Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

20 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Comhaontú Ginearálta ar Rialacháin Eacnamaíocha maidir le hIompar Idirnáisiúnta de Bhóthar Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Allgemeines Abkommen über die wirtschaftliche Regelung des internationalen Straßenverkehrs
  de
  Comment Genf, 1954
  General Agreement on Economic Regulations for International Road Transport
  en
  Comment MISC: Geneva, 1954
  Accord général portant réglementation économique des transports routiers internationaux
  fr
  Comment MISC: Signature: 1954.03.17 Genève
 2. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Ceathrú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Viertes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Paris, 16.12.1961
  Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Fourth Protocol contains specific provisions for the Members of the European Court of Human Rights. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/036.htm (24.4.2012)
  Comment Signed: Paris, 16.12.1961 Entry into force: 16.12.1961 European Treaty Series (ETS) No. 036 Authentic versions: EN-FR
  Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition quatrième protocole contenant des dispositions spécifiques pour la Cour européenne des Droits de l'Homme Reference site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/036.htm (22.3.2012)
  Comment Signature: 16.12.1961 à Paris Entrée en vigueur: 16.12.1961 Conseil de l'Europe; STCE n° 036 Versions authentiques: EN-FR
 3. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Comhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Allgemeines Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Paris, 02.09.1949
  General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Comment Signed: Paris, 2.9.1949 Entry into force: 10.9.1952 European Treaty Series (ETS) No. 002 Authentic versions: EN-FR Protocol ETS No. 010 ( IATE:775697 ) extends the provisions of the General Agreement to other categories of persons (Ministers' Deputies, Permanent Representative of the States). Moreover, it provides for the accession of the new members of the Council of Europe to the General Agreement.
  Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition accord général, conclu en application du Statut du Conseil de l'Europe [IATE:790401 ], déterminant les immunités et privilèges nécessaires à l'exercice des fonctions des représentants des États membres au Comité des ministres et à l'Assemblée parlementaire, ainsi que du Secrétariat Reference site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/002.htm (21.3.2012)
  Comment Signature: 2.9.1949 à Paris Entrée en vigueur: 10.9.1952 Conseil de l'Europe; STCE n° 002 Versions authentiques: EN-FR Parmi ces immunités et privilèges figurent notamment la personnalité juridique du Conseil de l'Europe, l'immunité de juridiction, l'inviolabilité des locaux et bâtiments.
 4. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.' Reference Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche, CELEX:32007R0716/GA
  GATS Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.' Reference Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche, CELEX:32007R0716/GA
  Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen | GATS | Allgemeines Abkommen über den Dienstleistungsverkehr
  de
  Definition multilaterales Übereinkommen zur fortlaufenden Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels Reference Bundesministerium (DE) für Wirtschaft und Energie http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Handelspolitik/wto,did=615546.html (21.9.2015)
  Comment Marrakesch, 15.4.1994
  General Agreement on Trade in Services | GATS
  en
  Accord général sur le commerce des services | AGCS
  fr
  Definition Accord annexé à l'accord instituant l'OMC. Reference ---
 5. ECONOMICS · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade · TRADE|tariff policy
  CGTT Reference Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim, CELEX:32012R1218/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex Foclóir Staidéir Ghnó; An Chúirt Bhreithiúnais - Modhnuithe ar na Rialacha Nós Imeachta, Airt. 31(2)
  ga
  Language usage Leagan an Choiste Téarmaíochta (feic Geography and Planning) ach tá foirmeacha eile sna conarthaí, m.sh. in Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 61(4) a gus 31(2). Tá leagan eile fós san Fhoclóir Staidéir Ghnó - Comhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Thrádáil
  Context 'In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).' Reference Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad, CELEX:02016R1037-20180608/GA
  an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil Reference Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim, CELEX:32012R1218/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).' Reference Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad, CELEX:02016R1037-20180608/GA
  Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen | GATT
  de
  Comment Genf, 30.10.1947; ersetzt durch GATT 1994 IATE:885262 ; UPD: st 3.5.07
  General Agreement on Tarifs and Trade | General Agreement on Tariffs and Trade | GATT 1947
  en
  Definition defunct international treaty predating the WTO Agreement Reference "GATT 1947 and GATT 1994: what’s the difference ?", Agreement Establishing the World Trade Organization > Annex 1 > Annex 1A > GATT 1994 > Must be read with GATT 1947 > Explanations, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legalexplgatt1947_e.htm [7.10.2013]
  Comment The provisions of the GATT 1947, incorporated into the GATT 1994 (IATE:885262 ), continue to have legal effect as part of the GATT 1994, itself a component of the WTO Agreement.
