Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

21 toradh

 1. GEOGRAPHY|Asia and Oceania|Far East|Japan · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Coiste Leantach AE-na Seapáine agus na hÁise Thoir Theas Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Coiste Leantach AE-na Seapáine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht buan é seo atá freagrach as teagmhálacha le heagraíochtaí na sochaí sibhialta sa tSeapáin agus san Áise Thoir Theas Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Coiste Leantach AE-na Seapáine (23.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""EU-Japan/Südostasien""" | "Begleitausschuss ""EU-Japan""" | Kontaktgruppe EU-Japan
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das für die Kontakte zu den Organisationen der Zivilgesellschaft Japans und der Länder Südostasiens zuständig ist Tagairt "EWSA-Website (27.6.2023)"
  EU-Japan and South-East Asia Follow-up Committee | EU-Japan Follow-up Committee | EU-Japan Contact Group
  en
  Sainmhíniú permanent body responsible for contacts with civil society organisations in Japan and South-East Asia Tagairt "EESC/COR-EN based on EESC website > EU-Japan and South-East Asia Follow-up Committee"
  comité de suivi UE-Japon et Asie du Sud-Est | comité de suivi UE-Japon | groupe de contact UE-Japon
  fr
  Sainmhíniú "organe permanent du Comité économique et social européen chargé de promouvoir la coopération et le dialogue avec les organisations de la société civile du Japon et d'autres pays d'Asie du Sud-Est" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après:1) le site internet du CESE, «Le comité de suivi UE-Japon» (17.12.2019)2) la décision du bureau du CESE du 25 avril 2023 (EESC-2023-01653-06-01-DECBUR)"
 2. ECONOMICS|regions and regional policy|regional policy · EUROPEAN UNION|EU finance|EU financing|EU financial instrument|fund (EU)|Structural Funds · EUROPEAN UNION|EU finance|EU financing|EU financial instrument|fund (EU)|Cohesion Fund
  coiste faireacháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Begleitausschuss | Überwachungsausschuss | Begleitender Ausschuss
  de
  Sainmhíniú Die Mitgliedstaaten müssen Begleitausschüsse benennen, deren Aufgabe es ist zu überprüfen, ob die operationellen Programme, die Mittel aus dem Struktur- und Kohäsionsfonds nutzen, ordnungsgemäß umgesetzt werden. Diesen Ausschüssen gehören Regional-, Wirtschafts- und Sozialpartner an. Den Vorsitz führt der betreffende Mitgliedstaat (bzw. die Verwaltungsbehörde). Tagairt "European Commission> Regional policy> A to Z http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/monitoring_committee_de.htm [10.11.2011]"
  monitoring committee
  en
  Nóta "Member States are required to appoint monitoring committees to check that Operational Programmes (OPs) which use Structural and Cohesion funding are being correctly implemented. These committees are chaired by the relevant Member State (or managing authority) and comprise regional, economic and social partners.European Commission> Regional policy> A to Z http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/monitoring_committee_en.htm"
  comité de suivi
  fr
  Nóta "Les États membres sont tenus d'instituer des comités de suivi pour vérifier que les programmes opérationnels bénéficiant d'interventions des Fonds structurels et de cohésion sont correctement mis en œuvre. Ces comités sont présidés par un représentant de l'État membre concerné (ou de l'autorité de gestion) et sont composés des partenaires régionaux, économiques et sociaux.Commission européenne > Politique régionale > De A à Z, http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/monitoring_committee_fr.htm [1.12.2011]"
 3. EUROPEAN UNION|EU finance|EU financing · AGRI-FOODSTUFFS · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy
  Coiste Faireacháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na bainistíochta comhroinnte, cuidíonn coistí ina bhfuil ionadaithe ar na Ballstáit leis an gCoimisiún an Comhbheartas Talmhaíochta a chur chun feidhme. D'fhonn an córas a shimpliú agus staid na mBallstát a chuíchóiriú, ní bhunaítear ach Coiste Faireacháin amháin chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, lena nasctar an Coiste 'um FhorbairtTuaithe' agus an Coiste 'um Íocaíochtaí Díreacha', a bunaíodh sa chlárthréimhse 2014-2020. Comhroinnfear an fhreagracht as cuidiú leis na Ballstáit na Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a chur chun feidhme idir an túdarás bainistithe agus an Coiste Faireacháin sin. Ba cheart do Choiste ‘an Chomhbheartais Talmhaíochta’ cúnamh a thabhairt don Choimisiún i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos leis an Rialachán seo.' Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:52018PC0392/GA"
  Begleitausschuss | begleitender Ausschuss
  de
