Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (322)
Measadh gur leor sonraíocht an fhearais seo d’fhonn a leithéid a dhigitiú.
Forbairt chóir shroiste d'fhoireann cartlannaíochta an Acadaimh. Léann Teanga: An Reiviú 6, 31-44. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 31-44
Dáta: 2018-05-01
Tarlaíonn go bhfuil greimlíní agus nithe úsáideacha eile san fhearas garchabhrach agam.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 095
Tá seo cóngarach d’fhearas gáis de chuid Shell.
An Bhfuil Cogadh Shell sa Bhaile an Iarraidh Seo? An tUltach 82 (2), 6. Anton Mac Cába.
Leathanach: 6
Dáta: 2006-02-01
Tá curtha ina leith go ndearna siad damáiste £350,000 do threalamh san fhearas.
Naonúr Raytheon. An tUltach 82 (9), 12-13. Anton Mac Cába.
Leathanach: 12-13
Dáta: 2006-09-01
“An rud ba mhaith liom a fheiceáil go ndéanfaí tairfhoirmiú ar an fhearas”.
Naonúr Raytheon. An tUltach 82 (9), 12-13. Anton Mac Cába.
Leathanach: 12-13
Dáta: 2006-09-01
Bhí dearmad déanta agam den fhearas ar fad a bhí feistithe díom.
An dream fo-thoinn – Gan údar
Dáta: 2002-06-19
Ba leor sin mar fhearas chun a phearsantacht a chur in iúl.
Sa chró le Barthes – Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Dáta: 2015-07-22
Acmhainn iontach scoláireachta atá san fhearas tagartha.
Na leabhair a thug sásamh dúinn i mbliana: Tá spléachadh anseo, ó fhilí, scríbhneoirí, iriseoirí, léirmheastóirí agus foilsitheoirí, ar na leabhair is mó a chuaigh i bhfeidhm orthu i mbliana. Iarradh ar gach duine dhá leabhar a roghnú, leabhar Gaeilge amháin ar a laghad. 76 (12), 27-28. Dónall Ó Braonáin.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-12-01
Tá seasamh réasúnta láidir ag an teanga laistigh d’fhearas an stáit.
Gan teideal: Glactar go forleathan leis i léann na teangeolaíochta, agus in áiteanna eile, go seasann an chlaontacht teanga do chlaontaí ar bhoinn eile – Noel Ó Murchadha
Dáta: 2018-11-14
Na fearais go léir ar dhath an óir.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 152
Fearais iad seo, a dúirt sé, nach bhféadfadh an gnáthdhuine leas a bhaint astu.
Fearais leighis goidte ón mBumbleance
Dáta: 2014-09-25
Thóg na gardaí 2 fheithiceal chomh maith le gunna agus fearais robála eile.
Seachtar gafa i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2015-03-13
Ní bheidh cead ag damhsóirí fearais (props) ar bith a úsáid.
IMEACHTAÍ – Oireachtas na Gaeilge 2014
Dáta: 2014-10-30
Táthar ábalta húcáil agus blocáil ar an dtalamh a dhéanamh leis na fearais seo chomh maith.
Is é an ‘balla’ a dhéanann máistir
Dáta: 2014-12-14
Stop Cormac in aice le stainníní fearais cogaíochta.
Máire Zepf. Lá leis na Lochlainnaigh. Cois Life. 2016
Leathanach: 034
Fógraíodh go mbeadh moill trí sheachtain ann ‘fad agus bheadh na fearais á gcur in ord’.
Sreangscéal - Forbairt na Teileagrafaíochta Leictrí. Feasta 58 (7), 19-23. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2005-07-01
Ach bhí an trealamh, bhí na fearais, in ord.
Sreangscéal - Forbairt na Teileagrafaíochta Leictrí. Feasta 58 (7), 19-23. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2005-07-01
Tógadh roinnt mhaith drugaí, airm thine agus fearais eile freisin.
Triúr gafa i mBAC faoi ghníomhartha mhuintir Kinahan
Dáta: 2017-07-18
Tá siad ag scrúdú caipéisí agus fearais ríomhaireachta a thóg siad freisin.
