Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

10 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · FINANCE
  an Coiste um Chomhar i Maoiniú na Forbraíochta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für Zusammenarbeit bei der Entwicklungsfinanzierung | AKP-EG-Ausschuss für die Zusammenarbeit bei der Entwicklungsfinanzierung | AKP-EU-Ausschuss
  de
  Definition "Ministerausschuss nach Art.83 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens v. 23.6.2000 (Cotonou-Abkommen) IATE:917820" Reference Council-DE
  Comment UPD: st 13.5.09; aih, 22.8.2011
  Development Finance Cooperation Committee | ACP-EU Development Finance Cooperation Committee | ACP-EC Development Finance Cooperation Committee | ACP-EEC Development Finance Cooperation Committee | DFCC
  en
  Comité de coopération pour le financement du développement | CCFD
  fr
 2. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  Coiste Ambasadóirí ACC-AE Reference "Cinneadh (AE) 2022/970 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE (10.11.2022)"
  ga
  AKP-EU-Botschafterausschuss | Botschafterausschuss | AKP-EG-Botschafterausschuss | AKP-EWG-Botschafterausschuss
  de
  Definition aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten bei der EU und einem Vertreter der Kommission einerseits und den Leitern der Missionen der AKP-Staaten bei der Europäischen Union andererseits bestehendes Gremium Reference "AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou, Art.16 (ABl. L_317/2000) CELEX:22000A1215(01)/DE"
  Comment "XREF: NICHT identisch mit dem AKP-Botschafterausschuss"
  ACP-EU Committee of Ambassadors | ACP-EC Committee of Ambassadors | ACP-EEC Committee of Ambassadors
  en
  Definition committee comprising the permanent representative of each Member State to the European Union and a representative of the Commission and the head of mission of each ACP State to the European Union Reference "Article 16 of the Cotonou Agreement IATE:917820 ."
  Comment "For more information see the official website of the ACP Secretariat http://www.acpsec.org/en/acp-eu_coa.htm [24.06.2011]"
  Comité des ambassadeurs ACP-UE | Comité des ambassadeurs | Comité des ambassadeurs ACP-CE | Comité des ambassadeurs ACP-CEE
  fr
  Definition comité composé, d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'UE et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'UE Reference "site officiel de l'organisation des États ACP > Accord de Cotonou (21.1.2021) [IATE:917820], article 16"
  Comment "Voir aussi le site officiel du Secrétariat du Groupe ACP (21.1.2021)"
 3. POLITICS · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|international cooperation · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
  Comhairle Airí ACC-AE Reference "Cinneadh (AE) 2022/970 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE (10.11.2022)"
  ga
  Comhairle na nAirí ACC-CE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  AKP-EU-Ministerrat | AKP-EG-Ministerrat | AKP-EWG-Ministerrat | Ministerrat
  de
  Definition aus den Mitgliedern des Rates der EU und Mitgliedern der Kommission einerseits und je einem Mitglied der Regierungen der AKP-Staaten andererseits bestehendes Gremium Reference "Council-DE, vgl. AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou, Art.15 Abs.1 (ABl. L_317/2000, S.3) CELEX:22000A1215(01)/DE"
  Comment "XREF: NICHT identisch mit dem ""AKP-Ministerrat"" IATE:777559 ; DIV: RSZ, 20.7.10, UPD: aih, 22.8.2011"
  ACP-EU Council of Ministers | ACP-EC Council of Ministers | ACP-EEC Council of Ministers | Council of Ministers
  en
  Definition Council of Ministers comprising the members of the Council of the European Union and members of the Commission of the European Communities and a member of the government of each ACP State Reference Council-EN
  Comment "Established by Article 15 of the Cotonou Agreement IATE:917820 For more information see the ACP Secretariat's website http://www.acpsec.org/en/acp-eu_council.htm [24.06.2011]"
  Conseil des ministres ACP-UE | Conseil des ministres ACP-CE | Conseil des ministres
  fr
  Definition Convention de Lomé; composé, d'une part, des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du go uvernement de chaque Etat ACP Reference RAPPORT GENERAL C.E.1979
 4. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · TRADE|tariff policy
  an Coiste um an gComhar Custaim Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen | AKP-EU-Ausschuss | AKP-EG-Ausschuss
  de
  Definition Gremium, das sich aus Zollexperten der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission einerseits und Zollexperten aus den AKP-Staaten oder von regionalen Zusammenschlüssen der AKP-Staaten andererseits zusammensetzt Reference "Council-De in Anlehnung an das Protokoll Nr. 1, Art.28 des AKP- EWG-Abkommens von Lomé, ABl. L_25/1976, S.41 CELEX:21976A0130(01)/DE"
  Comment "arbeitet dem AKP-EU-Botschafterausschuss IATE:759260 zu; UPD: aih, 22.8.2011"
  Customs Cooperation Committee | ACP-EU Customs Cooperation Committee | ACP-EC Customs Cooperation Committee | ACP-EEC
  en
