Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (4440)
Tá banríon Shasana le moladh; tá an NHS le moladh; tá ollscoileanna na Breataine le moladh; tá áit na Breataine mar chumhacht dhomhanda le moladh.
Botún a bhí san Éirí Amach, a deir aontachtaithe oifigiúla agus neamhoifigiúla, thuaidh agus theas… – Pól Ó Muirí
Dáta: 2016-04-11
Is cuma nó moladh é más moladh droim ar ais agus tóin thar ceann féin é.
Cinsireacht agus Lady Chatterley – Alan Titley
Dáta: 2010-11-04
Má thug Hilary Clinton moladh di, ní hionann san is a rá gur moladh amú é.
Laoch eile – Alan Titley
Dáta: 2011-12-08
TUARASCÁIL:NÍ MOLADH GO moladh Taoisigh.
'Bi ag machnamh go domhanda ach bi freamhaithe in Eirinn' – Pól Ó'Muirí, Eagarthoir Gaeilge
Dáta: 2008-11-12
Moladh 6: Mo moladh deiridh ná forbairt a dhéanamh ar an oideachas tríú leibhéal.
Tóstál na Gaeilge, 2008. Feasta 61 (3), 23-27. Bhreandáin Mhic Chormaic.
Leathanach: 23-27
Dáta: 2008-03-01
Is ionann sin agus a rá gur moladh a bhí ann ach nach moladh oifigiúil é.
Gan teideal: Deir Boris Johnson gurb í fírinne an scéil go gcaithfeadh seiceálacha custaim a bheith in Éirinn i ndiaidh an Bhreatimeachta – Gan údar
Dáta: 2019-10-01
Cuireadh moladh chuig an gCoiste Bainistíochta an samhradh seo caite agus glacadh leis an moladh sin.
Seomra Caidrimh Nua ar Champas Phádraig
Dáta: 2017-01-01
Táthar ag moladh dó le fada, mar sin, gur cheart dó a cheirnín féin a thaifeadadh.
Albam aonair ó dhraoi na fidle
Dáta: 2008-05-01
Moladh dúinn an t-alt a léamh agus gearán a dhéanamh faoi.
Alt Seafóideach Eile ag Éireannach Seafóideach Eile
Dáta: 2013-08-01
Ordú, seachas moladh, atá ann.
An bhfuil bunús le seasamh an Aire Oideachais i leith an tumoideachais?
Dáta: 2007-11-01
Sa bhliain 1228, moladh d’oilithrigh uacht a dhéanamh sula dtosóidís amach ar an aistear.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 160
Ní raibh ach moladh aige do Galicia, áfach, agus dá muintir.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 220
moladh a bhíos, in ainm Dé!'
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 048
B’fhéidir freisin mar go bhfaca sé an moladh a thug mé do roinnt Éireannach Óg.
Labhrás Ó Finneadha: Asarlaíocht, Gorta agus Teamplóirí (imleabhar 2). Cois Life 2013.
Leathanach: 043
Moladh dó freisin obair dheonach a dhéanamh.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 071
Moladh di siúd freisin gan a hainm ina iomláine ná a seoladh a lua go fóill.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 117
‘Bhain tú tairbhe as an moladh a rinne mé,’ arsa Leanóra.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 084
Rinne mé go maith ar scoil, áfach, agus moladh dom cur isteach ar chomórtas na Státseirbhíse.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 073
Bhí Fournier féin sásta gur moladh a fhoclóir.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 083
Moladh agus spreagadh.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 011
‘An ceann a moladh dom!
Labhrás Ó Finneadha: Íbíotsa. Cois Life 2015.
Leathanach: 060
Mar sin féin ní raibh moladh níb fhearr aige.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 150
Tá an lá inniu go haoibhinn, moladh mór le Dia.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 260
Thosaigh sé ag féachaint ar na pictiúirí, á moladh is á gcáineadh.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Leathanach: 033
An moladh é seo?