Fiosrúchán maidir le líomhaintí faoi chaimiléireacht
Dáta: 2018-10-09
Tháinig Steve ar an láthair, an fearas á iompar aige.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 050
Ealaín éigin nár thuig sé ag baint leis an bhfearas.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 109
Bhí sí ag réiteach fearas garchabhrach, is dócha.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 145
fearas de mhiotal dubh, a mheabhródh píce trífhiaclach Poseidon na Gréige do dhuine, ar dheis.
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 153
Téann dearg, gorm agus buí na bhfearas spraoi i ndoiléire.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 079
Muintir na hÉireann agus gach fearas anois acu.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 014
Bhí masc gloine fó thoinn ar a aghaidh, agus fearas anála ina bhéal.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 035
Bhain sé an fearas amach as a bhéal arís.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 035
Las sé solas ar an bhfearas iniúchta ar a chlár éadain agus d’fhéach isteach.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 086
Teastaíonn uathu go gcuirfeadh an Rialtas plean éigeandála i bhfearas.
Léirsiú ag mic léinn eachtracha i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2015-05-05
Meastar go raibh sé i bhfolach sa bhfearas tuirlingte feadh an aistir 8,000 míle.
Corp fir ar dhíon siopa i Londain tite ó eitleán creidtear
Dáta: 2015-06-19
Iadsan a fhaireann fearas atá ríthábhachtach don tseirbhís sna ceithre mórionad in An Post.
Ná cuir aon rud sa phost - An Post
Dáta: 2015-10-02
I bhformhór na dtíortha sin, tá triantán rabhaidh, veist shofheicthe agus fearas farchabhrach ina riachtanas.
Trealamh éigeandála molta le haghaidh feithiclí na tíre seo
Dáta: 2015-05-14
Níos costasaí arís atá an clódóir agus a chuid fearas is guirléidí.
Bás na nuachtán clóite: fógairt roimh am – Gan ainm
Dáta: 2012-09-11
An trealamh i bhfearas ag an gceamaradóir agus tús curtha ag an tuairisceoir lena spéic.
Anna Heussaff: Buille Marfach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 102
‘Bíonn boladh lofa ón bhfearas iascaireachta i do charrsa, a Phóil.
Réaltán Ní Leannáin: Dílis. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Leathanach: 081
Bhí córas éigin, dá dhoiléire é, i bhfearas.
Liam Ó Muirthile: An Colm Bán. Cois Life 2014.
Leathanach: 012
Cá bhfuair siad an fearas chuige sin?
Lá a labhradh Gaeilge i bParlaimint Westminster. Feasta 54 (1), 11-12. Seoirse de Rís.
Leathanach: 11-12
Dáta: 2001-01-01
Ní chabhraíonn fearas, nó léitheoireacht ‘os ard’ chun páistí a spreagadh.
An Ghaeilge sa bhunscoil: Caint a thug John Carr, cisteoir CMÉ, don Chumann Gaelach, Muineachán, 15 Feabhra. Feasta 54 (4), 10-15. John Carr.
Leathanach: 10-15
Dáta: 2001-04-01
Tá ainm Ruhmkorff ceangailte leis an bhfearas ó shin.
Nicholas Callan, Turgnamhaí. Feasta 56 (4), 19-22. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2003-04-01
“Is fearas úrnua a úsáideadh, fearas a úsáideadh den chéad uair riamh sa bhliain 2014 chun Idirnascaire na Maoile a dheisiú ar an láthair, ar ghrinneall na farraige,” a dúirt sé.
FÉACHAIGÍ: Físeán drámata fothoinn de dheisiú cábla amach ó Inis Mór: Tá léargas físiúil drámata curtha ar fáil ag an BSL ar an obair dheisiúcháin atá curtha i gcrích acu ar an bpríomhlíonra leictreachais go hInis Meáin agus Inis Oírr – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-10-25
Bhí fearas stéitobhdíeart ag Máire Treasa.
Torquemada – Gan údar
Dáta: 2004-05-26
Bhain costas ollmhór leis an bhfearas seo, agus is costas amú ar fad a bhí ann.
Smoainte Polaitiochta. Feasta 63 (5), 5-6. Seán Ó Loinsigh.
Leathanach: 5-6
Dáta: 2010-05-01
Nuair a thosaigh an fearas ag blípeadh chaith sé súil sciobtha ina thimpeall.
An Mála Droma. Feasta 65 (8), 7-8. Mícheál Ó Ruairc.
Leathanach: 7-8
Dáta: 2012-08-01
Baintear earraíocht as an ‘bhfearas’ céanna sa dá phéintéireacht seo .i.
