Gaois

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

fostaí

fostaigh

1,804 results in 1,380 documents

 1. #1732961

  Cúig dhuine is fiche atá fostaithe go lánaimseartha agus dáréag eile fostaithe ar saincheadúnas.

 2. #260743

  Tá 350 duine fostaithe i Laya cheana féin - ina gceannáras ar an Oileán Beag.

 3. #279600

  Tá súil ag an gcomhlacht comhairleoireachta idirnáisiúnta, Accenture cur lena líon fostaithe in Éireann i mbliana.

 4. #289851

  Bhí fear fostaithe go lánaimseartha lena chinntiú go mbeadh muid ar fáil i gcónaí.

 5. #915323

  Is iondúil go mbronntar dhá ghradam, gradam na ngnólachtaí móra a bhfuil níos mó ná deichniúr fostaithe iontu, agus gradam na ngnólachtaí beaga, a bhfuil naonúr nó níos lú fostaithe iontu.

 6. #916283

  Deirtear go bhfuil níos lú ná cúigear fostaithe i 1,170 de na comhlachtaí sin, go bhfuil 110 comhlacht ann ina bhfuil idir cúigear agus deichniúr fostaithe agus go bhfuil deichniúr nó níos mó fostaithe i 155 comhlacht eile.

 7. #979027

  Níl ach triúr fostaithe go lánaimseartha sa stáisiún, í féin ina measc.

  Ag craoladh beo ar fud na cathrach – Pol O Muiri/Eagarthoir Gaeilge

 8. #981136

  Bhí 8,193 duine fostaithe i gcliant-chomhlachtaí de chuid an Údaráis ar bhonn lánaimseartha agus páirtaimseartha.

  'Bliain dhúshlánach' roimh Údarás na Gaeltachta – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 9. #1010084

  D'ainneoin iriseoirí breise bheith fostaithe, níl foireann mhór acu don obair atá idir lámha.

  Nuachtan laethuil ar fail ar fud na hEireann – Gan údar

 10. #1010537

  Cuid díobh fostaithe anseo, cuid díobh ag freastal ar chúrsaí staidéir.

  Baile Atha Cainte an domhain – Le Art O Maolfabhail

 11. #1020608

  Níl ach triúr fostaithe go lánaimseartha sa stáisiún, í féin ina measc.

  Ag craoladh beo ar fud na cathrach – Pol O Muiri/Eagarthoir Gaeilge

 12. #1025815

  Bhí 34 duine fostaithe go lánaimseartha ag MFG agus bhí suas le 100 duine eile fostaithe ar scéimeanna agus ar chláracha a bhí maoinithe ag an eagraíocht.

  'Caithfidh an Rialtas gníomhú ar chás MFG' - Ó Cuív – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 13. #1267060

  Tá 171 duine (6%) fostaithe i nDúiche Sheoigheach/Tuar Mhic Éadaigh agus 76 duine (3%) atá fostaithe i gcliantchomhlachtaí an Údaráis ar Oileáin Árann.

 14. #1267063

  Is i gCois Fharraige is mó atá daoine fostaithe go páirtaimseartha agus 62 duine (33%) fostaithe sa cheantar sin.

 15. #1267064

  I gceantair na nOileán agus na Ceathrún Rua is mó atá daoine fostaithe go séasúrach agus 73 duine (56%) duine fostaithe ar an mbonn sin sa dá cheantar sin.

 16. #1306006

  Bhí 174 duine fostaithe i ngnóthaí ar thacaigh an tÚdarás leo ar an gCeathrú Rua, 89 duine a bhí fostaithe i gCeantar na nOileán, 93 duine a bhí fostaithe i gCill Chiaráin, 84 duine a bhí i gceist i gCarna agus 65 duine a bhí i gceist i Ros Muc.

 17. #1509106

  Nuair a fhaighimid fostaithe agus iad traenáilte againn, goidtear iad nó téann siad chun na hEorpa.

 18. #1560657

  Tá 2,000 duine fostaithe ag an gcomhlacht i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i dTiobraid Árann chomh maith le Ceatharlach, áit a bhfuil 400 fostaithe.

 19. #1653361

  Tá 60 duine fostaithe san Acadamh faoi láthair agus beidh suas le 200 duine fostaithe nuair a bheidh clár iomlán cúrsaí an Acadaimh faoi lán seoil.

 20. #1663262

  Chomh maith leis an fhoireann bhuan, tá beirt Oifigeach Logainmneacha breise fostaithe ar chonradh gearrthéarmach.

 21. #1666923

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag an gcomhlacht?

 22. #1675715

  As an 3,332 príomhoide atá fostaithe is fir iad 1,228 acu.

 23. #1677862

  Tá Kathleen Mavourneen fostaithe anseo; mar sin is ise an Lucht Oibre.

 24. #1685037

  Cé mhéad duine atá fostaithe san ionad faoi láthair?

 25. #1685098

  Tá deichniúr fostaithe go lánaimseartha agus tá suas le fiche múinteoir a fhostaíonn muid go páirtaimseartha.

 26. #1685132

  Níl duine ar leith fostaithe againn le déileáil le cúrsaí margaíochta agus poiblíochta.

 27. #1685168

  Cé mhéad duine atá fostaithe sa Chonradh i nGaillimh faoi láthair?

 28. #1685170

  Tá beirt fostaithe go lánaimseartha ar an tionscadal atá á mhaoiniú ag Foras na nGaeilge, agus tá seachtar fostaithe go páirtaimseartha ar scéim FÁS.

 29. #1685171

  Chomh maith leis sin tá foireann pháirtaimseartha beáir fostaithe ag Club Áras na nGael.

 30. #1685172

  Ó am go chéile, bíonn daoine fostaithe againn ar conradh chun obair shonrach a dhéanamh.

 31. #1686671

  Gan amhras ar bith, titfidh líon na ndaoine atá fostaithe ag an stát.

 32. #1687506

  Sa pharóiste féin, tá Bacús Uí Bhaoill, áit a bhfuil cúig dhuine dhéag fostaithe.

 33. #1692192

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag an eagraíocht faoi láthair?

 34. #1692681

  Cén obair a dhéanann Breacadh anois agus cé mhéad duine atá fostaithe aige?

 35. #1693706

  Tá 12 fostaithe go lánaimseartha anseo anois agus go leor ag obair go páirtaimseartha.

 36. #1704423

  Cé mhéad duine atá fostaithe sa chomhlacht faoi láthair?

 37. #1704424

  Tá cúigear fostaithe go lánaimseartha faoi láthair.

 38. #1705420

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag Cois Life anois?

 39. #1705421

  Níl oiread agus duine amháin fostaithe go lánaimseartha againn.

 40. #1709638

  Tá thart ar 30 duine áitiúil fostaithe i Mayoka, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile.

 41. #1712910

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag an siopa anois?

 42. #1713174

  Anois tá 70 fostaithe ann agus tá buiséad bliantúil de $3.8 milliún dollar aige.

 43. #1713887

  Cé mhéad duine atá fostaithe san eagraíocht?

 44. #1717941

  Tá triúr fostaithe go buan san ISS, agus oibríonn achan duine eile go deonach.

 45. #1722323

  Tá suas le 200 duine fostaithe ann.

 46. #1725593

  Cé mhéad duine atá fostaithe in EUROPUS?

 47. #1727201

  Faoi láthair tá 117 duine fostaithe acu go lánaimseartha, 72 go páirtaimseartha agus triúr go séasúrach.

 48. #1728089

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag an eagraíocht anois?

 49. #1730253

  Cén obair a dhéanann Fios Feasa anois agus cé mhéad duine atá fostaithe sa chomhlacht?

