Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

5 thoradh

 1. SAM Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart an margadh inmheánach agus comhtháthú an Aontais a áirithiú agus sa chomhthéacs sin ba cheart ábhair imní a bhaineann le rialachas agus le socruithe vótála ÚBE a bhreithniú go cúramach agus ba cheart cóir chomhionann idir na Ballstáit atá páirteach sa Sásra Aonair Maoirseachta (SAM) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 agus Ballstáit eile a ráthú.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle
  sásra maoirseachta aonair Tagairt Comhairle-GA
  ga
  sásra aonair maoirseachta Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart an margadh inmheánach agus comhtháthú an Aontais a áirithiú agus sa chomhthéacs sin ba cheart ábhair imní a bhaineann le rialachas agus le socruithe vótála ÚBE a bhreithniú go cúramach agus ba cheart cóir chomhionann idir na Ballstáit atá páirteach sa Sásra Aonair Maoirseachta (SAM) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 agus Ballstáit eile a ráthú.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle
  EAM | SSM | einheitlicher Aufsichtsmechanismus
  de
  Sainmhíniú einheitliche Beaufsichtigung der Banken des Euro-Währungsgebiets unter Führung der EZB Tagairt Council-DE
  Nóta KOM: Bankenunion http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_de.htm ; s.a. Bericht Van Rompuy "Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion Abschn.II.1. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/131294.pdf DIV: RSZ, 7.9.12
  single supervisory mechanism | single supervision mechanism | banking supervisor | SSM
  en
  Sainmhíniú system of financial supervision 1 composed by the European Central Bank and national competent authorities of participating Member States 1 financial supervision [ IATE:1099616 ] Tagairt Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Articles 2 and 6 CELEX:32013R1024/EN
  MSU | mécanisme de surveillance unique
  fr
  Sainmhíniú système de surveillance financière 1 composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités compétentes nationales des États membres participants 1 surveillance financière [ IATE:932402 ] Tagairt Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, articles 2 et 6, CELEX:32013R0124/FR [27.11.2014]
 2. CBMB Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'i mí na Nollag 2010, d'fhoilsigh Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht (CBMB) na bearta deiridh, a dtugtar creat Basel III orthu anois.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA
  Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart go leanfadh ceanglais fheabhsaithe maidir le maolú rioscaí creidmheasa agus leachtachta den chineál sin na caighdeáin dhomhanda maidir le bonneagair mhargaidh airgeadais agus na prionsabail maidir le “Uirlisí faireacháin do bhainistiú leachtachta ionlae” arna foilsiú in Aibreán 2013 ag Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012, CELEX:32014R0909/GA
  Blunden-Committee | Baseler Ausschuss | Basler Ausschuss für Bankenaufsicht | Cooke Ausschuss | Basler Ausschuss
  de
  Sainmhíniú weltweit wichtigste normgebende Instanz für die Bankenregulierung, die sich aus Vertretern der nationalen Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zusammensetzt Tagairt Council-DE vgl. FINMA (CH) https://www.finma.ch/de/finma/internationale-zusammenarbeit/policy-und-regulierungszusammenarbeit/bcbs/ (25.5.2018)
  Nóta - gegründet 1974 von den Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden der G10-Staaten als Reaktion auf den Konkurs der Herstatt-Bank und weiterer Banken; - Sitz an der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel - besteht aus 45 Mitgliedern aus 28 Ländern, von denen rund ein Drittel EU-Mitgliedstaaten sind
  BCBS | Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices | Basel Committee | Basel Supervisors' Committee | Basel Committee on Banking Supervision | Basle Committee | Basle Committee on Banking Supervision | Cooke Committee | Basel Committee of Banking Supervisors | Basel Supervisory Committee
  en
  Sainmhíniú forum for regular cooperation on banking supervisory matters set up in 1974 by the G10 central bank governors Tagairt Council-EN based on BIS > Committees and associations > BCBS > about > history, http://www.bis.org/bcbs/history.htm [25.5.2018]
  Nóta Secretariat is provided by the Bank for International Settlements in Basel. The Committee's work is carried out by five main sub-committees: - Supervision and Implementation Group- Policy Development Group - Accounting Experts Group - Basel Consultative Group - Macroprudential Supervision Group https://www.bis.org/bcbs/organ_and_gov.htm [25.5.2018]
  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire | Comité de Bâle | CBCB | Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires | Comité Cooke
  fr
  Sainmhíniú comité créé en 1974 au sein de la Banque des règlements internationaux (BRI), chargé de renforcer la solidité du système financier mondial ainsi que l'efficacité du contrôle prudentiel et la coopération entre régulateurs bancaires Tagairt Conseil-FR, d'après: - site de la Banque de France > Autorité de contrôle prudentiel et de résolution > Europe et international > Banques > Instances, https://acpr.banque-france.fr/europe-et-international/banques/instances/comite-de-bale [20.12.2018] - site de l'Autorité fédérale (suisse) de surveillance des marchés financiers (FINMA), https://www.finma.ch/fr/finma/cooperation-internationale/policies-et-reglementation/cbcb/ [20.12.2018]
  Nóta Le Comité de Bâle se compose de représentants des banques centrales et des autorités de surveillance de 28 pays ou juridictions.