Gabhann Muiris Ó Meara i mbun anailíse ar "Clann" le Louis le Brocquy. Feasta 67 (4), 23-24. Muiris Ó Meara.
Leathanach: 23-24
Dáta: 2014-04-01
Chuala sé Niamh ag teacht le fearas eile, ach bhris an roth air agus b’éigean di fearas eile fós a lorg.
Orna Ní Choileáin. Greim na Vaimpíre. Cois Life 2017.
Leathanach: 133
Má tá maratón le rith agat, cinnte caith airgead ar an bhfearas ceart.
An mbíonn tú ag ceannach go síoraí? – Ciara Ní Éanacháin
Dáta: 2017-03-02
B’fhéidir gur fearas anála atá de dhíth orainn go léir.
Léirmheas: Miseanna Impossible agus an Léitheoir Léannta. An tUltach 88 (4), 14-16. Liam Ó Muirthile.
Leathanach: 14-16
Dáta: 2011-04-01
Bhí sí chomh garúil sin leo gur bhronn lucht á cáinte ‘fearas rialtais’ uirthi.
Ar an lá seo: Meitheamh. An tUltach 90 (6), 23. Aodhán Ó Raghailligh.
Leathanach: 23
Dáta: 2013-06-01
Cluichí agus fearas garchabhrach, hataí gréine agus eiteogaí snámha.
Faoi réir do gach sórt. An tUltach 90 (9), 9. Máire Zepf.
Leathanach: 9
Dáta: 2013-09-01
Úsáideann sé fearas speisialta agus intinn na n-óg chun sin a dhéanamh.
Ag tochailt linn sa dorchadas in The Dark Tower: LÉIRMHEAS SCANNÁIN: Déantar roinnt míreanna aicsin snasta a sholáthar i scannán nua bunaithe ar shaothar Stephen King, ach níor leor sin leis an mearbhall a chúiteamh – Breandán M Mac Gearailt
Dáta: 2017-08-28
fearas nua á úsáid go  forleathan anois, go háirithe san iomáint.
Is fada ón ‘Sliotar hitter’ agus an ‘Hurling Rebounder’ a tógadh sinn!: JOHN ALLEN: Le hais mar a bhí, is diamhair an rogha atá anois ann maidir le bronntanais CLG – John Allen
Dáta: 2017-11-11
Níl an fearas digitithe seo oiriúnach chun a leithéid a dhigitiú ach tá fearas eile againn ina chomhair.
Forbairt chóir shroiste d'fhoireann cartlannaíochta an Acadaimh. Léann Teanga: An Reiviú 6, 31-44. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 31-44
Dáta: 2018-05-01
Beartaíodh é a chur i bhfearas agus é a chur i dtiúin.
Oilithreachtaí ar muir agus ar tír. Léachtaí Cholm Cille XLVII, 75-94. Domhnall Mac Síthigh.
Leathanach: 75-94
Dáta: 2016-01-01
Bíodh sin mar a bhí, lean sé treoir Zoé agus leag siad amach an fearas.
Orna Ní Choileáin. Foghlaí Mara Monte Carlo. LeabhairCOMHAR 2017.
Leathanach: 030
Leag sé síos an fearas go cúramach.
Orna Ní Choileáin. Foghlaí Mara Monte Carlo. LeabhairCOMHAR 2017.
Leathanach: 053
Tionóisc mharfach An lá áirithe seo, ar thagair muid dó i dtús an ailt , bhí Eddie i mbun a ghnó, faoi mar ba ghnách leis, ach tuigeadh dó go raibh fearas siamsa amháin éirithe contúirteach, agus ba é deireadh an scéil gur thit an fearas céanna sin anuas, ach mar bharr ar an ndonas, tharla gur shiúl cailín beag isteach san áit ar a dtitfeadh an fearas sin.
Léirmheas. Feasta 59 (3), 28-29. Peadar Bairéad.
Leathanach: 28-29
Dáta: 2006-03-01
Agus sin go léir in ainneoin go raibh fearais ar bord a theasbáin dúinn na cnoic bheaga ag gobadh aníos ó ghrinneall na farraige, áiteanna a mbíodh iasc ar fáil i gcónaí, agus fearais eile freisin againn a theasbáinfeadh scuainí éisc ar snámh thíos fúinn, sé sin dá mbeidís ann le feiscint, rud nach raibh.