 50. #1730263

  Faoi láthair tá triúr fostaithe againn.

 51. #1732960

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag Gael Linn anois?

 52. #1733096

  Cé mhéad duine atá fostaithe i nGaelchultúr faoi láthair?

 53. #1733162

  Cé mhéad duine atá fostaithe i nGaelchultúr faoi láthair?

 54. #1733260

  Cén obair a dhéanann Gaelscoileanna anois agus cé mhéad duine atá fostaithe aige?

 55. #1733261

  Tá seisear fostaithe ag Gaelscoileanna anois: Stiúrthóir, Leas-Stiúrthóir, Feidhmeannach, Rúnaí agus Beirt Oifigeach Réigiúnda.

 56. #1733943

  Tá cúntóirí teanga fostaithe anois i mbunscoltacha na paróiste agus is ábhar dóchais é seo.

 57. #1740109

  Tá beirt fostaithe agus bíonn daoine ag obair ar conradh chomh maith.

 58. #1740169

  Tá beirt fostaithe agus bíonn daoine ag obair ar conradh chomh maith.

 59. #1753701

  Cé mhéad duine atá fostaithe sa chomhlacht?

 60. #1753702

  Faoi láthair tá seisear fostaithe go lánaimseartha.

 61. #1753704

  Tá deichniúr eile fostaithe go hindíreach.

 62. #1762703

  Foireann de bheirt nó triúr fostaithe íoctha.

 63. #1773954

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag an gcomhlacht anois?

 64. #1775569

  Cé mhéad duine atá fostaithe sa stáisiún faoi láthair?

 65. #1775722

  Cé mhéad duine atá fostaithe sa stáisiún anois?***Tá triúr fostaithe go lánaimseartha sa stáisiún: mé féin mar bhainisteoir, Fearghal Saxe mar theicneoir fuaime agus Muiris Ó Fiannachta mar chlár-reachtaire.

 66. #1778008

  Is eagraíocht an-bheag í – níl ach triúr oifigeach fostaithe ag Colmcille agus príomhfheidhmeannach.

 67. #1792960

  Déanfar iniúchadh fosta ar líon na gcainteoirí Gàidhlige atá fostaithe sa státchóras.

 68. #1801853

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag TME anois?

 69. #753821

  Tá méadú á chur ag dhá chomhlacht i nDún na nGall le líon na bhfostaithe agus dianfheachtas ar siúl acu oibrithe le hardscileanna agus taithí a earcú.  Tá 100 duine fostaithe ag comhlacht Randox ar an gClochán Liath agus é d'aidhm acu 550 a bheith fostaithe ansin taobh istigh de chúpla bliain.  Tá 1,200 duine fostaithe ag comhlacht Pramerica i Leitir Ceanainn agus sprioc acu 2,000 a fhostú nuair a bhogfas siad isteach ina gcampas úr faoi Shamhain.  Tá comhlacht Bhácús Ui Ghallchóir in Ard an Rátha agus Hertz i gCill Charthaigh ag lorg oibrithe breise chomh maith.  Dúirt Micheál O hÉanaigh, Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta agus Maoine Údarás na Gaeltachta go dtabharfaidh na feachtais earcaíochta seo ar fad deis do dhaoine le hardscileanna filleadh ar an mbaile agus obair ina gceantair féin.

 70. #272703

  Deir PrePayPower go bhfuil na postanna á gcruthú mar thoradh ar cé chomh maith is atá ag éirí leis an gcomhlacht a mbonn custaiméirí a fhorbairt ar fud na tíre.  Tá 100 duine fostaithe cheana féin ag an gcomhlacht ag a gCeanncheathrú in Áth an Ghainimh i mBaile Átha Cliath agus tá 60 duine eile fostaithe go hindíreach i gCorcaigh.  Bunaíodh an comhlacht Éireannach i 2009 agus tá os cionn 100,000 líon tí cláraithe leis an seirbhís leitreachais réamhíocaíochta.

 71. #273701

  fostaithe Uisce Éireann chun ardú pá de suas le 3% a fháil faoi mholadh atá déanta ag an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais.  Tá ceardchumann SIPTU ag moladh do na fostaithe glacadh leis an ardú.

 72. #274912

  Ba fostaithe de chuid RTÉ a thóg na físeáin, faoi cheilt le linn dóibh ligean orthu féin go raibh siad ag obair san ionad altramais do dhaoine faoi mhíchumas.  Craoladh an clar "Bungalow 3" ar RTÉ anuraidh agus cuireadh an dlí ar chuid de na fostaithe de bharr na fianaise a bhí ar taifead.

 73. #895346

  Osclaíodh an oifig inniu agus tá 35 duine fostaithe cheana féin.  Earcófar na hinnealtóirí nua as seo go 2020.  Tá os cionn 300 duine fostaithe ag Tech Mahindra in Éirinn in earnálacha na teicneolaíochta faisnéise, greasáin, comhairleoireachta agus cúram custaiméirí.

 74. #921310

  “Nuair a ghabhadsa amach an doras trathnóna Dé Céadaoin beidh i mo dhiaidh foireann bhreá phroifisiúnta; foirgneamh nua den scoth; gnó atá brabúsúil agus, an rud is tábhachtaí ar fad is dócha, airgead sa bhanc.” Tá 14 duine fostaithe go lánaimsearach ag an gcomharchumann anois, 25 duine eile ar scéimeanna fostaíochta pobail, 25 cúntóir teanga, 45 bean tí agus bíonn isteach is amach le 150 duine eile fostaithe go sealadach i rith an tsamhraidh ag na coláistí samhraidh agus a mbaineann leo sin.

 75. #1170395

  Dúirt sé go bhfuil 36 duine fostaithe ag SLM i nGaoth Dobhair faoi láthair, go mbeidh leathchéad fostaithe ann roimh Cháisc, agus go bhfuil sé mar aidhm acu 125 a bheith ag obair dóibh faoi cheann dhá bhliain.

 76. #1328208

  Ach leag Fay a mhéar ar chuid de na ceisteanna faoin stáisiún atá ag dó na geirbe le tamall ag cainteoirí Gaeilge, seachas ag daoine ar suim leo ‘an Ghaeilge ar shlí eile’, lena n-áirítear roinnt daoine atá fostaithe, nó a bhí fostaithe, ag an stáisiún agus ar cuireadh agallamh orthu don leabhar seo.

 77. #1369628

  Thart ar 7,500 duine atá fostaithe anois i gcomhlachtaí a fhaigheann cúnamh ón Údarás.  Ag labhairt dó ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, dúirt príomhfheidhmeannach an Údaráis Micheál Ó hÉanaigh go bhfuil siad thar a bheith sásta leis an méid a bhain siad amach agus go bhfuil dul chun cinn maith déanta ó thaobh cúrsaí fostaíochta agus ó thaobh cúrsaí cultúrtha de.   Dúirt Micheál Ó hÉanaigh go bhfuil sé mar chuspóir ag an Údarás go mbeadh 8,000 duine ar a laghad fostaithe i gcomhlachtaí sa Ghaeltacht faoin mbliain 2020.

 78. #1373114

  Léirítear sa tuairisc go bhfuil Leitir Ceanainn sa 4ú áit in Iarthar na tíre maidir leis an líon is mo fostaithe áit a bhfuil níos mo mó 20,000 duine fostaithe i gceantar Leitir Ceanainn.

 79. #1393194

  Sa lá atá inniu ann tosaíonn foilsitheoirí ar thóir freagra i Ráth Chairn áit a bhfuil triúr fostaithe ag an bhForas, stiúrthóir ina measc, faoi scéim Chlár na Leabhar Gaeilge mar a thugtar anois air, na fostaithe céanna, go deimhin, a bhí ann faoi Bhord na Leabhar Gaeilge.

