Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

31 toradh in 7 ndoiciméad

 1. #1396708

  I measc na gcúinsí is suntasaí is bunús le ráta SLG sa toghroinn seo tá: líon áirithe teaghlach i gcuid den cheantar a labhraíonnan Ghaeilge mar theanga bhaile; gréasáin Ghaeilge atá níos láidre i gcuid den cheantar; polasaithe éagsúla teanga á bhfeidhmiú i scoileanna an cheantair, dearcadh réamhghníomhach i gcuid de na forais phobail atá ag feidhmiú sa cheantar gur ceart díriú ar thacaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga SLG a bhaint amach mar spriocphobail.

 2. #1150695

  2007: Foilsítear an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ina bhfuil critéir shoiléire leagtha síos, bunaithe ar Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) agus ar thorthaí daonáirimh.

 3. #1150702

  2011: Cuirtear deireadh le Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG), a bhí á húsáid mar cheann de na critéir chun catagóiriú a dhéanamh ar na limistéir Ghaeltachta.

 4. #1793486

  Ní hamháin sin ach b’iad figiúirí ón SLG a bhí mar bhunús le ceann de na critéir a bhí molta sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta ar Úsáid na na Gaeilge sa nGaeltacht.

 5. #1800180

  Theastaigh uathu chomh maith go mbeadh ar a laghad 10% de na teaghlaigh le gasúir i dteideal an deontas iomlán faoi Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG).

 6. #1800196

  Teaghlach amháin a a fhuair an deontas faoi SLG 10 mbliain ó shin agus ní bhfuair aon teaghlach ó Bhaile an Chláir an deontas 15 bhliain ó shin.

 7. #1396685

  Mhaigh Eo6 de réir Chatagóirí an SCT agus sna léarscáileanna thíos faoi sin faightear léiriú comparáideachar fhaisnéis teanga an Daonáirimh (2002), ar dháileadh limistéarach na gCatagóirí A, B agus C agus ar dháileadh thorthaí Scéim Labhairt na Gaeilge(SLG) de chuid na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta don bhliain 2002/3 de réir bandaí céatadánacha.

 8. #1631397

  Ní haon eisceacht iad gaelscoileanna DEIS atá ag teacht leis an treocht seo in ainneoin go léiríonn scoileanna lán-Ghaeilge (SLG) go náisiúnta torthaí níos airde go suntasach i léamh an Bhéarla agus sa mhata i gcomparáid le bunscoileanna go náisiúnta.

 9. #1793480

  Le háit a dhéanamh don méid sin, tá deireadh curtha le Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG), scéim a thug aitheantas agus misneach do na páistí ar éirigh leo líofacht mhaith Ghaeilge a bhaint amach sa nGaeltacht.

 10. #1793485

  B’iad na figiúirí ó SLG an tomhas ba chruinne a bhí ar fáil, le monatóireacht a dhéanamh ar staid na Gaeilge sa nGaeltacht mar theanga teaghlaigh, mar theanga scoile agus mar theanga a bhí in úsáid in imeachtaí an phobail.

 11. #1800194

  Ní bhfuair ach teaghlach amháin i mBaile an Chláir an deontas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) anuraidh as thart ar 200 teaghlaigh le gasúir a bheadh i dteideal cur isteach ar an scéim.

 12. #1793477

  An Clár Tacaíochta Teaghlaigh: ========== Nuair a cuireadh deireadh le Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) anuraidh tugadh le tuiscint go raibh sé beartaithe cur chuige níos fearr a thionsnamh.

 13. #1396751

  Critéir Phleanála Teanga Limistéir Ghaeltachta Chatagóirí Bagus C Moltar gurb iad na cleachtais agus na spriocanna seo a leanas ba chóir don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a úsáid mar chritéir mheasúnaithe agus í ag déanamh breithiúnais ar fhiúntas agus ar éifeacht na bpleananna teanga a chuirtear faoina bráid mar bhunús d’éilimh na bpobal i gceantair Chatagóirí Bagus C ar aitheantas Gaeltachta i dtaca leis an straitéis nua stáit atá á mholadhsa SCT: I gcás Chatagóir B, 44% den daonra a bheith ina gcainteoirí laethúla Gaeilge de réir fhaisnéis an Daonáirimh agus 30% de na teaghlaigh a bhfuil leanaí acu i réimse aoise na scéime a bheith i dteideal dheontais SLG faoin scéimleasaithe.

 14. #1686595

  Murab ionann is na scéimeanna tithíochta Gaeltachta atá curtha ar fionraí, thug an Roinn le fios go neamhbhalbh go bhfuiltear tiomanta de deireadh a chur le Scéim Labhairt na Gaeilge: "*in the case of SLG, a clear signal that it will not continue*." Tá na foirmeacha do Scéim Labhairt na Gaeilge líonta agus seolta ag teaghlaigh ar fud na Gaeltachta le déanaí ach is léir, cuma cé mhéid de Thuarascáil An Bord Snip a chuirfear i bhfeidhm, gurb é seo an íocaíocht deiridh a bheas á fáil ag tuismitheoirí Gaeltachta faoin scéim seo as a gcuid leanaí a thógáil trí Ghaeilge.

 15. #1396666

  Mhaigh Eo a sonraíodh in Aguisín 3 de chuid Mheamram OGCC an 8 Meán Fómhair 1956 nár moladh don dréacht tosaigh d’OLG 1956(féach OAG 1956 thíos): Toghranna iomlána a luadh in Aguisín 3 den Mheamram Rialtais(8/9/1956) ach a cuireadh san áireamh i Sceideal an Orduithe(21/9/56): Toghranna ar cuireadh na bailte fearainn dá gcuid a luadh in Aguisín 3 iSceideal an Orduithe sa chaoi go raibh toghranna iomlána á n-áireamhsan Ordú: Toghranna ar cuireadh na codanna dá gcuid a luadh in Aguisín 3 sanáireamh i Sceideal an Orduithe mar pháirt-toghranna: Mínítear thíos an tátal anailísithe a baineadh as an scagadh ar an bhfianaise staitistiúil a rinneadh ar fhaisnéis teanga Dhaonáireamh 2002 agus ar fhaisnéis Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) i gCuid 2 den SCT.

 16. #1631600

  Giorrúcháin CNCM – An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta DEIS – Delivering Equality of Opportunity in Schools EAL – English as an Additional Language GFA/B/C/D – Grúpa Fócais A/B/C/D GAM – General Allocation Model MOS – Múinteoir Oideachas Speisialta NAIMS – Measúnachtaí Náisiúnta ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic i Scoileanna a bhíonn ag Teagasc trí Mheán na Gaeilge 2010 NEPS – An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais ROS – Roinn Oideachais agus Scileanna SLG – Scoileanna lán-Ghaeilge SSE – Stádas Socheacnamaíoch

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.