Tráthnóna Shathairn i Málta. Comhar 70 (2), 17-20. Brian Ó Dochartaí.
Leathanach: 17-20
Dáta: 2010-02-01
Goideadh luach 800 euro d'fhearais leighis ón mBumbleance ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta i gCo Laoise inniu.
Fearais leighis goidte ón mBumbleance
Dáta: 2014-09-25
Is thréan d’fhearais cath ar son cirt do chine, is ní beag ar fhuilingis; agus ní dhéanfaidh Gaedhil dearmad ort go bráth na breithe.
Comóradh 100 bliain ar Shochraid Uí Dhonnabháin Rossa i 1915
Dáta: 2015-08-01
Bhí páirceanna Chonamara róbheag le treabh a úsáid iontu agus bhí oiliúnt de dhíth orthu ar úsáid an fhearais úir.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge: Athspléachadh ar an chéad athchoilíneacht Ghaeilge i Ráth Cairn. An tUltach 82 (1), 11-14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 11-14
Dáta: 2006-01-01
Míníonn sí dom úsáid an fhearais aistigh atá greamaithe den tarracóir agus gach aon ‘ó’ agus ‘á’ asam.
Moltar an tarracóir! – Pól Ó Muirí
Dáta: 2016-05-16
Tógadh bleánlann úr, Bárnaí i mbéal na ndaoine faoi nua-aimsearthacht an fhoirgnimh, faoi uathoibriú agus leictreonacht an fhearais.
Bárnaí Bó. An tUltach 94 (11), 14-15. Brian Mac a’ Bhaird.
Leathanach: 14-15
Dáta: 2017-11-01
Ba mhaith an rud é bindealáin, éarthach feithidí agus ungadh a thugann faoiseamh ar chailgeanna feithidí a bheith san fhearas garchabhrach.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 304
Samhlaigh cén úsáid a bhainfeadh na naitsithe as guthán cliste Anne Frank, dá mbeadh a leithéid d’fhearas aici ag an am.
Guthán cliste Anne Frank
Dáta: 2014-10-22
Seo dream a chaitheann airgead mór ar an fhearas is nuálaí dá bhfuil ann agus go leor ama ag caint mar gheall air.
5 Nod ó Nóibhíseach: turas trastíre – Méabh Ní Thuathaláin
Dáta: 2015-08-04
“Níor dháil an túr uisce braon de chinéal ar bith, mar nár thochail Shell tobar nó níor cheangail é leis an chóras uisce ag an fhearas acu.
An Bhfuil Cogadh Shell sa Bhaile an Iarraidh Seo? An tUltach 82 (2), 6. Anton Mac Cába.
Leathanach: 6
Dáta: 2006-02-01
Téacs iontaofa é a bhuíochas den scoláireacht liteartha, den fhearas tagartha treallúsach, de na haistriúcháin agus na léirmhínithe líofa Béarla.
Léirmheas. 76 (7), 28-29. Dónall Ó Braonáin.
Leathanach: 28-29
Dáta: 2016-07-01
Tá Foras na Mara i mbun tástála ar fhearas ginte leictreachais faoi thonn amach ó chósta an Spidéil le 11 bliain.
Tá iarrtha ar fhoirne otharcharranna scrúduithe bunúsacha a dhéanamh ar fhearas ocsaigin in otharcharranna ó bhásaigh fear i dtine in otharcharr ag Ospidéal Ginearálta Nás na Rí inné.
Trealamh ocsaigine in otharcharranna á scrúdú i ndiaidh bhás fir
Dáta: 2016-09-23
An bhliain ina dhiaidh sin sheol sé eiseamláir dá fhearas chuig William Sturgeon, a chuir i láthair baill an Electrical Society i Lúnasa 1837 é.
Nicholas Callan, Turgnamhaí. Feasta 56 (4), 19-22. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2003-04-01
Whitehouse galvanaiméadar scátháin Thomson amach as an bhfearas glactha i nDairbhre agus chuir a fhearas féin in a áit.
Sreangscéal - Forbairt na Teileagrafaíochta Leictrí. Feasta 58 (7), 19-23. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2005-07-01
É ag dul ó áit go háit ag feadaíl go ciúin, ag cuimilt a láimhe den fhearas.
Stolpach. Feasta 66 (10), 7-8. Colin Ryan.
