Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

2 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Prótacal ó na Náisiúin Aontaithe chun gáinneáil ar dhaoine, go háirithe ar mhná agus ar leanaí, a chosc, a chur faoi chois agus pionós a ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta Reference Comhairle-GA
  ga
  Prótacal Palermo Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'D’fhéadfadh gurbh ábhar díomá dóibh siúd sa saol sibhialta a bhíonn i mbun feachtais d’fhonn deireadh a chur leis an ngáinneáil ar dhaoine an dlisteanú seo ar bhearta géara slándála stáit d’fhonn cosc a chur ar lucht imirce ag teacht don Eoraip, nuair a théann sin in aghaidh an rún a bheadh acu féin cearta daonna na ndaoine a ndéantar gáinneáil orthu a chosaint. Ina ainneoin sin, ó tugadh ar ais isteach faoin dlí idirnáisiúnta é le Prótacal Palermo na Náisiún Aontaithe sa bhliain 2000, mar chuid de Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, tá dlúthcheangal á nascadh idir an clár oibre domhanda chun gáinneáil ar dhaoine a chosc agus ábhar buartha níos ginearálta i measc lucht rialtais faoi choireacht eagraithe thrasnáisiúnta, smacht a choinneáil ar theorainneacha, lucht imirce a rangú agus imirce go ginearálta a léiriú mar bhagairt ar chúrsaí slándála.' Reference "Bearta Géara chun Gáinneáil a Chosc ag Teorainneacha na hEorpa ag Brú na nImirceach i dtreo Smuigleálaithe Daoine de réir dhuine den lucht léinn i gColáiste na Tríonóide,' Trinity News and Events, https://www.tcd.ie/news_events/articles/bearta-geara-chun-gainneail-a-chosc-ag-teorainneacha-na-heorpa-ag-bru-na-nimirceach-i-dtreo-smuiglealaithe-daoine-de-reir-dhuine-den-lucht-leinn-i-gcolaiste-na-trionoide/ [25.10.2018]"
  Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität | Protokoll von Palermo | Palermo-Protokoll
  de
  Comment Palermo 2000/ New York, 25.12.2003
  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime | Protocol of Palermo | Palermo Protocol
  en
  Definition "One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:915401 and IATE:915267." Reference COUNCIL-EN
  Comment Signed in Palermo on 12-15 December 2000.
  Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants | Protocole de Palerme
  fr
  Definition "Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (14.8.2023)" Reference Conseil-FR
  Comment Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
 2. POLITICS|politics and public safety · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc Reference "Comhairle-GA bunaithe ar ""an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2015, https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a1715i.pdf [14.11.2016]"
  ga
  Context '“ciallaíonn ‘An Coinbhinsiún um Sceimhlitheoireacht a Chosc’ Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc, arna dhéanamh i Vársá,an 16 Bealtaine 2005, a bhfuil an téacs Gaeilge de leagtha amach mar áis tagarthai Sceideal 1B;' Reference "Comhairle-GA bunaithe ar ""an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2015, https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a1715i.pdf [14.11.2016]"
  Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus
  de
  Definition "Protokoll, mit dem das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus IATE:2210526 durch Bestimmungen über die Strafbarkeit der in den Artikeln 2 bis 6 des Protokolls beschriebenen Handlungen ergänzt werden soll und die Anstrengungen der Vertragsparteien zur Bekämpfung des Terrorismus verstärkt werden sollen" Reference "Council-DE, vgl. Wortlaut des Protokolls im Anhang zum Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus (SEV-Nr. 196), Art.1 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-291-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF (11.9.2015)"
  Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism | additional Protocol on Foreign Terrorist Fighters
  en
  Definition "supplement to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism [ IATE:2210526 ] comprising provisions criminalising certain acts related to terrorist offences and one provision on exchange of information" Reference "Council-EN, based on: Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism - Explanatory report https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2321539&Site=CM [7.9.2015]"
  Comment The Additional Protocol was adopted by the Committee of Ministers at its 125th Session in Brussels on 19 May 2015.
  Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme | protocole additionnel concernant les combattants terroristes étrangers
  fr
  Definition texte adopté par le Conseil de l’Europe en vue, notamment, de répondre au phénomène des combattants terroristes étrangers, en particulier par l'échange d'informations Reference "Conseil-FR, sur la base:- du rapport explicatif du Protocole additionnel, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/ProtTerrorism.htm [9.9.2015] et-de la rubrique ""Action contre le terrorisme"" du site web du Conseil de l’Europe, http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/default_FR.asp? [9.9.2015]"
  Comment Le Protocole additionnel a été adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 125e Session, le 19 mai 2015.