Gaois

lámh (a chur) i

Nath fáthchiallach

Ceannfhocail

lámh, cuir

Cur síos

Do ladar a chur isteach i rud.

Samplaí corpais

  • Tá aithne agam-sa air, mar is uaidh mé, agus isé féin a chuir uaidh mé. Ansan bhíodar a d'iarraidh beirthe air, ach níor chuir aoinne lámh ann mar ní raibh a thráth tagaithe fós.

  • Ba ró mhaith le n-a lán de sna daoinibh a bhí ar aon aigne le h-uaislibh an tSanhedrim an rud céadna dhéanamh. Ach níor chuir aoinne aon lámh ann. Deir duine éigin gurbh' é chúis nár chuir aoinne aon lámh ann ná le h-eagla roimis an bpobul.

  • Agus, gan amhras, cuirfidh rí Sacsan a lán ceisteanna i dtaobh na hoibre seo, sar a dtoilighidh sé chun na hoibre, go mór mór, sar a gcuirfidh sé aon lámh san obair.

Crostagairtí

Míniú breise

  • Níor bhaineadar leis - níor chuir aon duine lámh ann. Lámh a chur ann - gabhadh é (comhartha gafa).
  • Níor threascair/bhuaigh éinne air.
  • Níor bhaineadar leis.

Samplaí breise

  • 2. (Of action with hands, share in action, etc.) (b) Lámh a bheith agat i rud, to have a hand in something. Bhí lámh ar leith aige ann, he played a special part in it.