Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

5 thoradh in 4 dhoiciméad

 1. #1871260

  Shínigh an tAontas agus a Bhallstáit an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, (“an Comhaontú”) agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, an 28 Iúil 2016.

  The stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’), was signed by the Union and its Member States on 28 July 2016.

  Cinneadh (AE) 2020/1113 ón gComhairle an 20 Iúil 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh faoi chuimsiú Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir le Rialacha Nós Imeachta Choiste CCE a ghlacadh

 2. #1871256

  An Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (IO L 287, 21.10.2016, lch. 3).

  Stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, on the other part (OJ L 287, 21.10.2016, p. 3).

  Cinneadh (AE) 2020/1113 ón gComhairle an 20 Iúil 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh faoi chuimsiú Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir Gána, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir le Rialacha Nós Imeachta Choiste CCE a ghlacadh

 3. #1874124

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (dá ngairfear “Comhaontú” anseo feasta) a shíniú thar ceann an Aontais le Cinneadh 2009/156/CE ón gComhairle.

  The stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’) was signed on behalf of the Union pursuant to Council Decision 2009/156/EC.

  Cinneadh (AE) 2020/1490 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, laistigh de Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir le glacadh na nósanna imeachta um réiteach díospóidí agus chód iompair na n-eadránaithe

 4. #1874148

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (dá ngairfear “Comhaontú” anseo feasta) a shíniú thar ceann an Aontais le Cinneadh 2009/156/CE ón gComhairle agus tá sé i bhfeidhm go sealadach ón 3 Meán Fómhair 2016 i leith.

  The stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’) was signed on behalf of the Union pursuant to Council Decision 2009/156/EC and has been applied on a provisional basis since 3 September 2016.

  Cinneadh (AE) 2020/1491 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar, thar ceann an Aontais, laistigh de Choiste CCE arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche eatramhach idir an Cósta Eabhair, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir leis an liosta eadránaithe a ghlacadh

 5. #2396506

  Shínigh an tAontas agus a Bhallstáit an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (“an Comhaontú”) sa Bhruiséil an 28 Iúil 2016.

  The Union and its Member States signed the Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (‘the Agreement’) in Brussels on 28 July 2016.

  Cinneadh (AE) 2022/998 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste CCE arna bhunú faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis na Rialacha Nós Imeachta um réiteach díospóidí a ghlacadh