Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (45)
Suan na muice bradaí lasnairde.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 045
A luaithe a shúigh sé aer arís, scríob sé an charraig lasnairde.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 109
"Agus an áit ina mbeidh na fiolair lasnairde, is ann a chruinneofar na coirp laistíos.
Anuas den sliabh – Alan Titley
Dáta: 2004-10-13
Bhí an Modh Coinníollach riamh ina sheasamh ansin lasnairde mar bhagairt.
Da mbeadh tu – Alan Titley
Dáta: 2004-10-20
Ba dhóbair dom léim a dhéanamh agus an scolb a pholladh sa díon lasnairde de gheit.
Mo leithscéal don Nollaig – Alan Titley
Dáta: 2015-12-16
Sodarstát atá ag teastáil ó na cumhachtaí lasnairde.
An bás anuas – Alan Titley
Dáta: 2011-04-07
Ní pléisiúr feasta iad sléibhte agus lochanna agus tú id thodóg mhiotail na mílte troigh lasnairde.
Ón bhfuinneog – Alan Titley
Dáta: 2010-04-15
Spéir Dé ár ndíon lasnairde, agus talamh an diabhail ár leaba laistíos.
Táin Bó na Fraince – Alan Titley
Dáta: 2017-04-24
É faoi scáth an tséipéil lasnairde, buaileann clog an tséipéil ar bhuille gach ceathrú óna sé ar maidin.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 009
Bhí a haghaidh chomh mílítheach leis an bpeaca, is fíor, Chomh bán leis na scamaill a bhí os a cionn lasnairde, Chomh liath leis an tréimhse seo idir dhá ghealán.
FOCAL IS FUAIM: Sliocht as leabhar Alan Titley – An Bhean Feasa
Dáta: 2015-07-27
Éiríonn a chuid ceoil lasnairde de iarrachtaí an choda eile againn ar nós na fuinseoige ag éirí aníos ó chré na coitiantachta ag lorg aer níos glaine, níos úire, dá cuid ceoil.
An Seisiún: Gearrscéal nua. Feasta 56 (5), 9-15. Mícheál Ó Laoghaire.
Leathanach: 9-15
Dáta: 2003-05-01
Bhí gála géar láidir aniar aduaidh ann; bhí cnoic is sobal farraige béal na trá siar a gheobhadh lasnairde de bhád an Daingin.
An Blascaod Trí Fhuinneog na Scoile le Nóra Ní Shéaghdha, in eagar ag a mac Pádraig Ó Héalaí: Domhnall Mac Síthigh a sheol ag Oireachtas na Gaeilge, 2015. Feasta 68 (12), 15-17. Domhnall Mac Síthigh.
Leathanach: 15-17
Dáta: 2015-12-01
Pé maitheas a dhein a leithéid sin sna spéartha lasnairde bhí braistint láidir ann go raibh an t-anamghlanadh déanta agus grásta anuas ag sileadh.
An cúlra – Alan Titley
Dáta: 2006-08-23
Ba cheart dúinn a bheith buíoch ós rud é go bhfuil an Impireacht i gceannas agus go bhfuil Dia lasnairde agus gur eatarthu araon atá an fios.
Mana o neamh – Alan Titley
Dáta: 2004-01-07
An braon anuas orthu, an mhuc sa chistin, an chearc ar gor ar an díon lasnairde, agus an píce sa tuí.
Sluaite anoir – Alan Titley
Dáta: 2004-03-03
I gceann de na postanna móra sin a bhí agam, bhí seilf áirithe curtha i leataoibh lasnairde im oifig i gcomhair na dtuarascálacha a raibh baint éigin agam leo.
Comhdhálacha cainteacha na múinteoirí – Alantitley
Dáta: 2014-04-30
Tír aduain aineoil is ea an pholaitíocht don scríbhneoir Éireannach don chuid is mó mar is eagal leis an ceangal a dhéanamh idir an saol laistíos leis an gcaidreamh cumhachta lasnairde.
Na Laidneoirí Liteartha – Alan Titley
Dáta: 2014-05-28
Caithfidh go raibh Dia ina dhá leath lasnairde, maidin ar son na Fraince, agus um thráthnóna i lár na Tuirce.
Flosc chun cogaidh 100 bliain ó shin – Alan Titley
Dáta: 2014-07-30
Go deimhin, ba mhinic díleann ón spéir anuas ag stealladh ar chloigeann orm deich neomat tar éis dom gan néall dá laghad a fheiscint lasnairde.
Uisce Éireann – Alan Titley
Dáta: 2016-05-16
Fad is atá cóip na sráide agus an ghramaisc thíos ag troid faoin easair fholamh, tá an dream lasnairde ag rince leo go meidhreach ar leaca an tí mhóir.