  GATT de 1947 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
  fr
  Definition accord international signé en 1947, régissant une partie du commerce mondial et ayant précédé celui relatif à l'OMC Reference Conseil-FR, d'après: Site de l'OMC, Accueil > L'OMC > Qu'est-ce que l'OMC? > Comprendre l'OMC > Années > "Les années GATT: de La Havane à Marrakech" (7.5.2021)
  Comment Accord signé le 30 octobre 1947 par 23 membres fondateurs et prévoyant à la fois des règles commerciales et des concessions tarifaires. Les dispositions de l'accord de 1947 ont plus tard été intégrées au GATT de 1994.
  GATT 1947
  mul
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade · TRADE|tariff policy
  an Comhaontú Frithdhumpála Reference Comhairle-GA
  ga
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 a Chur chun Feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 | Antidumping-Übereinkommen 1994
  de
  Definition im Rahmen der Uruguay-Runde ausgehandeltes Übereinkommen über die Feststellung des Dumpings, die Einleitung des Verfahrens und anschließende Untersuchung, vorläufige Maßnahmen, Preisverpflichtungen, die Festsetzung und Erhebung von Antidumpingzöllen, die Geltungsdauer und Überprüfung von Antidumpingzöllen und Preisverpflichtungen, die Öffentliche Bekanntmachung und Erläuterung der Feststellungen sowie Konsultationen und Streitbeilegung Reference Council-DE, vgl. Die multilaterale Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986- 1994) - Anhang 1 - Anhang 1A - Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (WTO-GATT 1994) - Antidumping-Übereinkommen
  Comment Marrakesch, 15.04.1994.Nachfolger des Antidumping-Kodex 1979 IATE:769204
  Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 | Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 | ADA | Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 | 1994 Anti-Dumping Agreement | agreement on dumping | Anti-Dumping Agreement
  en
  Definition anti-dumping agreement signed in 1994 under the GATT Uruguay Round IATE:1162974 which contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations Reference CENTERM and COM-EN, based on: Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community, Recital 3, CELEX:32009R1225/EN
  Comment Successor to the 1979 Anti-Dumping Code [ IATE:769204 ].
  Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 | code antidumping de 1994 | accord antidumping de 1994
  fr
  Definition accord annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé en avril 1994 à Marrakech, dans le cadre du cycle de l'Uruguay et régissant l'application des mesures antidumping par les Membres de l'OMC Reference Conseil-FR, d'après: Site de l'OMC, Accueil > Domaines > Antidumping > "Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994" (7.5.2021)
  Comment 1. L'accord contient des règles de fond (notamment concernant la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage, la définition de la branche de production) mais aussi des règles de procédure (en particulier concernant l'ouverture et la conduite d'enquêtes, l'application de mesures provisoires, etc.).2. Voir aussi: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
 7. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade · TRADE|trade policy
  an Cód Frithdhumpála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil a chur chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1979 | Antidumping-Kodex 1979
  de
  Definition im Rahmen des GATT während der Tokio-Runde ausgehandelter Verhaltenskodex zur Festlegung der Bestimmungen über die Anwendung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) Reference Council-DE, vgl. Multilaterale Übereinkommen, die im Zuge der Handelsverhandlungen von 1973-1979 (GATT) ausgehandelt wurden - Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, Präambel und Art.1
  Comment Der Antidumping-Kodex besteht aus den Artikeln 1 bis 13 des Übereinkommens.Nachfolger: Antidumping-Übereinkommen 1994 IATE:887296
  Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1979 | Anti-Dumping Code | ADC
  en
  Definition code of conduct negotiated under the auspices of GATT IATE:785236 during the Tokyo Round IATE:1177885 that aimed to establish anti-dumping measures in accordance with Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade Reference Council-CENTERM, based on:Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (5.2.2021)
  Comment Signature: 1979. The Anti-Dumping Code actually consisted of Articles 1-13 of the 1979 Agreement (see reference below for the full text of the Code).Succeeded by the Anti-Dumping Agreement (ADA) [ IATE:887296 ] signed under the 1994 GATT.
  code antidumping de 1979 | Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce | accord antidumping
  fr
  Definition code de conduite négocié sous les auspices du GATT durant le cycle de Tokyo et ayant pour objectif l'établissement de mesures antidumping Reference Conseil-FR, d'après: Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - CELEX: 21979A0412(07)/FR
  Comment 1. Les mesures antidumping prises au sein de cet accord consistent en des règles de fond et des règles de procédure. 2. Le code antidumping a été signé le 12 avril 1979, dans le cadre du cycle de Tokyo et contient 16 articles. En 1994, l'accord antidumping lui a succédé.
