Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (22659)
An chuid sin de chontaebhuirg Chorcaí a theorannaítear le líne a thosaíonn ag an bpointe (dá ngairtear “an pointe is túisce a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) mar a mbuaileann Droichead Naomh Uinseann le Plás Grenville, a leanann ansin siar ó dheas feadh Phlás Grenville, Shraith an Radhairc agus Shráid Woods go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn fadú ó dheas Shráid Woods cainéal theas na Laoi, a leanann ansin, soir i dtosach, feadh an chainéil sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le fadú ó thuaidh (dá ngairtear “an dara fadú a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) Shráid Sharman Crawford, a leanann ansin ó dheas feadh an dara fadú a luadh agus feadh Shráid Sharman Crawford go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Easpaig, a leanann ansin soir feadh Shráid an Easpaig go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Déin, a leanann ansin feadh Shráid an Déin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Bhiocáire, a leanann ansin feadh Shráid an Bhiocáire go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Beairice, a leanann ansin soir ó thuaidh feadh Shráid na Beairice go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cearnóg Reid, a leanann ansin feadh Chearnóg Reid go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Tionscail, a leanann ansin soir ó thuaidh feadh Shráid an Tionscail go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an tSráid Shíorghlas, a leanann ansin soir ó dheas feadh na Sráide Síorghlaise go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Mainistreach, a leanann ansin feadh Shráid na Mainistreach agus Shráid na Dúghlaise go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Niocláis, a leanann ansin feadh Shráid Niocláis go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an tSráid Shíorghlas, a leanann ansin soir ó dheas feadh na Sráide Síorghlaise go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Bóthar Chumann na gCairde, a leanann ansin feadh Bhóthar Chumann na gCairde go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cnoc an tSamhraidh Theas, a leanann ansin ó thuaidh feadh Chnoc an tSamhraidh Theas go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Dúghlaise, a leanann ansin siar ó thuaidh feadh Shráid na Dúghlaise go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sraith Langford, a leanann ansin feadh Shraith Langford agus Bóthar na hOtharlainne go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an Ardán Theas, a leanann ansin feadh an Ardáin Theas go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhic Coitir, a leanann ansin feadh Shráid Mhic Coitir go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána an Stábla, a leanann ansin feadh Lána an Stábla go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Copley, a leanann ansin siar feadh Shráid Copley agus feadh fhadú siar (dá ngairtear “an tríú fadú a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) Shráid Copley go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn an tríú fadú a luadh cainéal theas na Laoi, a leanann ansin, siar ó dheas i dtosach, feadh an chainéil sin go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí Droichead Uí Chléirigh, a leanann ansin ó thuaidh feadh Dhroichead Uí Chléirigh agus Shráid Wandesford go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Hanover, a leanann ansin soir feadh Shráid Hanover go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an bPríomhshráid Theas, a leanann ansin ó thuaidh feadh na Príomhshráide Theas go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Tóibínigh, a leanann ansin feadh Shráid an Tóibínigh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Chapaill Bhuí, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid an Chapaill Bhuí go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Naomh Agaistín, a leanann ansin feadh Shráid Naomh Agaistín go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an bPríomhshráid Theas, a leanann ansin ó thuaidh feadh na Príomhshráide Theas go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Saoirse, a leanann ansin siar feadh Shráid na Saoirse go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhig Reachtain, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid Mhig Reachtain agus feadh a fadaithe (dá ngairtear “an ceathrú fadú a luadh”
That part of the county borough of Cork bounded by a line commencing at the point (hereafter in this description referred to as "the first-mentioned point") where St. Vincent's Bridge joins Grenville Place, then continuing in a south-westerly direction along Grenville Place, Prospect Row and Woods Street to the point where the southerly projection of Woods Street intersects the south channel of the River Lee, then continuing, initially in an easterly direction, along the said channel to the point where it joins the northerly projection (hereafter in this description referred to as "the second-mentioned projection") of Sharman Crawford Street, then continuing in a southerly direction along the second-mentioned projection and Sharman Crawford Street to the point where it joins Bishop Street, then continuing in an easterly direction along Bishop Street to the point where it joins Dean Street, then continuing along Dean Street to the point where it joins Vicar Street, then continuing along Vicar Street to the point where it joins Barrack Street, then continuing in a north-easterly direction along Barrack Street to the point where it joins Reed's Square, then continuing along Reed's Square to the point where it joins Industry Street, then continuing in a north-easterly direction along Industry Street to the point where it joins Evergreen Street, then continuing in a south-easterly direction along Evergreen Street to the point where it joins Abbey Street, then continuing along Abbey Street and Douglas Street to the point where it joins Nicholas Street, then continuing along Nicholas Street to the point where it joins Evergreen Street, then continuing in a south-easterly direction along Evergreen Street to the point where it joins Quaker Road, then continuing along Quaker Road to the point where it joins Summer Hill South, then continuing in a northerly direction along Summer Hill South to the point where it joins Douglas Street, then continuing in a north-westerly direction along Douglas Street to the point where it joins Langford Row, then continuing along Langford Row and Infirmary Road to the point where it joins South Terrace, then continuing along South Terrace to the point where it joins Cotters Street, then continuing along Cotters Street to the point where it joins Stable Lane, then continuing along Stable Lane to the point where it joins Copley Street, then continuing in a westerly direction along Copley Street and the westerly projection (hereafter in this description referred to as "the third-mentioned projection") of Copley Street to the point where the third-mentioned projection intersects the south channel of the River Lee, then continuing, initially in a south-westerly direction, along the said channel to the point where it intersects Clarke's Bridge, then continuing in a northerly direction along Clarke's Bridge and Wandesford Street to the point where it joins Hanover Street, then continuing in an easterly direction along Hanover Street to the point where it joins South Main Street, then continuing in a northerly direction along South Main Street to the point where it joins Tobin Street, then continuing along Tobin Street to the point where it joins Grand Parade, then continuing in a northerly direction along Grand Parade to the point where it joins St. Augustine Street, then continuing along St. Augustine Street to the point where it joins South Main Street, then continuing in a northerly direction along South Main Street to the point where it joins Liberty Street, then continuing in a westerly direction along Liberty Street to the point where it joins Grattan Street, then continuing in a northerly direction along Grattan Street and its projection (hereafter in this description referred to as "the fourth-mentioned projection") to the point where the fourth-mentioned projection joins the north channel of the River Lee, then continuing in an easterly direction along that channel to the point where it joins the southe
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
An chuid sin de chontaebhuirg Luimnigh a theorannaítear le líne a thosaíonn ag an bpointe (dá ngairtear “an pointe is túisce a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) mar a mbuaileann Cé Artúir le Sráid Phroinsias, a leanann ansin siar ó thuaidh feadh fhadú siar ó thuaidh Shráid Phroinsias go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí an tSionainn, a leanann ansin, ó thuaidh i dtosach, feadh na Sionainne go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le fadú siar ó dheas (dá ngairtear “an dara fadú a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) bhalla thoir theas Chaisleán Rí Eoin, a leanann ansin soir ó thuaidh feadh an dara fadú a luadh agus feadh an bhalla sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le fadú siar ó thuaidh (dá ngairtear “an tríú fadú a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) Ascaill Churaidh an Ghabhair, a leanann ansin soir ó dheas feadh an tríú fadú a luadh agus feadh Ascaill Churaidh an Ghabhair go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Gheata Nua, a leanann ansin siar ó dheas feadh Lána Gheata Nua go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Rae an Chrosánaigh, a leanann ansin soir ó dheas feadh Rae an Chrosánaigh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás San Agaistín, a leanann ansin siar ó dheas feadh Phlás San Agaistín go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cé na gCeannaithe, a leanann ansin feadh Ché na gCeannaithe go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Droichid, a leanann ansin ó dheas feadh Shráid an Droichid agus Dhroichead Mhaitiais go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás an Bhainc, a leanann ansin, soir ó thuaidh i dtosach, feadh Phlás an Bhainc, Ché Shéarlait agus Ché na Comhla Uisce go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Uí Chomhraí, a leanann ansin ó dheas feadh Lána Uí Chomhraí go dtí an pointe mar a gcéadbhuaileann sí le Seansráid an Chláir, a leanann ansin feadh Sheansráid an Chláir go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás Uí Shúilleabháin, a leanann ansin feadh Phlás Uí Shúilleabháin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Uí Mhóra, a leanann ansin feadh Lána Uí Mhóra go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Lile Naofa, a leanann ansin ó dheas feadh Shráid Lile Naofa go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an mBóthar Nua, a leanann ansin siar ó dheas feadh an Bhóthair Nua go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Eoin, a leanann ansin siar ó thuaidh feadh Shráid Eoin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Teampaill, a leanann ansin feadh Shráid an Teampaill go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Seansráid Phroinsias, a leanann ansin siar ó thuaidh feadh Sheansráid Phroinsias go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhangairit, a leanann ansin soir ó thuaidh feadh Shráid Mhangairit go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an mbealach coisithe atá suite taobh le teorainn thoir thuaidh uimhir 72 Sráid Mhangairit, a leanann ansin siar ó thuaidh feadh an bhealaigh coisithe sin agus feadh a fhadaithe siar ó thuaidh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le teorainn thoir theas Chúirt Teamhrach, a leanann ansin soir ó thuaidh feadh na teorann sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an gcosán atá suite taobh le teorainneacha thuaidh Chúirt Teamhrach agus Chúirt Mhichíl Naofa, a leanann ansin feadh an chosáin sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhichíl, a leanann ansin siar ó dheas feadh Shráid Mhichíl go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Rae Phúinse, a leanann ansin soir feadh Rae Phúinse go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Uí Charra, a leanann ansin ó dheas feadh Shráid Uí Charra go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Eibhlín, a leanann ansin feadh Shráid Eibhlín go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Phádraig, a leanann ansin siar ó dheas feadh Shráid Phádraig go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cé Uí Eoghanáin, a leanann ansin feadh Ché Uí Eoghanáin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cé Artúir, a leanann ansin feadh Ché Artúir go dtí an pointe is túisce a luadh.