  Sainmhíniú "ein von jedem Mitgliedstaat eingesetzter Ausschuss zur Überwachung der Umsetzung des GAP-Strategieplans" Tagairt "Verordnung (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne"
  monitoring committee
  en
  Sainmhíniú "committee set up by each Member State to monitor the implementation of the CAP strategic plan" Tagairt "Council-SK, based on: Regulation (EU) 2021/2115 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Article 124"
  comité de suivi
  fr
  Sainmhíniú "comité mis en place par chaque État membre pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC" Tagairt "Conseil FR, d'après règlement (UE) 2021/2115 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)"
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  coiste leantach Tagairt "EESC/COR-GA, suíomh gréasáin CESE (31.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid Rannóg REX in CESE atá comhdhéanta de chomhaltaí a bhreathnaíonn ar fhorbairtí agus a stiúrann obair na rannóige sna réimsí éagsúla atá faoina cúram Tagairt "EESC/COR-GA, bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE (31.5.2023)"
  Begleitausschuss
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan der Fachgruppe Außenbeziehungen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, in dem EWSA-Mitglieder die Entwicklungen der Zivilgesellschaft in Drittstaaten beobachten und die einschlägigen Arbeiten der Fachgruppe REX steuern Tagairt "Website (23.6.2023)der Fachgruppe REX"
  follow-up committee
  en
  Sainmhíniú body managed by the REX section of the EESC, composed of EESC members, that observes developments and steers the section's work in various areas Tagairt "EESC/COR-TERM, based on: the webpage of the REX section (EESC) (24.4.2023)."
  comité de suivi
  fr
  Sainmhíniú "organe de la section REX du Comité économique et social européen composé de membres du Comité, chargé d'observer les évolutions de la situation et d'orienter les travaux de la section dans les domaines de compétence de cette dernière" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, page web de la section REX (12.7.2023)"
 5. GEOGRAPHY|America|Latin America · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  Coiste Leantach CESE um Meiriceá Laidineach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht buan é seo atá comhdhéanta de chomhaltaí CESE agus a bhfuil sé de chúram air faireachán a dhéanamh ar an gcaidreamh idir na réigiúin éagsúla agus cruinnithe rialta a chumasú idir ionadaithe na n-institiúidí Eorpacha éagsúla agus tíortha Mheiriceá Laidinigh Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Coiste Leantach um Meiriceá Laidineach (23.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""Lateinamerika"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das für die Koordinierung der Beziehungen zwischen dem EWSA und Lateinamerika zuständig ist Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Latin America Follow-up Committee
  en
  Sainmhíniú permanent body composed of EESC members, tasked with monitoring relations between the different regions and enabling regular meetings between representatives of the various European institutions and the countries of Latin America Tagairt "EESC/COR-EN based on the EESC website > The Latin America Follow-up Committee (21.12.2020)"
  comité de suivi «Amérique latine» | comité de suivi UE-Amérique latine
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé de coordonner les relations entre les différentes institutions européennes et les pays d’Amérique latine et d'en d'assurer le suivi" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le comité de suivi “Amérique latine”» (15.6.2023)"
 6. GEOGRAPHY|economic geography|Western Balkans · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations
  an Coiste Leantach um na Balcáin Thiar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht buan a bunaíodh chun gníomhaíochtaí CESE a chomhordú i ndáil leis na Balcáin Thiar Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Coiste Leantach um na Balcáin Thiar (24.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""Westbalkan""" | Kontaktgruppe Westbalkan
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in den Ländern des westlichen Balkans begleitet sowie die Entwicklung der Zivilgesellschaft und die Konsolidierung der Demokratie in der Region fördert Tagairt "EWSA-Website (27.6.2023)"
  Western Balkans Follow-up Committee | Western Balkans Contact Group
  en
  Sainmhíniú permanent body established to coordinate the EESC's activities in relation to the Western Balkans Tagairt "EESC/COR-TERM based on the EESC website > The Western Balkans Follow-up Committee (21.12.2020)"
  Nóta The Western Balkans Follow-up Committee was established in 2004 in order to follow political, economic and social developments in the countries of the Western Balkans. It is composed of EESC members.
