Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (111)
Ins an bhfreagra a thug an GPA a bhí an chúis iontais ba mhó, áfach.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Mór an trua nár ghlac an GPA lena gcomhairle féin sa chás seo.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Agus gan amhras cad atá sa bhféachaint as seo go ceann tamaill don GPA.
Tugaimis a gceart do Chumann na mBan
Dáta: 2015-01-19
Tá margadh nua suntasach sínithe idir Cumann Imreoirí Gael (GPA) agus Cumann Lúthchleas Gael (CLG).
Ainmníodh an bheirt acu do dhuaiseanna GPA, dála an scéil!
Cúl na heangaí: Foirne Chúige Uladh idir chamáin. An tUltach 84 (10), 22-23. Caol Fionn.
Leathanach: 22-23
Dáta: 2008-10-01
Labhair an GPA amach i gcoinne mholadh a trí.
Gan teideal: Deir Cumann Lúthchleas Gael gur mór acu cás an imreora club ach níl oiread sin meas dáiríre air – Gan údar
Dáta: 2019-04-06
Cáineann an GPA an bealach ar caitheadh le hiománaithe Thír Eoghain agus an Chabháin.
Athrú meoin de dhíth
Dáta: 2006-04-01
Ansin tá an GPA rud seo acu!
Buaireamh Aistí
Dáta: 2008-12-01
GPA: níl siad chun imeacht, is cosúil.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Airgeadú don GPA le theacht as sruthanna ioncaim Chumann Lúthchleas Gael.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Nár chuige sin atá cumann na n-imreoirí, an GPA?
Is ait an mac saol an bhainisteora spóirt
Dáta: 2008-04-01
Ní raibh ceachtar den CPA ná an GPA ar a shon – ba é an mana a bhí ag an CPA ó tháinig ann dó go raibh sé dubh ina éadan agus ba mar sin do 70 faoin gcéad d’imreoirí an GPA é chomh maith.
CLG – cumann na sách agus na seang – Colm Duffin
Dáta: 2017-03-13
Ainneoin na maitheasaí go léir atá déanta ag an GPA, tá an-dhíobháil déanta acu dóibh féin leis an bhfeachtas Twitter in aghaidh Choilm Uí Ruairc.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Baineadh leas as an gcóras giolcaireachta, Twitter, chun teachtaireacht an GPA a chur in iúl i dteanga chogaíoch, chealgánta, shuarach.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Leis an gcaint ar fad faoin GPA, conas go n-imigh sé geall le bheith i ngan fhios do dhaoine go bhfuil Cumann na mBanimreoirí le bunú amárach?
Tugaimis a gceart do Chumann na mBan
Dáta: 2015-01-19
B’fhathach in iomaire an ghnó é Ryan sna hochtóidí agus ba naíolann é GPA d’fhir agus mhná gnó a bhí ag teacht in imhe.
‘Thaitin Bróga Gucci leis ach ba dhiabhail a dhúil sa fry ag an am céanna…’
Dáta: 2015-06-25
Bhí Ryan sé bliana déag le cois an dá scór agus fiacha na milliún air i ndiaidh chliseadh GPA.
‘Thaitin Bróga Gucci leis ach ba dhiabhail a dhúil sa fry ag an am céanna…’
Dáta: 2015-06-25
Déanann David Murphy, Eagarthír Gnó le RTÉ News, sinn a threorú trí na heachtraí seo agus é tuisceanach nach gcuimhineodh mórán atá faoin dá scór ar ghaiscí GPA.
‘Thaitin Bróga Gucci leis ach ba dhiabhail a dhúil sa fry ag an am céanna…’
Dáta: 2015-06-25
Bhí captaen fhoireann iománaíochta na Gaillimhe, David Collins, ansin agus Dónal Óg Cusack ón GPA – Cumann Imreoirí na gCluichí Gaelacha.
Iománaíocht i Fenway Park – poiblíocht iontach don chluiche i SAM
Dáta: 2015-09-18
Ina ainneoin sin, is cosúil go bhfuil níos mó suime ag eagraíochtaí ar nós an GPA na cluichí a fhorbairt thar sáile ná sa bhaile.
