Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

5 results

  1. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
    Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Déanfar EUR 400000000 ar a laghad de chumhdach Ráthaíocht CEFI a leithdháileadh ar infheistíochtaí sna tíortha comhpháirtíochta atá incháilithe faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta le linn thréimhse cur chun feidhme Ráthaíocht CEFI i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE.' Reference "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
    an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Reference "Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020, CELEX:32014R0233/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Context 'Ba cheart oibríochtaí CEFI a bheith éagsúil go soiléir ó thacaíocht eile, lena n-áirítear na hoibríochtaí iasachta arna ndéanamh faoi shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus Tionscnamh Athléimneachta Eacnamaíoch BEI, agus an tSaoráid Infheistíochta a bunaíodh faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 [2] (Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE) (Saoráid Infheistíochta ACC), agus ba cheart d’oibríochtaí CEFI a bheith comhlántach ar an tacaíocht sin.' Reference "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
    Comhaontú Cotonou Reference "'An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,' http://www.dci.gov.ie/ie/ceard-a-dheanaimid/ce-leis-a-mbimid-ag-obair/eagraiochtai-idirnaisiunta/an-taontas-eorpach/ [30.1.2020]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Context 'Is creat uileghabhálach é Comhaontú Cotonou don chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (Ballstáit ACC).' Reference "'An Chomhairle Eorpach,' https://www.consilium.europa.eu/ga/policies/cotonou-agreement/ [30.1.2020]"
    an Comhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'I gcomhréir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstát, den pháirt eile, [5] arna leasú, bhí comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch (CCEanna) le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008 ar a dhéanaí.' Reference "Rialachán (AE) 2016/1076 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin, CELEX:32016R1076/GA"
    Comhaontú ACC-AE Cotonou Reference Comhairle AE
    ga
    Definition Conradh idir an tAontas agus Stáit ACP chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Stáit ACP a chur chun cinn agus dlús a chur léi, chun rannchuidiú leis an tsíochain agus an tslándáil, agus chun timpeallacht pholaitiúil chobhsaí, dhaonlathach a chur chun cinn Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an sainmhíniú EN san iontráil seo
    Comment Bhí comhaontú Cotonou le dul in éag in 2020 ach cuireadh síneadh leis go dtí an 30 Meitheamh 2023 nó go dtí go dtiocfaidh Comhaontú Comhpháirtíochta OACPS i bhfeidhm nó go gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é, cibé acu is túisce.
    Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits | AKP-EG-Partnerschaftsabkommen | Cotonou-Abkommen | AKP-EU-Partnerschaftsabkommen
    de
    Definition "Abkommen, das den übergreifenden Rahmen für die Beziehungen der EU zu den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten bildet" Reference "vgl. consilium.europa.eu: Abkommen von Cotonou (11.7.2019)"
    Comment "Cotonou (Benin), 23.6.2000 ersetzte das Lomé IV-Abkommen IATE:850499 ; Abkommen zur erstmaligen Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:2215548 : Luxemburg, 25.06.2005 ; Abkommen zur zweiten Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:3527226 : Ouagadougou (Burkina Faso), 22.06.2010Das Abkommen sollte ursprünglich bis zum 23. Juni 2022 gelten, wurde aber entweder bis zum 23. Juni 2023 oder bis zum Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung des OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommens — je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt — verlängert."
    Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part | ACP-EC Partnership Agreement | Cotonou Agreement | ACP-EU Partnership Agreement | revised ACP-EC Partnership Agreement | revised Cotonou agreement | ACP-EU Cotonou Agreement
    en
    Definition treaty between the European Union and the African, Caribbean and Pacific (ACP) States to promote and expedite the economic, social and cultural development of the ACP States, contribute to peace and security, and promote a stable and democratic political environment Reference "COM-EN based on: EUROPA > EUR-Lex home > EUR-Lex 22000A1215(01) - Cotonou Agreement - Summary of Partnership agreement 2000/483/EC between ACP countries and the EU (10.11.2022)- Text of the Cotonou Agreement"
    Comment "Signed in Cotonou on 23 June 2000 and later revised by the first amending agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 and by the second amending agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010.The Cotonou Agreement was due to expire in 2020 but was extended either until 30 June 2023 or until its successor, the OACPS-EU Partnership Agreement, enters into force or is provisionally applied, whichever comes first."
    accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part | accord de partenariat ACP-CE | accord de Cotonou | accord de partenariat ACP-UE | accord ACP-UE de Cotonou | accord de partenariat ACP-CE révisé
    fr
    Definition accord signé à Cotonou le 23 juin 2000, pour une période de 20 ans, visant à promouvoir et à accélérer le développement économique, social et culturel des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à contribuer à la paix et à la sécurité et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique Reference Conseil-FR
    Comment "Conformément à son article 95, cet accord peut être révisé tous les cinq ans (à l'exception des dispositions concernant la coopération économique et commerciale). Une première révision a été signée au Luxembourg par l'UE et 76 pays ACP le 25 juin 2005 IATE:2215548 Une deuxième révision a été signée à Ouagadougou le 23 juin 2010 IATE:3527226 .L'accord de Cotonou devait expirer en 2020, mais son application a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ou jusqu'à l’entrée en vigueur de l'accord de partenariat OEACP-UE ou à l'application provisoire de ce dernier, la date la plus proche étant retenue."
  2. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
    Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union einerseits und den Mitgliedern der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten andererseits | OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommen | Cotonou-Nachfolgeabkommen | Nachfolgeabkommen zum Cotonou-Abkommen | Post-Cotonou-Abkommen
    de
    Definition "Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten, das das auslaufende Cotonou-Abkommen ersetzen soll" Reference "Europäische Kommission > Presseraum > Pressemitteilung vom 15. April 2021, Post-Cotonou-Verhandlungen für das neue Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten abgeschlossen (25.8.2021)"
    Comment "Das Vorgängerabkommen (Cotonou-Abkommen) sollte ursprünglich bis zum 23. Juni 2022 gelten, wurde aber entweder bis zum 23. Juni 2023 oder bis zum Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung des OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommens — je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt — verlängert."
    Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Members of the Organisation of the African, Caribbean and Pacific States, of the other part | OACPS-EU Partnership Agreement | post-Cotonou agreement | Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the members of the Organisation of African, Caribbean and Pacific (OACPS) States, of the other part | EU/Africa-Caribbean-Pacific Partnership Agreement
    en
    Definition "international agreement between the EU and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States based on six key priority areas (human rights, democracy and governance; peace and security; human and social development; environmental sustainability and climate change; inclusive sustainable economic growth and development; migration and mobility) to address the main challenges throughout the next decades" Reference "COM-Terminology Coordination, based on:European Commission: Questions and answers: Reaching a political deal at chief negotiators' level on the EU's new Partnership Agreement with members of the OACPS (9.3.2021). 3 December 2020."
    Comment "The draft text of the Agreement was initialled on 15 April 2021 but has not yet entered into force.Its predecessor, the Cotonou Agreement, has been extended either until the new Agreement enters into force or is provisionally applied, or until 30 June 2023, whichever comes first. Any transitional measures that may be required must be adopted by the Council until the new Agreement comes into force."
    accord de partenariat entre l’Union européenne et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique | accord de partenariat OEACP-UE | accord post-Cotonou | nouvel accord de partenariat UE - Afrique-Caraïbes-Pacifique | accord de partenariat UE - Afrique-Caraïbes-Pacifique | accord de l'après-Cotonou
    fr
    Definition "accord conclu entre l’Union européenne et les membres de l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) qui jette les bases pour la création d'alliances et d'actions mieux coordonnées sur la scène internationale, notamment dans les domaines prioritaires suivants:1) les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance2) la paix et la sécurité3) le développement humain et social4) la durabilité environnementale et le changement climatique5) la croissance et le développement économiques durables et inclusifs 6) la migration et la mobilité" Reference "COM-FR, d'après:- Communiqué de presse de la Commission européenne (IP/21/1552) du 15.4.2021- Conclusion des négociations post-Cotonou sur un nouvel accord de partenariat UE - Afrique-Caraïbes-Pacifique- Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d’autre part (COM/2021/312 final)"
    Comment "L'accord a été paraphé le 15 avril 2021, mais n'est pas encore entré en vigueur. L'application de son prédécesseur, l'accord de Cotonou, a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord (accord post-Cotonou) ou à l'application provisoire de ce dernier, la date la plus proche étant retenue. Le Conseil arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord."