Leathanach: 7-8
Dáta: 2013-10-01
Agus bhí trealamhlann aici de na giúirléidí agus de na huirlisí agus den fhearas is fearr dar cheap dia nó deamhan nó banríon riamh.
Torquemada – Gan údar
Dáta: 2004-05-26
I ndeireadh na dála, tháinig na tuilte ar na mianaigh agus scrios idir fhearas agus fir, agus cé gur tháinig Joseph slán, bhí sé beo bocht anásta ina dhiaidh.
Léirmheas. Feasta 60 (7), 25. Peadar Bairéad.
Leathanach: 25
Dáta: 2007-07-01
Eisean a d’ordaigh líon na mbád tarrthála a laghdú ó 48 go 16 chun níos mó spáis d’fhearas costasach a chur ar fáil.
Ar an lá seo: Mí na Nollag. An tUltach 87 (12), 27. Aodhán Ó Raghailligh.
Leathanach: 27
Dáta: 2010-12-01
An tuiscint a bhain na seandálaithe seo ón spás as a gcuid anailíse ná gurbh fhearas a bhain le reiligiún a bhí sa leithreas.
An leithreas mar láthair oibre? Áit dhraíochtúil…: LÉAMH AGUS SCRÍOBH: An tseachtain seo: an áit is príobháidí sa teach an áit is fearr chun géarchéimeanna cruthaitheachta a réiteach – Alex Hijmans
Dáta: 2018-03-17
Teicneolaíochtaí cúnta: Braitheann na daill ar fhearas speisialaithe, sintéiseoirí urlabhra go háirithe, chun tairbhe a bhaint as an nGréasán Domhanda.
Nodaireacht theangeolaíoch i WordPress. Léann Teanga: An Reiviú 5, 55-76. Mícheál Mac Lochlainn.
Leathanach: 55-76
Dáta: 2017-05-01
Bhain an paiteolaí fearais éagsúla as paca éignithe – tiúbanna, clúdaigh, maipíní agus soithí beaga, agus deineadh mionscrúdú ar na baill ghnéis.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 087
Fearais leighis a dhéantar sa mhonarcha - atá le dúnadh de réir a chéile - ar an mBaile Bán sa chathair.
140 post le cailliúint i monarcha i nGaillimh
Dáta: 2014-10-02
D'admhaigh Volkswagen 2 mhí ó shin go raibh fearais áirithe curtha i roinnt dá ngluaisteáin díosail a chinnteodh go n-éireodh leo i scrúduithe faoi thruailliú.
Luach scaireanna i Volkswagen tite tuilleadh
Dáta: 2015-11-03
Dúirt an comhlacht ag an am gur cuireadh na fearais in 11 milliún carr ar fud an domhain.
Luach scaireanna i Volkswagen tite tuilleadh
Dáta: 2015-11-03
Deirtear gur bhain an t-iompar cruálach a d’fhulaing gasúir san aois seo caite leis an tseanaimsir, le heaspa oiliúna, easnamh fearais agus le daoine a bhí spíonta ag brú oibre.
Scéalta a bhainfeadh deoir as croí cloiche
Dáta: 2014-12-19
Déanann Proxy Biomedical dearadh, forbairt agus táirgeadh ar tháirgí leighis do chuid de na déantóirí fearais leighis is mó le rá ar fud an domhain.
Beagnach 200 post le cruthú i nGaillimh, Ciarraí agus Corcaigh
Dáta: 2016-07-18
Ach ba léir di freisin an tslí inar chuir easpa foirne, easpa spáis, agus easpa fearais uaireanta isteach ar shaothar na mban cabhrach agus na n-altraí.
Trí scéal a léiríonn trí chúis go dteastaíonn rialtas éifeachtach gan mhoill uainn… – Cathal Mac Coille
Dáta: 2016-04-16
Bhí na fearais go léir aimsithe aige anois agus ní raibh le déanamh ach an smaoineamh iontach a bhí ina chloigeann aige le fada a chur i gcrích.
Mícheál Ó Ruairc: Daoine a Itheann Daoine. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 053
Tús na 1970idí bhí coirí á ndéanamh ag CMT do chomhlacht teasa lárnaigh Uí Bhriain agus fearais mhiotail do shoilse fluaraiseacha Philips.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 077
Tá breis is 6,000 duine ag obair sa Pháirc Mhór - áit atá anois ina mol ag comhlachtaí fearais leighis leithéidí Medtronic, Merit Medical agus Creganna Medical.
Pleananna diúltaithe do bhóthar in eastát tionscail i nGaillimh
Dáta: 2016-09-21
Ní cuimhin liom riamh an trácht ina lánstad de dheasca an tsneachta óir bhí na fearais chuí acu agus daoine oilte chun fáil réidh le drochthionchar an tsneachta ar na bóithre.
Ar strae sa sneachta – Micheál W. Ó Murchú
Dáta: 2011-01-25
Bíonn dua i gceist le feachtas toghcháin agus bíonn buntáiste ag an iarrthóir a bhfuil fearais agus sparán páirtí ar a chúl.
Rogha leathan ag vótóirí – Áine Ní Chiaráin
Dáta: 2015-04-01
Is ea, tá giúirléidí ann, agus airnéis, agus uirlisí, agus gléasanna, agus baill acra, agus fearais, agus nicí neacaíos; ach níl iontu san ar fad ach feisteas.
Foghlaim agus fastaím – Alan Titley
Dáta: 2015-09-30
Beocheist: Ní chuireann sé aon rud i gcuimhne dom ach duine ag fiach i bhforaoiseacha dainséaracha lena chuid fearais agus trealaimh lena ais.
Fiach fada an ghra – Sarah Ni Dhubhain
Dáta: 2005-10-12
Iad go léir ‘gléasta’ le gutháin phóca, iPodanna agus le fearais nua-aimseartha de chineálacha eile nár aithin mise.
Líon suas arís iad!: Straitéisí Teanga don Strataisféar!. Feasta 63 (2), 14. Murchadh Mac an Aighnis.
Leathanach: 14
Dáta: 2010-02-01
Ní raibh a dhath ann de na fearais go léir atá ar fáil do scríbhneoirí anois, idir leabhair thagartha, foclóirí, treallamh oifige, agus mar sin de.
Léirmheas 2. Feasta 67 (6), 25. Brian Ó Dochartaí.
Leathanach: 25
Dáta: 2014-06-01
‘Teastaíonn uaim féachaint ar na fearais leictreacha...’ a thosaigh sí.
Orna Ní Choileáin. Greim na Vaimpíre. Cois Life 2017.
Leathanach: 087
D’éirigh léi breathnú ar na fearais leictreacha aréir i siopa eile gar don siopa Déan Féin É. Ba é seo an meaisín a thug sí abhaile léi.
Orna Ní Choileáin. Greim na Vaimpíre. Cois Life 2017.
Leathanach: 089
Nuair a tháinig sé ar ais ceathrú uaire ina dhiaidh agus Mark in éineacht leis, réitigh an triúr na cathaoireacha agus an fearais teicneolaíochta sa seomra ranga.
Máire Uí Dhufaigh. Raic. Leabhar Breac 2015.
Leathanach: 146
Tháinig sé chun cinn Dé hAoine seo caite agus tá cuid mhór ríomhairí agus fearais eile criogtha aige le 3 lá.
HSE lena ghréasán inmheánach a choinneáil dúnta
Dáta: 2017-05-15
Chuir arm Normannach faoi Sheán Mac Fearais – John de Birmingham – an ruaig ar arm Albanach faoi Éadbhard de Brús, deartháir Roibeaird, Rí na hAlban.
Ar an lá seo: Deireadh Fómhair. An tUltach 84 (10), 27. Aodhán Ó Raghailligh.
Leathanach: 27
Dáta: 2008-10-01
Mar an gcéanna, bhí fearais scanrúla cosanta idir thrinsí agus sraith de chliatha cloiche agus adhmaid ullmhaithe aige ag Bealach an Mhaighre agus an Tiarna Mountjoy ag tarraingt aneas air.
Ar an lá seo: Deireadh Fómhair. An tUltach 91 (9), 23. Aodhán Ó Raghailligh.
Leathanach: 23
Dáta: 2014-09-01
Faoi na dlithe atá ann faoi láthair, níl aon dualgas ar na déantúsóírí ná ar na húinéirí fearais sábháilteachta a a fheistiú ar chuadrothair.
Bille nua maidir le sábháilteacht cuadrothar a fheabhsú
Dáta: 2018-05-02
Lógó gaois.ie
gaois.ie