A raibh le foghlaim ó na cluichí móra spóirt an deireadh seachtaine seo
Dáta: 2015-11-24
Bhí cabhair nach beag le fáil acu ó Chumann na nImreoirí, an GPA, agus ó phobal CLG trí chéile.
Tá greim fachta ag aicíd alpach an chearrbhachais ar shamlaíocht imreoirí óga CLG
Dáta: 2016-01-12
Agus é ag labhairt lena chomhairleoir ón gCumann Imreoirí Gael (CIG nó GPA), rianaigh sé an pháirt laghdaithe a bhí ag an bpeil ina shaol.
An bhfuil tú CGL, a CLG? – Gan ainm
Dáta: 2014-04-07
In agallamh le Dermot Crowe sa Sunday Independent nach bhfuil i sé éileamh an GPA ach tús agus go mbeidh tuilleadh á lorg ó CLG go dtéitear ar lorg gairmiúlachta go hiomlán.
An GPA ag Lorg Gairmiúlachta. An tUltach 82 (4), 26-27. Gan údar.
Leathanach: 26-27
Dáta: 2006-04-01
Mar sin féin, caithfidh siad siúd a bheidh ag iarradh bonn a chur faoi eagraíocht na n-imreoirí club a bheith níos stuama fós fiú ná iad siúd a bhunaigh an GPA.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
An dara cúis nach bhfuil baol ar an armlón céanna acu agus a bhí ag an GPA, arbh iad a gcuid ball íomhá náisiúnta na heagraíochta.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
B’fhéidir nach bhfuil lón cogaidh an GPA acu, ach tá a bpobal earcaíochta i bhfad níos leithne.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Mar sin féin, caithfidh siad siúd a bheidh ag iarradh bonn a chur faoi eagraíocht na n-imreoirí club a bheith níos stuama fós fiú ná iad siúd a bhunaigh an GPA.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
An dara cúis nach bhfuil baol ar an armlón céanna acu agus a bhí ag an GPA, arbh iad a gcuid ball íomhá náisiúnta na heagraíochta.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
B’fhéidir nach bhfuil lón cogaidh an GPA acu, ach tá a bpobal earcaíochta i bhfad níos leithne.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Ach cuireadh an méid sin ina cheart nuair a bronnadh imreoir óg agus sinsir na bliana air an tseachtain seo caite ag ócáid bronnta an GAA/GPA.
Bainimis sásamh as Gleeson agus Kelly mar níl a sárú ann: Agus an-bhéim ar chórais imeartha bunaithe ar chosaint is annamh a fheictear imreoirí chomh maith le Tony Kelly agus Austin Gleeson – John Allen
Dáta: 2016-11-12
Ach cuireadh an méid sin ina cheart nuair a bronnadh imreoir óg agus sinsir na bliana air an tseachtain seo caite ag ócáid bronnta an GAA/GPA.
Bainimis sásamh as Gleeson agus Kelly mar níl a sárú ann: Agus an-bhéim ar chórais imeartha bunaithe ar chosaint is annamh a fheictear imreoirí chomh maith le Tony Kelly agus Austin Gleeson – John Allen
Dáta: 2016-11-12
Tá Cumann na nImreoirí Idirchontae, an GPA, míshásta toisc go mbraitheann siad nach raibh aon lámh acu sa mholadh ar glacadh Dé Sathairn leis.
DARA Ó CINNÉIDE: Leagan amach nua na craoibhe, cén eagla atá orainn?: Ní túisce na leasuithe a bhí molta do chraobh shinsir peile na hÉireann gafa tríd agus bhí an chnáimhseáil tosnaithe – Dara Ó Cinnéide
Dáta: 2017-03-01
Bhí cásanna áirithe ann go ndearna coistí contae neamart ar imreoirí a gortaíodh nó a leithéid agus thug cuid de na himreoirí sin tacaíocht don GPA dá bharr.
