Gaois

Téarmaí Dlí

Foclóir dátheangach (Oifig an tSoláthair, 1959) ina dtiomsaítear téarmaíocht a d’fhaomh an Coiste Comhairleach um Théarmaí Dlí faoin Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945.