Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

11 toradh

 1. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  an Dearbhú Trípháirteach Prionsabal maidir le Fiontair Ilnáisiúnta agus Beartas Sóisialta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik
  de
  Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy | MNE Declaration
  en
  Déclaration sur les EMN | Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale
  fr
  Sainmhíniú déclaration adoptée par le Conseil d'administration du BIT à sa 204e session (Genève, novembre 1977), et plusieurs fois modifiée depuis (2017, 5e édition) Tagairt Conseil-FR, d'après site de l'OIT, Accueil > À propos de l'OIT > Le fonctionnement de l'OIT > Départements et bureaux > Département des entreprises > Domaines de travail > La Déclaration sur les EMN, https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--fr/index.htm [19.10.2018]
  Nóta Voir aussi:- IATE:787715 Organisation internationale du travail- IATE:762259 Conseil d'administration de l'OIT/du BIT
 2. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  Cur Chuige Coiteann Pharlaimint na hEorpa, Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus an Choimisiúin Eorpaigh maidir le gníomhaireachtaí díláraithe Tagairt Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, FAOMHADH/TXT/?uri=CELEX:52021PC0421" target="_blank">CELEX:52021PC0421/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ráiteas Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ón gCoimisiún Eorpach maidir le gníomhaireachtaí díláraithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gemeinsame Erklärung und Gemeinsames Konzept für die dezentralen Agenturen | Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der EU und der Europäischen Kommission zu den dezentralen Agenturen | Gemeinsame Erklärung und Gemeinsames Konzept
  de
  Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies | Joint Statement and Common Approach | Common Approach on decentralised agencies | Joint Statement and Common Approach of the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on decentralised agencies | Common Approach of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies | Common Approach on EU decentralised agencies | Joint Statement and Common Approach on decentralised agencies
  en
  Sainmhíniú comprehensive set of guiding principles adopted in 2012 jointly by the European Parliament, the Council, and the Commission in order to improve the EU agencies' governance and efficiency Tagairt EUROPA > About the EU > Agencies and other EU bodies > Decentralised agencies: 2012 Overhaul (26.8.2021)
  déclaration commune et approche commune sur les agences décentralisées | déclaration commune et approche commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées
  fr
  Nóta L'approche commune est exposée dans l’annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012.
 3. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|European construction|European Union
  dearbhú comhpháirteach um bearta idirthréimhseacha is infheidhme maidir leis an nós imeachta buiséadach tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Joint declaration on transitional measures applicable to the budgetary procedure after the entry into force of the Lisbon Treaty
  en
  Sainmhíniú "The purpose of this declaration is to agree on transitional measures needed to ensure continuity of EU action and a smooth transition to the new legal framework for the budgetary procedure deriving from the entry into force of Lisbon Treaty." Tagairt 16792/09, Annex I, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16792.en09.pdf
  Nóta Adoption: 2984th meeting of the Council of the European Union (GENERAL AFFAIRS), held in Brussels on 7 December 2009 (5997/10, p. 26, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05997.en10.pdf )
  déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
  fr
  Sainmhíniú déclaration qui vise à arrêter les mesures transitoires nécessaires pour assurer la continuité de l'action de l'UE et une transition sans heurts vers le nouveau cadre juridique applicable à la procédure budgétaire et découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne Tagairt ST 16792/09, annexe I: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st16/st16792.fr09.pdf
 4. POLITICS|executive power and public service|public administration
  Dearbhú Lima ar Threoirlínte maidir le hOrduithe Iniúchóireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Dearbhú Lima Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung von Lima über die Richtlinien für die Kontrolle der öffentlichen Finanzen
  de
  Lima Declaration | Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts
  en
  Déclaration de Lidirectives sur les principes du contrôle | Déclaration de Lima sur les directives et principes du contrôle des finances publiques | Déclaration de Lima | Déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle des finances publiques
  fr
  Sainmhíniú document qui énonce les principes selon lesquels les institutions supérieures de contrôle doivent fonctionner. Tagairt PEFA, Dépenses publiques et responsabilité financière, http://www.mf-dgc.gov.dz/fr/fichier/ipsas.pdf [2.10.2013]
 5. LAW|rights and freedoms · SOCIAL QUESTIONS|health
  Ráiteas Mhaidrid maidir le Dochtúirí, Eitic agus Céastóireacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga Moltar 'céastóireacht nuair is cleachtas ginearálta atá i gceist; moltar 'céasadh' i gcás gníomh nithiúil sonrach ('rinneadh céasadh orthu')