 3. EUROPEAN UNION
  Bord Maoirseoirí ÚBE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ghníomhaigh an Leas-Ghobharnóir mar chathaoirleach malartach ar Bhord Maoirseoirí ÚBE freisin agus ghlac sé páirt i mBord Bainistíochta ÚBE atá freagrach as bainistíocht oibríochtúil an ÚBE.' Tagairt 'Ráiteas Bliantúil Feidhmíochta (Rialáil Airgeadais) 2012 - 2013', Banc Ceannais na hÉireann, http://www.centralbank.ie/As-Gaeilge/publications/Documents/R%C3%A1iteas%20Bliant%C3%BAil%20Feidhm%C3%ADochta%20(Rial%C3%A1il%20Airgeadais)%202012%20-%202013.pdf [18.3.2016]
  Bord Maoirseoirí an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá an Banc ina chomhalta de Bhord Maoirseoirí an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh (ÚBE). In 2013, lean an Banc de thionchar a imirt ar threorú na maoirseachta ar leibhéal Eorpach trína chaidreamh leis an ÚBE. Ina theannta sin, bhí ionadaíocht ag an mBanc ar an mBuanchoiste Oibríochtaí agus Cleachtas, ar fhoghrúpaí den Choiste sin agus ar mheithlí éagsúla eile.' Tagairt 'Ráiteas Bliantúil Feidhmíochta (Rialáil Airgeadais) 2013 - 2014', Banc Ceannais na hÉireann, http://www.centralbank.ie/As-Gaeilge/publications/Documents/R%C3%A1iteas%20Bliant%C3%BAil%20Feidhm%C3%ADochta%20(Rial%C3%A1il%20Airgeadais)%202013%20-%202014.pdf [18.3.2016]
  Rat der Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde | Rat der Aufseher der EBA | Rat der Aufseher
  de
  Sainmhíniú wichtigstes Beschlussfassungsorgan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) IATE:3504774 , das alle politischen Entscheidungen der EBA trifft Tagairt Council-DE, vgl. Verordnung 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), Art.40 bis 44 (ABl. L_331/2010, S.12) CELEX:32010R1093/DE und Website EBA "Organisation" http://www.eba.europa.eu/languages/home_de (30.3.2015)
  Nóta Besteht aus dem nicht stimmberechtigten Vorsitzenden, dem Leiter der für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständigen nationalen Behörde jedes Mitgliedstaats, der mindestens zweimal im Jahr persönlich erscheint, einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Kommission, einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Europäischen Zentralbank, einem nicht stimmberechtigten Vertreter des ESRB, je einem nicht stimmberechtigten Vertreter der beiden anderen Europäischen Aufsichtsbehörden
  EBA Board of Supervisors | Board of Supervisors of the European Banking Authority | Board of Supervisors of the EBA
  en
  Sainmhíniú principal decision-making organ of the European Banking Authority [ IATE:3504774 ], composed of the heads of the relevant competent authorities in each Member State, and chaired by the Chairperson of the EBA Tagairt Council-CENTERM, based on- Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC, CELEX:32010R1093/EN- European Banking Authority > About us > Organisation > Board of Supervisors http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Board-of-Supervisors.aspx [14.02.2013]
  Nóta Members from EEA countries as well as representatives of the European Commission, the European Systemic Risk Board (ESRB), the European Central Bank (ECB), the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) also participate as observers.European Banking Authority > About us > Organisation > Board of Supervisors http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Board-of-Supervisors.aspx [14.02.2013]
  conseil des autorités de surveillance de l'Autorité bancaire européenne | conseil des autorités de surveillance de l'ABE
  fr
  Sainmhíniú principal organe décisionnel de l’Autorité bancaire européenne IATE:3504774 , composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité Tagairt Conseil-FR, sur la base du:règlement (UE) n°1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n°716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, CELEX:32010R1093/fr
 4. FINANCE
  an Bord Maoirseoirí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Aufsichtsbehörden | Rat der Aufseher | Aufsichtsorgan
  de
  Sainmhíniú Hauptbeschlussfassungsorgan einer Europäischen Aufsichtsbehörde IATE:3506227 , bestehend aus den Vertretern der jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden unter Vorsitz des Leiters der jeweiligen ESA sowie den Vertretern von Kommission, EZB, ESRB und der beiden anderen ESA als nicht stimmberechtigte Mitglieder Tagairt VO 1093/2010 (EBA) CELEX:32010R1093/DE ; VO 1094/2010 (EIOPA) CELEX:32010R1094/DE ; VO 1095/2010 (ESMA) CELEX:32010R1095/DE - jeweils Art.40 ff.
  Nóta Kontext: EBA IATE:3504774 , EIOPA IATE:3506226 , ESMA IATE:3504777 ; DIV: RSZ, 4.11.10
  board of supervisors of the European Banking Authority EBA European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA European Securities and Markets Authority ESMA | Board of Supervisors
  en
  Sainmhíniú principal decision-making organ of a European Supervisory Authority [ IATE:3506227 ], composed of the heads of the relevant competent authorities in each Member State, and chaired by the Chairperson of the Supervisory Authority in question Tagairt COU-CENTERM, based on- Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC, CELEX:32010R1093/EN - Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), CELEX:32010R1094/EN - Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), CELEX:32010R1095/EN
  Nóta Members from EEA countries as well as representatives of the European Commission, the European Systemic Risk Board (ESRB), the European Central Bank (ECB) (only for the EBA), and the two other European Supervisory Authorities also participate as observers.Websites:- EBA http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Board-of-Supervisors.aspx - ESMA http://www.esma.europa.eu/bos - EIOPA https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/management/board-of-supervisors/index.html
  conseil des autorités de surveillance
  fr
 5. Coiste na Maoirseoirí Baincéireachta Eorpacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Committee of European Banking Supervisors | CEBS
  en
  Sainmhíniú committee established by Decisions 2004/5/EC and 2009/78/EC that gave advice to the European Commission on banking policy issues and promoted cooperation and convergence of supervisory practice across the European Union Tagairt COM-EN, based on: - Commission Decision 2004/5/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors, CELEX:32004D0005/EN - Commission Decision 2009/78/EC of 23 January 2009 establishing the Committee of European Banking Supervisors, CELEX:32009D0078/EN - Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), CELEX:32010R1093/EN
  Nóta The Committee took up its duties on 1 January 2004. Its role was clarified by Decision 2009/78/EC, which repealed and replaced the earlier Decision. The Committee advised the European Commission, in particular as regards the preparation of draft implementing measures in the field of banking activities and in the field of financial conglomerates, on its own initiative or at the request of the Commission. It was composed of high-level representatives from the national public authorities competent for the supervision of credit institutions in the EU's Member States, the national central banks, and the European Central Bank. On 1 January 2011 it was replaced by the European Banking Authority [ IATE:3504774 ] established by Regulation (EU) No 1093/2010 [ CELEX:32010R1093/EN ].
  Comité européen des contrôleurs bancaires
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.