  comité de suivi «Balkans occidentaux» | groupe de contact «Balkans occidentaux»
  fr
  Sainmhíniú "organe interne permanent du Comité économique et social européen chargé de coordonner les actions du Comité concernant les pays des Balkans occidentaux et de suivre l'évolution de la situation dans ces pays" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Comité de suivi “Balkans occidentaux”» (29.6.2023)"
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le groupe de contact «Balkans occidentaux» a été rebaptisé «comité de suivi “Balkans occidentaux”» (décision du bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 — CES2348-2012_00_00_TRA_TCD)
 7. TRADE|international trade|international trade · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) arb é is aidhm dó ról CESE i saincheisteanna trádála idirnáisiúnta a áirithiú ar bhonn rialta comhsheasmhach Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta (23.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""Internationaler Handel"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das gewährleisten soll, dass der EWSA bei Fragen des internationalen Handels regelmäßig und umfassend einbezogen wird Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  International Trade Follow-up Committee | Permanent Study Group on International Trade | Permanent Study Group on WTO and Other International Trade Agreements
  en
  Sainmhíniú body of the European Economic and Social Committee (EESC) which aims to ensure the EESC's involvement in international trade issues on a regular and consistent basis Tagairt "COR/EESC-EN based on the EESC website > The International Trade Follow-up Committee (21.12.2020)"
  comité de suivi «Commerce international» | groupe d’étude permanent «Commerce international»
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé de garantir la participation du CESE aux questions liées au commerce international de manière régulière et cohérente" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Le comité de suivi “Commerce international”» (17.12.2019)"
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le groupe d'étude permanent sur le commerce international est devenu un comité de suivi (décision du bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 — CES2348-2012_00_00_TRA_TCD).
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society · GEOGRAPHY|Europe|Eastern Europe
  Coiste Leantach na gComharsan ón Oirthear Tagairt "Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) atá freagrach as an gcaidreamh leis an tsochaí shibhialta i dtíortha Chomharsanacht an Oirthir. Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Coiste Leantach na gComharsan ón Oirthear (24.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""Östliche Nachbarstaaten"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das für die Beziehungen zur Zivilgesellschaft in den osteuropäischen Nachbarstaaten zuständig ist Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (28.6.2023)"
  Eastern Neighbours Follow-up Committee | Eastern Neighbours Contact Group
  en
  Sainmhíniú European Economic and Social Committee (EESC) body responsible for relations with civil society in the Eastern Neighbourhood countries Tagairt "CoR/EESC-EN based on the EESC website > The Eastern Neighbours Follow-up Committee (21.12.2020)"
  Nóta The Eastern Neighbourhood countries are: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The Eastern Neighbours Follow-up Committee was established in 2004 as a dedicated EESC body responsible for relations with civil society in the Eastern Neighbourhood countries. The Follow-up Committee usually meets four times a year and discusses current issues relating to the Eastern Neighbourhood countries, often inviting representatives from other European institutions, outside experts, civil society organisations and others.