  3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
    an Comhaontú lena leasaítear den dara huair an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Charaib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    dara leasú Chomhaontú Cotonou Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Abkommen zur zweiten Änderung des Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits | Abkommen zur zweiten Änderung des Cotonou-Abkommens | zweites Änderungsabkommen | zweite Überprüfung | Revision
    de
    Comment "Ouagadougou (Burkina Faso), 22. 6. 2010XREF: AKP-EG-Partnerschaftsabkommen (Cotonou-Abkommen) IATE:917820"
    Agreement amending for the second time the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part | Agreement amending the Cotonou Agreement for the second time
    en
    Comment "The Cotonou Agreement IATE:917820 , signed in Cotonou (Benin) on 23 June 2000, provides for a review every five years as stipulated under Article 95(3); hence the ""Agreement amending the Cotonou Agreement for the first time"" IATE:2215548 (negotiations concluded in 2005, in force since 2008) and the second revision of 2010."
    Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part | accord modifiant l'accord de Cotonou pour la deuxième fois | accord de partenariat ACP-CE révisé
    fr
    Definition "signé à Ouagadougou, le 23.6.2010, il s'agit de la deuxième modification de l'accord de Cotonou IATE:917820" Reference ---
    Comment "L'accord de Cotonou IATE:917820 , signé le 23 juin 2000, contient une clause de révision qui prévoit une adaptation de l'accord tous les cinq ans jusqu'en 2020.Une première révision a été signée à Luxembourg en 2005 IATE:2215548 ."
  4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
    an Comhaontú a leasaíonn an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Comhaontú a leasaíonn Comhaontú Cotonou den chéad uair Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Abkommen zur Änderung des Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits | Änderungsabkommen | Abkommen zur erstmaligen Änderung des Cotonou-Abkommens | geändertes AKP-EG-Partnerschaftsabkommen | Abkommen von Cotonou | erste Überprüfung | Revision
    de
    Comment "Luxemburg, 25. 6. 2005XREF: AKP-EG-Partnerschaftsabkommen (Cotonou-Abkommen) IATE:917820"
    Agreement amending the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part | Agreement amending the Cotonou Agreement for the first time
    en
    Comment "Luxembourg, 25.06.2005; entered into force on 1.07.2008 For the text of this Agreement, which amended the Cotonou Agreement for the first time in 2005, see CELEX:22005A0811(01) .For the Cotonou Agreement, see IATE:917820 .For the Agreement amending the Cotonou Agreement for the second time, see IATE:3527226 ."
    Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part | accord modifiant l'accord de Cotonou pour la première fois | Accord de partenariat ACP-CE révisé
    fr
    Definition "signé à Luxembourg, le 25.6.2005, et entré en vigueur le 1.7.2008, il s'agit de la première modification de l'accord de Cotonou IATE:917820" Reference ---
    Comment "Une deuxième révision a été signée à Ouagadougou le 23 juin 2010 IATE:3527226"
  5. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
    misean faireacháin Airteagal 96 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Article 96 monitoring mission
    en
    Definition exploratory mission conducted in the context of consultations under Article 96 of the Cotonou Agreement Reference "COUNCIL HU based on the Communication from the Commission to the Council on the opening of consultations with Guinea under Article 96 of the Cotonou Agreement CELEX:52009DC0076"
    mission de suivi art. 96 | mission de suivi menée dans le cadre de l'article 96 de l'accord de Cotonou
    fr
    Definition mission menée dans le cadre des consultations visées à l'article 96 de l'accord de Cotonou Reference "Conseil-FR, d'après la communication de la Commission au Conseil relative à l'ouverture de consultations avec la Guinée en application de l'article 96 de l'accord de Cotonou (COM/2009/0076 final), CELEX:52009DC0076/FR"