Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

3 results

 1. LAW
  de bhua Reference ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, Uimhir 9 de 2000 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2000/a0900i.pdf
  ga
  Context 'I gcás ina mbeidh feirmeoir i dteideal teidlíochtaí íocaíochta a fháil nó luach na dteidlíochtaí íocaíochta atá ann cheana a mhéadú de bhua rialaithe cinntithigh cúirte nó de bhua gnímh chinntithigh riaracháin a dhéanfaidh údarás inniúil de chuid Ballstáit, gheobhaidh an feirmeoir líon agus luach na dteidlíochtaí íocaíochta a bhunófar sa rialú nó sa ghníomh sin ar dháta a bheidh le socrú ag an mBallstát.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle, CELEX:32013R1307/GA
  de bhun Reference Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 87(3)(a) ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Language usage cf "agus feidhm á tabhairt d'Airteagal.." i gCoinbhinsiún na Paitinne Comhphobail, Airt. 24(1)
  Context 'Féadfaidh an Ghníomhaireacht: (c) tuairimí a eisiúint chuig an gCoimisiún de bhun Airteagal 10(2) agus Airteagal 42, agus chuig na húdaráis lena mbaineann sna Ballstáit de bhun Airteagal 10, Airteagal 25 agus Airteagal 26;' Reference Rialachán (AE) 2016/796 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004, CELEX:32016R0796/GA
  by virtue of | pursuant to | in pursuance of | under
  en
  Definition 1. as provided for by the rules of 2. by authority of Reference 1. Oxford Dictionaries, 'under' http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pursuant [22.06.2016 ]
  en vertu de | conformément à | en application de | dans le cadre de | au titre de | prévu à (au)
  fr
  Definition par le pouvoir de, sur le fondement de Reference Conseil-FR, d'après "Renvois: moyens d'expression", site du gouvernement du Canada, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/legis-redact/juril/no141.html [28.6.2016]
 2. LAW
  i gcomhréir le Reference Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA
  ga
  Context "I gcás ina ndéanfaidh institiúidí eintiteas earnála airgeadais ina bhfuil infheistíocht shuntasach á sealbhú acu i gcomhréir le hAirteagal 43..." Reference Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA
  in accordance with | in compliance with | in conformity with
  en
  Definition following (a specified rule or provision) Reference COUNCIL-EN
  en conformité avec | conformément à
  fr
 3. international security · international instrument
  Doiciméad Deiridh Vín Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Doiciméad Clabhsúir de Chruinniú Vín 1986 d'Ionadaithe na Stát Rannpháirteach sa Chomhdháil maidir le Slándáil agus Comhar san Eoraip, arna chomóradh ar bhonn na bhforálacha san Ionstraim Deiridh a bhaineann leis na torthaí a leanann ón gComhdháil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abschliessendes Dokument des Wiener Treffens 1986 der Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, welches auf der Grundlage der Bestimmungen der Schlussakte betreffend die Folgen der Konferenz abgehalten wurde | KSZE-Folgetreffen | Schlussdokument der Wiener KSZE-Folgekonferenz
  de
  Concluding Document of the Vienna Meeting 1986 of Representatives of the Participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe, held on the basis of the provisions of the Final Act relating to the Follow-up to the Conference | Vienna Concluding Document
  en
  Comment Adopted on 19 January 1989
  Document de clôture de la réunion de Vienne sur les suites de la CSCE | Document de clôture de la réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conformément aux dispositions de l'acte final relatives aux suites de la conférence
  fr
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.