481

  Tá formáid an CD ROM cosúil leis an dá theideal eile Amhrán is Fiche agus Amhrán is Fiche Eile: bíonn focail an amhráin le feiscint ar an scáileán, le liathróidín ag imeacht roimhe ag léiriú cad iad na focail atá á rá; tá “backing tracks” ann chun go bhféadfadh tú na hamhráin a rá i stíl karaoke; tá aistriúchán Béarla de na focail ar fáil ar an CD; tá áis ann chun na focail a phriontáil amach; agus tá ceachtanna samplacha do mhúinteoirí ag léiriú an tslí a fhéadfaí úsáid a bhaint as na hamhráin sa seomra ranga.

 27. #1707707

  Tá formáid an CD ROM cosúil leis an dá theideal eile Amhrán is Fiche agus Amhrán is Fiche Eile: bíonn focail an amhráin le feiscint ar an scáileán, le liathróidín ag imeacht roimhe ag léiriú cad iad na focail atá á rá; tá “backing tracks” ann chun go bhféadfadh tú na hamhráin a rá i stíl karaoke; tá aistriúchán Béarla de na focail ar fáil ar an CD; tá áis ann chun na focail a phriontáil amach; agus tá ceachtanna samplacha do mhúinteoirí ag léiriú an tslí a fhéadfaí úsáid a bhaint as na hamhráin sa seomra ranga.

 28. #1751774

  Is meafair nó ‘*ideal-types*’ i bhfocail Weber iad araon.

 29. #283183

  Tá cabhair i sanas an fhocail, mar is minic a bhíonn.

 30. #293702

  Is é bunchiall an fhocail ‘bolscaire’ ná duine a fhógraíonn scéala éigin.

 31. #859731

  Tá an focal Béarla Gaelic bunaithe ar fhuaimniú an fhocail in Albain nó i gCúige Uladh.

 32. #966761

  Níorbh iad seo lucht na mórfhocal ach lucht an fhocail chuí chiúin.

  Eire, an Ghaeilge, an Eoraip agus an domhan – Gan údar

 33. #967314

  Cá bhfaighfeá an leagan Gaeilge d'fhocail ar nós "avocado" nó "aubergine"?

  Acmhainn Idirlin – Gan údar

 34. #971971

  Cuimhním arís ar fhocail Steiner.

  Log na Coille – Gan údar

 35. #972088

  An chuid acu a bhfanann aon chuimhne acu ar fhocail.

  Na focail a bhi – Gan údar

 36. #972111

  Is maith liom spás aimsire a thabhairt d'fhocail lonnú, nó ligint d'fhocail a bheadh ar m'eolas ach a mbeadh caitheamh déanta acu fréamhú as an nua.

  Na focail a bhi – Gan údar

 37. #981284

  Ach níl aon fhocail againn air seo, seachas focail thuirsiúla sheanchaite na sceimhlitheoireachta.

  Na Náididí – Alan Titley

 38. #982289

  Ach níl aon fhocail againn air seo, seachas focail thuirsiúla sheanchaite na sceimhlitheoireachta.

  Na Náididí – Alan Titley

 39. #983018

  Mistéir an fhocail féin.

  A bhfuil i ndán dúinn san am atá romhainn... – Gabriel Rosenstock

 40. #984031

  Agus bí ag caint ar fhocail mhóra thiubha.

  Éire uaigneach ach cairde ag Merriman – Eagarthóir Gaeilge/Pól Ó Muirí

 41. #992144

  Agus tá sé de dhánaíocht ionam an focal “teanga” a chur in áit an fhocail “córas”.

  Traein na teanga ag sciorradh de na ráillí – Mícheál Ó Ruairc

 42. #994466

  Bhí sin againn fosta – scéalaíocht, filíocht, amhráin agus cleasaíocht ar fhocail.

  Eachtra Seamus Heaney i Ros Goill – Pól Ó Muirí

 43. #997370

  An raibh tráth ar bith ann idir an aois seo caite agus an aois seo féin nuair nach raibh cead focail áirithe a úsáid, leas a bhaint as friotail éagsúla, gan ábhair áirithe a aoradh, níos mó ná an lá atá inniu ann?: - ‘n’ fhocail agus ‘c’ fhocail agus ‘f’ fhocail a chaitheamh ar leathanach gan bhaol cinsireachta agus baghchat go deireadh do shaoil.

  Cead cainte do chách – Alan Titley

 44. #1015551

  Abair go mall iad, nach blasta mar fhocail iad!

  Focail dheasa – Alan Titley

 45. #1016505

  Ba chóir dóibh bheith maraon leis na Francaigh agus a dteanga a chosaint ar fhocail Bhéarla.

