Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

2,641 toradh in 1,555 doiciméad

 1. #293119

  Choinnigh sé greim daingean ar an méid a shaothraigh sé.

 2. #965263

  Tá sé deacair greim a choiméad ar na rudaí simplí sa saol.

  Fiantas na cathrach ildaite – Sarah Ni Dhubhain

 3. #965955

  Is tír sinn ná bhfuil greim na hEaglaise Caitlicí chomh láidir a thuilleadh.

  Poblacht na fola agus an bhróid – Sarah Ní Dhubháin

 4. #966645

  Rug seisean greim air.

  'Bhi seanbhean ann fado...' – Gabriel Rosenstock

 5. #966734

  Bhí greim daingean ag an dá láimh aici ar an dúrud málaí plaisteacha.

  Kino Chorcai abu go deo – Alan Desmond

 6. #970323

  nuair a scaoiltear greim.

  'Oir is fearr a bheith fairsing na a bheith cung' – Le Alan Titley

 7. #972204

  Bhí mámh mór acu - greim faighte acu ar dhá litir a mhill a gclú.

  Litir o Phrag – Le Liam O Muirthile

 8. #975728

  Chúlaigh greim an Stáit ar chruthú polasaí teanga.

  Ní mór R+D na teanga a fhorbairt láithreach – Caoilfhionn Nic Pháidín

 9. #978579

  Thug madadh confach faoi agus bhain greim as.

  Saol an pholaiteora i gconai - dom do vota – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 10. #983033

  Bíonn siad ag saothrú leo ó dhubh go dubh chun greim a chur ina mbéal.

  A bhfuil i ndán dúinn san am atá romhainn... – Gabriel Rosenstock

 11. #983864

  Ait liom i gcónaí mar a fhaigheann focal Gaeilge greim ar shamhlaíocht páistí thar cinn eile.

  Ruathar na scoile agus ceacht teanga – Pol O Muiri, Eagarthoir Gaeilge

 12. #987051

  Ach greim ort féin, agus fan go fóill, agus socraigh siar!

  Ní mór idir an díospóireacht inniu agus inné – Pomuiri

 13. #994395

  Rug Anthony Daly greim muiníl ar iomáint Bhaile Átha Cliath.

  Anthony agus Anthony eile – Máire Treasa Ní Cheallaigh

 14. #996657

  Choinnigh Árainn greim i bhfad níos fearr ar John Mitchels sa dara leath.

  Gliomach Gaelach – Máire Treasa Ní Cheallaigh

 15. #1005956

  Mar sin féin, tá eagla orm go bhfuil siad i ndiaidh greim a fháil orm.

  Cluichí corónach – Pól Ó Muirí

 16. #1006497

  Ní raibh sí le m’ionsaí agus greim a bhaint as mo mhuineál bocht féin.

  An vaimpír gan choinne sa chlapsholas – Pól Ó Muirí

 17. #1007164

  Is iad na rudaí beaga a fhaigheann greim ar do shamhlaíocht in amanna.

  Cuireann Hannah Montana aithne ar Jane Chonamara – Pól Ó Muirí

 18. #1010998

  Ach greim a fháil ar dheich faoin gcéad acu, ba shláintiúla i bhfad a cás.

  Tost milliun go leith Gaeilgeoir sa Stat – Pol O Muiri Eagarthoir Gaeilge

 19. #1017121

  Bhí boladh barbeque ag éirí ón ngairdín aníos ach bheireas greim ar mo pheann gorm.

  Beatha an scolaire – Rachel Ni Fhionnain

 20. #1017621

  Greim faighte ag foirgneoir ar phíosa eile talún fós.

  Ag meilt ama agus ag léirsiú – Seán Ó Riain

 21. #1018072

  Go bunúsach, fuair an tIRA amach nach bhféadfadh siad greim na Breataine a scaoileadh.

  Dumpáil na n-arm – Seán Ó Héalaí

 22. #1021501

  Fuair mo chluas greim ar a gcuid cainte, bíodh is nár thuig mé focal di.

  Éagumas sa Fhraincis agus gáire faoin ghnéas in Éirinn – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 23. #1038573

  Gné dhoiléir dhiamhair den saol is ea an áilleacht nach éasca greim ceart a fháil uirthi.