 80. #1404079

  “Tá míniú simplí ar an mbearna, gan amhras, sa mhéid is go bhfuil an leasphríomhfheidhmeannach fostaithe de réir rátaí tuarastail státseirbhsigh ó thuaidh agus go bhfuil na feidhmeannaigh ó dheas fostaithe de réir rátaí ó dheas.

 81. #1682111

  Tá an t-ádh orm fosta go bhfuil mé ag obair le daoine iontach deas." Níl ach ceathrar fostaithe go lánaimseartha in Ionad na dTeangacha; tá duine fostaithe le Gaeilge agus Fraincis a theagasc, teicneoir, rúnaí agus Anna í féin.

 82. #1712509

  Cé mhéad duine atá fostaithe ag an eagraíocht anois?***Tá cúigear fostaithe go lánaimseartha ag Cumann na bhFiann, duine amháin go páirtaimseartha, agus tá foireann dheonach d’ochtó duine ann chomh maith.***5.

 83. #1717871

  Fógraíodh i mí Iúil anuraidh nár leor an fhianaise chun an triúr fostaithe nó G4S féin a ionchúisiú agus tá an obair chéanna ar siúl ag an triúr fostaithe sin le comhlacht eile anois.

 84. #260187

  Easnamh airgid i bpinsin na gcéadta fostaithe sa tseirbhís phoiblí mar gheall ar bhotún sa mhéid ÁSPC a baineadh as a dtuarastail.

 85. #260481

  Conarthaí gearrthéarmacha atá ag na fostaithe - atá i gceist agus tiocfaidh deireadh lena gconarthaí idir seo agus mí Mheán Fómhair.

 86. #264571

  Deir cathaoirleach na Cónaidhme Paul Carty go bhfuil os cionn 200,000 duine fostaithe sa tionscal turasóireachta sa tír seo agus gur anuraidh a cruthaíodh cúig mhíle de na poist sin.

 87. #265047

  Bhunaigh Zimmer a gcéad ionad in Éirinn sa tSionnain i 2007 agus faoi láthair tá 330 duine fostaithe acu ann.

 88. #265272

  Bogearraí cumarsáide a dhéanann an comhlacht Brite:Bill agus tá 65 duine fostaithe acu cheana féin.Cuirfear leath na bpostanna nua ar fáil i mbliana agus an leathchéad eile i 2016.

 89. #265324

  Dúnadh aonad táirgíochta Largo Foods, d’aistrigh cuideachta Nuance go Londain, agus ligeadh fostaithe chun bealaigh as Sioen.

 90. #265721

  Meastar go bhféadfaí coigiltis 20% a dhéanamh trí fhostaithe a bhfuil blianta fada seirbhíse tugtha acu don chomhlacht a ligean chun bealaigh agus fostaithe nua ar rátaí níos ísle pá a earcú.

 91. #267416

  Níl ach duine amháin, áfach - scoláire neamhshinsearach - fostaithe ag an Scoil le tabhairt faoi réimse na Gaeilge comhaimseartha.

 92. #268987

  Tá an comhlacht lonnaithe i gcontae Chiarraí agus tá 350 duine fostaithe acu, 100 díobh sin i gCill Airne agus 250 díobh in áiteanna eile in Éirinn, sa Bhreatain agus san Fhrainc.

 93. #270212

  Chaill 460 duine a gcuid postanna trathnóna Dé hAoine seo caite - bhí 330 acu sin fostaithe ag na comhlachtaí a bhí ag feidhmiú taobh istigh den siopa.

 94. #270707

  Tá 75 fostaithe ag an gcomhlacht cheana féin ó chuaigh sé i mbun táirgíochta ar an láthair sin i 2013.

 95. #273329

  Bhí siad ag taifeadadh ar an láthair dhomhanda oidhreachta seo i mí Lúnasa anuraidh agus bhí suas le 70 duine fostaithe lena linn .

 96. #273356

  Tá 19 múinteoirí idir cheoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí fostaithe go páirtaimseartha ag an nGaelacadamh ag teagasc os cionn 1,000 dalta.

 97. #274796

  Dúirt Michael McNicholas, príomhfheidhmeannach Uisce Éireann gur fhág comhnascadh 34 údarás áitiúil an comhlacht le hiomarca fostaithe.

 98. #277312

  Nuair  a bunaíodh Uisce Éireann, socraíodh Comhaontú Leibhéal Seirbíse leis na húdaráis áitiúla a raibh a gcuid fostaithe leis an tseirbhís uisce a oibriú thar ceann an comhlachta nua.

 99. #277455

  GE Healthcare a bheidh ag soláthar na bpostanna nua i gCorcaigh, áit a bhfuil 500 fostaithe faoi láthair acu san ionad i gCarraig Tuathail, ionad atá ann ó 1992.

 100. #277528

  fostaithe de chuid Irish Life go ndeánann an Ceardchumann Unite ionadaíocht orthu le dhá lá stailce aon-lae a réachtáil ar an 17ú Nollaig agus an 20ú Nollaig.

 101. #278277

  Idir postanna nua agus postanna a cailleadh, tháinig méadú 84 post san iomlán ar líon fostaithe i gcliaint-chomhlachtaí an Údaráis i 2014.

 102. #279602

  Dúirt úrlabhraí an chomhlachta, Alastair Blair go raibh na fostaithe úra á lorg le dul i ngleic le méadú ar ghnó agus ar fheabhasú geilleagair na tíre le míonna beaga anuas.

 103. #279701

  Dhíol Údarás na Gaeltachta an comhlacht le Acadian Seaplants as Ceanada 2 bhliain ó shin.  Scór duine fostaithe ann.

 104. #285698

  66 duine atá fostaithe faoi láthair ag Randox ach meastar go mbeidh breis is 540 ag obair ann as seo go ceann sé bliana.

 105. #285756

  Sin iad an comhlacht comhairleoireachta atá fostaithe ag an gComhairle Contae leis an gcineál sin oibre a dhéanamh.

 106. #300476

  Más fíor don tuairisc ar Herald.ie faoin ‘sine fada’, tá sé i gceist ag roinnt de na fostaithe sin gearán oifigiúil a dhéanamh leis an gCoimisinéir Teanga faoin scéal.

 107. #321561

  Chomh maith le scabhtaí a chur chuig cluichí agus seisiúin traenála, bíonn daoine fostaithe ag foirne chun bleachtaireacht a dhéanamh ar shaol sóisialta agus pearsanta na n-imreoirí.

 108. #357786

  Údar ‘díomá’ d’Údarás na Gaeltachta é cinneadh an chomhlachta a bhfuil 23 duine fostaithe acu i nGaoth Dobhair agus a bhfuil leath de na postanna sin ag imeacht Caillfidh os cionn leath de na daoine atá fostaithe i SIOEN Ireland ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair a gcuid postanna agus é fógartha ag an gcomhlacht go bhfuil deireadh ar fad á chur acu lena n-obair tháirgíochta i nDún na nGall.

 109. #363956

  Gan aon réiteach ag cruinniú leis an HSE maidir le haltra lánaimseartha a bheith fostaithe ar an oileán Gaeltachta amach ó chósta iarthar Chorcaí Níor tháinig muintir Chléire ar aon réiteach le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte inné maidir le haltra lánaimseartha a bheith fostaithe le freastal ar phobal an oileáin amach ó chósta iarthar Chorcaí.

 110. #380970

  Liatroma  agus ar ndóigh dá bharr sin airgead urraíochta i bhfad níos mó le fáil ag Coiste Átha Cliath, a bhfuil tuairim 50 Oifigeach Forbartha Cluichí lánaimseartha fostaithe acu sna clubanna.

