Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

23 toradh

 1. BUSINESS AND COMPETITION|accounting|accounting · ECONOMICS|national accounts|accounting system · FINANCE|budget|budget financing
  cuntasaíocht bunaithe ar airgead tirim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ist-Besteuerung | Ist-Versteuerung | Ist-System der Rechnungslegung | Istbesteuerung | Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
  de
  Sainmhíniú einfache Methode der Rechnungslegung, die durch die Ermittlung des Gewinnes/Verlustes durch Aufzeichnung von betrieblichen Einnahmen und Ausgaben gekennzeichnet ist Tagairt COM-DE, vgl. Österreichischer Steuerverein > Buchhaltung > Einnahmen-Ausgaben-Rechner http://www.steuerverein.at/buchhaltung/einnahmen-ausgaben-rechner.htm [14.8.2014]
  Nóta Bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung werden Veränderungen des Betriebsvermögens, die nicht in Betriebseinnahmen bzw. -ausgaben ihren Niederschlag finden, unberücksichtigt belassen. Kassa- bzw. entsprechende Bankbewegungen werden in der Gewinnermittlung nur dann berücksichtigt, wenn es sich dabei um betrieblich veranlasste Zu- oder Abgänge handelt. Es besteht somit nur die Verpflichtung, die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben, gleichgültig, ob diese bar oder unbar erfolgen, sowie die unbaren Entnahmen und Einlagen aufzuzeichnen.
  accounting on a cash basis | accounting on a receipts-and-payments basis | cash accounting | cash system of accounting | cash basis of accounting | cash basis accounting | cash flow accounting | accounting on a receipts and payments basis
  en
  Sainmhíniú accounting method where receipts are recorded during the period they are received, and expenses are recorded in the period in which they are actually paid Tagairt Investopedia > Cash Accounting, http://www.investopedia.com/terms/c/cashaccounting.asp [8.10.2014]
  comptabilité de trésorerie | comptabilité des encaissements et décaissements | méthode de la comptabilité de trésorerie | comptabilité deniers | comptabilité de gestion | comptabilité de trésorerie stricte | méthode de la comptabilité de caisse | comptabilité de caisse | comptabilité sur la base des encaissements et des décaissements
  fr
  Sainmhíniú méthode de comptabilité qui consiste à constater les opérations et les faits économiques au moment où ils font l'objet d'un encaissement ou d'un décaissement Tagairt «Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière», L. Ménard e.a., 2004, Institut Canadien des Comptables Agréés, ISBN 1-55385-121-8 [15.10.2014]
 2. PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|industrial manufacturing
  crann-anailís fabhtanna Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fehlerbaumanalyse
  de
  FTA | failure tree analysis | fault tree analysis | incident sequence analysis
  en
  Sainmhíniú deductive (top-down) method of analysis aimed at pinpointing the causes or combinations of causes that can lead to the defined ‘top event’ (the outcome of combinations of all input events) Tagairt COM-EN, based on:International Electrotechnical Commission. International Standard IEC 61025 Fault tree analysis (FTA), Edition 2.0, 2006-12.
  Nóta Fault tree analysis (FTA) is concerned with the identification and analysis of conditions and factors that cause or may potentially cause or contribute to the occurrence of a defined top event. With FTA this event is usually seizure or degradation of system performance, safety or other important operational attributes, while with STA (success tree analysis) this event is the attribute describing the success.FTA is often applied to the safety analysis of systems (such as transportation systems, power plants, or any other systems that might require evaluation of safety of their operation). It can also be used for availability and maintainability analysis.
  analyse par la méthode de l'arbre de défaillance | analyse sous forme d'un arbre de défaillance
  fr
 3. FINANCE|financial institutions and credit
  aibíocht iarbhír faoi mhodh na samhla inmheánaí, do thacar glanluachálacha agus aibíocht os cionn bliana leis Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year
  en
  Sainmhíniú ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk‐free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk‐free rate Tagairt Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (Text with EEA relevance) CELEX:32006L0048/EN
  Nóta This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year.
  échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an
  fr
  Sainmhíniú le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des transactions relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an afférents à cet ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an Tagairt Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0048:FR:HTML
 4. INDUSTRY|chemistry · SCIENCE|natural and applied sciences|physical sciences|chemistry|analytical chemistry
  teorainn braite Tagairt Rialachán (AE) 2017/625 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla), CELEX:32017R0625/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... go bhfuil gníomhaíocht íseal tocsaineolaíochta ag baint leis an tsubstaint (gan aon fhianaise ar thocsaineacht le feiceáil in aon cheann de na tástálacha atá ar fáil ar choinníoll go bhfuil an tacar sonraí cuimsitheach agus faisnéiseach go leor), gur féidir a chruthú ó shonraí tocsainchinéiteacha nach dtarlaíonn aon ionsú córasach trí bhealaí nochta ábhartha (e.g. tiúchan plasma nó fola faoi bhun na teorann braite agus modh íogair á úsáid, agus gan an tsubstaint ná meitibilítí na substainte le fáil i bhfual, i ndomlas ná san aer a easanálaítear) agus go dtugann patrún na húsáide le fios nach bhfuil nochtadh ar bith, nó nochtadh diomaibhseach, daonna nó ainmhíocha ann...' Tagairt Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/525 lena leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, CELEX:32021R0525/GA
  teorainn an bhraith Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Áireofar sa Roinn seo faisnéis maidir leis an raon tomhais, beag beann ar cé acu líneach nó neamhlíneach atá na córais tomhais, lena n-áirítear teorainn an bhraith, agus tabharfar tuairisc faisnéise ann ar conas a bunaíodh an raon agus teorainn an bhraith.' Tagairt Rialachán (AE) 2017/746 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún, CELEX:32017R0746/GA
  analytische Nachweisgrenze | Nachweisgrenze
  de
  Sainmhíniú unterster Messwert, aus dem mit hinreichender statistischer Sicherheit auf die Anwesenheit des Analyten geschlossen werden kann Tagairt Entscheidung 89/610/EWG der Kommission zur Festlegung der Referenzmethoden und des Verzeichnisses der einzelstaatlichen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen CELEX:31989D0610/DE
  Nóta entspricht der Summe des mittleren Meßwertes der repräsentativen Blindproben (n = min. 20) und der dreifachen Standardabweichung des Mittelwertes
  limit of detection | analytical detection limit | LOD | detection limit
  en
  Sainmhíniú the smallest measure that can be detected with reasonable certainty for a given analytical procedure Tagairt IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (12.7.2021). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997).
  Nóta This 'smallest measure' is represented as xL. Its value is given by the equationxL = x ̄ bi + k* sbiwhere x ̄ bi is the mean of the blank measures, sbi is the standard deviation of the blank measures, and k is a numerical factor chosen according to the confidence level desired.
  LDM | limite de détection de la méthode d’analyse | limite de détection analytique | seuil de détection | limite de détection | seuil de détection de la méthode d’analyse | limite de détection d'une méthode
  fr
  Sainmhíniú la plus petite concentration ou teneur de l’analyte pouvant être détectée, avec une incertitude acceptable, mais non quantifiée dans les conditions expérimentales décrites d'une méthode d'analyse donnée Tagairt COM-FR d'après:- le règlement (CE) no 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)- Recueil international des méthodes d'analyses - Estimation de la limite de détection et de quantification d'une méthode d'analyse (résolution oeno 7/2000), OIV (13.9.2021)
 5. PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|research · SOCIAL QUESTIONS|health|medical science
  modh ATC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  modh aicmithe géarthocsaineachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Acute-toxic-Class-Methode | ATC | Akut-Toxische Klassenmethode | Acute Toxic Class
  de
  Sainmhíniú vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Deutschland, als Ersatz der LD50-Methode entwickelte Methode zur Prüfung von Substanzen auf ihre akute orale Giftigkeit Tagairt Wikipedia, s. v. „Acute Toxic Class“, https://de.wikipedia.org/wiki/Acute_Toxic_Class (30.5.2017)
  ATC method | acute toxic class method
  en
  Sainmhíniú a stepwise procedure with the use of three animals of a single sex per step. Depending on the mortality and/or the moribund status of the animals, on average two to four steps may be necessary to allow judgement on the acute toxicity of the test substance Tagairt Council Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) CELEX:32008R0440/EN
  Nóta This procedure is reproducible, uses very few animals and is able to rank substances in a similar manner to the other acute toxicity testing methods. The acute toxic class method is based on biometric evaluations ( IATE:3516015 ) with fixed doses, adequately separated to enable a substance to be ranked for classification purposes and hazard assessment. The method as adopted in 1996 was extensively validated in vivo against LD50 data obtained from the literature, both nationally and internationally.