  Ealaíontóir cróga a thuig a cheird – Micheal O Haodha

 24. #1193550

  Rinne siad iarracht greim a fháil air ach theith sé arís.

 25. #1309507

  Ní gan chúis a rug Rupert Murdoch greim scrogaill ar na meáin mhóra san Anglaisféar.

  Moltar an tsúil eile a fheiceann rudaí as an úr – Alan Titley

 26. #1310594

  Ná bainimis greim rómhór as a bhfuil le hithe againn, ar eagla go dtachtfaí sinn.

  Naomh Bríd agus an idirbheartaíocht – Cathal De Paor

 27. #1311001

  greim docht sceadamáin ag ceann de na seacht bpeaca mharfacha orm.

  CLG – cumann na sách agus na seang – Colm Duffin

 28. #1311573

  Tá sí chomh haclaí céanna agus í ag piocadh greim gasta de leac na fuinneoige.

  Damhán alla ar an bhalla! Seachain! Seachain! Seachain! – Pól Ó Muirí

 29. #1312403

  Bhí greim an fhir bháite ag gob na glasóige air.

  An t-éan beag agus eachtra an uafáis – Pól Ó Muirí

 30. #1312701

  Daoine ag iarraidh greim a bhreith ar rud éigin is mó ná iad féin.

  Taisí agus taibhsí – Alan Titley

 31. #1313328

  Sábh, nó casúr, nó bior, nó madra allta le greim a bhaint asam?

  An chéad chéim – Alan Titley

 32. #1313624

  Is ait mar a fhaigheann greannán den tsórt sin greim ar shamhlaíocht duine óig.

  Neach santach an phopchultúir – Pól Ó Muirí

 33. #1513165

  Má bhí greim daingean ag peileadóirí Átha Cliath ar Chorn Mhig Uidhir le blianta beaga anuas, bhí greim níos doichte fós ag foirne mionúir Chiarraí ar Chorn Tom Markham.

 34. #1634226

  Beirim greim ar rud éigin, aon rud.

 35. #1634289

  Rug sí greim daingean ar mo rosta.

  Ráig

 36. #1637228

  Go tobann bheir rud inteacht greim daingean ar an eitleog bheag.

 37. #1637230

  Bhí Cit Úna ag coinneáilt greim uirthi agus í ina seasamh ar a binn mhantach.

 38. #1663906

  Rug sí greim láimhe orm go sceitimíneach agus d’fháisc lena a brollach í go láidir.

 39. #1678757

  Sea, baineann siad greim amach as rudaí!

 40. #1679641

  Anois, a Bhaloir, faigh greim ort féin; níl ann ach cluiche.

 41. #1687714

  Bheir mé greim cúil uirthi agus chaith mé an blaincéad di.

 42. #1709448

  Ach faigheann an áit greim ar do chroí agus ní féidir scaoileadh léi.

 43. #1709629

  Sin an cineál áite atá ann – faigheann sé greim ar dhaoine.

 44. #1711693

  Fiafraigh de nó di ar mhaith leo greim le n-ithe.

 45. #1717539

  Níl éirithe leis an sacar proifisiúnta greim a fháil ar shamhlaíocht Mheiriceá Thuaidh.

 46. #1720967

  Níor thúisce greim agam ar hanla an dorais tosaigh nó gur osclaíodh doras na cistine.

 47. #1721010

  Tháinig racht casachta air, greim aige ar a thaobhanna, sianaíl ina anáil.

 48. #1721401

  Ní íocaim cáin ar bhó ná ar chráin is tá greim le cur i mo bhéal.

 49. #1722993

  Ag coinneáil greim an fhir bháite ar a gcumhacht a bhí siad.

 50. #1728535

  Ní íocaim cáin ar bhó ná ar chráin is tá greim le cur i mo bhéal.

 51. #1733711

  Is cluiche é a fhaigheann greim ar shamhlaíocht na ngasúr ó aois an-óg.

 52. #1734612

  Fuair Crazy Horse greim ar a shamhlaíocht agus chinn sé ar dhul go Meiriceá.

 53. #1740316

  AÓF: Céard a thaitníonn leat in amhrán nó céard a fhaigheann greim ort?

 54. #1752660

  Dúirt bean amháin gur bhain German Shepherd greim aisti nuair a bhí sí óg.