 111. #395522

  An Banc Ceannais a d'íoc amach suas le leathmhilliún euro I dtaca leis sin íocadh airgead le duine nach raibh fiú tosaithe ag obair leis an bhanc,beirt fostaithe eile a raibh níos lú ná 2 bhliain seirbhíse curtha isteach acu, chomh maith le conraitheoir fadtéarmach nach raibh riamh fostaithe ag an bhanc.

 112. #396649

  Dúirt lucht bainistíochta an chomhlachta Intel go mbeidh tionchar ag a fhógra faoi chiorruithe le gairid ar a líon fostaithe in Éirinn.

 113. #397545

  Tá 2000 duine fostaithe ag an gcomhlacht go hIdirnáisiúnta, i Meiriceá, i Sasana, sa Ghearmáin agus san Astráil.

 114. #398305

  Tá siopa ilrannach BHS sa Bhreatain le dúnadh agus tá suas le 11,000 post le cailliúint dá bharr.  Dúirt riarthóirí gur theip orthu ceannaitheoir a aimsiú chun BHS a cheannach.  Tá BHS 88 bliain ar an bhfód.  Ní raibh an siopa ilrannach a dhíolann éadaí, bia agus earraí baile in ann coiméad suas le siopaí ilrannach eile ar nós Marks & Spencer agus Amazon a dhíolann earraí ar líne.  Dúnfar an 163 siopa atá ag an gcomhlacht de réir a chéile sna seachtainí atá le teacht.  Tá suas le 11,000 post i mbaol, 8,000 atá fostaithe ag BHS agus 3,000 eile nach bhfuil fostaithe ag BHS ach atá ag obair sna siopaí.

 115. #398859

  Tá 600 duine fostaithe ag an gcomhlacht ar fud an domhain agus is i gCalifornia i Meiriceá atá a gceanncheathrú lonnaithe.

 116. #399582

  Dúirt an tAire freisin go gcaithfeadh an rialtas a chinntiú an Bhreatain a choimeád sa mhargadh aonair agus go gcaithfí breathnú ar an gcomhlimistéir taistil agus fostaithe trasteorann.

 117. #415181

  Níl ina ngnó polaitiúil ach sciar beag de mhórghnó domhanda an chomhlachta ina bhfuil 470 fostaithe agus 30 oibrí ag obair in oifig i mBaile Átha Cliath ina measc.

 118. #664424

  Thaisteal sé an domhan sna blianta deireanacha dá shaol, ag bailiú eolais dá altanna sna páipéar a raibh sé fostaithe acu, ag seasamh an fhóid do na hoibrithe a bhí faoi thráill.

 119. #743096

  In athbhreithniú bliantúil na heagraíochta, a seoladh ag tús na bliana, cuireadh in iúl go raibh 7,682 duine fostaithe i gcliant-chomhlachtaí de chuid an Údaráis ag deireadh na bliana.

 120. #752422

  Tá Lidl sa tír seo le 16 bliain agus tá 4,000 duine fostaithe acu faoi láthair i 146 siopa.

 121. #753213

  Den chéad uair ó 2009, tá os cionn 2 mhilliún duine fostaithe in Éirinn, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

 122. #755036

  Tá 24 líomhain maidir le mí-iompar gairmiúil agus nó droch chumas oibre curtha i leith dhochtúir sóisir a bhíodh fostaithe in Ospidéal Síciatrach Naomh Lomáin sa Mhuileann gCearr.

 123. #796482

  ‘Séard a tharla ná go raibh bean tí fostaithe ag Marcella ar feadh na mblianta, agus gur tugadh lóistín sa teach s’agaibhse dá clann, muintir Huggaird.

 124. #882346

  Tá na fostaithe seo ag déanamh staidéir ar an nGaeilge mar chuid de chúrsa inseirbhíse, Scéim Theagasc na Gaeilge, atá á reáchtáil ag an Oifigeach Gaeilge, Pól Ó Frighil.

 125. #910280

  Tá triúr fostaithe ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha i bpoist a bhfuil riachtanas Gaeilge ag baint leo.

 126. #916284

  Tá 70% de na poist atá cruthaithe ag an Údarás i gcomhlachtaí ina bhfuil deichniúr nó níos mó fostaithe.

 127. #920459

  Tá cúigear fostaithe ag Raidió na Life, ach is ar bhonn deonach a dhéantar an chuid is mó den obair.

 128. #920462

  Tá beirt eile fostaithe ar bhonn páirtaimseartha, duine amháin a bhíonn ag obair i gcaitheamh na seachtaine agus duine eile a bhíonn ag obair ag an deireadh seachtaine.

 129. #964821

  tar éis deireadh a chur leis an gcóras a tugadh isteach i 1973 le cinntiú go mbeadh dóthain daoine le Gaeilge fostaithe sa státchóras.

  Cinneadh Cowen cainte mar 'bhuille' – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 130. #966737

  Ní bhíonn dochma ar chustaiméirí an Kino a dtuairimí de na scannáin a chur in iúl dúinne, na fostaithe, ach oiread.

  Kino Chorcai abu go deo – Alan Desmond

 131. #970401

  Ach tá an Raidió, an tÚdarás agus TG4 ann inniu agus daoine den scoth fostaithe iontu agus iad ag tabhairt seirbhís den scoth do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

  Ollscolaiocht Ghaeilge - deiseanna agus dushlain – Iognaid O Muircheartaigh

 132. #972587

  Tá an pearsanra fostaithe ach beidh gá oiliúint a chur orthu i gcásanna áirithe agus beidh na foirmeacha den chuid is mó ar fáil thar an Idirlíon cibé ar bith.

  An Bille Teanga ar an chlar oibre uair amhain eile – Gan údar

 133. #974664

  De bharr an choisc ar an aerthruailliú ní bheidh fostaithe sna tithe óil is bia ag glanadh luaithreadán agus ag salú a scamhóg le hathdheatach.

  Saor o thoit – Pol O Murchu

 134. #978295

  Tá os cionn 100 mac léinn ag freastal ar an gcoláiste agus beagnach 60 duine eile fostaithe i réimsí éagsúla sa choláiste.

  Turas na bhFili – Gan údar

 135. #983247

  Tháinig bonn fostaíochta Phort Láirge slán le linn 2010 agus 124 duine fostaithe go lánaimseartha ag cliaint an Údaráis.

  Thuas seal, thíos seal a bhí Údarás na Gaeltachta le linn 2010 – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 136. #983426

  Tháinig bonn fostaíochta Phort Láirge slán le linn 2010 agus 124 duine fostaithe go lánaimseartha ag cliaint an Údaráis.

  Thuas seal, thíos seal a bhí Údarás na Gaeltachta le linn 2010 – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 137. #983601

  In ainneoin na sciorrthai seo a bhaineann do choisithe ta airm bheag daoine fostaithe le feachaint chuige nach chomh dainsearach sin a bhionn na boithre.

  Saraithe ag an sneachta i Lublin – Alan Desmond

 138. #983603

  Teann fostaithe eile de chuid na cathrach de shiul cos ar feadh na gcosan, buicead ina lamh acu agus mamanna gainimh a gcaitheamh rompu agus ina ndiaidh.

  Saraithe ag an sneachta i Lublin – Alan Desmond

 139. #983680

  In ainneoin na sciorrthai seo a bhaineann do choisithe ta airm bheag daoine fostaithe le feachaint chuige nach chomh dainsearach sin a bhionn na boithre.

  Saraithe ag an sneachta i Lublin – Alan Desmond

 140. #983682

  Teann fostaithe eile de chuid na cathrach de shiul cos ar feadh na gcosan, buicead ina lamh acu agus mamanna gainimh a gcaitheamh rompu agus ina ndiaidh.