That part of the county borough of Limerick bounded by a line commencing at the point (hereafter in this description referred to as "the first-mentioned point") where Arthur's Quay joins Francis Street, then continuing in a north-westerly direction along the north-westerly projection of Francis Street to the point where it intersects the River Shannon, then continuing initially in a northerly direction along the River Shannon to the point where it joins the south-westerly projection (hereafter in this description referred to as "the second-mentioned projection") of the south-eastern wall of King John's Castle, then continuing in a north-easterly direction along the second-mentioned projection and that wall to the point where it joins the north-westerly projection (hereafter in this description referred to as "the third-mentioned projection") of Curragour Avenue, then continuing in a south-easterly direction along the third-mentioned projection and Curragour Avenue to the point where it joins Newgate Lane, then continuing in a south-westerly direction along Newgate Lane to the point where it joins Crosbie Row, then continuing in a south-easterly direction along Crosbie Row to the point where it joins St. Augustine Place, then continuing in a south-westerly direction along St. Augustine Place to the point where it joins Merchants Quay, then continuing along Merchants Quay to the point where it joins Bridge Street, then continuing in a southerly direction along Bridge Street and Matthew Bridge to the point where it joins Bank Place, then continuing, initially in a north-easterly direction, along Bank Place, Charlotte's Quay and Lock Quay to the point where it joins Curry Lane, then continuing in a southerly direction along Curry Lane to the point where it first joins Old Clare Street, then continuing along Old Clare Street to the point where it joins O'Sullivan's Place, then continuing along O'Sullivan's Place to the point where it joins Moore's Lane, then continuing along Moore's Lane to the point where it joins St. Lelia Street, then continuing in a southerly direction along St. Lelia Street to the point where it joins New Road, then continuing in a south-westerly direction along New Road to the point where it joins John's Street, then continuing in a north-westerly direction along John's Street to the point where it joins Church Street, then continuing along Church Street to the point where it joins Old Francis Street, then continuing in a north-westerly direction along Old Francis Street to the point where it joins Mungret Street, then continuing in a north-easterly direction along Mungret Street to the point where it joins the pedestrian way lying beside the north-eastern boundary of number 72 Mungret Street, then continuing in a north-westerly direction along that pedestrian way and its north-westerly projection to the point where it joins the south-eastern boundary of Tara Court, then continuing in a north-easterly direction along that boundary to the point where it joins the footpath lying along the northern boundaries of Tara Court and St. Michael's Court, then continuing along that footpath to the point where it joins Michael Street, then continuing in a south-westerly direction along Michael Street to the point where it joins Punch's Row, then continuing in an easterly direction along Punch's Row to the point where it joins Carr Street, then continuing in a southerly direction along Carr Street to the point where it joins Ellen Street, then continuing along Ellen Street to the point where it joins Patrick Street, then continuing in a south-westerly direction along Patrick Street to the point where it joins Honan's Quay, then continuing along Honan's Quay to the point where it joins Arthur's Quay, then continuing along Arthur's Quay to the first-mentioned point. [GA]
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
| FEARASTUITHE , TREALAMH AGUS GNÁTHCHOTHABHÁIL
| FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
fearastuithe , trealamh agus gnáthchothabháil ;
furnishings, household equipment and routine household maintenance;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
FEARASTUITHE , TREALAMH AGUS GNÁTHCHOTHABHÁIL
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ciallaíonn “lónlann” pronnlann, óstán, teach iostais, teach aíochta, teach lóistín, café, tae-sheomra, ceaintín nó club;
"catering establishment" means a restaurant, hotel, boarding house, guest house, lodging house, café, tea-room, canteen or club;
Uimhir 39 de 1956: AN tACHT TORADH DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS A DHÉANAMH SEASMHACH) (LEASÚ), 1956
An chuid sin de chontaebhuirg Bhaile Átha Cliath a theorannaítear le líne a thosaíonn ag an bpointe (dá ngairtear “an pointe is túisce a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) mar a dtrasnaíonn fadú ó thuaidh Lána an Phrísigh an Life, a leanann ansin ó dheas feadh an fhadaithe sin agus feadh Lána an Phrísigh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Tuinne, a leanann ansin siar feadh Shráid na Tuinne, Bharra an Teampaill agus Shráid Essex Thoir go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána an Chraein, a leanann ansin feadh Lána an Chraein go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Dáma, a leanann ansin siar feadh Shráid an Dáma agus Chnoc Chorcaí go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Tiarna Éadbhard, a leanann ansin feadh Shráid an Tiarna Éadbhard, Phlás Theampall Chríost agus Shráid Niocláis go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an Lána Cúil, a leanann ansin feadh an Lána Chúil, Mhargadh an Arbhair, Shráid an Droichid Uachtarach, Gheata Ghormáin,Mhuileann an Chaca, Shráid Oilibhéir de Bond agus Lána Mharascail go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí Lána Marshalsea, a leanann ansin, ó thuaidh i dtosach, feadh Lána Marshalsea go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Bonham, a leanann ansin siar feadh Shráid Bonham go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Watling, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid Watling agus Dhroichead Ruairí Uí Mhóra go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí an Life, a leanann ansin siar feadh na Life go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí fadú ó dheas (dá ngairtear “an dara fadú a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) Shráid na Life Thiar, a leanann ansin o thuaidh feadh an dara fadú a luadh agus feadh Shráid na Life Thiar go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Binne Boirbe, a leanann ansin soir feadh Shráid na Binne Boirbe go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Banríona, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid na Banríona go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le hArdán Ché Árann, a leanann ansin soir feadh Ardán Ché Árann agus feadh fhadú soir Ardán Ché Árann go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí fadú siar ó thuaidh (dá ngairtear “an tríú fadú a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) Shráid an Fhionnuisce Thuaidh, a leanann ansin soir feadh an tríú fadú a luadh, feadh Shráid an Fhionnuisce Thuaidh agus feadh Lána an Chrochaire go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid an Teampaill, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid an Teampaill go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Seansaireachta, a leanann ansin soir feadh Shráid na Seansaireachta go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Árann Thoir, a leanann ansin ó dheas feadh Shráid Árann Thoir go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Bheag na Trá, a leanann ansin feadh Shráid Bheag na Trá agus Shráid Mhór na Trá go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Life Íochtarach, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid na Life Íochtarach, go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis na Scaireanna, a leanann ansin feadh na Scaireanna go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Rae Mhic Uilliam, a leanann ansin ó dheas feadh Rae Mhic Uilliam agus feadh fhadú ó dheas Rae Mhic Uilliam go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí an Life, a leanann ansin siar feadh na Life go dtí an pointe is túisce a luadh.
That part of the county borough of Dublin bounded by a line commencing at the point (hereafter in this description referred to as "the first-mentioned point") where the northerly projection of Price's Lane intersects the River Liffey, then continuing in a southerly direction along the said projection and Price's Lane to the point where it joins Fleet Street, then continuing in a westerly direction along Fleet Street, Temple Bar and Essex Street East to the point where it joins Crane Lane, then continuing along Crane Lane to the point where it joins Dame Street, then continuing in a westerly direction along Dame Street and Cork Hill to the point where it joins Lord Edward Street, then continuing along Lord Edward Street, Christchurch Place and Nicholas Street to the point where it joins Back Lane, then continuing along Back Lane, Cornmarket. Bridge Street Upper, Wormwood Gate, Mullinahack, Oliver Bond Street and Marshal Lane to the point where it intersects Marshalsea Lane, then continuing, initially in a northerly direction, along Marshalsea Lane to the point where it joins Bonham Street, then continuing in a westerly direction along Bonham Street to the point where it joins Watling Street, then continuing in a northerly direction along Watling Street and Rory O'Moore Bridge to the point where it intersects the River Liffey, then continuing in a westerly direction along the River Liffey to the point where it intersects the southerly projection (hereafter in this description referred to as "the second-mentioned projection") of Liffey Street West, then continuing in a northerly direction along the second-mentioned projection and Liffey Street West to the point where it joins Benburb Street, then continuing in an easterly direction along Benburb Street to the point where it joins Queen Street, then continuing in a northerly direction along Queen Street to the point where it joins Arran Quay Terrace, then continuing in an easterly direction along Arran Quay Terrace and the easterly projection of Arran Quay Terrace to the point where it intersects the north-westerly projection (hereafter in this description referred to as "the third-mentioned projection") of Phoenix Street North, then continuing in an easterly direction along the third-mentioned projection, Phoenix Street North and Hammond Lane to the point where it joins Church Street, then continuing in a northerly direction along Church Street to the point where it joins Chancery Street, then continuing in an easterly direction along Chancery Street to the point where it joins Arran Street East, then continuing in a southerly direction along Arran Street East to the point where it joins Strand Street Little, then continuing along Strand Street Little and Strand Street Great to the point where it joins Liffey Street Lower, then continuing in a northerly direction along Liffey Street Lower to the point where it joins the Lotts, then continuing along the Lotts to the point where it joins William's Row, then continuing in a southerly direction along William's Row and the southerly projection of William's Row to the point where it intersects the River Liffey, then continuing in a westerly direction along the River Liffey to the first-mentioned point.