  comité de suivi «Voisins européens de l’Est» | comité de suivi «Voisins de l'Est» | groupe de contact «Voisins européens de l'Est» | groupe de contact «Voisins de l'Est»
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé des relations avec la société civile des pays du voisinage européen oriental" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Le comité de suivi “Voisins européens de l'Est”» (17.12.2019)"
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le «groupe de contact “Voisins européens de l'Est”» a été rebaptisé «comité de suivi “Voisins européens de l'Est”» (décision du bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 — CES2348-2012_00_00_TRA_TCD)
 9. FINANCE|public finance and budget policy · EUROPEAN UNION|EU finance
  coiste um dhul chun cinn iniúichóireachta inmheánaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Cinnfidh gach institiúid de chuid an Aontais comhdhéanamh an choiste um dul chun cinn iniúchóireachta inmheánaí, agus cuirfear san áireamh a féinriail eagrúcháin agus an tábhacht a bhaineann le sainchomhairle neamhspleách.' Tagairt "Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA"
  Sainmhíniú coiste le bunú ag gach institiúid AE a mbeidh sé mar chúram air neamhspleáchas an iniúchóra inmheánaigh a áirithiú, faireachán cáilíochta a dhéanamh ar an obair iniúchóireachta inmheánaí agus a áirithiú go gcuirfear moltaí inmheánacha agus seachtracha iniúchóireachta san áireamh go cuí, agus go ndéanfaidh seirbhísí na hinstitiúide obair leantach ina leith Tagairt "Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar: Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA"
  Begleitausschuss für die interne Prüfung
  de
  Sainmhíniú Ausschuss mit der Aufgabe, die Unabhängigkeit des internen Prüfers zu gewährleisten, die Qualität der internen Prüfungen zu überwachen und sicherzustellen, dass im Rahmen der internen und externen Prüfung ausgesprochene Empfehlungen von seinen Dienststellen ordnungsgemäß berücksichtigt und weiterverfolgt werden Tagairt "COM-DE gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (Text von Bedeutung für den EWR.)"
  internal audit progress committee
  en
  Sainmhíniú committee to be established by each EU institution to ensure the independence of the internal auditor, monitoring the quality of the internal audit work and ensuring that internal and external audit recommendations are properly taken into account and followed up by its services Tagairt "COM-CS, based on: Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, Article 123(1)"
  comité de suivi d’audit interne
  fr
  Sainmhíniú comité, mis en place par chaque institution de l’Union, chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services Tagairt "COM-FR d'après le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union"
 10. POLITICS|executive power and public service · INTERNATIONAL RELATIONS
  an Coiste Faireacháin um Athchóiriú Póilíneachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Begleitung der Polizeireform
  de
  Nóta "s.a. Website des Ministeriums für Inneres u. Sicherheit der DRK (FR) http://www.csrp.cd/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=40 (16.11.12);DIV: aka 16.11.12"
  Police Reform Monitoring Committee | CSRP
  en
  Comité de suivi de la réforme de la police | CSRP
  fr
  Sainmhíniú "organe mixte de niveau interministériel et de partenariat international, cadre unique de concertation, de coordination, de conception et de suivi de l’ensemble de la Réforme de la Police congolaise (cf IATE:2249985 )" Tagairt "site du Comité de suivi de la réforme de la police, http://www.csrp.cd/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=40 [5.10.2011]"
  Nóta la dénomination française est la dénomination originale
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament
  Painéal Iniúchóireachta Tagairt ---
  ga
  Sainmhíniú comhlacht a chabhraíonn leis an mBiúró i gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna formhaoirseachta dó trína áirithiú go ndéanann seirbhísí Pharlaimint na hEorpa obair na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach a chur san áireamh mar is cuí. Tagairt Bunaithe ar an sainmhíniú Béarla san iontráil seo.
  Ausschuss zur Weiterbehandlung der Prüfungen
  de
  Audit Panel
  en
  Sainmhíniú body assisting the Bureau in fulfilling its oversight responsibilities by ensuring that the work of the Internal Audit Service is properly taken into account by the services of the European Parliament and receives appropriate follow-up Tagairt EP TermCoord based on Draft Charter of the Audit Panel (internal document), PE 528.905/BUR/ANN3
  comité de suivi des audits
  fr
  Sainmhíniú organe assistant le Bureau dans l'accomplissement de ses activités de surveillance en s'assurant que le travail du service d'audit interne est dûment pris en compte par les services du Parlement européen et fait l'objet d'un suivi approprié Tagairt EP-FR, d'après la charte du comité de suivi des audits, p. 2, document interne NT/1032242, PE528.905 [2.10.2014]
 12. GEOGRAPHY|America|North America|Canada · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · GEOGRAPHY|America|North America|United States · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|transatlantic relations · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  an Coiste Leantach um Chaidreamh Trasatlantach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú coiste a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar na naisc thrasatlantacha leis an tsochaí shibhialta thall agus chun idirphlé agus comhairliúchán rialta a chur ar bun maidir le saincheisteanna a bhaineann le caidreamh an Aontais Eorpaigh leis na Stáit Aontaithe agus le Ceanada Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Coiste Leantach um Chaidreamh Trasatlantach (17.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""Transatlantische Beziehungen""" | Begleitausschuss EU-USA
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Beziehungen zur organisierten Zivilgesellschaft in den USA und Kanada begleitet Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (23.6.2023)"
  Transatlantic Relations Follow-up Committee
  en
  Sainmhíniú committee set up to monitor transatlantic links with civil society and set up regular dialogue and consultation on issues concerning relations with the US and Canada Tagairt "EESC/COR based on the EESC website > The Transatlantic Relations Follow-up Committee (21.12.2020) and the EESC External Relations Section presentation brochure (21.12.2020)"
  Nóta The Transatlantic Follow-up Committee was set up in September 2014.
  comité de suivi des relations transatlantiques | comité de suivi UE - États-Unis
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé d'assurer le suivi des liens transatlantiques avec la société civile, d’organiser des consultations régulières et d'entretenir un dialogue sur les questions relatives aux relations avec les États-Unis et le Canada" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le comité de suivi des relations transatlantiques» (15.6.2023)"
 13. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|Union for the Mediterranean · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations
  Coiste Leantach Euromed Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht ar a bhfuil comhaltaí de chuid CESE, a dhéanann faireachán ar an staid i réigiún na Meánmhara ó thaobh na sochaí sibhialta de agus a dhíríonn ar bheartas comharsanachta agus ar chomhar idir an tAontas agus a thíortha comhpháirtíochta. Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Begleitausschuss ""Europa-Mittelmeer"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Lage im Mittelmeerraum aus der Perspektive der Zivilgesellschaft beobachtet und jährliche Euromed-Gipfel ausrichtet, auf denen die Wirtschafts- und Sozialräte und vergleichbaren Institutionen sowie Vertreter der Zivilgesellschaft der EU und der Partnerländer zusammenkommen Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  Euromed Follow-Up Committee
  en
  Sainmhíniú body composed of members of the EESC, which monitors the situation in the Mediterranean region from a civil society viewpoint and focuses on neighbourhood policy and cooperation between the EU and its partner countries. Tagairt "EESC/COR-TERM based on the EESC website > The Euromed Follow-up Committee (21.12.2020)"
  comité de suivi Euromed
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé de suivre l'évolution de la situation dans la région méditerranéenne du point de vue de la société civile, d'organiser les sommets Euromed des conseils économiques et sociaux et de publier des rapports sur des questions d'actualité" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Le comité de suivi Euromed» (18.12.2020)"
 14. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Coiste Stiúrtha um Thoscaireachtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EUDEL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Lenkungsausschuss für die Delegationen | EUDEL
  de
  Sainmhíniú beratendes Gremium, das Empfehlungen an den EAD und die jweiligen Dienststellen der Kommission bei allen Fragen in Bezug auf die Verwaltung der Delegationen aussprechen kann Tagairt "Council-DE gestützt auf Gemeinsamen Beschluss KOM und Hohe Vertreterin über Verfahren bei der Zusammenarbeit bei der Verwaltung der EU-Delegationen, Art.2 Abs.2 u.3 (JOIN/2012/0008 final) CELEX:52012JC0008/DE"
  Nóta DIV: hm, 14.3.14
  Steering Committee for Delegations | EUDEL Steering Committee | EUDEL
  en