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Leathanach: 147
In áit éigin bhí salmaireacht ar siúl, salmaireacht mhilis Laidine, ag moladh na nDéithe.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Leathanach: 199
Tá an Fhrainc agus an Ghearmáin ag moladh ráta cháin chorporáide comónta do thíortha an EURO.
Cinnlínte Nuachta 07 12 2011
Dáta: 2011-12-07
Anseo in Éirinn, tá Fianna Fáil ag moladh reachtaíocht a laghdóidh praghas peitril agus díosail.
Margaí Airgeadais na hEorpa
Dáta: 2012-04-24
Tá srianta nua ar iasachtaí morgáiste á moladh ag an mBanc Ceannais.
Srianta úra ar mhorgáistí molta ag an mBanc Ceannais
Dáta: 2014-10-07
Déantar 200 moladh sa tuarascáil.
'Mí-éifeacht' sa Gharda Síochána cáinte go láidir i dtuarascáil
Dáta: 2014-11-11
Thacaigh an Coimisiún Eorpach leis an moladh freisin.
Tacaíonn an ECB le héarlais tí 20%
Dáta: 2014-11-21
Ach moladh go ndéanfaí athbhreithniú ar an dlí.
Soiléiriú de dhíth i gcás Lillis
Dáta: 2014-11-26
Ach ní mó ná sásta atá gach dream leis an moladh seo.
Moltaí morgáiste an Bhainc Cheannais ina gcnámh spairne
Dáta: 2014-12-08
Tá Bord Aer Lingus ag moladh do scairshealbhóirí an chuideachta a dhíol.
Gníomh an Rialtais faoin tairiscint ar Aer Lingus
Dáta: 2015-01-27
Mhaígh Aire Airgeadais na Gearmáine Wolfgang Schaeuble nach moladh réitigh substaintiúil é.
Iarratas na Gréige ar shíneadh diúltaithe ag an nGearmáin
Dáta: 2015-02-19
Meastar go nglacfaidh Coiste Feidhmeannais FIFA le pé moladh a déantar.
FIFA ag iarraidh Chorn an Domhain faoi Nollaig
Dáta: 2015-02-24
Bhí éiginnteacht ann trí bliana ó shin nuair a moladh don Rialtas é a dhúnadh.
Comóradh 100 bliain Stáisiún Garda Cósta Dhairbhre
Dáta: 2015-03-26
Deir an tOllamh Ó Giollagáin go bhfuil sé sásta leis an moladh seo.
EISIACH: Coimisiún Éigeandála don Ghaeltacht molta
Dáta: 2015-04-27
Vóta in aghaidh moladh Phríomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna a chaith baill an bhoird.
Vóta d'aonghuth in aghaidh Coláiste Chineál Eoghain a dhúnadh
Dáta: 2015-04-27
Tá Platini ag moladh do thoscairí vótáil i gcoinne Blatter i dtoghchán Uachtaránachta FIFA amárach.
Platini ag iarraidh ar Blatter éirí as FIFA
Dáta: 2015-05-28
Déanfaidh an Rialtas a mhachnamh ar an moladh i ndiaidh briseadh an tsamhraidh.
É molta go n-ardófaí an t-íosphá náisiúnta 50 cent
Dáta: 2015-07-21
Tá an IBOA ag moladh go nglacfaí leis an margadh.
Ardú pá 2% do fhostaithe AIB
Dáta: 2015-08-07
Déanfaidh an páirtí cinneadh faoin moladh ar an Satharn.
'Fágfaimíd Stormont' - arsa Nesbitt UUP
Dáta: 2015-08-26
Tá an Post ag moladh do chustaiméirí anois gan aon rud a chur sa phost inniu.
Ná cuir aon rud sa phost - An Post
Dáta: 2015-10-02
Tuigtear áfach nach bhfuiltear ag moladh uasmhéid cíosa.