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
(a) An chuid sin den fharraige atá laistigh de líne shamh-ailteach arna tarraingt ón bpointe ar an líne bharr láin ar chósta Phort Láirge ag domhanleithead 52° ó thuaidh, soir fíor-threo feadh an domhanleithid sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar chósta na Breataine Bige agus as sin feadh na líne barr láin ar chósta na Breataine Bige ar dtús soir ó dheas go dtí an pointe is faide ó dheas mar a mbuaileann an líne dhomhanfhaid 5° siar an líne bharr láin ar an gcósta sin, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid sin go dtí domhanleithead 51° ó thuaidh, as sin siar fíor--threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 6° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 50°30' ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite 20 dtí domhanfhad 7° siar. as sin ó dheas fior-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 49°30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 5°siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhan-leithead 48° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 18" siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 60° ó thuaidh, as sin soir fíor--threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 5° siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 60° 30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 4° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuail-eann sí leis an líne bharr láin ar chósta na hAlban. as sin feadh líne bharr láin chósta na hAlban go dtí pointe ar an líne bharr láin ag domhanleithead 55° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar Chósta Aontroma, as sin feadh chósta na hÉireann, ar dtús ó thuaidh, go dtí an pointe céadluaite.
(a) That part of the sea which is enclosed by an imaginary line drawn from the point on the high-water mark on the Waterford coast at 52° north latitude true east along that latitude to the point at which it meets the high-water mark on the Welsh coast and thence along the high-water mark of the Welsh coast initially in a south-easterly direction, to the most southerly point at which the meridian of 5° west longitude meets the high-water mark on that coast, thence true south along that longitude to latitude 51° north thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 6° west thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 50°30’ north, thence true west along the last mentioned latitude to longitude 7° west, thence true south along the last mentioned longitude to latitude 49°30’ north thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 5° west, thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 48° north thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 18° west, thence true north along the last mentioned longitude to latitude 60° north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 5° west, thence true north along the last-mentioned longitude to latitude 60°30’ north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 4° west, thence true south along the last-mentioned longitude to the point at which it meets the high-water mark on the Scottish coast, thence along the high-water mark of the Scottish coast to the point on the high-water mark at 55° north latitude, thence true west along the last-mentioned latitude to the point at which it meets the high-water mark on the Antrim Coast, thence along the Irish coast, initially in a northerly direction, to the point first-mentioned.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An chuid sin de chontaebhuirg Bhaile Átha Cliath a theorannaítear le líne a thosaíonn ag an bpointe (dá ngairtear “an pointe is túisce a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) mar a dtrasnaíonn Sráid na Mainistreach Íochtarach Sráid Maoilbhríde, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid Maoilbhríde go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Parnell, a leanann ansin siar ó dheas feadh Shráid Parnell go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Rae Uí Chíobháin, a leanann ansin feadh Rae Uí Chíobháin, Chearnóg Parnell Thoir agus Shráid na nGort Arbhair go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Hardwicke, a leanann ansin feadh Shráid Hardwicke go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás Hardwicke, a leanann ansin ó thuaidh feadh Phlás Hardwicke go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Dorset Íochtarach, a leanann ansin feadh Shráid Dorset Íochtarach go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Ghairnéir Uachtarach, a leanann ansin feadh Shráid Ghairnéir Uachtarach go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Shéathra Uachtarach, a leanann ansin feadh Shráid Shéathra Uachtarach go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an gCuarbhóthar Thuaidh, a leanann ansin soir feadh an Chuarbhóthair Thuaidh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Mhic Giobúin, a leanann ansin soir ó dheas feadh Lána Mhic Giobúin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhic Giobúin, a leanann ansin soir ó thuaidh feadh Shráid Mhic Giobúin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Shéarlais, a leanann ansin feadh Lána Shéarlais go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhór Shéarlais, a leanann ansin siar ó dheas feadh Shráid Mhór Shéarlais go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí fadú siar ó thuaidh theorainn thiar theas Chúirt Mhait Talbóid, a leanann ansin soir ó dheas feadh an fhadaithe sin, feadh na teorann thiar theas sin agus feadh fhadú soir ó dheas na teorann thiar theas sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le teorainn thiar thuaidh bhusáras Chóras Iompair Éireann, a leanann ansin siar ó dheas feadh na teorann thiar thuaidh sin go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí teorainn thoir thuaidh Phlás Mhuinseo, a leanann ansin soir ó dheas feadh na teorann thoir thuaidh sin agus na hiarshráide dá ngairtí Plás Hutain go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cnoc an tSamhraidh, a leanann ansin siar ó dheas feadh Chnoc an tSamhraidh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an lána céimnithe a cheanglaíonn Cnoc an tSamhraidh le Plás Gloucester Uachtarach, a leanann ansin siar ó dheas feadh Phlás Gloucester Uachtarach go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás Gloucester, a leanann ó dheas ansin feadh Phlás Gloucester, Dhiamant Gloucester, Phlás Gloucester Íochtarach agus Shráid an Bhardais, a leanann ansin, ó dheas i dtosach, feadh Shráid na Stór agus feadh an chuid sin de Shráid na Stór ar an taobh thiar thuaidh de Bhusáras go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás Beresford, a leanann ansin siar feadh Phlás Beresford go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid na Mainistreach Íochtarach, a leanann ansin feadh Shráid na Mainistreach Íochtarach go dtí an pointe is túisce a luadh.
That part of the county borough of Dublin bounded by a line commencing at the point (hereafter in this description referred to as "the first-mentioned point") where Abbey Street Lower intersects Marlborough Street, then continuing in a northerly direction along Marlborough Street to the point where it joins Parnell Street, then continuing in a south-westerly direction along Parnell Street to the point where it joins Cavendish Row, then continuing along Cavendish Row, Parnell Square East and Frederick Street North to the point where it joins Hardwicke Street, then continuing along Hardwicke Street to the point where it joins Hardwicke Place, then continuing in a northerly direction along Hardwicke Place to the point where it joins Dorset Street Lower, then continuing along Dorset Street Lower to the point where it joins Gardiner Street Upper, then continuing along Gardiner Street Upper to the point where it joins Sherrard Street Upper, then continuing along Sherrard Street Upper to the point where it joins the North Circular Road, then continuing in an easterly direction along the North Circular Road to the point where it joins Fitzgibbon Lane, then continuing in a south-easterly direction along Fitzgibbon Lane to the point where it joins Fitzgibbon Street, then continuing in a north-easterly direction along Fitzgibbon Street to the point where it joins Charles Lane, then continuing along Charles Lane to the point where it joins Charles Street Great, then continuing in a south-westerly direction along Charles Street Great to the point where it intersects the north-westerly projection of the south-western boundary of Matt Talbot Court, then continuing in a south-easterly direction along the said projection, the said south-western boundary and the south-easterly projection of the said south-western boundary to the point where it joins the north-western boundary of the bus depot (Córas Iompair Eireann), then continuing in a south-westerly direction along the said north-western boundary to the point where it intersects the north-eastern boundary of Mountjoy Place, then continuing in a south-easterly direction along the said north-eastern boundary and the former street known as Hutton's Place to the point where it joins Summerhill, then continuing in a south-westerly direction along Summerhill to the point where it joins the stepped lane connecting Summerhill with Gloucester Place Upper, then continuing in a south-westerly direction along Gloucester Place Upper to the point where it joins Gloucester Place, then continuing in a southerly direction along Gloucester Place, Gloucester Diamond, Gloucester Place Lower and Corporation Street, then continuing, initially in a southerly direction, along Store Street and the part of Store Street on the north-western side of Busáras to the point where it joins Beresford Place, then continuing in a westerly direction along Beresford Place to the point where it joins Abbey Street Lower, then continuing along Abbey Street Lower to the first-mentioned point. [GA]
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
Leasú ar alt 13 (saoirsí do thithe ósta agus do thithe bidh) d’Acht 1927.
Amendment of section 13 (exemptions for hotels and restaurants) of Act of 1927.
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2000
Leasú ar alt 13 (saoirsí do thithe ósta agus do thithe bidh) d’Acht 1927.
Amendment of section 13 (exemptions for hotels and restaurants) of Act of 1927.
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2000
Saoirsí áirithe do thithe ósta agus do thithe bidh.
Certain exemptions for hotels and restaurants.
Uimhir 15 de 1927: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1927
Saoirsí speisialta do thithe ósta no do thithe bidh i gcomhursanacht Bhaile Atha Cliath.
Special exemptions for hotels or restaurants in the neighbourhood of Dublin.
Uimhir 7 de 1932: ACHT UM CHOMÓRADH CHUIRP CHRÍOST (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1932
(ii) más gnó gníomhaire thithe é, ar cheadúnas gníomhaire thithe;
(ii) if it is that of house agent, a house agent's licence;
Uimhir 10 de 1947: AN tACHT UM CHEANTÁLAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ TITHE, 1947
ní fholaíonn “duine d'fhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
"member of the staff of the Houses of the Oireachtas" does not include an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956
ní fholaíonn “duine d'fhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
"member of the staff of the Houses of the Oireachtas" does not include an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 46 de 1956: ACHT RIALUITHE NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956
ní fholaíonn “comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
"member of the joint staff of the Houses of the Oireachtas" does not include an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959
folaíonn “comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
"member of the staff of the Houses of the Oireachtas" includes an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959
‘ní fholaíonn “comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
'"member of the joint staff of the Houses of the Oireachtas" does not include an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959
ní fholaíonn “comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
"member of the joint staff of the Houses of the Oireachtas" does not include an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959
folaíonn “comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;
"member of the staff of the Houses of the Oireachtas" includes an officer of the Houses of the Oireachtas;
Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959
Ag tosnú ag an bpointe mar a ngearrann an tórainn atá anois ann lárlíne Bhóthair na gCoimíní, as sin siar i líne dhíreach go dtí an pointe is gaire den éadan theas ar fhál thuaidh Lána Pháirc an Aonaigh, as sin siar feadh éadain theas an fháil sin go dtí a acomhal le héadan thiar an bhalla atá mar thórann thoir le Faiche an Aonaigh, as sin ó thuaidh feadh éadain thiar an bhalla sin go dtí a acomhal le héadan theas balla thuaidh Fhaiche an Aonaigh, as sin siar feadh éadain theas an bhalla dheiridh sin go dtí a fhoirceann ag béal an lána idir an pháirc 5·538 acra agus an pháirc ·711 acra i mBaile Fearainn na gCoimíní, as sin siar i líne dhíreach go dtí an pointe is gaire ar éadan theas an bhalla a leanas as balla thuaidh Fhaiche an Aonaigh, as sin siar, ansin ó dheas agus ansin siar feadh éadain Fhaiche an Aonaigh den bhalla sin go dtí a acomhal le balla thoir Chnoc an Aonaigh, as sin siar díreach i líne dhíreach go dtí tórainn thoir Bhaile Fearainn Gharrán na mBráthar, as sin siar ó dheas i líne dhíreach go dtí an coirnéal thoir-thuaidh den fhoirgneamh atá suite sa chúinne thoir-thuaidh den pháirc ·451 acra i mBaile Fearainn Gharrán na mBráthar, as sin siar feadh an éadain thuaidh de bhalla thuaidh an fhoirgnimh sin, as sin siar feadh an éadain thuaidh de bhalla thuaidh na páirce deiridh sin agus ar leanúint siar feadh an éadain thuaidh de bhalla thuaidh na páirce 4·574 acra i mBaile Fearainn Gharrán na mBráthar go dtí a acomhal le lárlíne fháil thiar na páirce deiridh sin, as sin ó dheas feadh lár fháil thiar na páirce deiridh sin go dtí a hacomhal le lárlíne fháil thuaidh na páirce 11·266 acra sa Bhaile Fearainn céanna, as sin siar, ansin siar ó thuaidh agus ansin siar feadh lárlíne fálta thuaidh na páirce deiridh sin, agus na páirce 5·748 acra agus na páirce 5·036 acra i mBaile Fearainn Gharrán na mBráthar go dtí a hacomhal le lárlíne fháil thiar na páirce deiridh sin, as sin ó dheas feadh lárlíne fháil thiar na páirce deiridh sin go dtí go ngearrann sí lárlíne fháil thuaidh na páirce 5·598 acra sa Bhaile Fearainn céanna, as sin siar agus ansin ó dheas feadh lárlíne fháil thuaidh agus fháil thiar na páirce deiridh sin go dtí a hacomhal le lárlíne fháil thuaidh na páirce 9·451 acra sa Bhaile Fearainn céanna, as sin siar feadh lárlínte fálta thuaidh na páirce deiridh sin agus na páirce 9·759 acra sa Bhaile Fearainn céanna agus feadh an tsamhail-fhaidithe siar ar lárlíne an fháil deiridh sin go dtí go dteagmhaíonn le tórainn thiar Bhaile Fearainn Gharrán na mBráthar, as sin feadh tórann thiar an Bhaile Fearainn deiridh sin soir ó dheas go dtí go ngearrann sí lárlíne fháil theas na páirce 10·820 acra i mBaile Fearainn Chnoc na hAoine, as sin siar feadh lárlíne fháil theas na páirce deiridh sin go dtí go ngearrann sí an samhail-fhaidiú ó thuaidh ar éadan thoir bhalla tórann thoir an Ospidéil Chruthliachta, as sin ó dheas feadh an tsamhail-fhaidithe sin agus feadh éadain thoir an bhalla sin agus feadh a shamhail-fhaidithe ó dheas go ngearrann éadan thuaidh fáil theas an ascail chúil a ghabhas go Coláiste Oiliúna Bráthar na Toirbhirte, as sin soir feadh éadain thuaidh an fháil deiridh sin go dtí a acomhal le lár líne an bhalla atá mar thórainn idir Bóthar an Bháicéara agus an pháirc atá á háitiú ag Mrs. Bridget Murphy, as sin soir ó dheas feadh lárlíne an bhalla dheiridh sin go dtí go ngearrann an samhail-fhaidiú siar ó dheas ar lárlíne an fháil atá mar thórainn idir na háitribh dá ngairmtear, faoi seach, Mír Luachála Uimh. 31 agus Mír Luachála Uimh. 33, Bóthar an Bháicéara, as sin soir ó thuaidh feadh an tsamhail-fhaidithe sin go dtí go ngearrann tórainn thiar Bhaile Fearainn Chnoc na Bachaille, as sin ó dheas feadh tórann an Bhaile Fearainn sin go dtí go ngearrann an tórainn atá anois ann.
Starting at the point where the existing boundary intersects the centre line of Commons Road, thence in a westerly direction in a straight line to the nearest point of the southern face of the northern fence of Fairfield Lane, thence in a westerly direction along the southern face of the said fence to its junction with the western face of the wall which forms the eastern boundary of the Fair Green, thence in a northerly direction along the western face of the said wall to its junction with the southern face of the northern wall of the Fair Green, thence in a westerly direction along the southern face of the last mentioned wall to its termination at the mouth of the lane between the 5·538 acres and ·711 acres fields in Commons Townland, thence in a westerly direction in a straight line to the nearest point on the southern face of the continuation of the northern wall of the Fair Green, thence successively in westerly, southerly and westerly directions along the Fair Green face of the said wall to its junction with the eastern wall of Fair Hill, thence due west in a straight line to the eastern boundary of Gurranebraher Townland, thence in a south-westerly direction in a straight line to the north-eastern corner of the building which is situated in the north-eastern corner of the ·451 acres field in Gurranebraher Townland, thence in a westerly direction along the northern face of the northern wall of the said building, thence in a westerly direction along the northern face of the northern wall of the said last-mentioned field and continuing in a westerly direction along the northern face of the northern wall of the 4·574 acres field in Gurranebraher Townland to its junction with the centre line of the western fence of the last mentioned field, thence in a southerly direction along the centre of the western fence of the last-mentioned field to its junction with the centre line of the northern fence of the 11·266 acres field in the same Townland, thence successively in westerly, north-westerly and westerly directions along the centre line of the northern fences of the last-mentioned field, the 5·748 acres field and the 5·036 acres field in Gurranebraher Townland to its junction with the centre line of the western fence of the last-mentioned field, thence in a southerly direction along the centre line of the western fence of the said last-mentioned field to its intersection by the centre line of the northern fence of the 5·598 acres field in the same Townland, thence successively in a westerly direction and a southerly direction along the centre line of the northern and western fences of the last-mentioned field, to its junction with the centre line of the northern fence of the 9·451 acres field in the same Townland, thence in a westerly direction along the centre lines of the northern fences of the last-mentioned field and of the 9·759 acres field in the same Townland and along the imaginary westerly projection of the centre line of the last-mentioned fence to meet the western boundary of Gurranebraher Townland, thence along the western boundary of the latter Townland in a south-easterly direction to its intersection by the centre line of the southern fence of the 10·820 acres field in Knocknaheeny Townland, thence in a westerly direction along the centre line of the southern fence of the last-mentioned field to its intersection by the imaginary northerly projection of the eastern face of the eastern boundary wall of the Orthopaedic Hospital, thence in a southerly direction along the said imaginary projection and along the eastern face of the said wall and along its imaginary southerly projection to its intersection by the northern face of the southern fence of the back avenue leading to the Presentation Brothers Training College, thence in an easterly direction along the northern face of the last-mentioned fence to its junction with the centre line of the wall forming the boundary between Baker's Road and the field occupied by Mr
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1955: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955
ACHT CHUN ACHTANNA NA dTITHE, 1925 GO 1929, AGUS ACHT NA dTITHE, 1929, DO LEASÚ.
AN ACT TO AMEND THE HOUSING ACTS, 1925 TO 1929, AND THE HOUSING ACT, 1929 .
Uimhir 22 de 1930: ACHT NA dTITHE, 1930
ciallaíonn “Achtanna na dTithe” Achtanna na dTithe (Forálacha Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 go 1960;
"the Housing Acts" means the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Acts, 1932 to 1960;
Uimhir 31 de 1961: AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1961
(5) Is iad na hachtacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo alt 13 d'Acht na dTithe (Gaeltacht), 1929 (arna leasú le fo-alt (4) d'alt 6 d'Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1959 ), alt 6 (1) d'Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1959 , alt 3 (2) den Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962, alt 33 d'Acht na dTithe, 1966 (arna leasú le halt 12 d'Acht na dTithe, 1970 ), agus aon achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn Achtanna na dTithe, 1966 go 1970, agus faoinar féidir luacháil a laghdú go sealadach nó athscrúdú luachála a chur siar nó luacháil a mhéadú.
(5) The enactments referred to in subsection (2) of this section are section 13 of the Housing (Gaeltacht) Act, 1929 (as amended by subsection (4) of section 6 of the Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act, 1959 ), section 6 (1) of the Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1959 , section 3 (2) of the Local Government (Sanitary Services) Act, 1962 . section 33 of the Housing Act, 1966 (as amended by section 12 of the Housing Act, 1970 ), and any enactment amending or extending the Housing Acts, 1966 to 1970, and which enables a temporary reduction or deferment of a revision of or an increase in a valuation to be made.
Uimhir 35 de 1978: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1978
Na Rialacháin um Údaráis Tithe (Iasachtaí chun Tithe a Fháil nó a Fhoirgniú), 1972.