  Saraithe ag an sneachta i Lublin – Alan Desmond

 141. #986438

  Tá cúigear fostaithe go lánaimseartha ag an gcomhlacht agus fostaítear 19 duine eile go páirtaimseartha gach bliain.

  Éacht na healaíne – Pomuiri

 142. #986713

  Tá na mílte fostaithe sa ghnó, go lánaimseartha sa rásaíocht nó sa tseóleimneoireacht agus cuid eile ar bhonn páirtaimseartha ag dul don chaitheamh aimsire nó don tógáil capall.

  Ón bportach go hAscot Ríoga – Pomuiri

 143. #990038

  Ach go dtí le deireanas, ní raibh aon bhealach ann chun a chinntiú nach ndéanfaí géarleanúint ar sceitheadóirí fostaithe.

  Coinsias roimh chlú – Seán Ó Héalaí

 144. #990704

  Tá cuid acu fostaithe go lánaimseartha sna meáin Ghaeilge agus cuid eile sna meáin Bhéarla, ach iad ar fáil go minic chun agallamh a dhéanamh nó alt a scríobh i nGaeilge.

  Scéalta rúnda na meán faoi scrúdú – Mairéad Ní Chinnéide

 145. #993129

  Tá na sé cheanneagraíocht in ainm tús a chur lena ré nua ar an tseachtain seo chugainn ach níl eolas cruinn ar fáil faoi láthair cé mhéad duine a bheas fostaithe acu.

  ‘Croíról’ ag Altram – Roinn Oideachais an Tuaiscirt – Pól Ó Muirí

 146. #1001542

  Ach d’fhreagair mé an cheist go foighneach: “Tá,” arsa mise, “is amhlaidh go bhfuil mé fostaithe le seacht mbliana anuas ag obair mar iriseoir leis an gcraoltóir náisiúnta.

  Caoimhe from TnaG – Caoimhe Ní Laighin

 147. #1001567

  Agus is cuma cé mhéad uair a deir tú le duine go bhfuil tú fostaithe ag RTÉ, déarfaidh sé gur “Caoimhe from TnaG” atá ionat.

  Caoimhe from TnaG – Caoimhe Ní Laighin

 148. #1003878

  Mhéadófaí an liúntas speisialta do mhúinteoirí a bhí fostaithe i scoileanna lán-Ghaeilge na Gaeltachta chuig leibhéal a mheallfadh oidí ardcháilithe.

  Buille fill ar an teanga – Breandán Delap

 149. #1004111

  Tá suas le leathchéad ball foirne fostaithe ag Nemeton agus tá sé ar cheann de na comhlachtaí léiriúcháin spóirt is mó in Éirinn.

  Draíocht na Meán Ceilteach le feiceáil sna Déise – Catherine Foley

 150. #1007291

  Maidir leis an gcine gorm, d’admhaigh nach raibh aon fhianaise aige go raibh siad leisciúil, seachas an méid adeir fostaithe go minic.

  Ainmniú ainmniúil – Alan Titley

 151. #1008517

  Glacadh leis in 1969 gur mhithid céimeanna ar leith a ghlacadh chun a chinntiú go mbeadh fostaithe an stáit in ann freastal ar an phobal i bhFraincis.

  Ceanada chun cinn ar chursai reachtaiochta agus teanga – Gan údar

 152. #1010046

  Le cois na foirne atá i mBéal Feirste, tá triúr iriseoirí óga eile fostaithe - Áine Ní Ghallchóir, Aoife Ní Dhónaill agus Michelle Nic Pháidín.

  Nuachtan laethuil ar fail ar fud na hEireann – Gan údar

 153. #1012438

  Bhí fear an tí fostaithe ag ceantálaí, thaistealaíodh sé an tír ag díol is ag ceannach, jab a thug an-deis dó eolas a bhailiú don IRA.

  Teach sabhailte stairiuil – Sean O Riain

 154. #1012683

  Chuir an scéim foireann fostaithe ar fáil don stáisiún mar thaca do na craoltóirí deonacha agus thug sé deis do dhaoine óga (cosúil liom féin) taithí craoltóireachta a bhaint amach.

  Raidio na Life beo ar fad – Fachtna O Drisceoil

 155. #1013207

  Daichead duine atá fostaithe go lánaimseartha san Acadamh faoi láthair ach tá súil ann tuilleadh a fhostú de réir mar a fhobraítear cúrsaí nua.

  Acadamh ollscoile – Gan údar

 156. #1014359

  Ní bheadh duine ar bith fostaithe go lán-aimseartha ar dtús agus is faoin triúr stiúrthóirí a bheadh sé an clár a reáchtáil.

  Ionad Gaeilge le hoscailt i mBaile Atha Cliath – Eagarthoir Gaeilge, Pol O Muiri

 157. #1014751

  Is mór an difríocht a dhéanann duine nó beirt fostaithe chun tacú leis an obair dheonach ar an talamh.

  'An Foras is cuis le me imeacht' - Ni Scolai – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 158. #1015964

  Meastar nuair a bheidh forbairtí curtha i gcrích, go mbeidh 200 duine fostaithe idir foireann an Acadaimh ar champas na hollscoile agus an fhoireann sna hionaid Ghaeltachta.

  Ceannrodaiocht ollscoile agus cumasu pobail – Gan údar

 159. #1016551

  Faoi réir mholadh an fhorais, áfach, bheadh ar gach eagraíocht scaoileadh leis na fostaithe acu a bhfuil a bpostanna á maoiniú ag an fhoras”.

  ‘Cúis bhuartha’ – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 160. #1020503

  Bhí fostaithe ag iarraidh go ndéanfaí cás speisialta den chraoltóir mar gheall ar phróifíl aoise ard na foirne.

  Gan teorainn – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 161. #1026143

  Bhíodh ateangairí fostaithe freisin ag ionadaithe arda an rí in Éirinn chun déileáil le gnó an lae.

  Athmhúnlú na hÉireann agus bás teanga – Seán Ó Héalaí

 162. #1029458

  D’eascair tionscal teilifíse sa tír agus meastar anois go bhfuil níos mó ná 2,000 duine fostaithe san earnáil neamhspleách mar gheall ar bhunú S4C.

  Tréimhse chorrach roimh S4C – Kevin Burns

 163. #1029620

  Bhí 140 duine fostaithe go lánaimseartha ag eagrais an chomhlachais; 230 duine go páirtaimseartha; 100 duine ar scéimeanna fostaíochta agus bhí forbairt eacnamaíochta na Gaeltachta lárnach dá gcuid oibre.

  'An-imní' ar eagraíochtaí Gaeltachta faoina bhfuil i ndán – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 164. #1032125

  TUARASCÁIL: ÓN DEIREADH seachtaine seo caite níl fostaithe go buan sa Stát seo ach iriseoir cló Gaeilge gairmiúil amháin – Eagarthóir Gaeilge an nuachtáin seo.

  Deireadh Foinse agus bás an ginger-haired country cousin – Seán Tadhg Ó Gairbhí

 165. #1037610

  Taobh amuigh de na monarchana léinte ina mbíodh mná fostaithe, ba bheag tionscal a cuireadh i nDoire sna 1960í chun fir a choinneáil sa bhaile.

  Athmheas na staire – Seán Ó Héalaí

 166. #1037691

  Taobh amuigh de na monarchana léinte ina mbíodh mná fostaithe, ba bheag tionscal a cuireadh i nDoire sna 1960í chun fir a choinneáil sa bhaile.