Pádraig Ó Dufaigh: Cuid II. An tUltach 84 (3), 8-9. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 8-9
Dáta: 2008-03-01
Bhí mise den tuairim go raibh Cumann na nImreoirí Gaelacha, nó an GPA, neamhspleách ar CLG agus nár mhaith an rud é sin.
Aogán Ó Fearghail: Uachtarán Chomhairle Uladh CLG. An tUltach 87 (8), 12-14. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 12-14
Dáta: 2010-08-01
Ba í 2010 an bhliain ab fhearr a bhí aige, nuair a ainmníodh é ar fhoireann GPA na bliana agus d’imir sé d’Éirinn sa tSraith Idirnáisiúnta in 2011.
Laochra ar lár – na fir nach bhfeicfimid i ngeansaí an chontae in 2018: Tá foireann roghnaithe ag Tuairisc.ie de na himreoirí agus na peileadóirí contae is fearr a d’éirigh as i ndiaidh chraobhacha CLG na bliana seo – Pádraic Ó Ciardha
Dáta: 2017-12-21
Thosnaigh an t-aiteas seachtain is an lá inniu le Cumann na nImreoirí, an GPA, ag cur na gcosa beaga fúthu mar gheall ar thástálacha drugaí bheith á ndéanamh aige baile.
Seachtain an-ait ab ea í i measc lucht cainte agus cabaireachta CLG: Thosaigh an t-aiteas seachtain is an lá inniu leis an GPA ag cur na gcosa beaga fúthu mar gheall ar thástálacha drugaí – Dara Ó Cinnéide
Dáta: 2018-06-09
Bhí blianta ann freisin nuair a phioc imreoirí an GPA a bhfoireann féinig agus bhronntaí  na gradaim sin ag an dinnéar bliantúil a bhíodh acusan.
Gan teideal: Is deas a bheith ag plé na ngradam aonair, ach níl faic inchurtha le bonn uile-Éireann agus na cuimhní cinn ar an turas stairiúil go barr an tsléibhe – Gan údar
Dáta: 2018-09-15
Ach sa lá atá inniu ann foireann amháin a roghnaítear faoi bhrat an CLG agus an GPA.
Gan teideal: Is deas a bheith ag plé na ngradam aonair, ach níl faic inchurtha le bonn uile-Éireann agus na cuimhní cinn ar an turas stairiúil go barr an tsléibhe – Gan údar
Dáta: 2018-09-15
Tá Cumann na nImreoirí Gaelacha (GPA) spréachta is cosúil le cinneadh Chumann Lúthchleas Gael (CLG) go mbeidh rialacha trialach i bhfeidhm le linn na Sraithe Náisiúnta Peile ag tús an Earraigh.
GPA spréachta faoi rialacha trialach i bhfeidhm sa tsraith
Dáta: 2018-11-26
Thabharfainn péire glais lámh do Phaul Galvin, biorán réadaithe do fhoireann Dhún na nGall agus dá gcuid bainisteoirí líonmhara agus an ráta íosphá don GPA.
A Dhaidí na Nollag, a chara,
Dáta: 2008-12-01
Tá gluaiseacht i dtreo gnéithe den ghairmiúlacht tosaithe cheana féin ag cumann na n-imreoirí (GPA) agus má fheictear dóibh go mbeidh oiread fáilte roimh R.
An daonlathas beo i gCumann Lúthchleas Gael
Dáta: 2005-05-01
Anuraidh, agus níos túisce i mbliana, bhí go leor cainte i dtaobh Chumann na nImreoirí (GPA) sa Chumann Lúthchleas Gael.
Ar son an airgid
Dáta: 2001-10-01
Deir an GPA nach é sin atá uathu ach is deacair cuid de na ráitis atá déanta ag cuid de na himreoiri cáiliúla a thuiscint muna bhfuil "íoc agus imir" i gceist.
Ar son an airgid
Dáta: 2001-10-01
Ach, bí cinnte gurb é aidhm fhírinneach an GPA ná cineál éigin gairmiúlachta a bhaint amach a mbeidh íocaíocht nó pá ar son imeartha mar chuid den mhargadh.
