Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

5 thoradh

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|health · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  an Coinbhinsiún aonair um Dhrugaí Támhshuanacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe | Einzige Suchtgiftkonvention | VN-Suchtgiftkonvention | UN-Suchtgiftkonvention | Einheits-Übereinkommen über Suchtstoffe | Einheits-Übereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel
  de
  Sainmhíniú am 30. März 1961 in New York unterzeichnetes internationales Übereinkommen über Suchtstoffe Tagairt Council-DE auf Grundlage von Council-EN
  Nóta "New York, 30.03.1961; am 25.03.1972 geändert, seitdem ""Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Protokoll zur Änderung des Einheits-Übereinkommens von 1961 geänderten Fassung""; ersetzt zahlreiche frühere Übereinkommen über Opium/Betäubungsmittel;DIV: aka 3.03.09"
  Single Convention on Narcotic Drugs | Single Convention | United Nations Single Convention on Narcotic Drugs
  en
  Sainmhíniú international drug control treaty signed in New York on 30 March 1961 Tagairt "Council EN based on Wikipedia: Single Convention on Narcotic Drugs, https://en.wikipedia.org/wiki/Single_Convention_on_Narcotic_Drugs [10.3.2017]"
  Convention unique sur les stupéfiants | Convention unique de 1961
  fr
  Sainmhíniú traité international relatif au contrôle des drogues, conclu en 1961 par les Nations unies pour remplacer plusieurs conventions internationales règlementant certaines substances adoptées dans la première moitié du XXe siècle Tagairt "Conseil-FR, d'après:- Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_unique_sur_les_stup%C3%A9fiants_de_1961 [6.4.2017]- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNDOC) > Ressources > Traités > Traités en lien avec la drogue, https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/index.html [6.4.2017]"
  Nóta "Signature: New York, 30.3.1961Amendée par le protocole du 25.3.1972Versions FR sur le site des autorités fédérales suisses, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041664/index.html [6.4.2017]Complétée en 1971 par la Convention sur les substances psychotropes IATE:760952 et en 1988 par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes IATE:817042<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>"
 2. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|European convention · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation|Council of Europe
  an Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch Tagairt "An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988, http://acts.oireachtas.ie/ga.act.1988.0025.1.html [12.3.2018] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart rialacha ar chosaint sonraí ag Europol a threisiú agus ba cheart dóibh tarraingt ar na prionsabail a thacaíonn le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 chun ardleibhéal cosanta a áirithiú i gcás daoine aonair maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil. Toisc go n-aithnítear sainiúlacht na próiseála ar shonraí pearsanta i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí le Dearbhú Uimh. 21 maidir le sonraí pearsanta a chosaint i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair phóilíneachta atá i gceangal le CAE agus le CFAE, ba cheart do rialacha Europol ar chosaint sonraí a bheith neamhspleách, agus ag an am céanna comhleanúnach le hionstraimí ábhartha eile um chosaint sonraí a bhfuil feidhm acu i réimse an chomhair phóilíneachta san Aontas. Ar na hionstraimí sin, áirítear, go háirithe, Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle mar aon leis an gCoinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch ó Chomhairle na hEorpa agus a Moladh Uimh. R(87) 15.' Tagairt "Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, CELEX:32016R0794/GA"
  Coinbhinsiún 108 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
  de
  Nóta Straßburg, 28.01.1981
  ETS No. 108 | ETS 108 | Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data | 108 | ETS No 108 | Convention 108 | Council of Europe Convention on data protection
  en
  Sainmhíniú This Convention is the first binding international instrument which protects the individual against abuses which may accompany the collection and processing of personal data and which seeks to regulate at the same time the transfrontier flow of personal data. Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/108.htm (26.4.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 28.1.1981Entry into force: 1.10.1985European Treaty Series (ETS) No. 108Authentic versions: EN-FR
  Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
  fr
  Sainmhíniú convention étant le premier instrument international contraignant qui a pour objet de protéger les personnes contre l'usage abusif du traitement automatisé des données à caractère personnel, et qui réglemente les flux transfrontaliers des données Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/108.htm (28.3.2012)"
  Nóta Signature: 28.1.1981 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.10.1985Conseil de l'Europe; STCE n° 108Versions authentiques: EN-FR
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Fáil agus Seilbh ar Airm Thine ag Daoine Aonair a Rialú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches Übereinkommen über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen
  de
  Nóta Strassburg, 28.06.1978
  European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
  en
  Sainmhíniú convention aiming to set up a system for controlling the movements of firearms from one country to another Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/101.htm (26.4.2012)"
  Nóta Signed: Strasbourg, 28.6.1978Entry into force: 1.7.1982European Treaty Series (ETS) No. 101Authentic versions: EN-FR
  Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
  fr
  Sainmhíniú convention visant à instituer un système à la fois simple et flexible de contrôle des mouvements d'armes à feu par-delà les frontières Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/101.htm (28.3.2012)"
  Nóta Signature: 28.6.1978 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.7.1982Conseil de l'Europe; STCE n° 101Versions authentiques: EN-FR
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Daoine Aonair a Chosaint i dtaca le Próiseáil Uathoibríoch Sonraí Pearsanta, sa mhéid a bhaineann le hÚdaráis Mhaoirseoireachta agus Sreabha Sonraí Trasteorann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten bezüglich Kontrollstellen und grenzüberschreitendem Datenverkehr
  de
  Nóta Strassburg, 08.11.2001
  Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows
  en
  Nóta Signed: Strasbourg, 8.11.2001 Entry into force: 1.7.2004 European Treaty Series (ETS) No. 181 Authentic versions: EN-FR
  Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
  fr
  Sainmhíniú "protocole additionnel renforçant la protection des données personnelles et de la vie privée, en complétant la ""convention-mère"" de 1981" Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/181.htm (3.4.2012)"
  Nóta Signature: 08.11.2001 à Strasbourg Entrée en vigueur: 1.7.2004 Conseil de l'Europe; STCE n° 181 Versions authentiques: EN-FR
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law|offence
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe | Einheitsübereinkommen
  de
  Nóta MISC: Genf, 25.03.1972.
  Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
  en
  Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
  fr