  méthode de la classe de toxicité aiguë
  fr
 6. TRADE|marketing|preparation for market
  modh an scála chainníochtúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Berechnungsverfahren nach dem Mengenschlüssel
  de
  Sainmhíniú die Anrechnung der Waren der vorübergehenden Ausfuhr auf die verschiedenen Veredelungserzeugnisse im Verhältnis zur Menge dieser Waren Tagairt Verordnung(EWG)Nr.2458/87 der Kommission
  quantitative scale method
  en
  Sainmhíniú calculation of the temporarily exported goods incorporated in the various compensating products by reference to the quantity of such goods Tagairt Commission regulation(EEC)No 2458/87
  méthode de la clé quantitative
  fr
  Sainmhíniú la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises Tagairt Règlement(CEE)2458/87 de la Commission
 7. TRADE|marketing|preparation for market
  modh scála luacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Berechnungsverfahren nach dem Wertschlüssel
  de
  Sainmhíniú die Anrechnung der Waren der vorübergehenden Ausfuhr auf die verschiedenen Veredelungserzeugnisse im Verhältnis zum Wert der Veredelungserzeugnisse Tagairt Verordnung(EWG)Nr.2458/87 der Kommission
  value scale method
  en
  Sainmhíniú calculation of the temporarily exported goods incorporated in the various compensating products by reference to the value of such compensating products Tagairt Commission regulation(EEC)No 2458/87
  méthode de la clé valeur
  fr
  Sainmhíniú la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les différents produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs Tagairt Règlement(CEE)2458/87 de la Commission
 8. TRADE|marketing|preparation for market
  modh léirithe an ghlanmhéid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Nettoprinzip
  de
  Sainmhíniú Verfahren, nach dem in Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung saldiert wird Tagairt International Accounting Lexicon(U.E.C.)-Konzernrechnungslegung
  method of net presentation
  en
  Sainmhíniú the set-off in a balance sheet or a profit and loss account of debit against credit balances or vice versa Tagairt Internat.Account.Lex.,UEC-Group Accounts
  méthode de la compensation des soldes
  fr
  Sainmhíniú méthode selon laquelle les soldes de compte sont compensés entre eux lors de l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits Tagairt Internat.Accounting Lex.,UEC-Comptes de groupe
 9. BUSINESS AND COMPETITION|accounting · FINANCE|budget
  bonn fabhrúcháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  bonn fabhruithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  bonn fabhraithe cuntasaíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prinzip der Periodenabgrenzung
  de
  accrual basis | accrual basis of accounting
  en
  Sainmhíniú basis of accounting under which transactions and other events are recognised when they occur, and not only when cash or its equivalent is received or paid Tagairt Commission Decision on establishing new terms of reference for the pillar assessment methodology to be used under Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council
  méthode de la comptabilité d'exercice | comptabilité d'exercice
  fr
 10. ENVIRONMENT
  modh an chupáin rothlaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Analyseverfahren mit einem Rotationskolben
  de
  rotating cup method
  en
  méthode de la coupelle rotative
  fr
  Sainmhíniú méthode d'analyse de l'air où l'aérosol ambiant est aspiré au niveau d'un orifice ou d'une fente, traverse ensuite un étage sélecteur dont le but est de retenir les grosses particules, puis pénètre à l'intérieur d'une coupelle, garnie d'un substrat chargé de retenir les fines particules Tagairt Popescu,M.,e.a.,Analyse et traitement physicochimique des rejets atmosphériques industriels,1998,Lavoisier,Tec & Doc,Paris,p.810
 11. TRANSPORT|land transport|land transport|road transport
  modh luasmhoillithe saor-rothlaithe feithicle Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fahrzeug-Ausrollmodus
  de
  Sainmhíniú Betrieb, bei dem eine genaue und reproduzierbare Bestimmung des Fahrwiderstands sowie eine präzise Prüfstandseinstellung ermöglicht werden Tagairt Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)Text von Bedeutung für den EWR
  vehicle coastdown mode
  en
  Sainmhíniú system of operation enabling an accurate and repeatable determination of road load and an accurate dynamometer setting Tagairt Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information
  méthode de la décélération libre | mode décélération libre
  fr
  Sainmhíniú mode opératoire permettant une détermination exacte et répétable de la résistance à l'avancement sur route et un réglage exact du dynamomètre Tagairt Règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE, le règlement (CE) no 692/2008 et le règlement (UE) no 1230/2012 et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008
 12. SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences · SOCIAL QUESTIONS|health|medical science
  tástáil iomlaoide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Luria-Delbrück-Experiment | Fluktuationstest | Fluktuationsmethode
  de
  Sainmhíniú von S. Luria und M. Delbrück bereits 1943 entwickelter Test zum Nachweis der zufälligen und ungerichteten Natur spontaner Mutationen unabhängig von der Gegenwart eines selektierenden Mittels Tagairt Lexikon der Biologie. Spektrum Akademischer Verlag: Heidelberg, 1999, s. v. „Fluktuationstest“, http://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/fluktuationstest/4292 (17.7.2017)
  fluctuation method | fluctuation test
  en
  Sainmhíniú one of the possible methods for performing the reverse mutation assay [ IATE:3526642 ] Tagairt COM-EN, based on:B. A. Bridges. The fluctuation test. Archives of Toxicology. Volume 46, Numbers 1-2, 41-44 http://www.springerlink.com/content/u233625773710458/ [21.9.2010]
  Nóta It is carried out in liquid medium, and scored by counting the number out of around 50 tubes or wells that turn yellow. It is suitable for the Ames Salmonella strains or for Escherichia coli WP2 trp and its derivatives.
  méthode de la fluctuation
  fr
 13. FINANCE · FINANCE|financial institutions and credit
  modh an fhoirmle maoirseachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  aufsichtlicher Formelansatz
  de
  supervisory formula method | SFA | supervisory formula approach
  en
  méthode de la formule prudentielle
  fr
  Sainmhíniú la méthode de calcul des montants pondérés des risques associés aux positions de titrisation exposée à la partie 4, points 52 à 54 Tagairt Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006 , CELEX:32006L0048/FR
 14. INDUSTRY|building and public works · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|materials technology
  modh paiste gainimh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  sand patch method
  en
  Sainmhíniú a measurement method of texture depth which requires a known volume of a special type of sand to be poured onto the dry road surface. The sand is then spread evenly over the surface to form a roughly circular patch. The area of the patch formed is then determined and divided into the volume to obtain a measure of the average texture depth of the road surface Tagairt Nelson & Phillips, Quieter Road Surfaces, in: TRL Annual Review, 1997, TRL, p.7
  méthode de la hauteur au sable
  fr
 15. BUSINESS AND COMPETITION|business organisation · ECONOMICS · FINANCE|prices|prices policy|fixing of prices · FINANCE|taxation
  praghsáil an chostais <i>plus</i> Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  modh chun an costas <i>plus</i> a phraghsáil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  táille de réir costas plus Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kostenaufschlagsmethode | Methode des erhöhten Selbstkostenpreises | Kost-Plus-System
  de
  Sainmhíniú Verfahren zur Ermittlung der Transferpreise zwischen verbundenen Unternehmen eines Konzerns Tagairt Council-DE, vgl. Gabler Wirtschaftslexikon > Transferpreis (8.7.2021)
  Nóta Den Kosten der liefernden Einheit werden betriebs- oder branchenübliche Gewinnzuschläge hinzugerechnet.
  cost plus pricing method | cost plus pricing | cost-plus method | cost-plus basis | cost-plus pricing system | cost-plus pricing strategy | cost plus method
  en
  Sainmhíniú method of determining the arm's length price of goods or services in respect of transactions between related enterprises, whereby the arm's length price of goods or services is taken as the cost to the seller plus an appropriate mark-up Tagairt SEC:International Tax Gloss.,International Bureau of Fiscal Documentation,1992,Amsterdam
  Nóta The cost plus method begins with the costs incurred by the supplier of property or services in a controlled transaction for property transferred or services provided to an associated enterprise. An appropriate mark-up, determined by reference to the mark-up earned by suppliers in comparable uncontrolled transactions, is then added to these costs, to make an appropriate profit in light of the functions performed and the market conditions. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Centre for Tax Policy and Administration (TPA), Transfer Pricing Methods, July 2010, p. 5, http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf [11.8.2015]
  méthode des coûts majorés | méthode de la marge bénéficiaire sur le prix de revient | système du prix de revient majoré | méthode du prix de revient majoré
  fr
  Sainmhíniú système de calcul du prix se fondant sur le prix de revient auquel on ajoute une marge bénéficiaire estimée nécessaire Tagairt COM-FR d'après le Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, Capul, J.Y., Garnier, O. , 2e éd. 1994, Paris
  Nóta "Cette méthode consiste tout d'abord à déterminer, pour les biens (ou services) transférés à un acheteur apparentés, les coûts supportés par le fournisseur dans le cadre d'une transaction entre entreprises associées. On ajoute ensuite une marge sur le prix de revient appropriée à ces coûts, de façon à obtenir un bénéfice approprié compte tenu des fonctions exercées et des conditions du marché. On obtient ainsi un prix pouvant être considéré comme le prix de pleine concurrence pour la transaction initiale entre entreprises associées".Extrait des "Principes OCDE applicables en matière de prix de trasfert"(point 2.32).
 16. BUSINESS AND COMPETITION|accounting · ECONOMICS
  modh an chothromais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Equity-Methode
  de
  Sainmhíniú Konsolidierungsmethode, bei der der Nettobuchwert eines Anteils an einem Unternehmen durch den Anteil am Kapital und an den Rücklagen ersetzt wird Tagairt ABEG C 102/1991
  Nóta Der Bilanzgewinn bzw. -verlust muss nicht in das Konzernergebnis einbezogen werden
  equity method
  en
  Sainmhíniú method of accounting whereby the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in the investor's share of net assets of the investee Tagairt Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 CELEX:32008R1126/EN
  Nóta The profit or loss of the investor includes the investor's share of the profit or loss of the investee.
  mise en équivalence | méthode de l'équivalence | méthode de la mise en équivalence
  fr
  Sainmhíniú méthode de consolidation consistant à substituer à la valeur nette comptable des titres de participation détenus le montant de la part à laquelle ils équivalent dans la situation nette de la société émettrice, sans être obligé d'inclure le résultat de cette société dans le résultat consolidé Tagairt Internat.Accounting Lex.,UEC-Comptes de groupe
 17. SCIENCE|natural and applied sciences|physical sciences|chemistry
  modh an phláta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Plattenmethode
  de
  Sainmhíniú Verfahren zur Messung der Oberflächenspannung, bei dem die Flüssigkeit angehoben wird, bis der Kontakt der Oberfläche bzw. Grenzfläche mit der Platte registriert wird Tagairt auf der Grundlage von KRÜSS GmbH, "Oberflächenspannung : Plattenmethode", Krüss GmbH, Hamburg, ca. 2010, http://www.kruss.de/theorie/messungen/oberflaechenspannung/plattenmethode.html (17.08.2010)
  plate method
  en
  Sainmhíniú the liquid is raised until the contact between the surface or interface and the plate is registered. The maximum tension acts on the balance at this instant; this means that the sample does not need to be moved again during the measurement. The tension is calculated using the following equation: σ = F / L·cosθ where: σ = surface or interfacial tensionF = force acting on the balanceL = wetted lengthcosθ = contact angleThe plate is made of roughened platinum and is optimally wetted so that the contact angle θ is virtually 0°. This means that the term cosθ has a value of approximately 1, so that only the measured force and the length of the plate need to be taken into consideration Tagairt KRÜSS Advancing Surface Science: Plate Method http://www.kruss.de/en/theory/measurements/surface-tension/plate-method.html [3.12.2009]
  Nóta Correction calculations are not necessary with the plate method.
  méthode de la plaque
  fr
 18. BUSINESS AND COMPETITION|accounting · TRADE
  LOCOM Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an luach is ísle idir costas agus margadhluach Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Niederstwertprinzip
  de
  Sainmhíniú Prinzip, das Abschreibungen bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens vorschreibt, wenn am Abschlussstichtag ein Vergleichswert existiert, der niedriger ist als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten Tagairt Wirtschaftslexikon > Niederstwertprinzip, http://www.wirtschaftslexikon.co/d/niederstwertprinzip/niederstwertprinzip.htm (9.6.2017)
  lower of cost or market value | LOCOM | LCM
  en
  Sainmhíniú conservative approach to valuing and reporting inventory Tagairt "lower of cost or market", WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_of_cost_or_market [19.5.2017]
  Nóta Normally, ending inventory is stated at historical cost. However, there are times when the original cost of the ending inventory is greater than the net realizable value, and thus the inventory has lost value. If the inventory has decreased in value below historical cost, then its carrying value is reduced and reported on the balance sheet. The criterion for reporting this is the current market value. Any loss resulting from the decline in the value of inventory is charged to "Cost of goods sold" (COGS) [ IATE:1239814 ] if non-material, or "Loss on the reduction of inventory to LCM" if material. "lower of cost or market", WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_of_cost_or_market [19.5.2017]
  méthode d'évaluation au plus petit de la valeur ou du coût | méthode d'évaluation au plus petit du coût ou de la valeur du marché | méthode de la valeur minimale | évaluation à la moindre valeur | méthode d'évaluation à la valeur inférieure du marché | méthode d'évaluation au moindre du coût et de la valeur marchande | méthode de la moindre valeur | évaluation au prix d'acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché | LOCOM | évaluation en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché | méthode d'évaluation au plus petit du coût ou de la valeur
  fr
  Sainmhíniú [évaluation], dans l'application du principe de prudence, de certains biens (par exemple les stocks et les titres de placement) à leur coût historique ou à leur valeur de marché, selon le moins élevé des deux Tagairt «Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière», L. Ménard, 2004, Institut canadien des comptables agréés, ISBN: 1-55385-121-8
 19. LAW|rights and freedoms|social rights|gender equality
  modh príomhshruthaithe inscne Tagairt CDT-GA based on 'príomhshruthú inscne' Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:GA:PDF [21.10.2018]
  ga
  Sainmhíniú roinnt cur chuige modheolaíochta ginearálta a éascóidh comhtháthú gné inscne i mbeartais agus cláir Tagairt an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)
  Nóta Baineann modhanna príomhshruthaithe inscne úsáid as uirlisí éagsúla ar bhealach straitéiseach, molann córais chomhleanúnacha maidir le príomhshruthú inscne, agus is féidir iad a chomhcheangal le chéile chun faisnéis a bhailiú, eolas a fheabhsú agus cláir an-éagsúla a mhúnlú.
  Gender-Mainstreaming-Methode
  de
  Sainmhíniú allgemeine methodische Ansätze zur Erleichterung der Einbeziehung einer Geschlechterperspektive in Politik und Programme Tagairt Von EIGE-Experten entwickelte Definition
  Nóta Gender-Mainstreaming-Methoden nutzen unterschiedliche Instrumente auf strategische Weise, schlagen in sich schlüssige Systeme für das Gender-Mainstreaming vor und können zusammen kombiniert werden, um Informationen zu sammeln, Wissen auszubauen und äußert unterschiedliche Programme zu gestalten.
  method for gender mainstreaming
  en
  Sainmhíniú general methodological approaches that facilitate the integration of a gender dimension into policies and programmes Tagairt Definition developed by EIGE experts.
  Nóta Methods for gender mainstreaming utilise different tools in a strategic way, propose coherent systems for gender mainstreaming, and can be combined together to collect information, enhance knowledge and shape widely different programmes.
  méthode d'intégration de la dimension de genre
  fr
  Sainmhíniú approche méthodologique générale facilitant l'intégration d'une dimension de genre au sein des politiques et programmes Tagairt Experts de l'EIGE
  Nóta Les méthodes d'intégration de la dimension de genre ont recours, de façon stratégique, à différents instruments, proposent des systèmes cohérents d'intégration de la dimension de genre et peuvent être associées pour collecter des informations, améliorer l'état des connaissances et mettre au point des programmes sensiblement différents.