Housing Authorities (Loans for Acquisition or Construction of Houses) Regulations, 1972.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) dearadh agus foirgniú tithe, athchóiriú ina dtithe nó athfheistiú tithe,
(i) the design and the construction of, conversion into, or refurbishment of, houses,
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
Tithe scoir do dhaoine scothaosta agus tithe cónaithe do dhaoine faoi mhíchumas
Retirement homes for elderly persons and residences for disabled persons
Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Údarás tithe do thabhairt ceada chun tithe inchónaithe a scartáil.
Grant of permission by housing authority to demolish habitable houses.
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
Rialacháin maidir le tithe a cuirfear ar fáil faoi Achta Tithe an Lucht Oibre.
Regulations applicable to houses provided under the Housing of the Working Classes Acts.
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
(3) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo baint le húdaráis tithe agus le tithe i gcoitinne nó le húdarás tithe áirithe nó le haicme airithe tithe.
(3) Regulations under this section may apply to housing authorities and houses generally or to a particular housing authority or to a particular class of house.
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
Údaráis tithe áirithe do chur tithe forcoimeádta ar fáil.
Provision of reserved houses by certain housing authorities.
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
údarás tithe. ciallaíonn an abairt “údarás tithe”—
the expression "housing authority" means in the case of—
Uimhir 25 de 1950: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950
Deontais ón Aire d'údarás tithe i leith tithe áirithe.
Grants by Minister to housing authority in respect of certain houses.
Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952
Airleacain ó údaráis tithe chun tithe a athfhoirgniú, a dheisiú agus a fheabhsú.
Advances by housing authorities for reconstruction, repair, and improvement of houses.
Uimhir 27 de 1958: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1958
An Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, agus Captaen an Gharda, Tithe an Oireachtais, a cheapadh.
Appointment of Superintendent, Houses of the Oireachtas, and Captain of the Guard, Houses of the Oireachtas.
Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959
Iasachtaí ó údarás tithe chun tithe a athfhoirgniú, a dheisiú agus a fheabhsú.
Loans by housing authority for reconstruction repair, and improvement of houses.
Uimhir 27 de 1962: ACHT NA dTITHE (IASACHTAÍ AGUS DEONTAIS), 1962
Ar Aghaidh (CUID IV Tithe Plódaithe agus Tithe Neamhoiriúnacha)
Next (PART IV OVERCROWDED AND UNFIT HOUSES) No. 21/1966:
Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966
CUID IV Tithe Plódaithe agus Tithe Neamhoiriúnacha
PART IV OVERCROWDED AND UNFIT HOUSES
Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966
Lch. Roimhe Seo (CUID IV Tithe Plódaithe agus Tithe Neamhoiriúnacha)
Previous (PART IV OVERCROWDED AND UNFIT HOUSES)
Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966
(j) Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1930 , agus Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1962 ,
( j ) the State Lands (Workhouses) Act, 1930 and the State Lands (Workhouses) Act, 1962 ,
Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970
(a) An chuid sin den fharraige, seachas an chuid a thuairiscítear i bhfomhír (b), atá laistigh de líne shamhailteach arna tarraingt ón bpointe ar an líne bharr láin ar chósta Loch Garman ag domhanleithead 52°30' ó thuaidh, soir fíor-threo feadh an domhanleithid sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar chósta na Breataine Bige, agus ansin feadh na líne barr láin ar chósta na Breataine Bige ar dtús ó dheas, go dtí an pointe is faide ó dheas mar a mbuaileann an líne dhomhanfhaid 5° siar an líne bharr láin ar an gcósta sin, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid sin go dtí domhanleithead 51 ° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 6° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 50°30' ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 7° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 49°30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 5° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 48° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 18° siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 52°30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí an líne bharr láin ar chósta Chiarraí, as sin feadh chósta na hÉireann, ar dtús ó dheas, go dtí an pointe céad l-uaite.
(a) That part of the sea other than the part described in subparagraph (b) which is enclosed by an imaginary line drawn from the point on the high-water mark on the Wexford coast at 52°30’ north latitude true east along that latitude to the point at which it meets the high-water mark on the Welsh coast and thence along the high-water mark on the Welsh coast, initially in a southerly direction, to the most southerly point at which the meridian of 5° west longitude meets the high-water mark on that coast, thence true south along that longitude to latitude 51° north, thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 6° west, thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 50°30’ north, thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 7° west, thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 49°30’ north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 5° west, thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 48° north, thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 18° west, thence true north along the last-mentioned longitude to latitude 52°30’ north thence true east along the last-mentioned latitude to the high-water mark on the Kerry coast, thence along the Irish Coast, initially in a southerly direction to the point first-mentioned.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
seirbhísí agus seirbhísí pearsanta a tháirgeann fostaithe ar íocaíocht;
domestic and personal services produced by employing paid domestic staff;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Teach solais North Foreland soir, Teach solais nua Dungeness ó dheas
North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
scuaba agus scuaba urláir , lena n-áirítear scuaba bróg agus éadaí;
household type brooms and brushes, including shoe brushes and clothes brushes;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
(b) aon ospidéal, sanatóir, urchosclann, teach altranais, teach eadarshláinte, nó bunachas dá shamhail,
( b ) any hospital, sanatorium, preventorium, nursing home, convalescent home, or similar establishment,
Uimhir 42 de 1956: AN tACHT BAINNE AGUS DÉIRITHE (LEASÚ), 1956
(c) aon óstán, pronnlann, club, teach aíochta, teach iostais, campa saoire, óstlann nó bunachas dá shamhail.
( c ) any hotel, restaurant, club, guest house, boarding house, holiday camp, hostel or similar establishment.
Uimhir 42 de 1956: AN tACHT BAINNE AGUS DÉIRITHE (LEASÚ), 1956
AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958.
THE CONVALESCENT HOME STILLORGAN (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1958: AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958
Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958)
Previous (No. 1/1958 (Private): THE CONVALESCENT HOME STILLORGAN (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1958)
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1958: AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958
AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958
No. 1/1958 (Private): THE CONVALESCENT HOME STILLORGAN (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1958: AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958
(a) teach cónaithe seachas teach beag cónaithe a bheith ligthe, agus
( a ) a dwelling other than a small dwelling is let, and
Uimhir 35 de 1978: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1978
(4) (a) Féadfaidh duine a bheartóidh teach banaltrais a sheoladh, sula ndéanfaidh sé iarratas faoi fho-alt (3) chun an teach a chlárú, iarratas a dhéanamh chuig an mbord sláinte ar ina limistéar feidhmiúcháin a bheidh an teach suite ar dhearbhú ón mbord gur duine oiriúnach é chun teach banaltrais a sheoladh agus má dhéanann sé amhlaidh agus má íocann sé an táille fhorordaithe leis an mbord, tabharfaidh an bord ráiteas i scríbhinn uaidh don duine á dhearbhú gur duine oiriúnach é chun teach banaltrais a sheoladh murar ciontaíodh an duine i gcion faoin Acht seo nó faoi Acht 1964 nó in aon chion eile de shaghas a d'fhágfadh an duine neamhoiriúnach chun teach banaltrais a sheoladh.
( 4 ) ( a ) A person who proposes to carry on a nursing home may, before making an application under subsection (3) for the registration of the home, apply to the health board in whose functional area the home will be situated for a declaration by it that he is a suitable person to carry on a nursing home and, if he does so and pays the prescribed fee to the board, the board shall, unless the person has been convicted of an offence under this Act or the Act of 1964 or of any other offence that is such as to render the person unfit to carry on a nursing home, give to the person a statement by it in writing declaring that he is a suitable person to carry on a nursing home.
Uimhir 23 de 1990: AN tACHT SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS), 1990
Go dtugann Dáil Éireann dá haire an Ráiteas faoi Mheastacháin ar airgead a mbeidh gá leis i leith caiteachas leanúnach don tréimhse dar tosach an 1 Eanáir 2017 agus dar críoch an 31 Nollaig 2017, arna ullmhú agus arna fhoilsiú ag Coimisiún Thithe an Oireachtais de réir alt 13 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 arna leasú le halt 8 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2006, le halt 9 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2009, le halt 2 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Ceapacháin chuig Oifigí Áirithe), 2015 agus le halt 5 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015, agus a leagadh faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais an 6 Deireadh Fómhair 2016.
THAT DÁIL ÉIREANN TAKE NOTE OF THE STATEMENT OF ESTIMATES OF MONEYS REQUIRED IN RESPECT OF ONGOING EXPENDITURE FOR THE PERIOD BEGINNING ON 1ST JANUARY, 2017 AND ENDING ON 31ST DECEMBER, 2017, PREPARED AND PUBLISHED BY THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION IN ACCORDANCE WITH SECTION 13 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION ACT 2003 AS AMENDED BY SECTION 8 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2006, SECTION 9 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2009, SECTION 2 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS (APPOINTMENTS TO CERTAIN OFFICES) ACT 2015 AND SECTION 5 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2015 WHICH WAS LAID BEFORE BOTH HOUSES OF THE OIREACHTAS ON 6 OCTOBER, 2016.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Na leasuithe ar Threoir 2012/27/AE a thugtar isteach leis an Treoir seo maidir le méadrú i gcás téimh, fuaraithe agus uisce te ; le fomhéadrú agus leithdháileadh na gcostas i gcás téimh, fuarú agus uisce te ; le ceanglas cianléimh; le faisnéis bhilleála agus tomhaltais i gcás téimh agus fuarú agus uisce te ; le costas rochtana ar mhéadrú agus ar fhaisnéis bhilleála agus tomhaltais i gcás téimh, fuarú agus uisce te ; agus leis na ceanglais íosta d'fhaisnéis bhilleála agus tomhaltais i gcás téimh, fuarú agus uisce te , beartaítear nach mbeidh feidhm ag na leasuithe sin ach maidir le téamh, le fuarú agus le huisce te a sholáthraítear ag foinse lárnach.