  Sainmhíniú advisory body which can issue recommendations to the EEAS and the relevant Commission services concerning the management of the EU delegations Tagairt "Council-EN based on Joint Decision of the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy of 28.3.2012 on Cooperation Mechanisms concerning the Management of Delegations of the European Union, CELEX:52012JC0008"
  comité de suivi pour les délégations | EUDEL
  fr
  Sainmhíniú L'EUDEL est un organe consultatif qui peut émettre des recommandations à l'attention du SEAE et des services de la Commission concernés sur toute question couverte par la décision relative aux mécanismes de coopération en matière de gestion des délégations de l'Union européenne Tagairt "Term-FR (Conseil), d'après la décision conjointe de la Commission et du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité relative aux mécanismes de coopération en matière de gestion des délégations de l'Union européenne, CELEX:52012JC0008/fr"
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · GEOGRAPHY|Europe|Western Europe|United Kingdom · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|trade agreement (EU) · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  Coiste Leantach um Chaidreamh leis an Ríocht Aontaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Coiste Leantach um an Ríocht Aontaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Coiste Leantach AE-na Ríochta Aontaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Sainmhíniú coiste leantach a cuireadh ar bun laistigh de Rannóg REX in CESE chun ionad an Ghrúpa Leantaigh maidir le Brexit a ghlacadh agus é de chúram air cumarsáid a chomhordú ar fud CESE maidir le saincheisteanna ábhartha a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, aiseolas ó na rannóga a lárú agus tuarascálacha agus nuashonruithe a scaipeadh ar chathaoirligh na rannóg, naisc a chothú le misean na Ríochta Aontaithe sa Bhruiséil, etc. Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Begleitausschuss ""Beziehungen zum Vereinigten Königreich"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts-und Sozialausschusses (EWSA), das u.a. die Kommunikation im EWSA zu Fragen des Verhältnisses zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich koordiniert, Kontakte zur Zivilgesellschaft des Vereinigten Königreichs (Unternehmen, Gewerkschaften und sonstige Organisationen), zur Vertretung des Vereinigten Königreichs in Brüssel sowie zu den zuständigen Dienststellen der Kommission pflegt und die Umsetzung des Austrittsabkommens sowie die Fortschritte in künftigen Bereichen der Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich überwacht Tagairt EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Präsidiumsbeschlusses EESC-2021-00605-15-00-NB
  EU-UK Follow-up Committee | Follow-up Committee on UK Relations | UK Follow-up Committee
  en
  Sainmhíniú follow-up committee established within the EESC's REX Section to replace the Follow-up Group on Brexit whose tasks include coordinating communication across the EESC on EU-UK relevant issues, centralising feedback from sections and disseminating reports and updates to section presidents, and building ties with the UK mission in Brussels Tagairt Memo on EESC participation in the Domestic Advisory Group under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement and creation of a Follow-up Committee on UK relations to replace the Follow-up Group on Brexit (EESC-Internal document: EESC-2021-00605-15-00-NB).
  comité de suivi UE - Royaume-Uni | comité de suivi des relations avec le Royaume-Uni | comité de suivi «Royaume-Uni»
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen créé afin de poursuivre les travaux du groupe de suivi du Brexit et chargé notamment de favoriser les relations entre la société civile de l’UE et celle du Royaume-Uni, de maintenir des liens entre les principales institutions européennes et les acteurs institutionnels britanniques, ainsi que de suivre la mise en œuvre des principaux accords conclus entre l’Union européenne et le Royaume-Uni" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le comité de suivi UE - Royaume-Uni» (15.6.2023)"
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Coiste Leantach AE-ACC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht atá comhdhéanta den áirithe chéanna comhaltaí ó CESE agus ionadaithe ó ghrúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus tá sé freagrach as gníomhaíochtaí éagsúla a eagrú leis na grúpaí sin Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Begleitausschuss ""EU-AKP"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan, das aus Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) sowie Vertretern wirtschaftlicher und sozialer Interessengruppen aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik (AKP-Staaten) besteht und gemäß dem Cotonou-Partnerschaftsabkommen Konsultationstreffen und Sitzungen der wirtschaftlichen und sozialen Akteure der EU und der AKP-Staaten veranstaltet Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  EU-ACP Follow-up Committee | ACP-EU Follow-Up Committee
  en
  Sainmhíniú body composed of an equal number of EESC members and representatives of African, Caribbean and Pacific (ACP) economic and social interest groups, responsible for organising various activities with these groups Tagairt "COR/EESC-TERM based on the EESC website > The EU-ACP Follow-up Committee (22.12.2020)"
  Nóta "The committee was set up in accordance with Protocol 1, Article 4 of the Cotonou Partnership Agreement: ""Consultation meetings and meetings of ACP-EU economic and social operators shall be organised by the Economic and Social Committee of the European Union."""
  comité de suivi UE-ACP | comité de suivi ACP-UE
  fr
  Sainmhíniú "organe composé de membres du Comité économique et social européen et de représentants des milieux économiques et sociaux des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), servant d'espace de rencontre et de consultation entre les milieux économiques et sociaux de l'UE et des pays ACP" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le comité de suivi ACP-UE» (17.12.2019) et «Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP)» (16.6.2023)"
 17. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  Grúpa Teagmhála AE-na Brasaíle Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Kontaktgruppe ""EU-Brasilien"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des EWSA, das eingerichtet wurde, um die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Zivilgesellschaft zu stärken Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Nóta Der Begleitausschuss EU-Brasilien wurde auf Beschluss des Präsidiums vom 13. November 2012 umbenannt.
  EU-Brazil Contact Group | EU-Brazil Follow-up Committee
  en
  Sainmhíniú body made up of EESC members, established to strengthen cooperation with Brazil's civil society Tagairt COR/EESC-JS
  Nóta The EU-Brazil Follow-up Committee was renamed the EU-Brazil Contact Group following a decision by the Bureau on 13 November 2012
  groupe de contact UE-Brésil | comité de suivi UE-Brésil
  fr
  Sainmhíniú organe du CESE chargé de renforcer la coopération avec la société civile du Brésil Tagairt EESC/COR-FR
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le comité de suivi UE-Brésil a été rebaptisé «groupe de contact UE-Brésil» (décision du Bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 - CES2348-2012_00_00_TRA_TCD).
 18. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  Coiste Leantach AE-na Síne Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Kontaktgruppe ""EU-China""" | Begleitausschuss EU-China
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die zivilgesellschaftlichen Diskussionsforen EU-China vorbereitet sowie Workshops und Informationsreisen zu den im Rahmen der Foren erörterten Themen organisiert Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  EU-China Contact Group | EU-China Follow-up Committee
  en
  Sainmhíniú EESC body whose task is to prepare the EU-China Civil Society Round Tables and to organise workshops and fieldtrips related to the subjects under discussion Tagairt "COR/EESC-EN based on Role and Activities of the EESC in the Context of its Relations with Asia, p. 9 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2009-26-en.pdf [4.5.2016]"
  groupe de contact UE-Chine | comité de suivi UE-Chine
  fr
  Sainmhíniú organe du CESE qui prépare les tables rondes de la société civile UE-Chine et organise des ateliers et missions exploratoires autour des thématiques discutées par celle-ci Tagairt "EESC/COR-FR, d'après la brochure «Le rôle et les activités du CESE dans le cadre de ses relations avec l'Asie» (17.12.2019)"
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le comité de suivi UE-Chine a été rebaptisé «groupe de contact UE-Chine» (décision du bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 - CES2348-2012_00_00_TRA_TCD).