  Fear na gcaoga teanga – Torlach Mac Con Midhe

 46. #1016592

  Ní i gcónaí a iompraíonn íomhánna brí an fhocail scríofa go sásúil.

  An nota foirfe cruthaitheach ag Maude – Pol O Muiri

 47. #1016709

  Ba chóir dóibh bheith maraon leis na Francaigh agus a dteanga a chosaint ar fhocail Bhéarla.

  Hagege caoga teanga – Torlach Mac Con Midhe

 48. #1017648

  Níor thuigeas brí an fhocail i gceart go dtí sin.

  Ag meilt ama agus ag léirsiú – Seán Ó Riain

 49. #1018214

  D’fhocail ghearra, níl san iomlán ach geamaireacht.

  Bréaga, bagairt, breab – Alan Titley

 50. #1027116

  Rinne sé cur síos ar fhocail Fhreaslannacha in Ollannais agus sa Laidin.

  DANTE agus foclóirí ar taispeáint san Fhreaslainn – Liam Mac Amhlaigh

 51. #1031635

  Tá mo mhéar ar an leathanach arís agus mé ar lorg an fhocail ar “laptop”.

  Der Laptop – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 52. #1032271

  Scríobh sé síos na hamhráin sin a bhí fós á gcanadh, idir fhoinn agus fhocail.

  Taighde amhrán – Máiréad Ní Chinnéide

 53. #1033672

  Mar sin féin, fágadh cuma aisteach ar fhocail ó thaobh na léitheoirí de.

  Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe – Liam Mac Amhlaigh

 54. #1311359

  Ba ghnách go ndéantaí leis de réir a fhocail.

  An taibhreamh – Alan Titley

 55. #1505755

  Agus fágann Cois Life oidhreacht láidir luachmhar againn idir chló agus fhocail labhartha.

 56. #1665430

  Cé gur dóigh liom gur chóir i gcónaí aird agus tuiscint a chothú ar shaibhreas nádúrtha na teanga sa Ghaeltacht agus sna foinsí liteartha, sílim gur shaibhrede an teanga muid go léir a bheith níos oscailte d'fhocail ó chanúintí eile seachas "ár gceann féin" agus d'fhocail nuacheaptha de rogha ar fhocail Bhéarla.

 57. #1676291

  Tagann paisean don spórt trí fhocail, trí ghuth, trí chur síos an tráchtaire mhaith.

 58. #1690349

  Foilsíodh alt fíorléirsteanach, i gciall dhearfach an fhocail, leis an Dr.

 59. #1706966

  Is i nGaeilge shimplí atá na scéalta scríofa le míniú ar fhocail agus ar nathanna deacra.

 60. #1719350

  Lucht forbartha ag caitheamh spallaí leis, lucht Galltachta ag úsáid an fhocail *facism*.

 61. #1720591

  Nuair nach bhfuil ach leabhair timpeall ort, téann draíocht an fhocail scríofa i bhfeidhm ort.

 62. #1730847

  dhá cent in aghaidh an fhocail, agus ní cent amháin mar a luaitear.

 63. #1761094

  Is fíor fós d’fhocail a scríobhadh sa Bhille Cearta Ogoni ag tús na nóchaidí.

 64. #1775482

  Tá an bhéim ann ar an teanga laethúil agus ar fhocail agus ar nathanna coitianta.

 65. #780696

  Go príomha, aithnítear ceithre mhodh a úsáideadh le focail nua a cheapadh sa Ghaeilge le linn na tréimhse sin: focal ón teanga bheo a úsáid nó ciall an fhocail dhúchasaigh a leathnú; focal a athbheochan ó luath-thréimhse na Gaeilge nó ciall an fhocail sin a leathnú; focal nua a chumadh agus úsáid a bhaint as fréamhacha agus as stór focal na Gaeilge; focail a fháil ar iasacht ó theanga eile.

 66. #1320210

  Oibríonn an litreoir anseo ar an dóigh chéanna agus a oibríonn sé sa phróiseálaí focal: cuireann sé líne dhearg faoi gach focal nach n-aithníonn sé, is féidir leatsa deaschliceáil air agus feicfidh tú roghchlár ina mbeidh roghanna chun focal eile a chur ina áit nó chun an focal a chur leis an fhoclóir.

 67. #1335034

  Is ansin a thuig mé gurbh fhearr an tseitreach de chaoineadh féin ach breith i gceart air, ná an tost… “Agus tá tú…” a deir sé, ag stopadh mar a dhéanfadh an focal staic stobarnáilte ina scornach, at nó stad mar a bheadh an focal ag breathnú roimhse, féachaint an mbeadh sábháilte teach amach – nó agus súil b’fhéidir go ndéarfainnse aríst é – an focal sin a rinne fuaim ghlugarnach ina chluasa tamaillín roimhe sin, focal nach móide a múnlaíodh as a scornach tuaithe féin ariamh.

 68. #1340373

  De réir an taighde atá déanta ag Tuairisc.ie ar thaifead oifigiúil na Dála do théarma deireanach na bliana seo caite, ba iad an Teachtaí Dála is mó a labhair Gaeilge le linn an téarma sin ná, Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh (3,826 focal), Éamon Ó Cuív (2,821 focal), Peadar Tóibín (1,896 focal) agus Pearse Doherty (1,446 focal).

 69. #285953

  Ní comhtharlúint é go bhfuil an focal ‘líon’ san fhocal ‘idirlíon’.

 70. #285969

  An comhtharlúint é go bhfuil an focal ‘líon’ san fhocal ‘idirlíon’?

 71. #293701

  De réir mo thuisceana féin, níl ‘bolscaireacht’ na Gaeilge ina fhocal diúltach amhail ‘propaganda’ an Bhéarla.

 72. #294932

  FRIOTAL: Molann ár gcolúnaí do scríbhneoirí súil a choinneáil ar líon na bhfocal.

 73. #304436

  Measfar na hamhráin ar fheabhas na bhfocal, an cheoil agus an chur i láthair.

 74. #323302

  Nuair a chuirtear an luchóg os cionn na bhfocal Gáidhlig, preabann an focal Gaeilge aníos.

 75. #328735

  Anuas air sin, bíonn míniú Béarla ar an bhfocal Béarla ann roimh an bhfocal Gaeilge agus is mór an cúnamh é sin.

 76. #776513

  Agus nuair a thagraím do théarmaíocht is é a chuirim i gcéill ealaín na gceard-fhocal a chóiriú agus a mhíniú in eagair agus i mbearta faoi leith, ealaín na gceard-fhocal a iniúchadh agus a scagadh, agus ealaín na gceard-fhocal a dhéanamh de réir dlíthe agus rialacha áirithe.

 77. #879256

  Is ar an bhfocal labhartha seachas ar an bhfocal scríobhtha a bhíothas ag brath chun eolas a sheachadadh ar feadh na gcianta roimh an mbunoideachas agus an focal clóbhuailte.

 78. #964963

  An gcloiseann éinne eile macalla íseal den bhfocal "Rosebud"?

  Cré úr na cille anois ar Chathal – Seán Ó Héalaí

 79. #967842

  Chleachtamar comhrá na súl chomh maith le comhrá na bhfocal.

  Cairde cleibh – Gan údar

 80. #968517

  Gan aon fhocal ar "wholegrain" muran lánghrán é.

  Focail sa chistin – Gan údar

 81. #969098

  Is breá an chodarsnacht idir an dá fhocal - dírbheathaisnéis atá ficseanúil, cumadóireacht bunaithe ar an réaltacht.

  Ceard e? – Gan údar

 82. #971360

  Sanguins a thugaimidne orthu, ón bhfocal fuil.

  Lacht na muisriun – Gan údar

 83. #971556

  Meáchan na bhfocal ag éirí is ag titim eadrainn mar a bheadh sciatháin scuaine ealaí.

  Meachan rudai – Gan údar

 84. #971777

  Ní raibh dhá fhocal i dteannta a chéile riamh chomh folamh ó bhrí.

  Poblacht an Oil – Gan údar

 85. #972905

  Tá an t-iomlán tiontaithe go Gaeilge aige agus is fiú an uile fhocal de.

  An lub is laige – Gan údar

 86. #973078

  Níl aon fhocal ina dteanga do "phríobháideachas".

  Idir dha chultur arsa – Gan údar

 87. #975393

  Agus mar fhocal scoir: "The issues raised by this case transcend the question of Tara v.

  Cosaint an chnoic – Gan údar

 88. #976790

  Ón bhfocal Gréigise a chiallaíonn "néaróg" a thagann sé.

  Screach ghaifeach na gceannteideal nuachta – Gan údar

 89. #977525

  Mar fhocal scoir, ba mhaith liom tagairt a dheanamh arís d'Inis Oírr.

  Cuairt an Phápa ar Éirinn – Éilis Ní Anluain

 90. #978854

  Coinneod é, mar fhocal.

  An turcai a thainig ar ais on mbas – Gabriel Rosenstock

 91. #980245

  Ón bhfocal Dúitsise aarde, talamh, agus vark, muc.

  Domhan ait aisteach an Bhéarla – Gabriel Rosenstock

 92. #980392

  Ón bhfocal Dúitsise aarde, talamh, agus vark, muc.

  Domhan ait aisteach an Bhéarla – Gabriel Rosenstock

 93. #981540

  An bhfuil a fhios agat go bhfuil brí thánaisteach leis an bhfocal “réasún” sa Ghaeilge?

  Wolfi Landstreicher, bacach bóthair, agus a chairde – Gabriel Rosenstock

 94. #981787

  Ach bhí draíocht dhubh san fhocal.

  Scéal náireach na sclábhaithe Éireannacha – Alan Titley

 95. #982419

  Trí fhocal bheaga ar luachmhaire agam iad ná an Táin féin.

  Aon bhliain déag ag fás - 'ceart go leor' – Pól Ó Muirí

 96. #982557

  An bhfuil a fhios agat go bhfuil brí thánaisteach leis an bhfocal “réasún” sa Ghaeilge?

  Wolfi Landstreicher, bacach bóthair, agus a chairde – Gabriel Rosenstock

 97. #982626

  Trí fhocal bheaga ar luachmhaire agam iad ná an Táin féin.

  Aon bhliain déag ag fás - 'ceart go leor' – Pól Ó Muirí

 98. #988495

  Músclaíonn mar fhocal fearg agus míthuiscint agus ceo.

  Protastúnaigh phoileistearacha – Alan Titley

 99. #995291

  Ní haon éacht domsa an óráid sin bheith agam focal ar fhocal.

  Éacht na hiomána; bua na cainte – Máire Treasa Ní Cheallaigh

 100. #996141

  Níor thuig mé d’fhocal uaidh ach Irlandesi.

  Fianaise bhocht aoire gabhar – Alan Titley

 101. #996465

  Níl na gaolta féin ar aon fhocal.

  2016: fís, físeán agus dearmad na réabhlóide – Aonghus Dwane

 102. #996574

  Tá siad ar aon fhocal le hurlabhraí CLG faoin ngá atá le caint oscailte.

  Meon na ndaoine i leith fadhbanna intinne ag athrú – Katie Mcgreal

 103. #999028

  Cuireann sí béim ar bhrí, ar fhriotal agus ar cheol na bhfocal.

  Faoiseamh na filíochta – Cathal Póirtéir

 104. #999224

  An chéad fhocal a fhoghlaimeoidh tú ná claí.

  Is ball den chorp í an teanga – Sorcha De Brún

 105. #999878

  Aon fhocal amháin a chuaigh i bhfeidhm ar an iriseoir seo.

  Cás na Gaeilge faoi scrúdú thiar agus thoir – Pól Ó Muirí

 106. #1000893

  I measc na bhfocal san bhí Angst nó anbhuain, agus Alienation nó coimhthíos.

  Angst agus anbhuain – Alan Titley

 107. #1004560

  Ba cheart cosc a chur ar an fhocal.

  Moltar na mná tí – Pól Ó Muirí

 108. #1007456

  Scoil agus samhradh – dhá fhocal nach samhlófá le hais a chéile in aon chor.

  Ar ais ar scoil i gceartlár an tsamhraidh – Cathal De Paor

 109. #1007738

  Is léir gur úsáid mheafarach den fhocal atá i gceist sna línte seo.

  An comhaltas, an ceol agus an comhcheol – Cathal De Paor

 110. #1007881

  Níl an dá sheanfhocal ar aon fhocal, mar a déarfá.

  Ag iarraidh ciall a bhaint as na seanfhocail – Cathal De Paor

 111. #1009135

  Ní gá go mbeifeá ar aon fhocal amháin le béim na gclár nó lena gconclúidí.

  Stair na hEireann a ligean le sruth le fonn agus le failli – Gan údar

 112. #1010322

  Ní gan toradh a bhí a dhílseacht féin don fhocal scríofa.

  Ni gan toradh a bhi a dhilseacht don fhocal – Gan údar

 113. #1013122

  Mí-úsáid fhocal, míthuiscint fhocal, dallamullóg foclach, easpa focal áirithe agus focal gan chur leis a chríochnaigh an iarracht is deireanaí le réiteach a fháil idir Sinn Féin agus Páirtí Aontachtaithe Uladh.

  Beart is briathar – Sean O Healai

 114. #1013623

  Ní fada óna mbéal an f-fhocal Béarla.

  Paisean peile – Gan údar

 115. #1014127

  Braitheann sé ar an chiall atá leis an fhocal "cultúr" agat.

  I measc na gcarad sa sraidbhaile domhanda – Aodh O Canainn

 116. #1014705

  Bhain mé leas as an bhfocal mícheart.