Cailliúint don CLG is ea imeacht Setanta
Dáta: 2004-01-01
Dar leis an GPA is iad na himreoirí a mheallann na sluaite móra de lucht tacaíochta agus a thuilleann airgead mór don chumann.
Caithfear díriú gan mhoill ar cheist na gairmiúlachta
Dáta: 2005-08-01
Seans go bhfuil pointí tabhachtacha eile le déanamh ag an GPA, ach sílim go bhfuil na cinn is tábhachtaí luaite agam.
Caithfear díriú gan mhoill ar cheist na gairmiúlachta
Dáta: 2005-08-01
Le theacht ar fhreagra, sílim gur gá do CLG aghaidh a thabhairt ar argóintí an GPA agus iad a scrúdú agus a scagadh.
Caithfear díriú gan mhoill ar cheist na gairmiúlachta
Dáta: 2005-08-01
Ach, ní staonfaidh an GPA dá n-iarrachtaí chun airgead bheith ar fáil d’imreoirí ar bhealach éigin.
Caithfear díriú gan mhoill ar cheist na gairmiúlachta
Dáta: 2005-08-01
Féachann Colm Mac Séalaigh ar an méid atá á éileamh ag cumann na n-imreoirí, an GPA, ó Chumann Lúthchleas Gael.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Ar bhealach, is tábhachtaí an GPA, is é sin cumann imreoirí na gcluichí Gaelacha, ná aon ábhar eile faoi láthair.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Cúig bliana ó shin, seans gur shíl cuid againn nach mbeadh an GPA fós ann in 2006.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Fiú má bhaineann an GPA a gcuid aidhmeanna amach ach gan íocaíocht ar son imeartha ina measc, an mbeidh suim ag an chéad ghlúin eile d’imreoirí sa chúis?
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Na nithe atá ag teastáil ón GPA ======= Céard tá ag teastáil ón GPA ar aon nós?
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Reáchtálfar ballóid i measc bhaill an GPA chun údarás a thabhairt don bhuanchoiste maidir le plean gníomhaíochta a chur i bhfeidhm a rachaidh chomh fada le aistarraingt “seirbhíse” (i.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Aitheantas foirmeálta ó Pháirc an Chrócaigh don GPA agus plé a thosú maidir le cómhargaíocht idir an dá thaobh.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Go gcaithfidh CLG i gcomhar leis an GPA aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim a bhaineann le líon na gcluichí atá le himirt ag imreoirí, idir chluichí club agus chluichí contae.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Tuigeann an GPA nach féidir íocaíocht ar son imeartha a éileamh faoi láthair ach tá siad ag obair i dtreo na sprice sin.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Tá fógra an Aire ag cur dlúis le héilimh an GPA agus ag cur brú mór ar an CLG a pholasaí i leith amaitéarachais a athrú.
Gairmiúlacht agus amaitéarachas
Dáta: 2002-03-01
Tá mórán eolais agus comhairle ar shuíomhanna an GPA agus CLG, rud nach léir ar na láithreáin eile.
Gortaithe Dona ar Pháirc na hImeartha
Dáta: 2011-04-01
Agus ní bheidh siad níos saibhre ach oiread de bharr a gcuid dua, ach a mhalairt dar leis an GPA.