  Athmheas na staire – Seán Ó Héalaí

 167. #1040502

  Is í an t-amhránaí sean-nóis, Róisín Elsafty, atá anois i mbun chlub amhránaíochta Bhré, An Béal Binn, agus í fostaithe mar fheidhmeannach ealaíon.

  Roisin bhinn – Gan údar

 168. #1076100

  Tá carachtair spéisiúla eile ann, Eiric, Ostarach óg gur garda cosanta agus príomhoifigeach slándála é sa ghrúpa slándála, grúpa gur arm beag fíor éifeachtach é i ndáiríre, atá fostaithe ag Klaus Wallner.

 169. #1121607

  Tháinig deireadh le Inniu i 1984 agus le FNT i 1988 agus bhí sé fostaithe tamall ag Clódóirí Lurgan i gCois Fharraige.

 170. #1121842

  Bhí sé fostaithe ag Roinn na Séadchomharthaí Náisiúnta de Bhord na nOibreacha Poiblí ar dtús sular ceapadh é ina léachtóir le seandálaíocht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

 171. #1122690

  Bhí sé fostaithe ar feadh tamaill ina dhiaidh sin mar mhúinteoir matamaitice i gClochar Chnoc Síon sa Charraig Dhubh.

 172. #1123751

  Idir Bealtaine 1976 agus Márta 1978 bhí sé fostaithe ag Acadamh Ríoga na hÉireann mar Phríomhfhoclóirí ar an Dictionary of Celtic Latin.

 173. #1123923

  Ó 1975 go 1988 bhí sí fostaithe mar mhúinteoir teangacha i scoil den dara leibhéal agus bhí ag cleachtadh na saoririseoireachta.

 174. #1124862

  Bhí sé tamall fostaithe ag an uachtarlann ar an Riasc, tamall ag díol agus ag ceannach muc, tamall ag iascaireacht ....

 175. #1125150

  Chaith sé trí bliana ina shaighdiúir sa Rinn Mhór i nGaillimh agus bhí fostaithe tamall ag Matthew O’​ Reilly, Teachta Dála Fhianna Fáil i dtoghlach na Mí 1927-54.

 176. #1125242

  Bhí a athair Pádraig fostaithe ag ceannaithe adhmaid agus bhí a mhuintirsean lonnaithe in Inis Díomáin ó 1824; b’​as Tiobraid Árann dá mháthair Mary Maher.

 177. #1125626

  Ag am a bhreithe bhí a athair fostaithe i ngnó lónadóireachta ach faoi 1919 bhí tábhairne agus an bhialann Red Bank aige i mBéal Feirste.

 178. #1126725

  I ndeireadh na 1950idí bhí sé fostaithe mar chláraitheoir máinliachta i mBaile Bhlainséir mar a raibh aonad cliabhraigh Bhaile Átha Cliath.

 179. #1127165

  Chaith sé tamaill le compántas taistil Cecil Ford agus Sheila Carty i Sasana agus bhí fostaithe in amharclann Hampstead.

 180. #1127761

  Gairid roimh Bhealtaine 1948 a thosaigh sé mar iriseoir in Inniu (a bunaíodh 1943) agus bhí fostaithe ann gur cuireadh deireadh leis an bpáipéar i 1984, é ina eagarthóir ó 1972.

 181. #1130592

  Toisc an Chomhdháil agus Glúin na Buaidhe a bheith in aontíos le chéile i Sráid Uí Chonaill is deacair a rá uaireanta cé acu dream díobh a raibh sé fostaithe acu.

 182. #1131724

  I 1973 ní raibh ann ach é féin agus rúnaí ach nuair a d’​éirigh sé as obair bhí cúig dhuine déag fostaithe ann.

 183. #1132077

  Bhí sé fostaithe mar bhailitheoir lánaimseartha ag Coimisiún Béaloideasa Éireann ó 1 Deireadh Fómhair 1937 go 31 Eanáir 1940.

 184. #1132706

  Bhí blianta fada caite aige sa Mhuileann gCearr sular aistrigh sé i 1955 go dtí scoil na mBráithre i gCaisleán Droimeanach, Baile Átha Cliath, mar a raibh sé fostaithe go 1976.

 185. #1134787

  Bhí sé fostaithe ag Bardas Bhaile Átha Cliath ar dtús agus ina dhiaidh sin ag Comhairle Contae Chiarraí agus ag Comhairle Contae Luimnigh.

 186. #1135388

  D’​fhreastail sé ar ranganna a bhain le teicníocht na scannánaíochta agus bhí sé fostaithe ar ball mar rúnaí ag an gCumann.

 187. #1135919

  Chaith cuid díobh sin, Peadar Ó Nuadháin ina measc, na blianta tosaigh ina múinteoirí taistil sna ceantair a raibh siad fostaithe iontu.

 188. #1135944

  Ó na 1950idí ar aghaidh is i gceardscoil Bhealach an Doirín amháin a bhí sé fostaithe agus i dteannta na Gaeilge bhí ábhair eile á múineadh aige ann.

 189. #1136255

  Cháiligh Aindreas mar mhúinteoir náisiúnta i gColáiste Phádraig agus bhí sé fostaithe anseo is ansiúd: Sligeach, Móinteach Mílic, Co.

 190. #1138037

  Chaitheadar tamall in Brisbane agus tamall eile in Jacobs Well in Queensland, áit a raibh Éamonn fostaithe ag comhlacht siúcra.

 191. #1145396

  Abair go raibh tú fostaithe mar bhainisteoir i gcomhlacht eile a bhunaigh an fear céile, go raibh do dheartháir i mbun gnó lena bhean chéile, gan trácht ar cheangail ghnó eile.

 192. #1146629

  Tá sí fostaithe ag bainistíocht Dacoil, comhlacht ola sa Rómáin, chun na mílte jab a scuabadh chun siúil i seachfhoinsiú chúram cothabhála an chomhlachta.

 193. #1146687

  Tá sí fostaithe ag bainistíocht Dacoil, comhlacht ola sa Rómáin, chun na mílte jab a scuabadh chun siúil i seachfhoinsiú chúram cothabhála an chomhlachta.

 194. #1148539

  “Bheadh ceist agam maidir le cuid de na comhlachtaí atá ag teacht isteach le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta maidir leis na coinníollacha oibre atá ag na fostaithe sna comhlachtaí sin.

 195. #1148542

  “Mar shampla thug suirbhé bliantúil 2016 na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar chliantchomhlachtaí an Údaráis le fios gur €41,000 an meánphá a íocadh le fostaithe,” a dúirt urlabhraí an Údaráis.

 196. #1148608

  Rinne na bancanna féin cúlú ón tionscal an uair sin freisin, agus ní raibh ach fíorbheagán daoine fostaithe ann sa deireadh.

 197. #1155391

  Tugadh le fios do Tuairisc.ie anuraidh go bhfuil triúr scrúdaitheoirí fostaithe ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre atá in ann scrúdú as Gaeilge a chur ar iarrthóirí ar cheadúnas tiomána.

 198. #1156789

  Beidh impleachtaí móra ag an mBreatimeacht ar obair an Fhorais, agus rachaidh sé i bhfeidhm ar oibrithe deonacha agus fostaithe na heagraíochta ar fud na hÉireann, a deir sé.

 199. #1159069

  “Bhí suas le ceathrar fostaithe ag na cumainn óige ach caillfidh ar a laghad beirt díobh a bpost anois siocair na gciorruithe seo.

 200. #1160936

  Tá tús curtha ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh leis an bpróiseas earcaíochta do phost an uachtaráin san ollscoil agus an comhlacht idirnáisiúnta Perret Laver fostaithe acu chun an próiseas a stiúradh.

 201. #1167957

  550 duine a bheidh fostaithe sa chomhlacht anois.  Is cuid de ghrúpa comhlachtaí De Beers é Element Six.