An Luch Oibre i mbun na tua – Alan Titley
Dáta: 2012-02-16
Thóg sé tamall fada mar bhí an t-arán róshaibhir agus na sorcais ró-mhealltach chun a raibh ar siúl lasnairde a thabhairt faoi deara.
Sna caisleáin – Alan Titley
Dáta: 2012-05-17
Tá d’fhadhb acu agus ag na sicínseabhaic lasnairde san aer nár ghéill Gadafi de réir an sceidil a bhí leagaithe amach dó.
An bás anuas – Alan Titley
Dáta: 2011-04-07
“Féach, féach an t-ór, na cailíseanna, na seoda, agus féach an tsíleáil seo lasnairde a dhein, cad is ainm dó, Mícheál éigin, Mícheál Áth na Bó!
Blianta an chogaidh – Alan Titley
Dáta: 2011-07-28
Ní dócha gur chuaigh sliotar ar bith thar a thrasnán lasnairde ná gur chomharthaigh Davy Fitzgerald le cleitearnach a dhá láimh go raibh sé ar fóraoil.
An cúl báire – Alan Titley
Dáta: 2011-09-29
Tá an saol réalaíoch gafa ar ais ag an saol fothalamh balbh go díreach mar atá an saol lasnairde gafa ar ais ag bolg an domhain.
An saol – Alan Titley
Dáta: 2010-04-22
Níor chuaigh sé lasnairde den mhéid a tharla ar na sráideanna, agus níor scrúdaigh an dréimire cas chomh fada leis an nead is airde.
An bhréag mhór – Alan Titley
Dáta: 2010-06-24
Roicní riastálta ina malainn ag stop lasnairde dá dhá súil ar nós chinnfhearainn ghoirt, mar a gcasfadh an giolla an capall agus an treabhach ar hanlaí an chéachta, an t-earra i mbun riastála earraigh.
Allagar an Chaifé Liteartha: Scríbhneoir Cónaitheach Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Feasta 56 (9), 19-23. Pádraig Ó Cíobháin.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2003-09-01
Ní miste liom iad, ach mar sin féin…’ Nó ó dhuine glanbhearrtha anaithnid: ‘Ba cheart iad a chur i gcampaí speisialta leo féin.’ Ní féidir a rá nach bhfuil pointe ag na saoránaigh seo ar saoránaigh chearta iad…’ Nuair a bhí an méid sin léite agam, chuir mé fód móna leis an tine ar ghluais an teas uaidh sa simné ­lasnairde, las mé an todóg ba mhilse dá raibh riamh agam, agus d’fhair mé an deatach nach raibh treo ná teorainn leis dár múchadh go léir.
Ach mar sin féin. Feasta 68 (12), 9. Alan Titley.
Leathanach: 9
Dáta: 2015-12-01
Bliain mhór toghchánaíochta atá amach romhainn: beidh na toghcháin áitiúla againn dóibh siúd ag bun an dréimire, toghcháin do Phairlimint na hEorpa dóibh siúd i leataobh na slí, agus toghchán na hUachtaránachta bharr an tí lasnairde.
Aon vota amhain – Alan Titley
Dáta: 2004-01-28
Na húrscéalta cúlpháipéir sin ar fad sa lochta lasnairde, na nuachtáin gan áireamh Domhnach is Dálach, na hirisí ar shíleamar go raibh tús agus deireadh gach gaoise iontu, an fhilíocht ar fhanamair inár suí á léamh go moiche na maidine, an fhealsúnacht a raibh eochair an tsaoil aici le casadh, b'fhéidir nach bhfanann díobh ach an méid nach bhfuil fanta.
Leamh gan toil – Alan Titley
Dáta: 2004-03-31
Ba dheacair a éileamh ar sciar maith den phobal Protastúnach go mbeadh siad go hiomlán ar a socracht i stát nua inar dhúisigh an pobal mallaithe aníos, go háirithe nuair a bhí siad féin i gceannas an chairn aoiligh; agus ba dheacair a éileamh ar an bpobal Caitliceach go mbeadh gach duine díobh carthanúil, cothrom, agus dea-chroíach i gcoinne daoine sa phobal lasnairde a raibh cos ar a mbolg acu ar feadh na gcéadta bliain.
