Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

2 thoradh

 1. TRADE|tariff policy · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing
  Córas Eolais Custaim Tagairt "Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le hUsáid Theicneolaíocht an Eolais chun críocha Custaim http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/2/schedule/6/enacted/en/html[21.9.2016]"
  ga
  Comhthéacs """D'fhonn faisnéis atá cothrom le dáta a áirithiú agus chun ceart trédhearcachta agus faisnéise na ndaoine is ábhar do na sonraí a dhaingniú, mar atá cumhdaithe i Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Treoir 95/46/CE, ba cheart an fhéidearthacht a thabhairt isteach nuashonruithe ar liostaí na n‑údarás inniúil atá ainmnithe ag na Ballstáit agus ag ranna an Choimisiúin le rochtain a bheith acu ar an gCóras Eolais Custaim (CEC) a fhoilsiú ar an idirlíon""" Tagairt "Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE CELEX:52013PC0796/GA"
  Córas Faisnéise Custaim Tagairt "Comhrac an AE i gcoinne na calaoise agus an éillithe https://europa.eu/european-union/file/1359"
  ga
  Comhthéacs """Ar na gnéithe is tábhachtaí den Chóras Faisnéise Frith‑Chalaoise tá an Córas Faisnéise Custaim (CIS)agus an Bunachar Sonraí um Shainaithint Comhad Custaim (FIDE).""" Tagairt "Comhrac an AE i gcoinne na calaoise agus an éillithe https://europa.eu/european-union/file/1359"
  Zollinformationssystem | ZIS
  de
  Sainmhíniú automatisiertes Informationssystem zur Verhinderung, Ermittlung und Bekämpfung von Handlungen, die der Zoll- oder der Agrarregelung zuwiderlaufen Tagairt VO 515/97 Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die ordnungsgemässe Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung, Art.23 (ABl. L_82/1997, S.1) 31997R0515
  Nóta "XREF: Zollinformationssystem im Rahmen der dritten Säule IATE:927521 ; DIV: KW 28/06/2002"
  Customs Information System | CIS
  en
  système d'information douanier | système d'information des douanes | SID
  fr
  Sainmhíniú système informatique automatisé visant à faciliter l'application des règlementations douanière et agricole par des dispositions communautaires en matière d'assistance mutuelle Tagairt "Conseil-FR, d'après le règlement (CE) nº 515/97 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997 p.1) CELEX:31997R0515/FR"
  Nóta "NB: Ne pas confondre le ""système d'information douanier"", qui concerne les aspects qui relèvent de la compétence communautaire (""1er pilier"") avec le ""système d'information des douanes"", qui relève du domaine de la Justice et des affaires intérieures, de la compétence des États membres (""3e pilier"") (IATE:927521 ). Certaines sources considèrent qu'il s'agit d'un seul et même système (alors dénommé ""système d'information des douanes"") comprenant deux volets régis par deux instruments différents. Il est à noter que l'abréviation SID est la même pour les deux dénominations."
 2. LAW|criminal law · TRADE|tariff policy · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  córas faisnéise custaim Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Zollinformationssystem
  de
  Sainmhíniú automatisches Informationssystem für Zollzwecke zur Verhinderung, Ermittlung und Verfolgung schwerer Verstöße gegen einzelstaatliche Rechtsvorschriften Tagairt "Übereinkommen über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich, Art.2 (ABl. C_316/1995, S.34) CELEX:41995A1127(02)/DE"
  Nóta "XREF: ZIS im Rahmen der ersten Säule IATE:869836 ; DIV: KW 28/06/2002"
  Customs Information System | CIS
  en
  Sainmhíniú "This is the CIS set up in the Justice and Home Affairs context (""3rd pillar""). It is modelled on the CIS which exists under the ""1st pillar"" (Community affairs). The idea of developing a ""common search facility"" has been mooted (see 12244/00, p. 2) so that the two databases do not have to be searched separately." Tagairt ---
  système d'information des douanes | système d'information douanier | SID
  fr
  Sainmhíniú système d'information automatisé commun visant à faciliter la coopération entre les administrations douanières afin d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales Tagairt Conseil-FR, d'après la décision 2009/917/JAI (art. 1er)
  Nóta "NB: Ne pas confondre le ""système d'information des douanes"", qui relève du domaine de la Justice et des affaires intérieures, de la compétence des États membres (""3e pilier""), avec le ""système d'information douanier"" (IATE:869836 ), qui concerne les aspects qui relèvent de la compétence communautaire (""1er pilier""). Certaines sources considèrent qu'il s'agit d'un seul et même système (alors dénommé ""système d'information des douanes"") comprenant deux volets régis par deux instruments différents. Il est à noter que l'abréviation SID est la même pour les deux dénominations."