  Madrider Erklärung über Ärzte, Berufsethos und Folter
  de
  Statement of Madrid concerning Doctors, Ethics and Torture
  en
  Déclaration de Madrid sur les médecins, l'éthique et la torture
  fr
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS
  Dearbhú Strasbourg maidir leis na Romaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Strasbourg Declaration on Roma
  en
  Sainmhíniú statement issued at the "Council of Europe High Level Meeting on Roma" held in Strasbourg on 20 October 2010 Tagairt Official website of the Council of Europe under "Committee of Ministers" section, https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1691607&Site=CM [8.7.2011]
  Déclaration de Strasbourg sur les Roms
  fr
 7. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency · LAW|international law|international law · LAW|rights and freedoms
  Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Cearta na bPobal Dúchasach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Thairis sin, admhaítear go forleathan nár cheart díobháil a dhéanamh do leasanna bunúsacha, eacnamaíocha agus sóisialta na nIonúiteach agus pobal dúchasach eile, i gcomhréir le Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Cearta na bPobal Dúchasach a glacadh an 13 Meán Fómhair 2007 agus i gcomhréir le hionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.' Tagairt Rialachán (AE) 2015/1775 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 737/2010 ón gCoimisiún, CELEX:32015R1775/GA
  UNDRIP | Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker
  de
  Sainmhíniú Erklärung, in der die individuellen und kollektiven Rechte der Angehörigen indigener Gruppen weltweit festgelegt werden Tagairt Council-DE, vgl. Brot für die Welt: "Alles was Recht ist – Menschenrechte und Tourismus" https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Profil/Profil_11_Alles_was_Recht_ist.pdf (20.7.2018)
  Nóta am 13.09.2007 von der VN-Generalversammlung verabschiedet;hat nur den Status einer Empfehlung, ist also nicht bindend; s a. BMZ (DE) http://www.bmz.de/de/themen/allgemeine_menschenrechte/hintergrund/blickpunkt_indigene.html (20.7.2018)
  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | UNDRIP | Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | United Nations Universal Declaration on Indigenous Rights
  en
  Sainmhíniú document establishing a universal framework of minimum standards for the survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world and elaborating on existing human rights standards and fundamental freedoms as they apply to the specific situation of indigenous peoples Tagairt United Nations Department of Economic and Social Affairs > Indigenous Peoples > United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (21.6.2022)
  Nóta For more information see the website of the International Work Group for Indigenous Affairs (21.6.2022)(IWGIA)
  Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones | Déclaration sur les droits des peuples autochtones | DNUDPA
  fr
  Nóta Document adopté le 13.9.2007 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 61/295, document A/RES/61/295, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&Lang=F [26.9.2018]Voir aussi:- IATE:879135 peuple/population autochtone- IATE:3576507 droits des peuples autochtones- IATE:930737 Instance permanente sur les questions autochtones
 8. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW
  Dearbhú maidir leis na forálacha maidir le trédhearcacht, le rochtain ar dhoiciméid agus leis an gcalaois a chomhrac Tagairt Ionstraim Chríochnaitheach Amstardam, Dearbhú Uimh.41
  ga
  Declaration on the provisions relating to transparency, access to documents and the fight against fraud
  en
  Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude
  fr
 9. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · LAW|rights and freedoms|human rights
  an Dearbhú maidir le Cearta Daoine a bhaineann le Mionlaigh Náisiúnta nó Eitneacha, Reiligiúnacha agus Teanga Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Dearbhú maidir le Mionlaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören | UNO-Minderheitendeklaration
  de
  Declaration on Minorities | Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
  en
  Sainmhíniú United Nations declaration setting essential standards to ensure the rights of persons belonging to minorities, including the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion and to use their own language Tagairt Council-EN, based on: - Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Office of the High Commissioner for Human Rights, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx [10.1.2019] - Minorities, Office of the High Commissioner for Human Rights, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/MinoritiesIndex.aspx [10.1.2019]
  Nóta Adoption: New York, 18.12.1992
  Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques | Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
  fr
  Sainmhíniú déclaration qui proclame le droit des minorités à jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion, d'utiliser leur propre langue, et de quitter tout pays, y compris le leur, et de retourner dans leur pays Tagairt Conseil-FR, d'après Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Français > Intérêt professionnel > Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités (29.4.2020)
  Nóta Déclaration adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992.