Fógra níos faide b'fhéidir do thionóntaí
Dáta: 2015-11-03
Moladh é seo a bhí ag an Aire Comhshaoil Alan Kelly.
Fógra níos faide b'fhéidir do thionóntaí
Dáta: 2015-11-03
Tá an Roinn ag moladh do dhaoine gan taisteal chun na hÉigipte muna bhfuil géarghá leis.
Gach eitilt ón Rúis don Éigipt curtha ar athló
Dáta: 2015-11-06
Táthar ag moladh do dhaoine fanacht glan ó línte cumhachta a bheadh tite.
Tá an eagraíocht ag moladh go n-athrófaí an polasaí sin.
'Seandaoine in ospidéil gan chall'
Dáta: 2016-01-21
Tá 3 pháirtí eile ó thuaidh ag moladh don phobal fanacht san AE.
DUP ó thuaidh ag moladh go bhfágfaí an AE
Dáta: 2016-02-22
Ghlac an Rialtas leis an moladh faoin meitheal agus tá sé ina chuid den Straitéis.
Ganntanas smaointe faoin Straitéis
Dáta: 2014-10-09
Bíonn chuile dhuine ag moladh T.
‘Dallamullóg’ T.K. Whitaker
Dáta: 2014-11-12
Maith dhom led’ thoil an t-iontas a spreagfaidh an moladh seo ionat.
Éire chun cinn ar gach tír eile!
Dáta: 2014-11-22
Bheinnse ag moladh go gcuirfí leaganacha giorraithe de shaothair mar seo ar fáil seachas bunleaganacha.
Sáraistriúchán ar scéal seanchaite C.S. Lewis
Dáta: 2014-11-23
Idir an dá linn, léirigh Gael Linn a míshástacht faoin moladh.
Moladh “náireach” faoi leasú teanga – Ó Cuív
Dáta: 2014-12-09
Moladh nach mbeadh riachtanas ann teanga iasachta ag bheith ag iarrthóirí ach an oiread.
FnaG le “stocaireacht” a dhéanamh
Dáta: 2014-12-09
Tá an dá thír le moladh as an bhféinscrúdú, ach ní leor é.
Céasadh: céard é an chéad chéim eile?
Dáta: 2014-12-14
Táim ag moladh go gcuirfear chun reifrinn an bhliain seo chugainn é,” arsa an tAire Deenihan.
Aire an Diaspóra ar son vóta a thabhairt d’imircigh i dtoghcháin uachtaránachta
Dáta: 2014-12-16
Tá urlabhraí chumann canúna na Baváire féin amhrasach faoin moladh, mar a tuairiscíodh san Heimatzeitung.
Conspóid teanga sa Ghearmáin
Dáta: 2014-12-16
An nglacfar le moladh na nOllscoileanna a bhainfeadh an riachtanas Gaeilge ó iontráil ollscoile?
Mórscéalta na Gaeilge i 2015
Dáta: 2015-01-02
Léirigh an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh (SF) a mhíshástacht faoin moladh freisin.
Mórscéalta na Gaeilge i 2015
Dáta: 2015-01-02
Cé nach bhfuil anseo ach moladh, agus moladh a rinneadh cheana agus ar theip air cheana, b’fhiú súil a choinneáil ar an scéal seo mar gheall ar stádas an tascghrúpa seo.
Mórscéalta na Gaeilge i 2015
Dáta: 2015-01-02
Rinne an grúpa 33 moladh an mhí seo caite de réir a gcuid staidéir.
Líon na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge ó thuaidh dúbailte
Dáta: 2015-01-07
Tógann an moladh nua seo go leor den fhreagracht de ghuaillí an imreora.
Cúl le ciall?
Dáta: 2015-01-11
Níl moladh is fearr ann ná gur chóir Stiúrthóir Iomána a cheapadh gan mhoill.
Cúl le ciall?