Protastúnaigh phoileistearacha – Alan Titley
Dáta: 2013-10-30
Tá trí phearsa (3) sa Tríonóid Naofa, agus ceithre (4) shoiscéal agus marcaigh na hapacailipse araon, cúigear (5) maighdean gan chiall a dhearmad a gcuid ola; sé (6) lá a d’oibrigh an duine agus ansin bhí sos aige gur tháinig ann don chaipitleachas; seacht gcinn (7) de shuáilcí an Spioraid Naoimh agus de pheacaí marfacha, ochtar (8) a sábháileadh ón Airc, ar an naoú (9) huair a fuair Íosa bás, deich gcinn(10) d’aitheanta a bhfuil feidhm leo ann is as, aon duine dhéag (11) d’aspail tar éis do Iúdás cur as dó féin, dhá léigiún déag (12) d’aingil lasnairde...Ní bheadh thiar ar dhuine ar bith a mbeadh an méid sin ar eolas aige.
Comhaireamh agus creideamh – Alan Titley
Dáta: 2014-02-05
Ní hea amháin nach ndúisím i gcoim na hoíche ag bárcadh fuarallais agus mé i ngreim ag an uafás go bhfuil na sluaite gorma agus buí agus dorcha agus tuáillechloigneacha agus sliotánshúileacha ag teacht chugainn ar sodar, ach bím ag cuimhneamh ar na sluaite gorma agus buí agus dorcha agus tuáillechloigneacha agus sliotánshúileacha agus ar an eagla atá orthu siúd fúinne, NATO ann nó as, ar thalamh nó ón aer lasnairde.
An tIonsaí sin orainn – Alan Titley
Dáta: 2015-03-25
Óir, gach duine a thógfaidh claíomh is le claíomh a thitfidh sé.” Agus chualathas gach duine ag gáirí ón ngairdín aníos go spuaic an teampaill lasnairde.
Fear na leathchluaise – Alan Titley
Dáta: 2015-04-01
Bhí siad ann a chuaigh chun an leithris d’fhonn a raibh i bhfolach ann laistiar lasnairde ar shlánchoimeád, agus mhéadaigh go mór ar an gcleachtadh seo tar éis do dhaoine an Godfather a fheiceáil.
Caimléireacht scrúdaithe – Alan Titley
Dáta: 2015-06-17
Bhuailtí tú nuair nach raibh an litriú agat, bhuailtí tú nuair nach raibh na seacht bpeacaí marfacha ar eolas agat, bhuailtí tú nuair nach raibh bailte Chontae Liatroma ar bharr do theanga agat, bhuailtí tú nuair nárbh eol duit cad é rangabháil na fusachta, bhuailtí tú nuair nár thuig tú cad a dhein an chearnóg ar an taobhagán, bhuailtí tú nuair nár aithris tú filíocht an lae de mheabhair ghlan, bhuailtí tú nuair a dhearmaid tú cérbh é Perkin Warbeck, bhuailtí tú nuair a bhí duine eile sa rang dána, bhuailtí tú nuair a bhí drochoíche ag an múinteoir aréir, bhuailtí tú de réir na haimsire, bhuailtí tú ar chúiseanna nár thuig aon duine eile ach an tArd-Aingeal Gabriel lasnairde.
An tSlat ar scoil – Alan Titley
Dáta: 2015-09-16
Mhair ciúnas na ceiste go rófhada, áfach, mar bhí na freagraí i bhfolach i ndoimhneacht phócaí nár osclaíodh fós agus go soiléir lasnairde ar an spéir airgeadta nár shroich cosa an ghnáthdhuine fós.
Os ár gcionn – Alan Titley
Dáta: 2015-09-23
Is féidir féachaint ar bhochtaineacht theaghlach Princips: tigh beag, lag ina lár, deatach ag dul amach trí pholl sa díon lasnairde, páistí ag fáil bháis go hóg, ón lámh go dtí an béal, iad ina sclábhaithe feodacha.
Gavrilo, mo pháirtí – Alan Titley
Dáta: 2016-06-27
Ní móide gurb í an eolaíocht í in ainneoin go n-éiríonn go buacach le heolaithe óga na tíre i gcomórtais idirnáisiúnta; ní dócha ach an oiread gurb í an teicneolaíocht faisnéise í, mar níl aos óg na tíre sásta a bheith ina sclábhaithe allais i monarchana dúnta ar phá aráin lae mar a leagtar orthu soir; agus is deimhnitheach nach sa ghnó mór caipitilíoch is láidre sinn (in ainneoin eisceachta nó dhó), óir is sinn atá lúitéiseach os comhair trilliúnaí ar bith a bhfuil silicean ina chroí istigh nó nead phréacháin ar a chloigeann lasnairde.
Tine Chnámh na Leabhar – Alan Titley
Dáta: 2016-09-26
Agus chonaic sé iad nuair a labhair siad leis an rí mar thuig siad go maith dá chéile, agus chonaic sé iad nuair a ráinig siad an scioból agus shléachtadar agus d’osclaíodar a gcuid stór agus leag siad na bronntanais d’ór, de thúis, is de mhiorra amach don leanbh, agus tháinig éad ar an bhfear lasnairde, mar d’fhéadfaí leas i bhfad níos fearr a bhaint astu seachas iad a thabhairt do mhac siúinéara nach raibh aon fhéachaint suas sa tsaol aige.
Tíolacthaí ón spéir do mhac siúinéara – Gan údar
Dáta: 2012-12-19
Bhí sé dea-chumtha péacach dathúil dea-ghnúiseach óigeanta murab ionann agus na feosaithe craptha críona a chuaigh roimhe go fiú má tháinig an snua deas donn ar a leicne ón stiúidio seachas ón ngrian lasnairde.
Ca raibh tu? – Alan Titley
Dáta: 2003-11-19
Má deireann fia gur fia é, agus má tá craobh bheannach an fhia ar a cheann, agus crúba an fhia faoina chosa, agus eireaball an fhia as a thóin lasnairde, agus má labhrann sé teanga an fhia, is dóigh liom go bhfuil an-seans ann gur fia é, fiú má tá cónaí air sa zú agus go n-áitíonn an tíogar gur tíogar le ceart é.
Puca pairliminte – Alan Titley
Dáta: 2003-12-03
Bhí a leithéid sin ag Bess Cronin ar chiclipéid í dá raibh ag teacht treo na gaoithe chuici; ag Margaret Barry an bhainseo agus an ghutha cinn a mhúscail na haingil ina dtoirchim suain lasnairde; ag Con Greaney Iarthar Luimnigh a bhí chomh garbh le lá meala is chomh séimh le síoda ghabhair in éineacht.
Frank ár gcroí – Gan údar
Dáta: 2005-07-20
Déanfar tuairim is a 3 faoin gcéad den chine daonna a raiptiriú chun na bhflaitheas lasnairde, bíodh nach bhfuil mionbhriseadh síos déanta aige cé acu Caitlicigh, Protastúnaigh, Búdaigh, Bodaigh, Cumannaigh, Confúsianaigh, Aindiagaigh nó Ainrialaigh a bheidh iontu, ceann ar cheann.
An dea-scéal – Alan Titley
Dáta: 2011-05-19
Aird a tharraingt ar fhocail a mbíonn f iontu agus astu ina dtús: adhastar / fadhastar, aill / faill, almóir / falmóir, fabhra / abhra, fadú / adú, fadhb / adhb, fathach / a(i)th(e)ach, feileastram / (s)eileastram, formhór / ormhór, fuarán / uarán, fuiseog / uiseog, iolar / fiolar Is fiú na pointí litrithe seo a mheabhrú do dhaoine: i gcás focail ina scríobhtar guta ar lorg -dh nó -gh agus nach bhfuaimnítear an guta ach go bhfuaimnítear consan ar a lorg, go bhfágtar an guta sin ar lár nuair a chuirtear iarmhír leis an bhfocal: bodhar > bodhrán, ladhar > ladhróg, togha > toghchán (cé is moite nach bhfágtar ar lár é nuair a thugas sé níos mó ná dhá chonsan le chéile (gan h a chomhaireamh) nach gcaolaítear focail ar –ach(t) nuair a chuirtear -ín leo, e.g., smacht > smachtín, teach > teachín go gcoinnítear cáilíocht (leathan) an bh slán roimh chonsan caol i bhfocail ar nós gabhar > gabhairín, slabhra > slabhairín I dtaobh Simpliú agus Caighdeánú ar litriú focal áirithe, b’fhiú malartú a cheadú in: Dé / Dia Luain; deartháir / dearbh-bhráthair; deirfiúr / dearbh-shiúr; ionadh / iongnadh; iontas / iongantas, laisteas / lais-teas, laistiar, las-tiar, laistigh / las-tigh, lasmuigh / las-muigh, lasnairde / las-nairde, lastall / las-tall éagsúlacht litrithe a aithint i gcás na bhfocal: aerfort / aerphort, calafort / caladh-phort, ceannfort / ceann-phort, longfort / long-phort I dtaobh an tsínidh fhada, níor mhiste guta fada a mholadh roimh -(i)rd, -(i)rl, -(i)rn, -rr: aird(e), áirdeall, árd, árdaím, árdán, báird(ne), bárd, bárdal, cáirde, cáirdeas, ceárdaí, comhgháirdeas, gárda, iomárd, párdún, stancárd; gáirleog, gárlach, márla, párlaimint, párlús, thárla; báirneach, beárna, cáirn, cárnadh, cárnaim, ceárnach, ceárnóg, deárna, fóirnéis, máirnéalach, táirne; bárr, cárr, ceárr, feárr, geárr.
Léirmheas. An tUltach 91 (7), 16-17. Ciarán Ó Coigligh.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2014-07-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie