Gaois

Ábhar nua curtha le Corpas na Gaeilge Comhaimseartha

Blog post is available in Irish only

Cuireadh ábhar nua le Corpas na Gaeilge Comhaimseartha ar gaois.ie le déanaí. Is í príomhaidhm an tionscadail seo ná samplaí comhthéacs d’úsáid reatha na Gaeilge scríofa a chur ar fáil mar acmhainn teanga do thaighdeoirí, scríbhneoirí, teangeolaithe agus daoine eile a bhfuil spéis acu sa teanga. Tá 24.7 milliún focal sa chorpas anois i ndiaidh an nuashonraithe is déanaí.

Bhí réimse leathan téacsanna sa chorpas cheana, idir théacsanna a foilsíodh ar líne (Beo!, Nuacht RTÉ, Tuairisc.ie, Meon Eile agus NÓS), théacsanna a foilsíodh in irisí, nuachtáin agus tréimhseacháin éagsúla (Feasta, An tUltach, Comhar, Seachtain, The Irish Times agus Léann Teanga: An Reiviú) chomh maith le hábhar ó fhoilsitheoirí Gaeilge (Cois Life, Cló Iar-Chonnacht, Cló Mhaigh Eo, Éabhlóid agus Leabhar Breac).

I dtosach báire, rinneadh nuashonrú ar na téacsanna a bhí sa chorpas cheana, téacsanna ó Éabhlóid, Feasta, An tUltach, Cois Life agus Comhar ina measc. Anuas air sin, cuireadh roinnt ábhar nua leis an gcorpas. Áirítear ann ábhair Ghaeilge ó Studia Hibernica, eagráin Irisleabhar Mhá Nuad, eagráin Léachtaí Cholm Cille, eagráin COMHAR Óg agus baisc mhór leabhar ó LeabhairCOMHAR.

éagsúlacht agus ardchaighdeán teanga le fáil sna téacsanna uilig, ach bíonn na critéir seo i gceist i ngach cás chomh maith: gur téacsanna digiteacha Gaeilge iad a bhfuil eagar curtha orthu agus a foilsíodh ó thús an 21ú haois i leith, rud a fhágann go bhfuil léargas maith againn ar úsáid reatha na teanga scríofa.

Ba mhian linn ár mbuíochas a ghabháil leis na foilsitheoirí agus leis na sealbhóirí cóipchirt arís as cuidiú linn Corpas na Gaeilge Comhaimseartha a fhorbairt go dtí seo. Bímid de shíor ag lorg ábhar úr don chorpas agus ba bhreá linn cloisteáil ó fhoilsitheoirí agus sealbhóirí cóipchirt eile a bhfuil ábhar digiteach Gaeilge acu. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag gaois@dcu.ie.

Údar: Cathal Burke

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.