Íobairtí imreoirí na gcluichí Gaelacha
Dáta: 2004-02-01
Daoibhse atá beag beann ar an aighneas idir  O’ Rourke agus an GPA, scríobh O’ Rourke a ghnáthcholún seachtainiúil i nuachtán an Sunday Independent seachtain is an Domhnach seo caite, an 19ú Deireadh Fomhair.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Dhírigh an t-alt ar an treo atá á thógaint le tamall anois ag an GPA agus bhí O’ Rourke ag maíomh go raibh Cumann na nImreoirí ar chuma an Pháirtí Dhaonlathaigh nó na PDs tráth, agus an ról a taibhsíodh do dhaoine a bheith acu i.e.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Mheas O’ Rourke go raibh an GPA gníomhach go leor i mbun feachtais fhónta ach, dar leis, go raibh an eagraíocht slogtha isteach ag an móreagraíocht (Cumann Lúthchleas Gael féin) agus nárbh fhéidir leo bheith dílis níos mó dá mbunéirim.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Anuas air sin, dúirt iarimreoir na Mí go mbraith sé go raibh éirí in airde de shórt ar an GPA agus gur bheag acu anois tabhairt faoi na dúshláin atá ag déanamh tinnis don ngnáthimreoir nach mbainfidh an leibhéal eadarchontae amach go deo.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Ní túisce alt Uí Ruairc foilsithe ná gur léir go raibh feachtas an-eagraithe ar bun ag an GPA ag caitheamh anuas ar a chuid thuairimí agus ag déanamh beag is fiú de chaighdeán a chuid iriseoireachta.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Tugadh cead cainte don GPA ar leathanaigh spóirt an Sunday Independent Dé Domhnaigh seo caite ach cliathánach leis, bhí alt eile de chuid Uí Ruairc ag seasamh agus ag treisiú lena chuid tuairimíochta ón Domhnach roimhe sin.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Seachas faillí nó dul amú áirithe anseo agus ansiúd (ní dúirt an GPA riamh, mar shampla, gur chás leo na dúshláin a bhíonn ag fochumainn i gcomparáid le himreoirí eadarchontae), ba dheacair gan teacht le tuairimí Uí Ruairc.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Dhein an GPA botún gearr-radharcach agus iad ag cosaint a gclú sa tslí inar deineadh ach ba mhó ná san an botún a deineadh ag baint leasa as piardaí móra na meán sóisialta ar nós Joe Canning, Darran O Sullivan agus scata eile a mbeadh lucht leanúna mór acu ar Twitter, chun a dteachtaireacht a sheoladh amach sa tsaol mór agus teachtaireacht Uí Ruairc a mhúchadh.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Ainneoin na maitheasaí go léir atá déanta ag an GPA le blianta beaga anuas (agus tá cuid mhaith acu ann), tá an-dhíobháil déanta acu dóibh féin leis an bhfeachtas Twitter in aghaidh Choilm Uí Ruairc.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Nuair ba bhinbí a bhí na teachtaireachtaí Twitter in aghaidh imreoirí peile Chorcaí níos luaithe i mbliana, labhair stiúrthóir cumarsáide an GPA, Seán Potts, go cumasach agus go húdarásach faoin bhfreagracht atá ar dhaoine agus iad ag dul i muinín na meán sóisialta.
An GPA v O’ Rourke – gliogaireacht agus giolcaireacht
Dáta: 2014-10-30
Cúpla blian ó shin, nuair a bhí a bhfoireann féin á roghnú ag an GPA, b’iad na himreoirí a roghnaigh an fhoireann agus bhí an-mheas ag na himreoirí ar na gradaim dá bharr.
Masla do na himreoirí club
Dáta: 2014-11-03
Líonadh colúin i bpríomhleathanaigh spóirt na nuachtán go léir leis an méid a bhí le rá ag Príomhfheidhmeanach na heagraíochta, Dessie Farrell, faoi cheisteanna ar nós maoiniú agus teacht isteach an GPA, mar a thugann siad faoina bhfeachtais bailithe airgid, agus cesiteanna faoi cad air a gcaitheann siad a gcuid airgid?
Tugaimis a gceart do Chumann na mBan
Dáta: 2015-01-19
Ach conas, leis an gcaint ar fad faoin GPA, go n-imigh sé geall le bheith i ngan fhios dúinn go bhfuil Cumann na mBanimreoirí (WGPA) bunaithe chomh maith agus gur gearr uainn an lá go mbeidh a nguth le clos?
Tugaimis a gceart do Chumann na mBan
Dáta: 2015-01-19
Is í an aerlíne a bhunaigh sé, agus a bhfuil a ainm uirthi i gcónaí, is mó a bhuanaíonn a cháil i measc an phobail, ach is iad a ghaiscí le GPA, an comhlacht a dhein a chóta bán an chéad lá riamh agus a chuaigh go tóin poill ina dhiaidh sin, a d’fhág an oidhreacht is suntasaí, b’fhéidir.