Dáta: 2015-01-11
Moladh an scéim ceithre bliana déag ó shin chun airgead a choigilt agus seirbhísí a fheabhsú.
Londonderry nó Doire? Is iad íocóirí na rátaí a dhíolfaidh as an gcéapar sa deireadh
Dáta: 2015-01-20
Thuill Unforgiven moladh thar na bearta dó mar aon lena chéad duais Oscar.
LÉIRMHEAS: Eastwood ag feacadh glúine os comhair bhrat Mheiriceá
Dáta: 2015-01-21
Is leor a rá nach raibh ceachtar acu thar moladh beirte an deireadh seachtaine seo caite.
Moladh d’Uisce Éireann.
Géarchéim gan réiteach, agus moladh d’Uisce Éireann
Dáta: 2015-01-22
Bhreathnaigh sí orm go caithréimeach is d’fhan ar an moladh.
An tAcht um Shaoirse an Pháiste dá Thuairimí Féin (fo-alt ‘Níl Mé Ag Iarraidh’)…
Dáta: 2015-01-22
Moladh stuama é sin agus ach seans go mbeadh buaiteoir agat tar éis nócha nóiméad.
‘An chéad scór eile a bhuafaidh é seo, a leaideanna!’
Dáta: 2015-01-24
Ach mhíneodh múinteoir matamataice ar bith duit nach laghdódh moladh an Phápa daonra an domhain.
Réiteach ar athrú aeráide: níos mó daoine aeracha!
Dáta: 2015-01-24
Moladh é ag an am.
Chomh ‘tinn le pearóid’ de bheith ag éisteacht le Gaeilge a chodail amuigh ar TG4
Dáta: 2015-01-28
Moladh é mar gur duine de na heisceachtaí é.
Chomh ‘tinn le pearóid’ de bheith ag éisteacht le Gaeilge a chodail amuigh ar TG4
Dáta: 2015-01-28
Agus a bás á thuar ag dochtúirí, tá tarraingt anois ag ‘Moladh Modhúil’ Von Kleist uirthi.
Nietzsche, Keats, Feydeau, Woody Allen is John Cleese – feistithe in éadaí Vermeer
Dáta: 2015-02-09
Tá próiséas comhairliúcháin seolta ag an Aire Jim Wells faoin moladh.
Cáin faoi choim ar na boicht nó cabhair nach gceilfeadh éinne?
Dáta: 2015-02-21
Rún 21: Is é seo an moladh a rinne ‘Hurling 2020’ maidir leis an bpoc éirice.
Na rúin is tábhachtaí agus is suimiúla ó Chomhdháil Bhliantúil CLG 2015
Dáta: 2015-02-28
Tá an moladh lochtach sa mhéid is go bhfuil éiginnteacht san fhoclaíocht.
Imeartas focal agus diabhlaíocht
Dáta: 2015-03-02
Cuireadh an moladh sin san áireamh agus an Bille seo á dhréachtú.
Bille nua seolta ag Tóibín le haghaidh comharthaí bóthair
Dáta: 2015-03-12
Rinneadh moladh maidir leis na Gardaí i litir i 2009.
Iompar Shinn Féin cosúil le hiompar na hEaglaise Caitlicí?
Dáta: 2015-03-15
Tá aguisín, áfach, leis an gcinneadh an moladh faoin nGaeilge a mhaolú.
Moladh go gcuirfí deireadh leis an nGaeilge d’iontráil ollscoile fágtha ar lár sa cháipéis is déanaí ón IUA
Dáta: 2015-03-19
Moladh dá réir go gcuirfí Riail na Gaeilge i bhfeidhm sna coláistí go léir.
Idir láidreachtaí agus laigí ag baint leis na Coláistí Samhraidh, de réir taighde nua
Dáta: 2015-03-26
Is ón gCoinbhinsiún ar an mBunreacht a tháinig an moladh.
Aois íosta don Uachtaránacht – ceist gan tábhacht
Dáta: 2015-04-11
Moladh freisin go méadófaí an léarscáil idirghníomhach atá ar an suíomh.
Léarscáil Ghaeilge de Thuaisceart Éireann le teacht go luath ar logainm.ie
Dáta: 2015-04-14
Thuill an taispeántas sin moladh agus gradaim do Traynor.
Éachtaint ghléin ar dhochma an tsaoil in Glassland
Dáta: 2015-04-21
moladh tuillte ag an duine a d’aimsigh an friotal foirfe Gaeilge sin.
Comharthaí beochta na Gaeilge – ná bímis dall orthu
Dáta: 2015-04-22
Sin an tátal/moladh/conclúid atá agamsa.
LÉIRMHEAS TEILIFÍSE/RAIDIÓ: Níos mó iriseoirí Gaeilge i Londain inniu ná mar a bheidh de chainteoirí dúchais i gceann 20 bliain
Dáta: 2015-05-07
Níor mhiste dá chairde moladh dó gur fearr rith maith ná drochsheasamh.
Bás nó beatha don SDLP? Is fearr rith maith ná drochsheasamh dá gceannaire
Dáta: 2015-05-19
Ghlac an tAire leis an moladh sin.
McHugh ‘100% cinnte’ nach bhféadfadh aon choimhlint leasa a bheith ann maidir le Scéim na gCampaí Samhraidh
Dáta: 2015-05-28
Tá lánchead cainte sa Dáil slán ó amhras arís, agus tá moladh tuillte ag Catherine Murphy.
Ní cumhacht na Dála ach a mhalairt a léirigh ceisteanna Catherine Murphy
Dáta: 2015-06-04
34 moladh ar fad a rinne lucht an Chomhchoiste ina dtuarascáil.
Amhras faoi cén uair a fhoilseofar Bille na dTeangacha Oifigiúla 2014
Dáta: 2015-06-24
Ach tá an múinteoir sin le moladh as a ionracas, i dtaca le holc.
‘Tá mo fhoghraíocht chomh maith le do fhoghraíocht!’
Dáta: 2015-07-29
Moladh agus spreagadh.
FOCAL IS FUAIM: Sliocht as leabhar le Éilís Ní Dhuibhne – Hurlamaboc (Cois Life, 2006)
Dáta: 2015-08-24
Chonaiceamar ar an “Leader” an tseachtain seo caite moladh maith ag Domhnall Ó Corcraigh.
An Claiḋeaṁ Soluis cothrom an ama seo (4 Meán Fómhair 1915)
Dáta: 2015-09-04
Tá rialtas na tíre seo le moladh go pointe áirithe.
TUAIRISC Ó OILEÁN KOS: ‘Bhuaileas le hAnnie Moore a linne, cailín beag gleoite 5 bliana d’aois ón tSiria’
Dáta: 2015-09-11
Tá na haidhmeanna sin astu féin le moladh.
LÉIRMHEAS RAIDIÓ: Dhá chlár fhiúntacha a chuireann beocht i sceideal RnaG
Dáta: 2015-09-15
Glacadh le moladh an ghrúpa ‘tuit’ ar an bhfocal ‘Tweet’ cúpla bliain.
Feachtas sábhála na n-aiceann tosaithe sa Spáinn
Dáta: 2015-09-24
Ach tá moladh tuillte acu.
Seans nach bhfuil aon cheann des na hainmneacha seo cloiste agaibh cheana…
Dáta: 2015-10-03
Mí-ádh ar an nGearmáin agus moladh áirithe tuillte ag na hÉireannaigh.
Conas mar a glacadh le bua na hÉireann sa Ghearmáin? Tuairisc ó Bheirlín…
Dáta: 2015-10-09
Moladh imirt na hÉireann.
Conas mar a glacadh le bua na hÉireann sa Ghearmáin? Tuairisc ó Bheirlín…
Dáta: 2015-10-09
Lógó gaois.ie
gaois.ie