  An mhichuimhne – Alan Titley

 117. #1015540

  Ní taibhreamh ná brionglóid í, dhá fhocal a ghnáthaíonn an saol laethúil.

  Focail dheasa – Alan Titley

 118. #1016750

  Agus b'fhéidir gur san fhocal aonair singilte sin amháin atá an eochair - 'saoránaigh'.

  Luchoga mora – Alan Titley

 119. #1017112

  Churdaíos an chéad fhocal "coup" sa dán Fraincise.

  Beatha an scolaire – Rachel Ni Fhionnain

 120. #1018240

  An t-aon dá fhocal Bhéarla a labhraíodh linn ná "fadhb" "víosa".

  Turas traenach trí Tiraspol – Alan Desmond

 121. #1019230

  Tá tábhacht faoi leith ag an bhfocal beag sin “meas”.

  Lonrú dorcha na staire – Mícheál Ó Haodha

 122. #1019310

  An bhfuil aon bhaint aige leis an bhfocal “Meitheamh”?

  Tá dualgas orainn go léir a bheith míorúilteach – Gabriel Rosenstock

 123. #1019312

  Seans go bhfuil gaol aige leis an bhfocal “meagán”; n’fheadar.

  Tá dualgas orainn go léir a bheith míorúilteach – Gabriel Rosenstock

 124. #1024369

  Bhí an brúghrúpa, Guth na Gaeltachta, ar aon fhocal leis an Chonradh faoin dá cheapachán.

  Fáilte don Rialtas – Pól Ó Muirí,, Eagarthóir Gaeilge

 125. #1027873

  Abair go bhfuil tú ag amharc ar an fhocal “grasp”.

  ‘Áis iontach’ – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 126. #1032293

  Níl sé chomh maith leis an bhfocal ‘paperback’, an bhfuil?

  Ag machnamh ar chúrsaí féiniúlachta ar fud an domhain – Gabriel Rosenstock

 127. #1032314

  Ach nuair is gá ‘a sense of identity’ a rá, féach nach bhfuil ceachtar den dá fhocal sin in úsáid: tarraingíodh dhá fhocal eile isteach, ‘ionannas’ agus ‘sainiúlacht’.

  Ag machnamh ar chúrsaí féiniúlachta ar fud an domhain – Gabriel Rosenstock

 128. #1033658

  Tosaíodh ar dhréachtadh na bhfocal i mí na Márta 1950.

  Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe – Liam Mac Amhlaigh

 129. #1037347

  Ní hé an cúpla focal féin atá i gceist, ámh, ach an t-aon fhocal amháin.

  Cuívo - gaffer na Gaeilge – Pól Ó Muirí

 130. #1037805

  Shíl sé go raibh morgáiste na bhfocal sin íoctha go hiomlán.

  Rialtas le gearradh siar ar acmhainn teanga – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 131. #1038585

  Agus creidim sna deabhéasa, san fhocal molta, sa tuiscint faoi leith.

  Iomann naofa daonna don athbhliain – Alan Titley

 132. #1039227

  Is é sin, d’fhocal gearr, tagann athrú meoin ar dhaoine, agus ar phobail trí chéile.

  Athrú meoin a thagann diaidh ar ndiaidh – Alan Titley

 133. #1078546

  Bhí focal éigin ag teastáil a chlúdódh géillseanaigh iomlána an Rí ar oileán na hÉireann, focal a d’fhreagródh don fhocal Laidine Hibernici, nó don fhocal Béarla, Irish.

 134. #1082350

  Tá pointí teicniúla eile i gceist le sealbhú teanga: fuaimeanna nó an fhóineolaíocht, crot na bhfocal nó an deilbhíocht, struchtúr abairtí nó an chomhréir, agus brí na bhfocal nó an tséimeantaic.

 135. #1100725

  Cén fáth go molfaí an dán a bheadh ina fhocal simplí ar fhocal simplí, gur scéal a bheadh ann agus ná beadh anailísiú dá laghad ar siúl ann?

 136. #1310466

  Ní hionann agus a rá go bhfuil muid ar aon fhocal faoi gach aon rud.

  Ná bí ag tromaíocht ar rudaí rua – Pól Ó Muirí

 137. #1312285

  Agus cad faoin bhfocal féin?

  Grianstad an tsamhraidh agus treo nua – Cathal De Paor

 138. #1313338

  Ba cheart go mbeadh gach aon fhocal Gaeilge ar eolas ag cainteoir Gaeilge, nár cheart?

  ‘Today the wagtail finally forgot/that I once called it sigl-di-gwt’ – Pól Ó Muirí

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.