‘Thaitin Bróga Gucci leis ach ba dhiabhail a dhúil sa fry ag an am céanna…’
Dáta: 2015-06-25
Tugann an clár seo cuntas ar chúlra agus ar shaol Ryan: ag obair mar chléireach in Aerfort na Sionnainne, bunú an chomhlachta léasa GPA, scrios an chomhlachta, a thréimhse leis an Sunday Tribune, an dua a chaith sé le hEastáit an Líonaigh, na mná bhí ar adhastar aige agus an tslí gur shlánaigh Michael O’Leary é le Ryanair.
‘Thaitin Bróga Gucci leis ach ba dhiabhail a dhúil sa fry ag an am céanna…’
Dáta: 2015-06-25
Ba dhíol spéise an cultúr gnó a bhí in GPA agus stíl bhainistíochta faoi leith ag Ryan lena bhféadfadh sé léasadh a thabhairt trí dhearcadh faoi na fabhraí ag cruinnithe cinniúnacha spleodracha an Luain.
‘Thaitin Bróga Gucci leis ach ba dhiabhail a dhúil sa fry ag an am céanna…’
Dáta: 2015-06-25
Ach caithfidh go bhfuil Cumann na nImreoirí (an GPA) sásta leis na treoirlínte nua seo ó tharla gur faoi scáth CLG anois iad agus ról acu i gcainteanna ar bith a bhaineann le leas na n-imreoirí.
An gá tástáil fola a dhéanamh ar imreoirí CLG?
Dáta: 2016-01-09
Glactar leis go bhfuil athrú éigin ag teastáil sa chomórtas ach cé gur cuireadh 18 rún maidir leis an gCraobhchomórtas sa Pheil faoi bhráid Ard Chomhairle CLG, diúltaíodh don chuid is mó acu, ceann an GPA ina measc.
Na Rúin is tábhachtaí ó Chomhdháil CLG an deireadh seachtaine seo
Dáta: 2016-02-26
Tá sé ráite cheanna féin ag an GPA nach n-imreodh na himreoirí i Roinn 4 i gCraobhchomórtas ‘B’ agus mar sin cuirfear moltaí na hArd Comhairle agus Ros Comáin as an áireamh.
Na Rúin is tábhachtaí ó Chomhdháil CLG an deireadh seachtaine seo
Dáta: 2016-02-26
Tá sé curtha in iúl ag an chraoltóir agus iarpheileadóir Dhoire, Joe Brolly, gurb í príomhaidhm an GPA imreoirí gairmiúla a dhéanamh d’imreoirí an spóirt Ghaelaigh, is cuma cad é eile a deir an cumann.
An GPA ag Lorg Gairmiúlachta. An tUltach 82 (4), 26-27. Gan údar.
Leathanach: 26-27
Dáta: 2006-04-01
“San fhadtéarma, fiú muna n-admhaítear go hoscailte é, tá an GPA ag iarraidh go mbeidh an spórt Gaelach gairmiúil ar dhóigh amháin nó ar dhóigh eile”, arsa Brolly, fear nach bhfuil aon leasc air a chuid tuairimí a rá go poiblí.
An GPA ag Lorg Gairmiúlachta. An tUltach 82 (4), 26-27. Gan údar.
Leathanach: 26-27
Dáta: 2006-04-01
Faoin socrú a thiocfas i bhfeidhm i 2017 gheobhaidh an GPA €6.2m sa bhliain.  Gheobhaidh na himreoirí céatadán den airgead a shaothraíonn an CLG ó chúrsaí tráchtála.