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 a Chur chun Feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Uruguay-Runde (Ergebnisse).;XREF: Gehört zu Anhang 1A des WTO-Übereinkommens.;MISC: Marrakesch, 15.04.1994.
  Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
  en
  Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
  fr
  Definition Accord annexé à l'accord instituant l'OMC. Reference ---
  Comment MISC: Signature: 1994.04.15 Marrakesh
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil a Chur chun Feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cód maidir le Luacháil Custaim Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zollwert-Kodex | Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens | Zollwertkodex
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: GATT - Tokio-Runde (Ergebnisse 1979).;MISC: Genf, 12.04.1979.
  Customs Valuation Agreement | Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade | Code on Customs Valuation
  en
  Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce | Code sur l'évaluation en douane
  fr
  Comment CONTEXT: GATT - Tokyo-Round.;MISC: Signature: 1979.04.12 Genève
 10. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Comhaontú maidir leis an gCoimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Errichtung der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer | Übereinkommen über die Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer
  de
  Definition am 24. September 1949 in Rom geschlossenes Übereinkommen zur internationalen Regelung der Bewirtschaftung und Erhaltung der lebenden Ressourcen des Mittelmeers Reference Council-DE auf der Grundlage des Beschlusses 98/416/EG des Rates vom 16. Juni 1998 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer
  Comment Wortlaut des Übereinkommens zur Errichtung der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer ist in Anhang II des Beschlusses 98/416/EG enthalten
  Agreement on the General Fisheries Commission for the Mediterranean
  en
  Comment SYN/ANT: Official title, as used in OJ L 190, 4.7.1998 : Agreement establishing the General Fisheries Commission for the Mediterranean. However, the translation here seems faithful to the French.
  Accord sur la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
  fr
 11. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite maidir leis na prionsabail ghinearálta i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na Cróite i gcláir Chomhphobail Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Kroatien über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Kroatien an Programmen der Gemeinschaft
  de
  Definition unterzeichnet am 22.11.2004 in Brüssel in Kraft getreten am 22.8.2005 Reference ---
  Framework Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes
  en
  Comment Signed: Brussels, 22.11.2004 Entry into force: 22.8.2005For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=1361 [13.7.2016]
  accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Croatie établissant les principes généraux de la participation de la République de Croatie aux programmes communautaires
  fr
  Definition --- Reference Signature: Bruxelles, 22.11.2004Entrée en vigueur: 22.8.2005
 12. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir leis na prionsabail ghinearálta i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na hAlbáine i gcláir de chuid an Chomhphobail Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Albanien über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Albanien an Programmen der Gemeinschaft
  de
  Comment unterzeichnet am 22.11.2004 in Brüssel in Kraft getreten am 11.7.2005
  Framework Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the general principles for the participation of the Republic of Albania in Community programmes
  en
  Comment Signed: Brussels, 22.11.2004 Entry into force: 11.7.2005For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=1221 [13.7.2016]
  accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d'Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d'Albanie aux programmes communautaires
  fr
  Definition --- Reference Signature: Bruxelles, 22.11.2004Entrée en vigueur: 11.7.2005
 13. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Cúigiú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fünftes Zusatzprotokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Privilegien und Immunitäten (Vorrechte und Befreiungen) des Europarats
  de
  Comment Strassburg, 18.06.1990
  Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Fifth Protocol provides that the members of the European Commission of Human Rights and of the European Court of Human Rights are exempted from taxation on salaries, emoluments and allowances paid to them by the Council of Europe. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/137.htm (30.4.2012)
  Comment Signed: Strasbourg, 18.6.1990 Entry into force: 1.11.1991 European Treaty Series (ETS) No. 137 Authentic versions: EN-FR
  Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition cinquième protocole prévoyant que les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme et les membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe Reference site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/137.htm (2.4.2012)
  Comment Signature: 18.6.1990 à Strasbourg Entrée en vigueur: 1.11.1991 Conseil de l'Europe; STCE n° 137 Versions authentiques: EN-FR
 14. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Dara Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zweites Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Paris, 15.12.1956
  Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Second Protocol contains specific provisions for the Members of the European Commission of Human Rights. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/022.htm (24.4.2012)
  Comment Signed: Paris, 15.12.1956 Entry into force: 15.12.1956 European Treaty Series (ETS) No. 022 Authentic versions: EN-FR The Commission’s mandate has expired on 31 October 1998. It is no longer necessary to sign or ratify the Protocol.
  Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition deuxième protocole contenant des dispositions spécifiques pour les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme Reference site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/022.htm (22.3.2012)
  Comment Signature: 15.12.1956 à Paris Entrée en vigueur: 15.12.1956 Conseil de l'Europe; STCE n° 022 Versions authentiques: EN-FR Le mandat de la Commission est échu au 31 octobre 1998. Il n'est plus nécessaire de signer ou ratifier ce Protocole.
 15. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Séú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sechstes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarates
  de
  Comment Strassburg, 05.03.1996
  Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Sixth Protocol sets up the privileges and immunities granted to the Judges of the permanent Court of Human Rights during the discharge of their duties as well as during travels made during the discharge of their duties. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/162.htm (30.4.2012)
  Comment Signed: Strasbourg, 5.3.1996 Entry into force: 1.11.1998 European Treaty Series (ETS) No. 162 Authentic versions: EN-FR
  Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition sixième Protocole définissant les privilèges et immunités des juges de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'exercice de leur fonction et au cours des voyages accomplis dans le cadre de leur mandat Reference site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/162.htm (2.4.2012)
  Comment Signature: 5.3.1996 à Strasbourg Entrée en vigueur: 1.1.1999 Conseil de l'Europe; STCE n° 162 Versions authentiques: EN-FR
 16. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Tríú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Drittes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Strassburg, 06.03.1959
  Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Third Protocol contains specific provisions concerning the Council of Europe Development Bank. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/028.htm (24.4.2012)
  Comment Signed: Strasbourg, 6.3.1959 Entry into force: 15.3.1963 European Treaty Series (ETS) No. 028 Authentic versions: EN-FR
  Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition troisième protocole contenant des dispositions spécifiques pour le Fonds de développement social du Conseil de l'Europe Reference site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/028.htm (22.3.2012)
  Comment Signature: 6.3.1959 à Strasbourg Entrée en vigueur: 15.3.1963 Conseil de l'Europe; STCE n° 028 Versions authentiques: EN-FR
 17. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zusatzprotokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Strassburg, 06.11.1952
  Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Comment Signed: Strasbourg, 6.11.1952 Entry into force: 11.7.1956 European Treaty Series (ETS) No. 010 Authentic versions: EN-FR
  Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition protocole étendant les dispositions de l'Accord général [IATE:769202 ] à d'autres catégories de personnes (délégués des ministres, représentants permanents des États) et prévoyant en outre l'adhésion des nouveaux États membres à l'Accord général Reference site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/010.htm (21.3.2012)
  Comment Signature: 06.11.1952 à Strasbourg Entrée en vigueur: 11.7.1956 Conseil de l'Europe; STCE n° 010 Versions authentiques: EN-FR
 18. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|tariff policy · TRADE|trade policy
  Prótacal Annecy maidir le téarmaí aontachais a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Trádáil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll von Annecy über die Bedingungen für den Beitritt zu dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen
  de
  Comment MISC: Annecy, 10.10.1949
  The Annecy Protocol of Terms of Accession to the General Agreement on Tariffs and Trade
  en
  Protocole d'Annecy sur les conditions d'adhésion à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
  fr
  Comment MISC: Signature: 1949.10.10 Annecy
 19. TRADE|international trade|international trade
  Sceideal CXL CE atá i gceangal leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (CGTT 1994) Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sceideal CXL CE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sceideal CXL CE atá i gceangal leis an CGTT 1994 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EC Schedule CXL annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 | EC Schedule CXL annexed to GATT 1994 | EC Schedule CXL annexed to the GATT 1994 | EC Schedule CXL annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) | EC Schedule CXL
  en
  Definition a schedule of tariff concessions of the European Union as a WTO Member which is annexed to the Marrakesh Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) Reference based on: World Trade Organization (WTO), http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_table_e.htm [9.3.2012]