Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

99 toradh

 1. FINANCE · TRADE|marketing|preparation for market
  Coiste ad hoc chun Caipiteal Bainc a Luacháil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ad Hoc Committee on the Valutation of Bank Capital
  en
  Sainmhíniú Committee established in September 1983 "to analyze the implications of alternative solutions to the problem of the valuation of the Bank's Capital with a view to facilitating an agreed solution to the said problem." Tagairt World Bank Gloss.,1986,Washington
  Comité spécial chargé de déterminer la valeur du Capital de la Banque
  fr
 2. EUROPEAN UNION|EU finance · FINANCE|public finance and budget policy
  CCAD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coiste Comhairleach maidir le hAcmhainní Dílse Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Beratender Ausschuss für Eigenmittel | BAEM
  de
  Sainmhíniú durch die Verordnung (EG) Nr. 1150/2000 eingesetzter Ausschuss, bestehend aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zur Prüfung vom Fragen i.Zsg. mit den Eigenmitteln der Gemeinschaft Tagairt vgl. VO 1150/2000, Art. 20 CELEX:32000R1150/DE
  Nóta vor 2000 auch häufig "Ausschuss für eigene Mittel"
  ACOR | Advisory Committee on the Communities' Own Resources | Advisory Committee on Own Resources
  en
  Sainmhíniú advisory committee [ IATE:824243 ], set up pursuant to Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000, consisting of representatives of the EU Member States and of the Commission, to examine questions relating to own resources [ IATE:1380005 ] and assist the Commission by delivering opinions on the subject Tagairt COM-EN, based on:Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the system of the Communities' own resources. CELEX:32000R1150/EN
  CCRP | Comité consultatif des ressources propres
  fr
 3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament · POLITICS|parliamentary proceedings
  an Coiste Comhairleach Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  ga
  Comhthéacs "Bunaítear leis seo an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (‘an Coiste Comhairleach’)." Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  ga
  Comhthéacs "Bunaítear leis seo an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (‘an Coiste Comhairleach’). [...] Arna iarraidh sin ag Feisire, tabharfaidh an Coiste Comhairleach treoir dó nó di, ar treoir í a bheidh faoi rún agus a bheidh tugtha laistigh de 30 lá féilire, maidir le léirmhíniú agus le cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair seo. Beidh an Feisire lena mbaineann i dteideal dul ar iontaoibh treorach den sórt sin." Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharalaimint na hEorpa, Iarsríbhinn I, (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  Beratender Ausschuss | Beratender Ausschuss zum Verhalten von Mitgliedern
  de
  Advisory Committee on the Conduct of Members | Advisory Committee
  en
  comité consultatif sur la conduite des députés
  fr
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  Coiste Comhairleach maidir le hIompar na gComhaltaí Tagairt Riail 73 de Rialacha Nós Imeachta CESE
  ga
  Sainmhíniú grúpa de chuid CESE atá comhdhéanta de sheisear comhaltaí agus ar a bhfuil an cúram treoir a thabhairt d'aon chomhalta a iarrann í, i modh rúin agus laistigh de 30 lá féilire, maidir le léirmhíniú agus cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair Tagairt EESC/COR-GA, bunaithe ar Riail 73 de Rialacha Nós Imeachta CESE
  Ethikbeirat | Beirat zum Verhalten der Mitglieder
  de
  Sainmhíniú aus sechs Mitgliedern (drei Frauen und drei Männern) des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) bestehende Gruppe, die im Falle eines vermuteten Verstoßes gegen den Verhaltenskodex des EWSA durch ein Mitglied auf Antrag eines Mitglieds vertraulich und innerhalb von 30 Kalendertagen Orientierungshilfe bezüglich der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des Verhaltenskodex gibt Tagairt EWSA-Geschäftsordnung (2.8.2019), Artikel 73
  Ethical Committee | Advisory Committee on the Conduct of Members
  en
  Sainmhíniú body made up of six members of the EESC, which is responsible for giving any member who so requests, in confidence and within 30 calendar days, guidance on the interpretation and implementation of the provisions of the Code of Conduct. Tagairt EESC/COR-EN based on Rule 73 of the EESC Rules of Procedure (22.12.2020) (7.6.2019)
  comité consultatif sur la conduite des membres
  fr
  Sainmhíniú groupe constitué de six membres du CESE, chargé de donner à titre confidentiel, à tout membre qui en fait la demande, des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du code de conduite du Comité en cas d'allégation de violation de ce code par un membre, ainsi que d'évaluer les cas allégués de violation de ce code et de conseiller le président du CESE quant aux éventuelles mesures à prendre Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 73 du Règlement intérieur du Comité économique et social européen (22.1.2021)
 5. ECONOMICS|national accounts · EUROPEAN UNION · POLITICS|politics and public safety · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  Coiste Comhairleach um an mBliain Eorpach 2010 chun an Bhochtaineacht agus an tEisiamh Sóisialta a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Advisory Committee on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) | Consultative Committee on the European Year for combatting Poverty and Social Exclusion (2010)
  en
  Sainmhíniú committee established by Article 7(1) of Decision No 1098/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) Tagairt Decision No 1098/2008/EC on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010), CELEX:32008D1098/EN
 6. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  Coiste Comhairleach um Shaorghluaiseacht Oibrithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Le Coiste Comhairleach um Chomhordú na gCóras Slándála Sóisialta agus an Coiste Comhairleach um Shaorghluaiseacht Oibrithe, cuirtear fóram comhairliúcháin ar fáil ar bhonn náisiúnta do chomhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe na rialtas ar. Ba cheart don Údarás rannchuidiú lena gcuid oibre agus féadfaidh sé a bheith rannpháirteach ina gcruinnithe.' Tagairt Rialachán (AE) 2019/1149 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344, CELEX:32019R1149/GA
  Beratender Ausschuss für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
  de
  Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers | Advisory Committee on the Free Movement of Workers | Advisory Committee on free movement of workers
  en
  Sainmhíniú advisory committee established pursuant to Regulation (EU) No 492/2011 for assisting the Commission in the examination of any questions in matters concerning the freedom of movement of workers and their employment Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Regulation (EU) No 492/2011 on freedom of movement for workers within the Union, Article 21
  Nóta One of the two bodies, together with the Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems, assisting the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems.It replaced the Advisory Committee established under Article 24 of Regulation (EEC) No 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community, repealed and replaced today by Regulation (EU) No 492/2011.
  comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs
  fr
  Sainmhíniú comité consultatif établi conformément au règlement (UE) n° 492/2011 qui assiste la Commission dans l’examen des questions que soulève l’exécution du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs Tagairt COM-FR, d'après le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union - Article 21
  Nóta Ce comité remplace le comité consultatif établi en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 492/2011.
 7. LAW · LAW|rights and freedoms
  an Coiste Comhairleach um Dheonú na Trócaire Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Beratender Ausschuss für das Gnadenrecht
  de
  Sainmhíniú Siehe Definition beim Eintrag EN. Tagairt ---
  Advisory Committee on the Prerogative of Mercy
  en
  Sainmhíniú A committee consisting of the Attorney General and six prominent citizens of Uganda, on whose advice, under Article 121 of the Ugandan Constitution, the President may: (a) grant to any person convicted of an offence a pardon either free or subject to lawful conditions; (b) grant to a person a respite, either indefinite or for a specified period, from the execution of punishment imposed on him or her for an offence; (c) substitute a less severe form of punishment for a punishment imposed on a person for an offence; or (d) remit the whole or part of a punishment imposed on a person or of a penalty or forfeiture otherwise due to Government on account of any offence. Tagairt Constitution of the Republic of Uganda, 1995: http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Uganda.pdf (as at 16/06/2009)
  Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce
  fr
  Sainmhíniú Le Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce est chargé de conseiller le président avant qu’il n’exerce ce droit. Souvent réuni en présence du président, le Comité le conseille sur la question de savoir si la sentence de mort pesant sur certains condamnés mérite d’être levée, laissant ensuite cette décision à la discrétion du président. Tagairt Constitution de la République d'Ouganda, 1995: http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Uganda.pdf (en anglais seulement) [11.08.2009]
 8. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · SOCIAL QUESTIONS|health
  an Coiste Comhairleach um Oiliúint Déidlianna Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Beratender Ausschuss für die zahnärztliche Ausbildung
  de
  Advisory Committee on the Training of Dental Surgeons | Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners
  en
  Nóta SYN/ANT: Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners;CONTEXT: Commission
  Comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire
  fr
 9. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Commission · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency|committee (EU)|standing committee (EU) · SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  an Buanchoiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine
  ga
  Comhthéacs 'Beidh an Buanchoiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine, arna bhunú le Treoir 2001/83/CE, de chúnamh don Choimisiún.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine
  Ständiger Ausschuss für Humanarzneimittel
  de
  Standing Committee on Medicinal Products for Human Use | Committee for Adaptation to Technical Progress of the Directives on the Removal of Technical Barriers in the Proprietary Medicinal Products Sector
  en
  Nóta UPDATED: neq: 19/3/02
  comité permanent des médicaments à usage humain
  fr
 10. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fisheries policy · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution
  an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Beidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le hAirteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 de chúnamh ag an gCoimisiún." Tagairt RIALACHÁN (AE) 2016/1627 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle CELEX:32016R1627
  Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur | Ausschuss für Fischerei und Aquakultur
  de
  Sainmhíniú zur Unterstützung der KOM eingesetzter Ausschuss zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) IATE:780952, der dafür sorgt, dass die GFP auf die besten wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten zurückgreifen kann Tagairt Council-DE vgl. VO 2371/2002, Erw.28 und Art.30 Abs.1 (ABl. L_358/2002) CELEX:32002R2371/DE
  Nóta ersetzt den früheren "Verwaltungsausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:873900 (VO 3760/92 CELEX:31992R3760/DE ); anders: "Beratender Ausschuss für Fischerei und Aquakultur" IATE:1900160 ; UPD: aih, 29.7.2013
  Committee for Fisheries and Aquaculture | Committee for Fisheries and Acquaculture, Committee on Structures for the Fisheries and Aquaculture Sector, CFAS, Committee for the Fisheries and Aquaculture Sector
  en
  Sainmhíniú committee on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy [ IATE:780952 ] established to assist the European Commission [ IATE:956044 ] and ensure that the Common Fisheries Policy benefits from the best scientific, technical and economic advice Tagairt COM-EN, based on: Recital 28 and Article 30(1) of Regulation (EC) No 2371/2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0059:0080:EN:PDF
  Nóta It replaces the Management Committee for Fisheries and Aquaculture [ IATE:873900 ] established by Article 17 of Council Regulation (EEC) No 3760/92 of 20 December 1992, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3760:EN:HTML Should not be confused with Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture [ IATE:1900160 ]
  CGSPA | Comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture | Comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture | comité de la pêche et de l'aquaculture
  fr
  Sainmhíniú comité chargé d'assister la Commission européenne afin que la politique commune de la pêche [IATE:956044 ] bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques Tagairt COM-FR, d'après Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002, considérant 28 et article 30, paragraphe 1, CELEX:32002R2371/FR
  Nóta Ce comité remplace le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture (CGSPA) [IATE:873900 ] institué par le règlement (CEE) 3760/92, art.17.