The amendments to Directive 2012/27/EU introduced by this Directive relating to metering for heating, cooling and domestic hot water; sub-metering and cost allocation for heating, cooling and domestic hot water; remote reading requirement; billing and consumption information for heating and cooling and domestic hot water; cost of access to metering and billing and consumption information for heating, cooling and domestic hot water; and the minimum requirements for billing and consumption information for heating, cooling and domestic hot water are intended to apply only to heating, cooling and domestic hot water supplied from a central source.
Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Ailt 6 go dtí 18, 51 go dtí 53, 57 go dtí 63, 84, 85, 112 go dtí 115, 136 go dtí 141.
Section 6 to 18, 51 to 53, 57 to 63, 84, 85, 112 to 115, 136 to 141.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
(a) An chuid sin den fharraige atá laistigh de líne sha-mhailteach arna tarraingt ón bpointe ar an líne bharr láin ar chósta Chorcaí ag domhanfhad 9° siar, ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le domhanleithead 48° ó thuaidh, as sin fíor-threo feadh an domhanleithid sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le domhanfhad 18° siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le domhanleithead 54°30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí domhanfhad 12° siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le domhanleithead 60° ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 5° soir, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 60°30' ó thuaidh, as sin soir fíorthreo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí 4° siar, as sin ó dheas feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar chósta na hAlban, as sin feadh an líne barr láin ar chósta na hAlban go dtí an pointe ar an líne barr láin ar an gcósta sin ag domhanleithead 55° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar chósta Aontroma, as sin feadh chósta na hÉireann, ar dtús ó thuaidh, go dtí an pointe céadluaite.
(a) That part of the sea which is enclosed by an imaginary line drawn from the point on the high-water mark on the Cork coast at 9° west longitude true south along that longitude to the point at which it meets latitude 48° north, thence true west along that latitude to the point at which it meets longitude 18° west, thence true north along the last-mentioned longitude to the point at which it meets latitude 54°30’ north, thence true east along the last-mentioned latitude to the point at which it meets longitude 12° west, thence true north along the last mentioned longitude to the point at which it meets latitude 60° north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 5° west, thence true north along the last-mentioned longitude to latitude 60°30’ north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 4° west, thence true south along the last-mentioned longitude to the point at which it meets the high-water mark on the Scottish coast, thence along the high-water mark of the Scottish coast to the point on the high-water mark on that coast at 55° north latitude, thence along the Scottish, English and Welsh coasts, via the Menai Strait to the point on the high-water mark at 52° north latitude, thence true west along the last-mentioned latitude to the point at which it meets the high-water mark on the Waterford coast thence along the Irish coast, initially in a southerly direction, to the point first-mentioned.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTA NA dTITHE (GAELTACHT), 1929, AGUS ACHTA NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1934 , AGUS CHUIGE SIN d'ATHGHAIRM ACHTA NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1939 .
AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE HOUSING (GAELTACHT) ACT, 1929 , AND THE HOUSING (GAELTACHT) (AMENDMENT) ACT, 1934 , AND FOR THAT PURPOSE TO REPEAL THE HOUSING (GAELTACHT) (AMENDMENT) ACT, 1939 .
Uimhir 4 de 1949: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1949
ciallaíonn “an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua” an Treoir-Uimhir do Threoghluaiseachtaí i bPraghsanna Tithe Nua Príobháideacha a thiomsaíonn an Roinn Comhshaoil agus ciallaíonn an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua a bhaineann le haon dáta luachála an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua do na trí mhí dar chríoch an 31ú lá de Mhárta díreach roimh an dáta luachála sin á lua ar an mbonn gur 100 an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua do na trí mhí dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1973.
"the new house price index number" means the Trends in Private New House Prices Index Number compiled by the Department of the Environment and the new house price index number relevant to any valuation date means the new house price index number for the three months ended on the 31st day of March next before that valuation date expressed on the basis that the new house price index number for the three months ended on the 31st day of March, 1973, is 100.
Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983
ciallaíonn “an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua” an Treoir-Uimhir do Threoghluaiseachtaí i bPraghsanna Tithe Nua Príobháideacha a thiomsaíonn an Roinn Comhshaoil agus ciallaíonn an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua a bhaineann le haon dáta luachála an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua do na trí mhí dar chríoch an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an dáta luachála sin á lua ar an mbonn gur 100 an treoir-uimhir praghsanna do thithe nua do na trí mhí dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1973.
"the new house price index number" means the Trends in Private New House Prices Index Number compiled by the Department of the Environment and the new house price index number relevant to any valuation date means the new house price index number for the three months ended on the 31st day of December next before that valuation date expressed on the basis that the new house price index number for the three months ended on the 31st day of March, 1973, is 100.
Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990
Na Baird seo a leanas:—Glas Noidhean, Cé na gCúirteanna, an Chathair Thuaidh agus an Rotunda, an chuid de Bhard Moinseo ná fuil i nDáilcheantar Buirge Bhaile Atha Cliath Thuaidh (Thoir) agus an chuid de Bhard na Cabraighe Thoir atá teoranta le líne arna tarraing mar leanas:—ag tosnú ag an bpointe a mbuaileann Bóthar na Cabraighe leis an gCuar-Bhóthar Thuaidh, as sin siar feadh Bóthar na Cabraighe go dtí Bóthar Peadar, as sin ó thuaidh feadh Bóthar Peadar go dtí a cheann, as sin ina líne dhíreach go dtí an pointe is gaire ar an taobh thoir den bhealach carráiste ag Bóthar Seandún, as sin ó thuaidh feadh na taoibhe sin den bhealach carráiste sin go dtí a cheann, as sin ina líne dhíreach go dtí an chanáil, as sin feadh na canáile go dtí teora an bhaird ag Acomhal na Life, as sin go dtí teora Bhaird Ghlas Noidhean, as sin ó dheas feadh teorann Bhaird na Cabraighe Thoir go dtí lár an Chuar-Bhóthair Thuaidh agus as sin siar go dtí an pointe a céadluadh.
The Glasnevin, Inn's Quay, North City and Rotunda Wards, the portion of the Mountjoy Ward not included in the Borough Constituency of Dublin North (East) and the portion of the Cabragh Fast Ward bounded by a line drawn as follows:—Commencing at the point where the Cabra Road meets the North Circular Road thence westerly along Cabra Road to St. Peter's Road, thence northerly along and to the end of St. Peter's Road, thence in a straight line to the nearest point on the eastern side of the carriageway at Shandon Road, thence northerly along and to the end of the said side of the said carriageway, thence in a straight line to the canal, thence along the canal to the ward boundary at Liffey junction, thence to the boundary of the Glasnevin Ward, thence southerly along the boundary of the Cabragh East Ward to the middle of the Worth Circular Road and thence westerly to the point first mentioned.
Uimhir 31 de 1947: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1947
Ag tosú ag an bpointe mar a dtrasnaíonn an teorainn láithreach líne iarnróid Bhaile Átha Cliath-Béal Feirste ag Bóthar na Gráinsí, as sin ó thuaidh feadh theorainn thiar líne iarnróid Bhaile Átha Cliath-Béal Feirste go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn an teorainn thiar sin an Mhaighin, ansin ag leanúint siar feadh na Maighne agus chainéal thuaidh na Maighne go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn an Mhaighin teorainn thoir Shíneadh Imród Sheantraibh, ansin ag leanúint siar ó dheas feadh theorainn thoir Shíneadh Imród Sheantraibh go dtí go dtrasnaíonn Lána na Cúlóige (Bóthar Oscair Mhic Thréinfhir) é, ansin ag leanúint siar feadh Lána na Cúlóige (Bóthar Oscair Mhic Thréinfhir) go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Bóthar Shoird, ansin ag leanúint ó dheas feadh Bhóthar Shoird go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le hAscaill Sheantraibh, ansin ag leanúint siar feadh Ascaill Sheantraibh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Bóthar Bhaile Munna, ansin ag leanúint ó thuaidh feadh Bhóthar Bhaile Munna go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Bóthar Theampall Mhaighréide, ansin ag leanúint, siar i dtosach, feadh Bhóthar Theampall Mhaighréide go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Bóthar Bhaile Shéamais, agus ag leanúint ar deireadh ó dheas feadh Bhóthar Bhaile Shéamais go dtí an pointe mar a dtrasnaíonn sí an teorainn láithreach.
Starting at the point where the existing boundary intersects the Dublin-Belfast railway line at Grange Road, thence in a northerly direction along the western boundary of the Dublin-Belfast railway line to the point at which the said western boundary intersects the Mayne River, then continuing in a westerly direction along the Mayne River and the northern channel of the Mayne River to the point at which the Mayne River intersects the eastern boundary of the Santry By-Pass Extension, then continuing in a south-westerly direction along the eastern boundary of the Santry By-Pass Extension to its intersection by Coolock Lane (Oscar Traynor Road), then continuing in a westerly direction along Coolock Lane (Oscar Traynor Road) to the point at which it joins the Swords Road, then continuing in a southerly direction along Swords Road to the point at which it joins Santry Avenue then continuing in a westerly direction along Santry Avenue to the point at which it joins Ballymun Road, then continuing in a northerly direction along Ballymun Road to the point at which it joins St. Margaret's Road, then continuing, initially in a westerly direction along St. Margaret's Road to the point at which it joins Jamestown Road, and finally continuing in a southerly direction along Jamestown Road to its point of intersection with the existing boundary.