Tá múnla na heagraíochta ar fáil cheana ar ndóigh – an GPA, ‘Cumann na nImreoirí’, mar is fearr leo a thabhairt orthu féin sa nGaeilge, ach dar ndóigh, (fearacht an Bhéarla), go bhfuil an focal is tábhachtaí ar fad fágtha ar lár acu sa dá theanga, an focal ‘contae’.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Sin rud a dtabharfá dul chun cinn air nuair a chuimhníonn tú go raibh fir shlándála ag na doirse ag Comhdháil CLG 2000 i nGaillimh le bunaitheoirí an GPA a choinneáil amuigh agus gur vótáil baill na heagraíochta sin ar son stailce seacht mbliana dár gcionn.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Ná ceap gur mór liomsa tada dá bhfuil bainte amach ag an GPA – a mhalairt ar fad atá fíor, mar go dtuigim go maith an sciar dá saol agus dá gcuid saoirse a thugann imreoirí idirchontae an lae inniu uathu ar mhaithe leis an spórt is ansa leo.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Tá múnla na heagraíochta ar fáil cheana ar ndóigh – an GPA, ‘Cumann na nImreoirí’, mar is fearr leo a thabhairt orthu féin sa nGaeilge, ach dar ndóigh, (fearacht an Bhéarla), go bhfuil an focal is tábhachtaí ar fad fágtha ar lár acu sa dá theanga, an focal ‘contae’.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Sin rud a dtabharfá dul chun cinn air nuair a chuimhníonn tú go raibh fir shlándála ag na doirse ag Comhdháil CLG 2000 i nGaillimh le bunaitheoirí an GPA a choinneáil amuigh agus gur vótáil baill na heagraíochta sin ar son stailce seacht mbliana dár gcionn.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
Ná ceap gur mór liomsa tada dá bhfuil bainte amach ag an GPA – a mhalairt ar fad atá fíor, mar go dtuigim go maith an sciar dá saol agus dá gcuid saoirse a thugann imreoirí idirchontae an lae inniu uathu ar mhaithe leis an spórt is ansa leo.
Is é an club an chuid is lárnaí den Chumann Lúthchleas Gael lenar tógadh mise…: Nach bhfuil cluas éisteachta tuillte ag imreoirí nár chaith geansaí a gcontae riamh? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2016-10-30
I dtaca leis an GPA de, dúirt sé gur bhain siad amach a gcuspóir, go raibh teagmháil eatarthu agus go mbeadh plé eile ann féacháil an mbeadh ról dearfach acu mar pháirt de CLG san am atá le teacht.
Críostóir Ó Cuana, Uachtarán. An tUltach 86 (8), 24-25. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 24-25
Dáta: 2009-08-01
Bhí lúcháir ormsa cluinstin faoi seo nó is é mo thuairim féin go gcaithfí coiste den chineál seo a bheith faoi reachtaíocht Chumann Lúthchleas Gael agus nach mbeidh riachtanais leis an GPA mar dhara aonad feasta.
Críostóir Ó Cuana, Uachtarán. An tUltach 86 (8), 24-25. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 24-25
Dáta: 2009-08-01
Bréagnaíodh an chaint sin nuair a ghlac CLG le €75m ó rialtas Bhertie Ahern sé bliana déag ó shoin chun athfhorbairt Pháirc a’ Chrócaigh a thabhairt chun críche agus deineadh spior spear ar fad de nuair a ghlac Cumann na nImreoirí (an GPA) le deontais blianta beaga ina dhiaidh sin.
DARA Ó CINNÉIDE: Tá cultúr an ionaid aclaíochta go rábach i gCLG agus tá sé thar am stad a chur leis: Tá ceacht fachta ag lucht leanta na gcluichí an tseachtain seo maidir le cluiche idirchontae an lae inniu. Mura raibh a fhios againn roimis seo é, is léir go bhfuil an t-ullmhúchán agus an phrapáil a deintear dulta thar fóir – Dara Ó Cinnéide
Dáta: 2017-06-03
N’fheadar in aon chor conas mar a d’éirigh leis freastal ar na dualgais go léir a bhí air, mar athair triúr páistí óga atá ag obair go lánaimseartha, mar chathaoirleach ar an GPA agus mar imreoir idirchontae.
