Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

5 results

 1. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|European Union law · EUROPEAN UNION|European construction
  Prótacal a leasaíonn an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll Nr. 2 zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft | Nr. 2 Nr.2
  de
  Comment "Protokoll Nr. 2, dem Vertrag von Lissabon (2007) IATE:2242386 beigefügtXREF: Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft IATE:856589"
  Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
  en
  Comment "Protocol No 2 annexed to the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ] and amending the protocols annexed to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community [IATE:856589 ]."
  Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
  fr
  Comment "Protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne [IATE:2242386 ] et modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [IATE:856589 ]."
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal i dtaobh aontachas Phoblacht na Portaingéile agus Ríocht na Spáinne leis an gConradh um Chomhoibriú Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha agus um Féinchosaint Chomhchoiteann a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1948, arna leasú leis an bPrótacal lena modhnaítear agus lena gcomhlántar Conradh na Bruiséile, arna shíniú i bPáras ar 23 Deireadh Fómhair 1954 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Protocol for the accession of the Portuguese Republic and the Kingdom of Spain to the Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, signed at Brussels on 17 March 1948, as amended by the ""Protocol modifying and completing the Brussels Treaty"", signed at Paris on 23 October 1954"
  en
  Comment "For the Treaty, see Council of Europe website http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/general_information/03_basic_texts/basic%20texts.asp and NATO on-line library http://www.nato.int/docu/basictxt/b541023u.htm and http://www.nato.int/cps/en/SID-4254028A-F050D24A/natolive/official_texts_17072.htm? [10.10.2011]"
  protocole d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise au traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le protocole modifiant et complétant le traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954
  fr
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|criminal law
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) agus an Prótacal ar phribhléidí agus díolúintí Europol, comhaltaí a orgán, leas-stiúrthóirí agus fostaithe Europol Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) und des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten für Europol, die Mitglieder der Organe, die stellvertretenden Direktoren und die Bediensteten von Europol
  de
  Comment "XREF: Europol IATE:866550 , Europol-Übereinkommen IATE:888302"
  Protocol amending the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) and the Protocol on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and the employees of Europol
  en
  Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents
  fr
 4. EUROPEAN UNION|European Union law|European treaties
  Prótacal a leasaíonn an Prótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal lena leasaítear an Prótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Protocol amending the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities
  en
  Protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
  fr
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · SOCIAL QUESTIONS|migration
  Prótacal lena leasaítear Airteagal 40, 41 agus 65 den Choinbhinsiún arna síníodh i Schengen ar an 19 Meitheamh 1990 a chuireann chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Änderung der Artikel 40, 41 und 65 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen
  de
  Protocol amending Articles 40, 41 and 65 of the Convention signed at Schengen on 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985
  en
  Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990
  fr