Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

1 toradh i ndoiciméad amháin

  1. #2385710

    IO L 93, 27.3.2020, lch. 1.

    Decision No 1/2020 of the EPA Committee of 14 January 2020 amending certain provisions of Protocol 1 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation to the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part [2020/425] ( OJ L 93, 27.3.2020, p. 1).

    Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gCoiste um Chomhar Custaim ODA-AE an 19 Deireadh Fómhair 2022 maidir le maolú uathoibríoch ar na rialacha tionscnaimh a leagtar síos i bPrótacal 1 a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach lena mbunaítear creat le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir Stáit Oirthear agus Dheisceart na hAfraice, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit den pháirt eile, a bhaineann leis an maolú uathoibríoch dá bhforáiltear le hAirteagal 44(8) maidir le tuinníní leasaithe agus luanta tuinníní a allmhairítear isteach san Aontas [2022/2251]