 11. ENERGY · ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION
  an Coiste um fheidhmiú na Treorach lena mbunaítear creat do leagan amach na gceanglas éicidhearthóireachta do tháirgí a úsáideann fuinneamh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Durchführung der Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
  de
  Committee for implementation of the Directive on establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products
  en
  Comité pour la mise en oeuvre de la directive établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie
  fr
 12. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Commission · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency|committee (EU)
  An Coiste um oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil agus um chur chun feidhme na dtreoracha maidir le dramhaíl Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss zur Anpassung der Richtlinien über Abfälle an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt
  de
  Committee for the adaptation to scientific and technical progress and implementation of the directives on waste
  en
  Nóta This committee was abolished in 2008.
  Comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique et la mise en oeuvre des directives relatives aux déchets
  fr
  Nóta Ce comité a été aboli en 2008.
 13. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|degradation of the environment · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · INDUSTRY|chemistry
  an Coiste chun na Treoracha maidir le Bacainní Teicniúla ar Thrádáil Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha a Oiriúnú d'Ascnamh Teicniúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss zur Anpassung der Richtlinien zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse auf dem Sektor der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen an den technischen Fortschritt | Ausschuss zur Anpassung an den technischen Fortschritt - gefährliche Stoffe und Zubereitungen | Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien über die Beseitigung der technischen Handelshemmnisse bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen an den technischen Fortschritt | Ausschuss zur Anpassung an den technischen Fortschritt im Bereich Beseitigung technischer Handelshemmnisse im Sektor gefährliche Stoffe und Zubereitungen
  de
  Committee for the Adaptation to Technical Progress of the Directives on Dangerous Substances and Preparations | Committee for the Adaptation to Technical Progress of the Directives on Removal of Technical Barriers to Trade in respect of Dangerous Substances and Preparations | Committee on the Adaptation to Technical Progress of the Directives for the Elimination of Technical Barriers to Trade in Dangerous Substances and Preparations
  en
  Sainmhíniú Committee, consisting of representatives of the Member States under the Chairmanship of a representative of the Commission, set up under Council Directive 73/146/EEC CELEX:31973L0146/EN Tagairt COM-EN, based on:Council Directive 73/146/EEC amending the Directive of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. CELEX:31973L0146/EN
  Comité pour l'adaptation au progrès technique - substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique - élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses | comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques dans le secteur des substances et préparations dangereuses
  fr
 14. EUROPEAN UNION · TRANSPORT|air and space transport|air transport
  an Coiste chun an Rialachán lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta a chur chun feidhme Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Durchführung der Verordnung zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt
  de
  Committee for the implementation of the Regulation on establishing common rules in the field of civil aviation security
  en
  Comité pour la mise en oeuvre du règlement relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
  fr
 15. FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · LAW
  MONEYVAL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL
  de
  Sainmhíniú Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Tagairt Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)
  Nóta 1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
  en
  Sainmhíniú Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678 Tagairt UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)
  MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | groupe MONEYVAL | PC-R-EV | Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  fr
  Sainmhíniú mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Tagairt Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)
 16. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|European convention · LAW|criminal law
  an Coiste Saineolaithe um Leanaí a Chosaint ar Theacht i dTír Gnéasach agus ar Mhí-Úsáid Ghnéasach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coiste Lanzarote Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Lanzarote-Ausschuss | Expertenausschuss zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch | Expertenausschuss zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
  de
  Nóta 2006 vom Europarat eingesetztXREF:sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch (EN "sexual exploitation and abuse") 3506014 Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 2244952
  Committee of Experts on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Abuse | Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse | PC-ES | Lanzarote Committee
  en
  Sainmhíniú committee of the parties to the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (T-ES) Tagairt Council of Europe > Democracy > Children's rights > Sexual Violence > Lanzarote Convention (12.7.2020)
  Nóta The Committee evaluates the situation on the protection of children against sexual violence at national level on the basis of the information which has been provided by the national authorities and other sources. The Committee is also mandated to facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practices to improve capacity to prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.