Cuimhnigh ar Luimneach – spléachadh ar bhliain stairiúil: JOHN ALLEN: Ba dhóigh leat ar Luimneach nach foireann óg iad ach foireann a bhfuil ualach taithí acu. Beidh gach duine ag iarraidh iad a leagan an bhliain seo chugainn, ach nach mar sin is fearr é? – John Allen
Dáta: 2018-09-01
Thug suirbhé a rinne an GPA le fios le gairid nár aontaigh 90% dá gcuid ball leis an moladh ar dhiúltaigh an Ardchomhairle dó inné agus a d’fhágfadh  srian ar líon na bpasanna láimhe a cheadófaí sa tSraith Náisiúnta.
Ní hí an tsamhlaíocht is bun le rialacha nua na peile, ach lomchlár na fírinne.: Tá sé thar am filleadh ar an gcineál imeartha atá scriosta ag modhanna an lae inniu agus ag an mbéim ar sheilbh a choinneáil thar aon rud eile – Gan údar
Dáta: 2019-01-20
Tá Cumann na nImreoirí Gaelacha (CIG) – nó an Gaelic Players Association (GPA), mar a thugtar air sa Bhéarla – ag bagairt go rachfar i mbun stailce mura bhfaighidh siad deontas de €5 mhilliún a gheall John O’Donoghue dóibh agus é ina aire spóirt.Is í an fhadhb a bhaineann leis sin ná nach dteastaíonn ó CLG a bheith páirteach i socrú trína ndéanfaí airgead á thabhairt d’imreoirí.
Aighneas i gcúrsaí CLG
Dáta: 2007-12-01
D’fhéadfadh imreoirí, tríd a n-eagraíocht féin, an GPA, a ról agus a seasamh féin maidir le ‘híobairtí’ atá réasúnta nó míréasúnta a shainiú agus a chur in iúl do bhainisteoirí agus do choistí contae.
An Íocaíocht!
Dáta: 2011-05-01
Ach cá bhfágann sin na himreoirí agus an t-éileamh atá ag an GPA go ndéanfaí iad a chúiteamh as an méid taistil agus ama a chaitheann siad agus iad i mbun traenála agus imeartha ar son a gcontae.
Ar son an airgid
Dáta: 2001-10-01
Ba mhaith liom chomh maith, go ndéarfadh cumann na n-imreoirí, an GPA, go soiléir go bhfuil siad ar son cur i bhfeidhm rialacha na gcluichí agus údarás an réiteora, agus i gcoinne gach saghas calaoiseadóireachta, claonbheartaíochta, bréagadóireachta, imirt neamhspórtúil agus drochbhéasa ag imreoirí.Ba mhaith liom freisin go dtabharfaí tacaíocht do na réiteoirí trí gach cineál teicneolaíochta nua-aimseartha atá réasúnta a bheith ar fáil dóibh roimh, le linn agus tar éis cluichí a bhíonn faoina stiúir.
Cabhair de dhíth ar réiteoirí go tapa.
Dáta: 2009-04-01
Is léir go bhfuil cumann na n-imreoirí, an GPA, faoi cheannas Dessie Farrell, ag cuartú bealaí chun go bhfaighidh imreoirí idirchontae íocaíocht nó ioncam i slí éigin mar chúiteamh ar a gcuid iarrachtaí agus ama i mbun traenála i rith na bliana.
Caithfear díriú gan mhoill ar cheist na gairmiúlachta
Dáta: 2005-08-01
Scríobh mé freisin tráth a ghlac CLG leis an gcinneadh in 2005 Páirc an Chrócaigh a “oscailt” don sacar agus don rugbaí gurb é an GPA an chéad cheist mhór eile a bheadh le réiteach ag an gcumann.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Go gairid i ndiaidh do CLG a fhógairt go mbeadh Páirc an Chrócaigh in úsáid le haghaidh cluichí idirnáisiúnta sacair agus rugbaí in earrach na bliana 2007 (agus tá conspóid faoi sin freisin), labhair Dessie Farrell thar ceann an GPA faoin scéal.
Cuid éileamh chumann na n-imreoirí Gaelacha
Dáta: 2006-05-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie