Gaois

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

domhan

10,000+ results in 5,632 documents

 1. #978281

  Cuimhníonn muidinne sa Sean-Domhan ar fhírinní a cheileann daoine sa Domhan Úr orthu féin.

  Ta muid ar an droichead uair amhain eile – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 2. #997585

  domhan na clódóireachta ag meath agus an domhan leictreonach tagtha ina áit.

  Leabhair i léig; na seanleabhair nach bhfuil spás ann dóibh a thuilleadh – Torlach Mac Con Midhe

 3. #1020936

  Domhan dromchlaí é dar leis, domhan trasnála, domhan atá ina pharabal ar dhomhan an iar-nua-aoiseachais ar shlí: domhan nach mbaineann fírinne le seanmóin ar bith ann.

  Domhan drithleach is gan aon mhíniú ar an drithle aige – Mícheál Ó Haodha

 4. #1778038

  Tá sé ag déanamh staidéair ar thús an domhain, ar éabhlóid an domhain.

 5. #827054

  Ná deirtear ‘domhan an Bhéarla’ coitianta chomh maith le ‘saol an Bhéarla’, chuala cách caint ar an domhan thoir agus ar an domhan thiar ach, má thagann sé chuige go gcaithfí Gaeilge a chur ar ‘This degree is highly regarded in the business world’ is cinnte nach mbeinn tógtha le ‘sa domhan gnó’ ach gur dheise liom ‘i ndomhan/saol an ghnó’ agus is dócha, le fírinne, go mb’fhearr ‘saol’ agus ‘domhan’ a sheachaint ar fad agus ‘i measc lucht gnó’ a rá.

 6. #1000763

  An treibh a fhágaint id dhiaidh agus dul amach ar an tseiscinn dhomhain.

  Callán caoin na cathrach – Alan Titley

 7. #1001541

  Lig mé osna dhomhain asam.

  Caoimhe from TnaG – Caoimhe Ní Laighin

 8. #1309559

  Ní leathnú é ar ár ndomhan féin, ach a mhalairt de dhomhan.

  An tOirthear Ársa agus an tSamhain – Cathal De Paor

 9. #1634181

  Tógaim anáil fhada dhomhain.

 10. #1706866

  Tugann sé léargas suimiúil spraíúil dúinn sa leabhar gleoite seo ar dhomhan iontach an haiku.

 11. #1746067

  Dar leis an teangeolaí Seapánach, Haruhiko Kindaichi, níl aon teanga ar dhomhan cosúil léi.

 12. #964373

  I ndomhan seo na saoirse tá rogha idir an rud seo agus an rud céanna.

  Is ait an mac... – Alan Titley

 13. #964374

  I ndomhan seo an bhráithreachais is é an bráthair an ríomhaire.

  Is ait an mac... – Alan Titley

 14. #964375

  I ndomhan seo an dul chun cinn ní féidir leis an gcearc siúl, ní áirím eitilt.

  Is ait an mac... – Alan Titley

 15. #989559

  Mealladh isteach i ndomhan dorcha na drámaíochta mé.

  Tá greim ag boscraí orm nach féidir liom scaoileadh – Louise Mccreesh

 16. #993254

  Strainséirí i ndomhan strainséartha is ea an uile dhuine againn, dar leis.

  Strainséirí i ndomhan strainséartha sinn – Gabriel Rosenstock

 17. #993563

  Agus i ndomhan an Idirlín, is é siamsaíocht an t-airgeadra.

  Aghaidh fidil Facebook agus bréagriocht ár saol – Gráinne Ní Aodha

 18. #1013189

  Níor cheadmhach dathanna; mhair muid i ndomhan aondathach na leabhar scoile; tuamaí téacsúla a bhí iontu.

  Dathanna! Gach aon chineal dathanna! – Gan údar

 19. #1020029

  Ach maireann an cainteoir Rómainise i ndomhan Gearmánach faoi mar a mhaireann an cainteoir Gaeilge i ndomhan Béarla.

  Ag ealu o phriosun an datheangachais – Pol O Muiri Eagarthoir Gaeilge

 20. #1025708

  Nach bhfuilimid go léir ag maireachtaint i ndomhan na slándála anois?

  Deich mbliana ina dhiaidh... – Marie Darmody

 21. #1027917

  Mairimid i ndomhan callánach.

  Comhcheilg in aghaidh an chiúnais é an t-ollchultúr – Gabriel Rosenstock

 22. #1034793

  (Ljerka Postek Jelaca) Tá haiku go diail ar fad chun sinn a thalmhú agus chun a mheabhrú dúinn is cuma cad atá ar siúl againn - nó cén comhrá atá ar siúl againn, linn féin nó le daoine eile - go bhfuil domhan mór amuigh ansin, domhan a bhí ann romhainn, domhan a bheidh ann inár ndiaidh, domhan a bhfuil síorathrú ag teacht air an t-am go léir, domhan ársa, domhan nua.

  Éagsúlacht an domhain – Gabriel Rosenstock

 23. #1036677

  Is a mhalairt atá an greann sárdhiúltach i ndomhan Chorca Dhorcha dona duairc doiléir.

  Aoir san Iarthar agus san Oirthear – Rachel Ní Fhionnáin

 24. #1059490

  Dheimhníodar dom go bhfuil mistéir éigin ag rith trí gach aon ní agus bheadh sé chomh maith agam a bheith i mo chodladh go sámh, nó marbh ar fad, mura mbraithfinn an mhistéir sin ó lá go lá agus í ag éirí níos mistéirí an t-am ar fad: Tá haiku go diail ar fad chun sinn a thalmhú, agus chun a mheabhrú dúinn is cuma cad atá ar siúl againn — nó cén comhrá atá ar siúl againn, linn féin nó le daoine eile — go bhfuil domhan mór amuigh ansin, domhan a bhí ann romhainn, domhan a bheidh ann inár ndiaidh, domhan a bhfuil síorathrú ag teacht air an t-am go léir, domhan ársa, domhan nua.

 25. #1677173

  Rinneadh domhan beag den domhan mór, agus ar ndóigh, tá an t-eitleán féin ar cheann de na huirlisí is mó a chrap an domhan ó tháinig ann dó.

 26. #1693992

  I ndomhan an Chumainn Lúthchleas Gael (CLG), bliain shásúil a bhí inti den chuid is mó.

 27. #1753021

  Bhain téamaí áirithe lena saothar ar nós tóir ar chosaint agus ar chothú i ndomhan scanrúil.

 28. #1776328

  Is cosúil go ndúirt sé féin nach raibh aon chairde aige i ndomhan na peile.

 29. #1806229

  “Ní Maorach mé ar snámh i ndomhan Eorpach – is Maorach mé i domhan Maorach.

 30. #757986

  Conclúid: athchuairt ar aisling Uí Rathaille. Mar a mhaíonn Ó Buachalla go háititheach (1996: 344ff; 2004: 30ff), ceann de na buanna is mó atá ag saothar an Rathailligh go gcruthaíonn sé ina chuid filíochta domhan dá chuid féin, domhan atá fréamhaithe in idé-eolaíocht an tSeaicibíteachais, an t-idéal meisiasach go bhfuil filleadh i ndán don rí dlisteanach a díbríodh thar sáile, domhan atá bunaithe ar mheon agus ar luachanna na huasaicme, domhan a dhéanann talamh slán den ghradam ba cheart a bheith ag an fhile agus den mheas is dual dá chuid filíochta.

 31. #1658872

  Is mar sin ag an seaman é, an domhan á ainmniú aige faoi mar ba é Ádhamh é agus é ag féachaint ar an domhan den chéad uair, nó Aimhirghin agus an domhan á ainmniú aige agus go deimhin domhan á chruthú aige dó féin agus dúinne go léir.

 32. #1719493

  Toisc go bhfuil ceithre eagraíocht éagsúla i bhfeighil na dornálaíochta gairmiúla – Comhchaidreamh Dornálaíochta an Domhain (WBA), Comhairle Dornálaíochta an Domhain (WBC), Fondúireacht Dornálaíochta an Domhain (WBF) agus Cumann Dornálaíochta an Domhain (WBO) – is ionann sin agus a rá go bhféadfadh ceathrar dornálaithe éagsúla a bheith ina gcuraidh ar domhan ag aon am amháin.

 33. #730937

  Suíonn sé filíocht INNTI sa gcointeanóid idir ‘éigse an traidisiúin agus nualitríocht na Gaeilge’ i gcomhthéacs na gluaiseachta ó dhomhan traidisiúnta chomhthionól fuinniúil fuinte Uí Chadhain nó local organic community Eliot chuig domhan (iar-)nua-aoiseach na linne seo maille le comhthéacs na dtuiscintí éagsúla ar fheidhm cheird an focail sa dá dhomhan nó sa dá mentalité sin.

 34. #1068305

  An pointe mór a bhaineann leis an gCríostaíocht ná ábhar neamhspleách don mbeatha spioradálta a lorg, ábhar dar le léargas an bhunaitheora a d’fhéadfaí a ardú, ní trí dhomhan a bhí lasmuigh d’anam an duine, ach trí dhomhan nua a nochtadh ina anam.

 35. #1627215

  Luann sé gur gá tuiscint dhomhain a bheith ag aon tráchtaire ar an tréimhse atá idir chamáin aige nó aici, agus cuireann sé ar shúile an léitheora go bhfuil an tuscint dhomhain sin aige féin: tá eolas leathan aige ar na díospóireachtaí teasaí faoi athscríobh na staire i dtreo dheireadh an chéid seo caite, gan trácht ar an ábhar teoirice agus ar na foinsí, idir Ghaeilge agus Bhéarla.

 36. #102958

  Bhí iontas uirthi go bhféadfadh an draíocht chéanna a bheith ag caifé eile; iontas go raibh an domhan níos mó ná a domhan féin, níos mó ná Gaillimh.

 37. #259733

  Ba é Frazier seaimpín trom-mheáchain an domhain ó 1970 go 1973.

 38. #259815

  Trí chriú Éireannach san iomaíocht inniu ag Craobhacha Seoltóireachta an Domhain i Perth na hAstráille

 39. #260246

  Sé Rory McIlroy an galfaire is fearr ar domhan, tar éis a bhua i Florida.

 40. #269384

  Anuraidh, tar éis Chorn an Domhain sa mBraisíl, a d'fhág sé slán leis an gcraoltóireacht.

 41. #283460

  Tá Makaronik suite sa bhliain 2084 agus an domhan faoi smacht ag ‘An Impire’.

 42. #283471

  “Tá mé ag iarraidh mé féin, mo chuid thaithí agus an domhan a iniúchadh dom féin.

 43. #284262

  “Is daoine sinn atá báite sa rud físiúil; mairimid i ndomhain fhísiúla ar leith agus ár gceol á sheimint againn.

 44. #288586

  Cloisimid an file agus é i mbun comhrá leis féin, é ag síorcheistiú bhrí na beatha agus fiúntas na filíochta mar léargas ar an domhan istigh, domhan an anama.

 45. #289465

  Ráithe ina dhiaidh sin ba í ab airde ar Ord Fiúntais an Domhain.

 46. #289558

  Dá mbeadh seans agat freastal ar aon ócáid spóirt ar domhan, cén ceann a roghnófá?

 47. #290562

  Lena cheart a thabhairt don saothar, cruthaítear domhan diostóipeach inchreidte ag an dtús, domhan ina bhfuil an cine daonna ag treabhadh leo ar éigean.

 48. #294700

  Ní rud éasca é na tagairtí seo a shuíomh go nádúrtha sa domhan comhaimseartha.

 49. #297025

  Tuigtear do Chicí ar deireadh gurb é an grá an bronntanas is fearr ar domhan.

 50. #297037

  Tuigtear do Chicí ar deireadh gurb é an grá an bronntanas is fearr ar domhan.

 51. #299577

  Agus is mó fós idir na laethanta sin agus domhan an fhaisin agus na stíle inniu.

 52. #301578

  Bíonn ‘domhain fhíorúla’ á gcruthú ag dearthóirí cluichí ríomhaireachta nach bhfaighfeá do lámh a leagan orthu.

 53. #316999

  Ní haon ionadh é, mar sin, go bhfuil an dearcadh forleathan, sa chuid sin den domhan atá fós ag forbairt, gur cleas atá san athrú aeráide chun athchóilíniú a dhéanamh ar an gcuid sin den domhan ar ar tugadh ‘an tríú domhan’ tráth.

 54. #334169

  Tháinig na teachtaireachtaí comhghairdeachais ar dalladh ó Ghaelphobal Twitter ó gach uile chearn den domhan.

 55. #359460

  Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht a gcuid earraí a chur ar fáil i ngach aon teanga ar domhan ar gach aon ghléas ar domhan.

 56. #606498

  Ach nuair a thimpealladar an domhan agus nuair a d’fhilleadar ón domhan thoir agus ón domhan theas ina dhiaidh sin bhí a dhá láimh chomh fada lena chéile, iad báite le hallas, a gcnámha ag cnagadh is ag gíoscán i gcoinne a chéile, altanna a gcnámh droma as alt, agus léasracha bolscóideacha uisciúla ar a gcuid bonnacha.

 57. #624375

  D’oscail a chuid oibre le Ó Mainnín doirse go leor do Tony Cardinale, agus rachadh sé ar aghaidh chun ionadaíocht a dhéanamh ar son Joey DeGrandis, a throid do chraobh an domhain, ar son José Rivera, a bhuaigh craobh an domhain faoi dhó, agus dhéanfadh sé bainistíocht ar John Ruiz, a bhuaigh craobh throm-mheáchain an domhain i 2001.

 58. #669675

  Tá mé i dtuilleamaí mo raidió gearrthoinne le nuacht an domhain a fháil.

 59. #669736

  Is cosúil nach bhfuil na línte idir chreidimh iontach teann sa chuid seo den domhan!

 60. #719590

  I ngach ceann acu tá dearcadh ar leith ar an domhan.

 61. #776327

  Cé go bhfuil Louis de Paor ag tagairt don scéalaíocht is ionann an ‘cur i gcéill’ mar sin i ndomhan na hinste cruthaithí agus an cur i gcéill i ndomhan na scríbhneoireachta cruthaithí i dtéarmaí an ealaíontóra: ‘Cur i gcéill sa dá chiall is ea an scéalaíocht sa mhéid is go gcuirtear “domhan” i gcéill in insint an scéil ach go bhfuil éitheach sna focail chomh maith ón uair nach féidir an domhan a thabhairt i láthair ná a athchruthú glan i bhfocail.’ (de Paor 1998:8-33).

 62. #788544

  Bhí mearbhall air: ní raibh an fharraige ach achar gearr ón áit a raibh sé ina sheasamh ach domhan eile ar fad a bhí anseo, domhan nár bhain leis.

 63. #829024

  Tús sraithe an leabhar seo, leabhar a ghlac leis an domhan feodach neamhpholaitiúil, domhan ná chloistear osna in aghaidh a shocrachta níos raidiciúla ná diúltú mná amháin curtsy a dhéanamh — níl Gaeilge ag de Bhaldraithe ar an bhfocal, an coincheap ró-allúrach dúinn is dócha — domhan Impireacht Shasana, a raibh an ghrian ag taitneamh ar chuid éigin de i gcónaí.

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.