Uimhir 7 de 1985: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ATHEAGRÚ), 1985
An chuid sin de chontaebhuirg Phort Láirge a theorannaítear le líne a thosaíonn ag an bpointe (dá ngairtear “an pointe is túisce a luadh” anseo ina dhiaidh seo sa tuairisc seo) mar a mbuaileann Cé Mheachair le Sráid Gladstone, a leanann ansin ó dheas feadh Shráid Gladstone go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Uí Chonaill, a leanann ansin siar feadh Shráid Uí Chonaill go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Sháirgeant, a leanann ansin ó dheas feadh Lána Sháirgeant go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le hArdán an Rí, a leanann ansin, soir ó dheas i dtosach, feadh Ardán an Rí, Pháirc Charraigín agus Shráid Stiofáin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhic Alsandair, a leanann ansin soir feadh Shráid Mhic Alsandair go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Mhicil, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid Mhicil go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Lána Mhuire, a leanann ansin soir feadh Lána Mhuire go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Plás Phroinsias Naofa, a leanann ansin ó thuaidh feadh Phlás Phroinsias Naofa agus Shráid Olaf go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an tSráid Mhór, a leanann ansin siar feadh na Sráide Móire agus feadh Shráid na nDúbhráithre go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Sráid Leathan, a leanann ansin ó thuaidh feadh Shráid Leathan agus feadh Shráid na mBioránach go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le Cé Mheachair, a leanann ansin siar feadh Ché Mheachair go dtí an pointe is túisce a luadh.
That part of the county borough of Waterford bounded by a line commencing at the point (hereafter in this description referred to as "the first-mentioned point") where Meagher's Quay joins Gladstone Street, then continuing in a southerly direction along Gladstone Street to the point where it joins O'Connell Street, then continuing in a westerly direction along O'Connell Street to the point where it joins Sargent's Lane, then continuing in a southerly direction along Sargent's Lane to the point where it joins King's Terrace, then continuing, initially in a south-easterly direction, along King's Terrace, Carrigeen Park and Stephen's Street to the point where it joins Alexander Street, then continuing in an easterly direction along Alexander Street to the point where it joins Michael Street, then continuing in a northerly direction along Michael Street to the point where it joins Lady Lane, then continuing in an easterly direction along Lady Lane to the point where it joins Saint Francis Place, then continuing in a northerly direction along Saint Francis Place and Olaf Street to the point where it joins High Street, then continuing in a westerly direction along High Street and Blackfriars Street to the point where it joins Broad Street, then continuing in a northerly direction along Broad Street and Barronstrand Street to the point where it joins Meagher's Quay, then continuing in a westerly direction along Meagher's Quay to the first-mentioned point. [GA]
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
(8) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a luaitear i bhfo-alt (7)(b) sa tréimhse iomchuí i ndáil le teach is áitreabh cáilitheach, déanfar an duine a n-aistreoidh úinéireacht leas an léasóra sa teach chuige nó chuici a áireamh chun críocha an ailt seo mar dhuine a thabhaigh, sa tréimhse cháilitheach, méid caiteachais athchóirithe i ndáil leis an teach atá ar cóimhéid leis an méid den chaiteachas athchóirithe a áiríodh, faoi alt 380E(8) nó faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (5)(b)), a bheith tabhaithe ag an léasóir sa tréimhse cháilitheach i ndáil leis an teach, ach, i gcás duine a cheannóidh teach den sórt sin, ní mó an méid a áireofar amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh an duine sin ná—
(8) Where the event mentioned in subsection (7)(b) occurs in the relevant period in relation to a house which is a qualifying premises, the person to whom the ownership of the lessor’s interest in the house passes shall be treated for the purposes of this section as having incurred in the qualifying period an amount of conversion expenditure in relation to the house equal to the amount of the conversion expenditure which under section 380E(8) or under this section (apart from subsection (5)(b)) the lessor was treated as having incurred in the qualifying period in relation to the house, but, in the case of a person who purchases such a house, the amount so treated as having been incurred by such person shall not exceed—
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
(6) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a luaitear i bhfo-alt (5)(b) sa tréimhse iomchuí i ndáil le teach is áitreabh cáilitheach, déanfar an duine a n-aistreoidh úinéireacht leas an léasóra sa teach chuige nó chuici a áireamh chun críocha an ailt seo mar dhuine a thabhaigh, sa tréimhse cháilitheach, méid caiteachais iomchuí i ndáil leis an teach atá ar cóimhéid leis an méid den chaiteachas iomchuí a áiríodh, faoi alt 380E(8) nó faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (3)(b)), a bheith tabhaithe ag an léasóir sa tréimhse cháilitheach i ndáil leis an teach, ach, i gcás duine a cheannóidh teach den sórt sin, ní mó an méid a áireofar amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh an duine sin ná—
(6) Where the event mentioned in subsection (5)(b) occurs in the relevant period in relation to a house which is a qualifying premises, the person to whom the ownership of the lessor’s interest in the house passes shall be treated for the purposes of this section as having incurred in the qualifying period an amount of relevant expenditure in relation to the house equal to the amount of the relevant expenditure which under section 380E(8) or under this section (apart from subsection (3)(b)) the lessor was treated as having incurred in the qualifying period in relation to the house, but, in the case of a person who purchases such a house, the amount so treated as having been incurred by such person shall not exceed—
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
(b) in aon chás eile, beidh cumhachta ag údarás tithe, agus oblagáidí orthu, mar bronntar agus a forchuirtear ar ádarás tithe le hAchta Tithe an Lucht Oibre.
( b ) in every other case, have the powers and be subject to the obligations conferred and imposed upon a housing authority by the Housing of the Working Classes Acts.
Uimhir 25 de 1950: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950
—I gcás a ndíolfar earraí le ceannaitheoir a dhéileálann mar thomhaltóir agus go ndéanfaidh an ceannaitheoir comhaontú i ndáil leis an díol le duine eile a ghníomhaíonn i gcúrsa gnó (dá ngairtear teach airgeadais san alt seo) chun airgead a d'íoc an teach airgeadais leis an díoltóir maidir le praghas na n-earraí a aisíoc leis an teach airgeadais, measfar gur páirtí sa díol an teach airgeadais agus beidh an teach airgeadais agus an díoltóir freagrach, i gcomhpháirt agus go leithleach, don cheannaitheoir mar gheall ar an gconradh díolacháin a shárú agus mar gheall ar aon mhífhaisnéis a thug an díoltóir maidir leis na hearraí.
—Where goods are sold to a buyer dealing as consumer and in relation to the sale an agreement is entered into by the buyer with another person acting in the course of a business (in this section referred to as a finance house) for the repayment to the finance house of money paid by the finance house to the seller in respect of the price of the goods, the finance house shall be deemed to be a party to the sale and the finance house and the seller shall, jointly and severally, be answerable to the buyer for breach of the contract of sale and for any misrepresentations made by the seller with respect to the goods.
Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980
(i) dearadh agus foirgniú tithe, an t-athchóiriú ina thithe, athfheistiú tithe nó, de réir mar a bheidh, foirgniú nó athfheistiú tithe,
(i) the design and the construction of, conversion into, refurbishment of, or, as the case may be, construction or refurbishment of, houses,
Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998
Baile na Scornaí, Bóthar na Bruíne, Tamhlacht-Abhainn Bheag, Tamhlacht-Béalgard, Tamhlacht-Fothair Cearn, Tamhlacht-Radharc an Ghleanna, Tamhlacht-Ráth Miontáin, Tamhlacht-Cill an Ardáin, Tamhlacht-Coill Tuibear, Tamhlacht-Coill an Rí, Tamhlacht-Glaise an Mhuilinn, Tamhlacht-an Sean-Bhábhún, Tamhlacht-Achadh an Tobair, Tamhlacht-Teach Motháin, Teach Mealóg-an Chufróg, Teach Mealóg-an Tiníl, Teach Mealóg-Orwell, Teach Mealóg-an Coirneach, Sráidbhaile Theach Mealóg, Tír an Iúir-San Séamas;
Four. Ballinascorney, Bohernabreena, Tallaght-Avonbeg, Tallaght-Belgard, Tallaght-Fettercairn, Tallaght-Glenview, Tallaght-Jobstown, Tallaght-Killinardan, Tallaght-Kiltipper, Tallaght-Kingswood, Tallaght-Millbrook, Tallaght-Oldbawn, Tallaght-Springfield, Tallaght-Tymon, Templeogue-Cypress, Templeogue-Limekiln, Templeogue-Orwell, Templeogue-Osprey, Templeogue Village, Terenure-St.
Uimhir 19 de 1998: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1998
Maidir le Ráiteas faoi Mheastacháin do Choimisiún Thithe an Oireachtais. Go dtugann Dáil Éireann dá haire an Ráiteas faoi Mheastacháin ar airgead a mbeidh gá leis i leith caiteachas leanúnach don tréimhse dar tosach an 1 Eanáir 2016 agus dar críoch an 31 Nollaig 2016, arna ullmhú agus arna fhoilsiú ag Coimisiún Thithe an Oireachtais de réir alt 13 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 arna leasú le halt 8 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2006 agus le halt 9 den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2009, agus a leagadh faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais an 2 Iúil 2015.
RE STATEMENT OF ESTIMATES FOR THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION. THAT DÁIL ÉIREANN TAKE NOTE OF THE STATEMENT OF ESTIMATES OF MONEYS REQUIRED IN RESPECT OF ONGOING EXPENDITURE FOR THE PERIOD BEGINNING ON 1ST JANUARY, 2016 AND ENDING ON 31ST DECEMBER, 2016, PREPARED AND PUBLISHED BY THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION IN ACCORDANCE WITH SECTION 13 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION ACT 2003 AS AMENDED BY SECTION 8 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2006 AND SECTION 9 OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2009, WHICH WAS LAID BEFORE BOTH HOUSES OF THE OIREACHTAS ON 2 JULY, 2015.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—Athghairmtear leis seo alt 4 d'Acht na dTithe, 1930 , agus ina ionad san achtuítear leis seo nách mó ná suim milleoin agus dhá chéad is ochtó míle punt a bheidh méid iomlán na ndeontas a deonadh no a deonfar fé alt 3 d'Acht na dTithe, 1925 (Uimh. 12 de 1925), mar a leasuítear é le halt 3 d'Acht na dTithe, 1928 ( Uimh. 31 de 1928 ), maraon le méid iomlán na ndeontas a deonadh no a deonfar fé alt 3 d'Acht na dTithe, 1929 (Uimh. 12 de 1929) .
— Section 4 of the Housing Act, 1930 , is hereby repealed and in lieu thereof it is hereby enacted that the aggregate amount of grants made or to be made under section 3 of the Housing Act, 1925 (No, 12 of 1925), as amended by section 3 of the Housing Act, 1928 (No. 31 of 1928), together with the aggregate amount of the grants made or to be made under section 3 of the Housing Act, 1929 (No. 12 of 1929), shall not exceed the sum of one million, two hundred and eighty thousand pounds.
Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931
(c) tógáil, fairsingiú nó feabhsú foirginte i gcás deontas nó faoiseamh ó rátaí a thabhairt, faoi Achta na dTithe (Forála Airgeadais agus Forála Ilghnéitheacha), 1932 go 1952, Acht na dTithe (Leasú), 1948 (Uimh. 1 de 1948) , Acht na dTithe (Leasú), 1950 (Uimh. 25 de 1950) , nó Acht na dTithe (Leasú), 1952 (Uimh. 16 de 1952) , i leith na tógála, an fhairsingithe nó an fheabhsuithe,
( c ) the erection, enlargement or improvement of a building where a grant or relief from rates is, by reference to the erection, enlargement or improvement, given under the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Acts, 1932 to 1952, the Housing (Amendment) Act, 1948 (No. 1 of 1948), the Housing (Amendment) Act, 1950 (No. 25 of 1950), or the Housing (Amendment) Act, 1952 (No. 16 of 1952),
Uimhir 8 de 1954: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH), 1954
i dteach stórais - 46.75p an méadar cearnach sa tseachtain
in warehouse—46.75p per square metre per week
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Uiscí, oileáin agus coraí na hAbhann Móire i gContae Phort Láirge atá idir Droichead an Bhaile Dhuibh agus Droichead Leasa Móire, mar aon leis na tailte atá crioslaithe le líne arna tarraingt ó cheann theas uchtbhalla síos an sruth de Dhroich-ead an Bhaile Dhuibh soir feadh bhruach theas na habhann sin ar feadh 792 shlat go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le claí, ansin ag leanúint feadh an chlaí sin soir ó dheas ar feadh achar 33 shlat go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le díog, ansin ag leanúint feadh na díge sin, soir trí na bailte fearainn, an Baile Dubh Íochtarach, Gleann Beag, Baile Ó gCeallaigh Thiar, Baile Ó gCeallaigh, Baile Ó gCeallaigh Thoir go dtí bruach na habhann sin i mbaile fearainn Bhaile Ó gCeallaigh Thoir, ansin ag leanúint soir feadh an bhruach theas sin ar feadh 792 shlat go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le claí, ansin ag leanúint, soir ó dheas ar dtús, feadh an chlaí is deir-eanaí atá luaite ar feadh 418 slat, ansin ar feadh achar 814 shlat soir ó thuaidh, agus ansin soir go dtí an pointe mar a mbuaileann an claí is deireanaí atá luaite le teorainn an bhaile fearainn idir bailte fearainn Bhaile an Gharráin agus Fort Willian, ansin ag leanúint feadh theorainn an baile fearainn sin ó dheas ar feadh 132 shlat go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le claí, ansin ag leanúint soir, ar dtús feadh an chlaí is deireanaí atá luaite agus ansin feadh caidhséir go dtí an áit a mbuaileann sí leis an mbualchomhla (i mbaile fearainn Cheathrú an Chaisleáin ar an mbruach theas sin, os coinne Cottage Island); ansin ag leanúint soir feadh an bhruach theas sin go dtí uchtbhalla suas an sruth Dhroichead Leasa Móire, ansin ag leanúint feadh an uchtbhalla is deireanaí atá luaite agus ansin siar feadh an bhóthair tuaithe idir Lios Mór agus an Baile Dubh go dtí an pointe mar a mbuaileann sí le teorainn an bhaile fearainn idir na bailte fearainn an Baile Dubh agus Gairisiún, ansin ar deireadh ag leanúint ó dheas feadh theorainn an baile fearainn is deireanaí atá luaite agus uchtbhalla síos sruth Dhroichead an Bhaile Dhuibh go dtí a cheann theas.
The waters, islands and weirs of the River Blackwater in the County of Waterford which lie between Ballyduff Bridge and Lismore Bridge, together with the lands which are enclosed by a line drawn from the southern end of the downstream parapet of Ballyduff Bridge east along the southern bank of the said river for 792 yards to the point where it meets a fence, then continuing along that fence in a south-easterly direction for 33 yards to the point where it meets a ditch, then continuing along the said ditch in an easterly direction through the townlands of Ballyduff Lower, Glen Beg, Ballygally West, Ballygally, and Ballygally East to the bank of the said river in Ballygally East townland, then continuing east along the said southern bank for 792 yards to the point where it meets a fence, then continuing, initially in a south-easterly direction, along the last-mentioned fence for 418 yards, then for a distance of 814 yards in a north-easterly direction, and then in an easterly direction to the point where the said last-mentioned fence meets the townland boundary between Glencairn and Fort William townlands, then continuing along the said townland boundary in a southerly direction for 132 yards to the point where it meets a fence, then continuing in an easterly direction, initially along the last-mentioned fence and then along a drain to where it meets the sluice (in the townland of Castlelands) on the said southern bank, opposite Cottage Island; then continuing eastwards along the said southern bank to the upstream parapet of Lismore Bridge, then continuing along the last-mentioned parapet and then westwards along the country road between Lismore and Ballyduff to the point where it meets the townland boundary between the townlands of Ballyduff and Garrison, then finally continuing in a southerly direction along the last-mentioned townland boundary and the downstream parapet of Ballyduff Bridge to its southern end.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Na bóithre seo a leanas i dTeach an Scotaigh:-
The following roads at Scotshouse:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i dTeach lia dTri Mhíle:-
The following roads at Three Mile House:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
8 a.m. go dtí 9 a.m. agus 5 p.m. go dtí 6p.m.
8 a. m. to 9 a. m. and 5 p. m. to 6 p.m.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
6 a.m. go dtí 8 a.m. and 6 p.m. go dtí 8p.m.
6 a.m. to 8 a.m. and 6 p.m. to 8 p.m.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
i dteach stórais – 46.75p an méadar cearnach sa tseachtain
in warehouse—46.75p per square metre per week
Ionstraimí Reachtúla: 1981
i dteach stórais-53.75p an méadar cearnach sa tseachtain
in warehouse—53.75p per square metre per week
Ionstraimí Reachtúla: 1981
cur ar aghaidh go dtí an Chúirt Chuarda nó go dtí an Ard-Chúirt,O.50
Forwarding of, to the Circuit Court or the High Court, O.50
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
cur ar aghaidh go dtí an Chúirt Chuarda nó go dtí an Ard-Chúirt,O.50
forwarding of, to the circuit Court or the High Court, O.50
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(i) seomra nó seomraí in óstán nó i dteach aíochta,
(i) a room or rooms in a hotel or guesthouse,
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
(c) cúnant nó foráil eile i dtíolacas leasa i dteach,
(c) a covenant or other provision of a conveyance of an interest in a house,
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002
(i) seomra nó seomraí in óstán nó i dteach aíochta,
(i) a room or rooms in a hotel or guesthouse, or
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
0 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí 2 Eanáir 2015
0 % to 100 % for the period from 1 January 2014 to 2 January 2015;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
10 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2015 go dtí 2 Eanáir 2016
10 % to 100 % for the period from 2 January 2015 to 2 January 2016;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
20 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2016 go dtí 2 Eanáir 2017
20 % to 100 % for the period from 2 January 2016 to 2 January 2017;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
30 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2017 go dtí 2 Eanáir 2018
30 % to 100 % for the period from 2 January 2017 to 2 January 2018;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
40 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2018 go dtí 2 Eanáir 2019
40 % to 100 % for the period from 2 January 2018 to 2 January 2019;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
50 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2019 go dtí 2 Eanáir 2020
50 % to 100 % for the period from 2 January 2019 to 2 January 2020;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
60 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2020 go dtí 2 Eanáir 2021
60 % to 100 % for the period from 2 January 2020 to 2 January 2021;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
70 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2021 go dtí 2 Eanáir 2022
70 % to 100 % for the period from 2 January 2021 to 2 January 2022;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
80 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2022 go dtí 2 Eanáir 2023
80 % to 100 % for the period from 2 January 2022 to 2 January 2023;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
90 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2023 go dtí 2 Eanáir 2024
90 % to 100 % for the period from 2 January 2023 to 2 January 2024.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
30 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2017 go dtí 2 Eanáir 2018
The Agreement should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures for its conclusion,
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
50 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2019 go dtí 2 Eanáir 2020 (g) 60 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2020 go dtí 2 Eanáir 2021
The signing of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part, is hereby authorised on behalf of the Union, subject to the conclusion of the Agreement.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
80 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2022 go dtí 2 Eanáir 2023
Empowerment to sign
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
0 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2014;
The European Union and its Member States shall be represented in the Joint Committee established under Article 22 of the Agreement by representatives of the Commission and of the Member States, respectively.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
60 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020;
Article 5
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
70 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021;
Settlement of Disputes
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
Lógó gaois.ie
gaois.ie