  Comité de coopération douanière
  fr
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
  Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Déanfar EUR 400000000 ar a laghad de chumhdach Ráthaíocht CEFI a leithdháileadh ar infheistíochtaí sna tíortha comhpháirtíochta atá incháilithe faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta le linn thréimhse cur chun feidhme Ráthaíocht CEFI i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE.' Reference "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
  an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Reference "Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020, CELEX:32014R0233/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Ba cheart oibríochtaí CEFI a bheith éagsúil go soiléir ó thacaíocht eile, lena n-áirítear na hoibríochtaí iasachta arna ndéanamh faoi shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus Tionscnamh Athléimneachta Eacnamaíoch BEI, agus an tSaoráid Infheistíochta a bunaíodh faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 [2] (Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE) (Saoráid Infheistíochta ACC), agus ba cheart d’oibríochtaí CEFI a bheith comhlántach ar an tacaíocht sin.' Reference "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
  Comhaontú Cotonou Reference "'An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,' http://www.dci.gov.ie/ie/ceard-a-dheanaimid/ce-leis-a-mbimid-ag-obair/eagraiochtai-idirnaisiunta/an-taontas-eorpach/ [30.1.2020]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Is creat uileghabhálach é Comhaontú Cotonou don chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (Ballstáit ACC).' Reference "'An Chomhairle Eorpach,' https://www.consilium.europa.eu/ga/policies/cotonou-agreement/ [30.1.2020]"
  an Comhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'I gcomhréir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstát, den pháirt eile, [5] arna leasú, bhí comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch (CCEanna) le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008 ar a dhéanaí.' Reference "Rialachán (AE) 2016/1076 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin, CELEX:32016R1076/GA"
  Comhaontú ACC-AE Cotonou Reference Comhairle AE
  ga
  Definition Conradh idir an tAontas agus Stáit ACP chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Stáit ACP a chur chun cinn agus dlús a chur léi, chun rannchuidiú leis an tsíochain agus an tslándáil, agus chun timpeallacht pholaitiúil chobhsaí, dhaonlathach a chur chun cinn Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an sainmhíniú EN san iontráil seo
  Comment Bhí comhaontú Cotonou le dul in éag in 2020 ach cuireadh síneadh leis go dtí an 30 Meitheamh 2023 nó go dtí go dtiocfaidh Comhaontú Comhpháirtíochta OACPS i bhfeidhm nó go gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é, cibé acu is túisce.
  Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits | AKP-EG-Partnerschaftsabkommen | Cotonou-Abkommen | AKP-EU-Partnerschaftsabkommen
  de
  Definition "Abkommen, das den übergreifenden Rahmen für die Beziehungen der EU zu den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten bildet" Reference "vgl. consilium.europa.eu: Abkommen von Cotonou (11.7.2019)"
  Comment "Cotonou (Benin), 23.6.2000 ersetzte das Lomé IV-Abkommen IATE:850499 ; Abkommen zur erstmaligen Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:2215548 : Luxemburg, 25.06.2005 ; Abkommen zur zweiten Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:3527226 : Ouagadougou (Burkina Faso), 22.06.2010Das Abkommen sollte ursprünglich bis zum 23. Juni 2022 gelten, wurde aber entweder bis zum 23. Juni 2023 oder bis zum Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung des OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommens — je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt — verlängert."
  Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part | ACP-EC Partnership Agreement | Cotonou Agreement | ACP-EU Partnership Agreement | revised ACP-EC Partnership Agreement | revised Cotonou agreement | ACP-EU Cotonou Agreement
  en
  Definition treaty between the European Union and the African, Caribbean and Pacific (ACP) States to promote and expedite the economic, social and cultural development of the ACP States, contribute to peace and security, and promote a stable and democratic political environment Reference "COM-EN based on: EUROPA > EUR-Lex home > EUR-Lex 22000A1215(01) - Cotonou Agreement - Summary of Partnership agreement 2000/483/EC between ACP countries and the EU (10.11.2022)- Text of the Cotonou Agreement"
  Comment "Signed in Cotonou on 23 June 2000 and later revised by the first amending agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 and by the second amending agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010.The Cotonou Agreement was due to expire in 2020 but was extended either until 30 June 2023 or until its successor, the OACPS-EU Partnership Agreement, enters into force or is provisionally applied, whichever comes first."
  accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part | accord de partenariat ACP-CE | accord de Cotonou | accord de partenariat ACP-UE | accord ACP-UE de Cotonou | accord de partenariat ACP-CE révisé
  fr
  Definition accord signé à Cotonou le 23 juin 2000, pour une période de 20 ans, visant à promouvoir et à accélérer le développement économique, social et culturel des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à contribuer à la paix et à la sécurité et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique Reference Conseil-FR
  Comment "Conformément à son article 95, cet accord peut être révisé tous les cinq ans (à l'exception des dispositions concernant la coopération économique et commerciale). Une première révision a été signée au Luxembourg par l'UE et 76 pays ACP le 25 juin 2005 IATE:2215548 Une deuxième révision a été signée à Ouagadougou le 23 juin 2010 IATE:3527226 .L'accord de Cotonou devait expirer en 2020, mais son application a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ou jusqu'à l’entrée en vigueur de l'accord de partenariat OEACP-UE ou à l'application provisoire de ce dernier, la date la plus proche étant retenue."
 6. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  an Fochoiste um Chomhar Trádála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Unterausschuss für handelspolitische Zusammenarbeit | AKP-EU-Ausschuss | AKP-EG-Ausschuss
  de
  Definition "Unterausschuss zur Unterstützung des AKP-EU-Botschafterausschusses IATE:759260" Reference Council-DE
  Comment UPD: aih, 22.8.2010
  Subcommittee on Trade Cooperation | ACP-EU Subcommittee on Trade Cooperation | ACP-EC Subcommittee on Trade Cooperation
  en
  Definition "subcommittee assisting the ACP-EU Committee of Ambassadors IATE:759260" Reference ---
  sous-comité de coopération commerciale | sous-comité de coopération commerciale ACP-UE | sous-comité de coopération commerciale ACP-CE
  fr
  Definition "sous-comité assistant le Comité des ambassadeurs ACP-UE IATE:759260" Reference ---
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  Comhaontú lena leasaítear Ceathrú Coinbhinsiún ACP-CE Lomé Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Oileán Mhuirís Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé | Abkommen von Mauritius
  de
  Definition "im Anschluss an die Halbzeitevaluierung; durch das Mauritius-Abkommen wird u.a. im gesamten Lomé-IV-Abkommen die Abkürzung ""EWG"" durch ""EG"" ersetzt." Reference ---
  Comment MISC: Mauritius, 4.11.1995
  Agreement amending the Fourth ACP-EC Convention of Lomé | Mauritius Agreement
  en
  Comment DIV: ARCHFILE121
  Accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé | Accord de Maurice
  fr
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  Ceathrú Coinbhinsiún ACC-CE Lomé Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Viertes AKP-EWG-Abkommen | 4. Abkommen von Lomé | Lomé IV
  de
  Comment "Lomé, 15.12.1989; ersetzt durch das am 23.6.2000 unterzeichnete Cotonou-Abkommen IATE:917820"
  Fourth ACP-EC Convention | Lomé Convention | Lomé IV
  en
  Quatrième convention ACP-CE | Convention de Lomé | Lomé IV
  fr
  Comment MISC: Signature: 1989.12.15 Lomé
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · LAW
  Rialacha Nós Imeachta Chomhairle na nAirí ACC-AE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des AKP-EU-Ministerrates | Geschäftsordnung des AKP-EG-Ministerrates
  de
  Comment "XREF: AKP-EU-Ministerrat IATE:777560 ; DIV: aih, 22.8.2011"
  Rules of Procedure of the ACP-EU Council of Ministers | Rules of Procedure of the ACP-EC Council of Ministers
  en
  Definition Rules of Procedure of the ACP-EU Council of Ministers which regulate: dates and locations of meetings, the agenda of meetings, the proceedings, the Committees and Working Parties, Ministerial Committees and sub-groups, communications and minutes of meetings, dialogue with non-governmental actors, regional and sub-regional organisations, the Presidency, the Committee, the Secretariat and Participation in the Joint Parliamentary Assembly. Reference "CELEX:22005D0297"
  Comment "See IATE:777560 for the ""ACP-EU Council of Ministers""."
  règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-UE | règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE | règles de procédure
  fr
  Comment "Voir aussi ""Conseil des ministres ACP-UE"" IATE:777560"