 202. #1171804

  Tá beagnach 40 duine fostaithe ag an gcomhlacht i gCill Chiaráin i gConamara, a chuireann táirgí bradán bunaithe ar an bfheirmeoireacht orgánach ar fáil.

 203. #1172423

  Tá 50 duine fostaithe ann faoi láthair agus deir Alison go bhfhuil 10m duine ar fud an domhain cláraithe leis an gcomhlacht mar fhoghlaimeoirí.

 204. #1262807

  Tá suíomh idirlín na bhfoilsitheoirí Gaeltachta, Cló Iar-Chonnacht, san iomaíocht don ghradam don ‘Suíomh Idirlín Is Fearr’ sa chatagóir do chomhlachtaí a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe acu.

 205. #1274465

  “Tá daoine fostaithe sa dá dhlínse ar an oileán seo san earnáil Ghaeilge agus bíonn na daoine sin ag taisteal agus ag feidhmiú trasna na teorann gach uile lá.

 206. #1278710

  Léiríodh imní go bhfuil an t-ionad ar thóir fostaithe nua faoi láthair agus tús na bliana nua acadúla ag teannadh linn.

 207. #1292376

  Tá comhordú maith ann le muintir Árann ó thaobh na turasóireachta de agus duine fostaithe go sonrach anois le díriú ar chúrsaí margaíochta.

 208. #1296783

  Thug Ryanair le fios gurb amhlaidh atá sé ag iarraidh saoire atá dlite dá chuid fostaithe a ghlanadh, agus go gcaithfidh sin a bheith déanta roimh dheireadh na bliana.

 209. #1297366

  Seachtar atá fostaithe go lánaimseartha san ionad taighde ina iomláine agus bíonn micléinn go rialta ann ó phríomhchampas na hOllscoile.

 210. #1300337

  17.19 Is ceann de na príomhrudaí a chuireann bac ar sheirbhísí Gaeilge ón stát ná a laghad daoine atá fostaithe ag eagraíochtaí stáit a bhfuil Gaeilge acu, a deir Mac Cormaic.

 211. #1302905

  Is éard atá i gceist aige go bhfuil níos mó daoine le Gaeilge fostaithe ann ná mar atá poist “sainaitheanta” mar phoist a bhfuil riachtanas Gaeilge leo.

 212. #1302986

  Thug sé le fios chomh maith le linn an chruinnithe nach raibh aon duine fostaithe sa Roinn Caiteachais Phoiblí féin a raibh dualgas orthu seirbhís a chur ar fad i nGaeilge.

 213. #1329378

  Chorcaí, a bhí fostaithe sa Ghúm, agus a bhean Eibhlín Nic Giolla Fhiontain as Baile Átha Cliath.

 214. #1341687

  Tá an múinteoir breise sin fostaithe anois agus cuid den airgead a theastaíonn bailithe cheana féin ag tuismitheoirí na scoile.

 215. #1355967

  Tá os cionn 50 duine fostaithe ag Eirecomposites agus i measc na gcliant atá ag an gcomhlacht, a fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, tá Airbus, Bombardier agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa.

 216. #1359880

  Míníodh go raibh na fostaithe in oifig shealadach faoin tráth seo agus “cé nach raibh sé sásúil go fadtéarmach, nach raibh aon fhadhb leis an mboladh san oifig sin go dtí seo”.

 217. #1369658

  Vótáil beagnach 7,000 oibrí sláinte agus cúraim shóisialta atá fostaithe in eagraíochtaí a gcuireann an Roinn Sláinte airgead ar fáil dóibh i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch maidir le cúrsaí pá.

 218. #1369985

  Dúirt an eagraíocht gur shocraigh siad na fostaithe a chur abhaile roinnt uaireanta an chloig tar éis dóibh scéal a fháil faoi na líomhaintí ach nach raibh a bpá bainte díobh.

 219. #1372975

  Tá sé ráite ag Fóram Pleanála Teanga Chois Fharraige i nGaeltacht na Gaillimhe gur €250,000 in aghaidh na bliana agus triúr fostaithe lánaimseartha a theastódh lena bplean teanga féin a fheidhmiú.

 220. #1373053

  Dúirt príomhfheidhmeannach na háisíneachta Micheál Ó hÉanaigh go bhfuil triúr áisitheoirí ealaíon fostaithe ag an Údarás i dtrí cheantar Gaeltachta agus go bhfuil said ag obair i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon.

 221. #1501201

  Deir an ceardchumann Vereinigung Cockpit gur fostaithe go díreach atá 80% de phíolótaí Ryanair agus gur conraitheoirí iad an chuid eile.

 222. #1501202

  Fágann sin gur mó go mór an tionchar a bheadh ag stailc ansiúd ná in Éirinn, áit gur fostaithe ina gconraitheoirí atá 70%.

 223. #1502245

  Tá an siopa 70% níos mó ná a bhí roimh an loitiméireacht agus tá an fhoireann oibre chéanna ar ais ann chomh maith le naonúr fostaithe breise.

 224. #1509118

  Tá an oiread sin deiseanna anois ann do dhaoine le Gaeilge laistigh agus lasmuigh de shaol na Gaeilge agus bíonn spéis nádúrtha ag fostaithe i mbogadh ar aghaidh ó am go chéile.

 225. #1509137

  Is minic a théann fostaithe ar aghaidh le harduithe céime a bhaint amach laistigh d’eagraíochtaí nuair a thagann folúntais ag leibhéal níos sinsearaí chun cinn.

 226. #1513712

  Tá os cionn 50 duine fostaithe ag Eirecomposites agus i measc na gcliant atá ag an gcomhlacht, a fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, tá Airbus, Bombardier agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa.

 227. #1550712

  Rannóg teicneolaíochta de chuid an chomhlachta atá le lonnú ar an gCladach i gcathair na dTreabh agus is innealtóirí bogearraí agus teicneolaithe eile a bheidh fostaithe ann.

 228. #1562975

  Ag éisteacht de Chomhchoiste Oireachtais tráthnóna, thug an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach TUSLA le fios gur 24 duine as breis agus 4,000 atá fostaithe acu atá líofa sa Ghaeilge.

 229. #1562978

  Dúirt sé go bhfuil súil acu suirbhé a dhéanamh an bhliain seo chugainn le fáil amach an mbeadh tuilleadh fostaithe in ann seirbhís a chur ar fáil i nGaeilge.

 230. #1563387

  I dtuarascáil bhliantúil an Údaráis a foilsíodh inniu, deirtear gur tháinig méadú 7% anuraidh ar an líon daoine atá fostaithe sna cliantchomhlachtaí sin i gcomparáid le meánméadú 3% i gcomhlachtaí eile.

 231. #1603252

  In éagmais na mbóithre atá againn inniu, mar aon le laghad na ngluaisteán, ní áirím bochtanas na tíre, ba é an córas sin lámh tharrthála lucht gnó agus a gcuid fostaithe.

 232. #1620139

  Tá 3,500 fostaithe ag KN Circet cheana fhéin idir a chuid oifigí i mBaile Átha Cliath, sa Ríocht Aontaithe agus i dtíortha eile thar lear.

 233. #1623397

  Ní mar a chéile an rath a bhí ar an bhfoclóireacht mór-imleabhar agus an cúram leagtha ina iomlán ar fhoclóirí aonair nó ar phríomhfhoclóirí amháin agus fostaithe áirithe ag obair faoi.

 234. #1652502

  Bhí dúichí tionsclaíochta tógtha ag Gaeltarra i nGaoth Dobhair agus ar an gCeathrúin Rua agus na céadta de mhuintir na Gaeltachta fostaithe cheana iontu.

