Léim go dtí an príomhábhar
NUACHTLITIR THIONSCADAIL FIONTAR & SCOIL NA GAEILGE
Scríobh do sheoladh ríomhphoist.

Cláraigh dár liosta ríomhphoist!

Más maith leat go gcoimeádfaí ar an eolas thú maidir le tionscadail de chuid Fiontar & Scoil na Gaeilge, cuir do sheoladh lenár liosta ríomhphoist.

Tugtar do d'aire go bhfoilsítear an nuachtlitir Nuacht na Seachtaine i nGaeilge amháin.

Scoil is ea Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n-acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar & Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie