Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

10 dtoradh

 1. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|defence · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Prótacal a ghabhann le Conradh an Atlantaigh Thuaidh ar Aontachas na Spáinne Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt Spaniens
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: NATO.;MISC: Brüssel, 10.12.1981.
  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Spain
  en
  Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de l'Espagne
  fr
  Nóta CONTEXT: OTAN;MISC: signé à Bruxelles le 10.12.1981
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|defence · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú idir na Stáit is Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Stáit eile atá rannpháirteach sa Chomhpháirtíocht Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
  en
  Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces
  fr
  Nóta CONTEXT: OTAN;MISC: signé à Bruxelles le 19.06.1995
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|defence · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal breise eile a ghabhann leis an gComhaontú idir na páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na stáit eile atá rannpháirteach i gComhpháirtíocht na Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
  en
  Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces
  fr
  Nóta CONTEXT: OTAN;MISC: signé à Bruxelles le 19.12.1997
 4. EUROPEAN UNION|European Union law|European treaties
  Prótacal maidir le hAirteagal 40.3.3 de Bhunreacht na hÉireann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach Tagairt ---
  ga
  Protokoll über Artikel 40.3.3 der Verfassung Irlands | Protokoll Nr. 35 | Protokoll Nr.35 | Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Nóta Protokoll (Nr.35) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV IATE:856545 und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft Titel/all" id="ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER" target="_blank">IATE:856589Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.7) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland | Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities
  en
  Nóta Protocol No 35 annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the EU and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 7) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande | Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes
  fr
  Nóta Protocole n° 35 annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la CEEA.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 7) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 5. ENVIRONMENT · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal um chosaint comhshaoil a ghabhann leis an gConradh Antartach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Umweltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag
  de
  Nóta Madrid, 04.10.1991
  Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty
  en
  Sainmhíniú --- Tagairt SEDAC: http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/antarctic.treaty.protocol.1991.html
  Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1991.10.04 Madrid
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal i dtaobh aontachas Phoblacht na Portaingéile agus Ríocht na Spáinne leis an gConradh um Chomhoibriú Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha agus um Féinchosaint Chomhchoiteann a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1948, arna leasú leis an bPrótacal lena modhnaítear agus lena gcomhlántar Conradh na Bruiséile, arna shíniú i bPáras ar 23 Deireadh Fómhair 1954 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protocol for the accession of the Portuguese Republic and the Kingdom of Spain to the Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, signed at Brussels on 17 March 1948, as amended by the "Protocol modifying and completing the Brussels Treaty", signed at Paris on 23 October 1954
  en
  Nóta For the Treaty, see Council of Europe website http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/general_information/03_basic_texts/basic%20texts.asp and NATO on-line library http://www.nato.int/docu/basictxt/b541023u.htm and http://www.nato.int/cps/en/SID-4254028A-F050D24A/natolive/official_texts_17072.htm? [10.10.2011]
  protocole d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise au traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le protocole modifiant et complétant le traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954
  fr
 7. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an raon feidhme atá le sciúradh na bhfáltas sa Choinbhinsiún ar úsáid na teicneolaíochta faisnéise chun críoch custaim agus maidir le cláruimhir an mheáin iompair a áireamh sa Choinbhinsiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union betreffend den Anwendungsbereich des Waschens von Erträgen in dem Übereinkommen über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich sowie die Aufnahme des amtlichen Kennzeichens des Transportmittels in das Übereinkommen
  de
  Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the scope of the laundering of proceeds in the Convention on the use of information technology for customs purposes and the inclusion of the registration number of the means of transport in the Convention
  en
  Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention
  fr
 8. EUROPEAN UNION|European Union law · EUROPEAN UNION|European construction
  Prótacal ag leasú na bprótacal atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus/nó leis an an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Tagairt 'Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna dhéanamh i Liospóin, an 13 Nollaig 2007,' Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=DA [22.6.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Nr. 1 Nr.1 | Protokoll zur Änderung der Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und/oder zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
  de
  Nóta Protokoll Nr. 1, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag über die Europäische Union IATE:865789 , Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft IATE:856545 , Vertrag zur Gündung der Europäischen Atomgemeinschaft /all" id="ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER" target="_blank">IATE:856589>; UPD:AKO 7.4.14
  Protocol amending the protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Nóta Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty on European Union [IATE:865789 ], to the Treaty establishing the European Community, [IATE:856545 ] and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ].
  Protocole modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Nóta Protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne [IATE:865789 ], au traité instituant la Communauté européenne [IATE:856545 ] et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ].
 9. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body · EUROPEAN UNION|European Union law|European treaties
  Prótacal maidir leis na hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die finanziellen Folgen des Ablaufs des EGKS-Vertrags und über den Forschungsfonds für Kohle und Stahl | Nr. 37 | Nr.37
  de
  Nóta Protokoll (Nr.37) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV Der/all" id="ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER" target="_blank">IATE:856545Der Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.34) wurde nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert
  Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel
  en
  Nóta Protocol No 37 annexed to the Treaty on European Union [IATE:865789 ] and to the Treaty on the Functioning of the European Union [IATE:856545 ].In accordance with Protocol No 1 to the Lisbon Treaty [IATE:2243578 ], the text of this Protocol (ex Protocol No 34) was amended following the entry into force of the Lisbon Treaty [IATE:2242386 ].
  Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier
  fr
  Nóta Protocole n° 37 annexé au TUE et au TFUE.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte de ce protocole (ancien protocole n° 34) a été modifié après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 10. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|European Union law|European treaties
  Prótacal maidir le gnéithe áirithe d'Airteagal 14 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal maidir le gnéithe áirithe d'Airteagal 26 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll Nr. 20 | Protokoll Nr.20 | Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf das Vereinigte Königreich und auf Irland | Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 14 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf Irland
  de
  Nóta Protokoll (Nr.20) zum EUV IATE:865789 und zum AEUV Titel/all" id="ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER" target="_blank">IATE:856545Titel und Wortlaut des vormaligen Protokolls (Nr.3) wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon IATE:2242386 nach Maßgabe des Protokolls (Nr.1) zum Vertrag von Lissabon IATE:2243578 geändert.
  Protocol on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and Ireland | Protocol on the application of certain aspects of Article 14 of the Treaty establishing the European Community to the United Kingdom and to Ireland
  en
  Nóta Protocol No 20 annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the EU.In accordance with Protocol No 1 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2243578 ], the text and title of this Protocol (ex-No 3) were amended following the entry into force of the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande | Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
  fr
  Nóta Protocole n° 20 annexé au TUE et au TFUE.Conformément au protocole n° 1 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2243578 ], le texte et l'intitulé de ce protocole (ancien protocole n° 3) ont été modifiés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.