 235. #1652624

  Tá riarthóir fostaithe acu a choinníonn smacht ar chúrsaí, chomh maith le clár na bhfógraí a choinneáil suas chun dáta maidir le taispeántais, deontais, srl.

 236. #1655884

  Oibríonn duine de na fostaithe atá aige, Eithne Ní Dhráighneáin, ar an bhfógraíocht agus ar an margadh i Meiriceá agus thar lear.

 237. #1657619

  Léiríonn na figiúirí is déanaí ón Suirbhé Náisiúnta Tí, a thagann amach uair sa ráithe, go bhfuil ceathrú milliún duine sa tír seo fostaithe sa tionscal tógála.

 238. #1659131

  Caithfear a chinntiú go bhfuil na hacmhainní cuí ag an rialtóir agus foireann de chúigear déag ar a laghad fostaithe leis, ní leor ceathrar nó cúigear fostaí”, a deir Deirdre Garvey.

 239. #1663046

  Anois díoltar níos mó ná 200,000 in aghaidh na bliana, agus tá beagnach 20 daoine fostaithe acu.

 240. #1665521

  216 acu san iomlán atá fostaithe ag an 15 Aire atá againn ar chostas €10.5 milliún sa bhliain.

 241. #1665522

  Tá 13 fostaithe ag an Taoiseach, mar shampla, ina oifig phríobháideach mar aon le seachtar eile ina oifig Dáilcheantair ar chostas €688,851.

 242. #1666925

  Tá muid i ndiaidh rannóg nua a oscailt, mar atá Cumann Óige, a bhfuil triúr fostaithe inti.

 243. #1670198

  Luaiteoir go minic go bhfuil go leor daoine fostaithe agus tuarastal á íoc le fada ag an gCumann Lúthchleas Gael chun na cluichí a chur chun cinn.

 244. #1675698

  Tá 3,332 bunscoil sa Stát agus astu siúd níl aon fhear fostaithe mar mhúinteoir i 1,228 acu.

 245. #1675710

  Seo a leanas na figiúirí is tábhachtaí: Tá 31,134 bunmhúinteoir fostaithe sa Stát ach níl ach líon beag fear ina measc - 4,802 san iomlán.

 246. #1676325

  Tá comhlacht amháin in Alice Springs a bhfuil 20 tiománaí fostaithe aige a bhraitheann go mór ar iompar bóthair idir Alice agus Darwin.

 247. #1682117

  Tá 20 duine fostaithe againne ar bhonn páirtaimseartha, agus neart acu mná eachtrannacha iad atá pósta le fir Éireannacha.

 248. #1683050

  Cuireann an mhianadóireacht postanna ar fáil, a bhfuil pá réasúnta maith ag dul leo, ach is minic a bhíonn praghas ard le híoc ag na fostaithe.

 249. #1683697

  De réir Dhaonáireamh na bliana 1991, bhí 4.4 faoin gcéad den daonra fostaithe ag baint úsáide as rothar le dul go dtí a n-áit oibre go laethúil.

 250. #1683745

  Tá gréasán mór de raonta rothar in Portland, agus rothaíonn 3.5% den daonra fostaithe chuig an obair.

 251. #1690509

  Fear a chuir 26 halla rince á dtógáil, bhí 3,000 duine fostaithe ag a chomhlacht tógála agus é i mbarr a réime.

 252. #1691843

  Ceaptar nach mó ná sásta atá an cabhlach go bhfuil siad fostaithe ag díbirt bád beag as uiscí thuaisceart na tíre.

 253. #1693557

  Bhí beirt Chaitliceach fostaithe ag an chomhairle a d'oibir taobh istigh - bean amháin a ghlan linn snámha an bhaile, agus fear amháin a bhí ina airíoch i Halla an Bhaile.

 254. #1693696

  Bhí Pierce ag obair leis an gcomhlacht Winning Post Productions agus bhí Eileen fostaithe le Nuacht TG4 ag an am.

 255. #1700386

  Ar ndóigh d’inseodh duine ar bith atá fostaithe sa tseirbhís phoiblí nach nós ariamh aon airgead atá fágtha sa bhuiséad a chur ar ais sa státchiste.

 256. #1702932

  Tá dáréag fostaithe faoi láthair, 11 le tacaíocht ó FÁS agus duine amháin le tacaíocht Fhoras na Gaeilge.

 257. #1702963

  Níl Gaeilge ag fostaithe scéim FÁS go fóill agus tá an-chuid ama curtha isteach ag an saoiste (Damien) ag reáchtáil ranganna dóibh.

 258. #1704485

  Cén obair a dhéanann Cló Mhaigh Eo anois agus cé mhéad duine atá fostaithe ag an chomhlacht?

 259. #1706496

  D'fhéadfadh feidhmeannaigh BAT agus cuid de na dlíodóirí a bhí fostaithe acu a bheith ar a dtriail de bharr díspeagadh cúirte agus comhcheilg leis an dlí a chur as a riocht.

 260. #1708706

  Sa Bhreatain tá comhlacht príobháideach fostaithe le cúlra gach múinteora agus féitheora nua, mar aon le haon mhúinteoir atá ag bogadh ó scoil amháin go scoil eile, a scrúdú.

 261. #1708983

  Ar an gcéad dul síos is léir go bhfuil formhór na n-imreoirí sacair is fearr ar domhan fostaithe san Eoraip, ag clubanna móra Eorpacha.

 262. #1709823

  £28.5 milliún an costas ar an chathair gach bliain: £25.1m de bharr táirgiúlacht a bheith caillte agus £3.4m de bharr fostaithe a bheith as láthair tinn.

 263. #1712175

  D'fhógair Hewlett Packard, a bhfuil 4,000 duine fostaithe acu sa tír seo, go bhfuil siad chun 24,000 duine a ligean chun bealaigh ar fud an domhain.

 264. #1713888

  Duine amháin atá fostaithe go lánaimseartha ach cuireann Dáil Uladh fostaíocht shéasúrach ar fáil do theagascóirí agus gnó do na daoine sa cheantar a bhíonn ag plé le lóistín, bia agus taisteal.

 265. #1716143

  Chuir Holden tús le táirgeadh gluaisteán abhus sa bhliain 1949 agus tá tuairim is 2,900 duine fostaithe ag an gcomhlacht faoi láthair, sa dá stát, Victoria agus an Astráil Theas.

 266. #1717844

  Le linn na hiarrachta is déanaí, cuireadh dornaisc air agus rinne cúigear fostaithe ón gcomhlacht príobháideach slándála Tascor greim a bhreith air chun é a chur ar bord an eitleáin.

 267. #1725862

  Arís, más fíor don Aire Dlí agus Cirt, tá 22 garda i mBaile Átha Cliath Lár Theas ar dhualgas tráchta, áit nach bhfuil ach 14 fostaithe le plé le cúrsaí drugaí.

 268. #1725864

  I gCathair Chorcaí tá 23 garda ag plé le trácht, i gcomparáid le 19 atá fostaithe le plé le drugaí.

 269. #1733519

  Tá téacs An Nuacht agus Gaeltext Aertel san áireamh san athstruchtúrú sin agus tá beirt fostaithe cheana féin chun uainíocht a dhéanamh ar a chéile chun seirbhís chuimsitheach a chur ar fáil.

 270. #1733920

  Bhí thar 1,000 duine fostaithe i monarchana na paróiste le scór bliain, agus na céadta eile ag gnóthú go hindíreach.

 271. #1734978

  Bhíodh tuairim is 25,000 oibrí fostaithe ag BlueScope in Port Kembla, baile ar chósta New South Wales ó dheas ó Sydney, chomh maith leis na mílte oibrí eile ar fud na tíre.

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.