 19. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · GEOGRAPHY|Asia and Oceania|Central Asia · GEOGRAPHY|Europe|Eastern Europe|Russia · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Coiste Leantach AE-na Rúise agus na hÁise Láir Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Coiste Leantach AE-na Rúise Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht ar a bhfuil comhaltaí CESE agus a bunaíodh chun an comhar le sochaí shibhialta na Rúise agus na hÁise Láir a neartú Tagairt "CoR/EESC-GA bunaithe ar CoR/EESC-EN > Suíomh gréasáin CESE > Coiste Leantach AE-na Rúise agus na hÁise Láir (8.6.2023)"
  Nóta Baisteadh ainm nua ar Choiste Leantach AE-na Rúise, mar atá Coiste Leantach AE-na Rúise agus na hÁise Láir, de bhun cinneadh ón mBiúró in 2023.
  "Begleitausschuss ""EU-Russland/Zentralasien""" | "Begleitausschuss ""EU-Russland""" | "Kontaktgruppe ""EU-Russland"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Beziehungen zu den Vertretern der rusischen Zivilgesellschaft, die sich in der EU aufhalten und den Krieg gegen die Ukraine ablehnen, aufrechterhalten und die Beziehungen zu den Vertretern der Zivilgesellschaft der Länder Zentralasiens fördern soll Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  EU-Russia and Central Asia Follow-up Committee | EU-Russia Follow-up Committee | EU-Russia Contact Group
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members set up in order to strengthen cooperation with Russian and Central Asian civil society Tagairt "EESC/COR-EN, based on: the EESC website > The EU-Russia and Central Asia Follow-up Committee (16.5.2023)."
  comité de suivi UE-Russie et Asie centrale | comité de suivi UE-Russie | groupe de contact UE-Russie
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé d'entretenir les relations avec la société civile de Russie et de plusieurs pays d'Asie centrale" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le comité de suivi UE-Russie et Asie centrale» (15.6.2023)"
  Nóta Outre la Russie, le comité est également chargé de suivre la situation de la société civile au Kazakhstan, au Kirghizstan, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan.
 20. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international conflict · GEOGRAPHY|Africa|North Africa|Great Maghreb|Libya
  an Coiste Leantach Idirnáisiúnta maidir leis an Libia Tagairt Comhairle-GA
  ga
  internationales Nachfolgekomitee für Libyen
  de
  Sainmhíniú im Anschluss an die Libyen-Konferenz vom Januar 2020 in Berlin zusammengetretenes Plenum aus hohen Beamten und technischen Arbeitsgruppen auf Expertenebene, das die Umsetzung der Beschlüsse dieser Konferenz zur Beendigung des Konflikts in Libyen begleiten soll Tagairt "Council-DE, vgl. AA (DE) > Außen- und Europapolitik > Länder > Libyen > Schlüssel für eine Lösung des Konflikts: Libyen-Konferenz in Berlin (23.3.2021)"
  International Follow-up Committee on Libya | IFCL
  en
  Sainmhíniú committee launched in Munich on 16 February 2020, by the participants of a follow-up meeting to the Berlin Conference on Libya held on 19 January 2020, to try to bring an end to the violent conflict in Libya Tagairt "Council PL, based on: - Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations, Co-Chair’s Statement on the launching of the International Follow-up Committee on Libya (24.2.2020)"
  Nóta The participants: the Foreign Ministers of Algeria, China, Egypt, France, Germany, Italy, Russia, Turkey, Tunisia, the Republic of the Congo, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States of America as well as high-ranking representatives of the United Nations, the African Union, the European Union and the League of Arab States. The IFCL will meet regularly under UN leadership at Senior Officials’ level in capitals and in working groups at technical level on the ground.
  comité international de suivi sur la Libye
  fr
  Sainmhíniú comité établi par les participants à la conférence de Berlin sur la Libye du 19 janvier 2020, afin de poursuivre les efforts visant à mettre un terme au conflit en Libye Tagairt "Conseil-FR, d'après:- Conclusions de la conférence de Berlin du 19 janvier 2020, S/2020/63 (17.6.2020) - Conseil de sécurité des Nations unies > 8722E séance, 12 février 2020 > CS/14108 (6.3.2020)- Résolution 2510 (2020) adoptée le 12 février par le Conseil de sécurité, S/RES/2015 (2020) (6.3.2020)"