 55. #1754725

  Rugaim greim ar mo théiptaifeadán póca - canaim an fonn isteach ann.

 56. #1778224

  Bheir Bob greim air sin, agus d’úsáid sé sleachta fada as ar an bhfuaimrian – meafar is dócha chun síocóis Cathryn agus a greim shleamhain ar an réaltacht a thochailt.

 57. #1778421

  Nach bhfuair cultúr na Stát Aontaithe greim ar an domhan trí na cineálacha éagsúla popcheoil?

 58. #1780741

  Glactar leis go coitianta sna meáin nach bhfuil greim ródhaingean aige ar an mBéarla.

 59. #1782158

  ‘Bhí bia ann ach ní íosfadh sí greim.

 60. #1782442

  ‘Bhí bia ann ach ní íosfadh sí greim.

 61. #1784902

  Nuair a fhaigheann siad greim ort téann siad i bhfostú ionat.

 62. #1784968

  Ach is baolach nach mbainfidh Ganesh greim a leasa as Úll Mór na bhféidearthachtaí go brách.

 63. #1785836

  An bhfuil greim bia le fáil anseo?

 64. #1786231

  Chuir Kenato a lámh siar agus rug greim ar uirlis cheoil traidisiúnta an Ainu.

 65. #1792681

  Sracfhéachaint ón Síneach agus rug sé greim an díoltais ar mhála eile.

 66. #1796915

  "Gabh thusa isteach san fholcadán agus dhéanfaidh mise greim bidh.

 67. #1796946

  Bheir Hannah greim ar a cóta mór agus síos an staighre léi.

 68. #1797434

  Shuigh sí fúithi tamall nuair a bhí sin déanta aici agus chaith sí greim bí.

 69. #1798270

  Bhain sé greim as ceann acu.

 70. #1798416

  "Shílfeá nach bhfuair tú greim i mbliana," arsa Sinéad.

 71. #1799077

  Nuair a bhí an tríú greim ite, tháinig an chéad bhealú faoin teanga.

 72. #1805927

  Bhí greim aige ar an roth stiúrtha ach ní raibh sé ag tiomáint.

  Vortex

 73. #819473

  D’éirigh sé ina sheasamh, anonn leis a fhad le Hiúdaí Beag, shín sé a dhá lámh amach roimhe chun greim sceadamáin a fháil air ach, má bhí Hiúdaí Beag leisciúil bhí Hiúdaí Beag láidir, agus fuair sé greim cúl muineáil ar an ógánach ligthe gasta sula bhfuair an boc sin seans anáil a tharraingt.

 74. #1068909

  Faightear greim ar an léitheoir sa chéad abairt sin, agus ní bhogtar an greim sin den léitheoir go dtí deireadh an scéil, mar tá fuinneamh, beocht, gluaiseacht agus anamúlacht in insint an scéil tríd síos.

 75. #1299283

  Ba í an Ghaeilge a bhí thíos leis nuair nár éirigh leis an bProtastúnachas greim a fháil ar na Gaeil sa 17ú haois, mar a fuair sé greim ar an ngnáthdhuine sa Bhreatain Bheag agus in Albain, ag am a raibh an Gaelachas láidir agus sláintiúil.

 76. #1316663

  ‘A, Mham,’ ar sí, ‘tarraing tú féin in airde nuair a tharraingímse, ceart go leor?’ ‘Ceart go leor, a stór.’ ‘A Mham!’ Tá foighne Jules ag teip uirthi: ‘Beir greim!’ ‘Beir greim?’ arsa Máire.

 77. #1623485

  Ní hamháin go bhfuil greim aige ar chuid mhaith mhór de litríocht na Gaeilge le cúpla céad bliain anuas, ach tá greim aige chomh maith céanna aige ar an litríocht léirmhínitheach agus ar an scoláireacht chomhaimseartha mórthimpeall ar an ábhar sin.

 78. #1725016

  Is é atá againn in oidhreacht na dtaifeadtaí agus na leathanach de chur síos ar na faisnéiseoirí a théann leo, a d’fhág tionscnamh Doegen ina dhiaidh agus atá curtha inár láthair ar shlí chomh soiléir sin ag Róise, ná grianghraf, grianghraf a glacadh ag am faoi leith i saol na hÉireann ina dtairgíonn daoine a choinnigh greim – in amanna greim an fhir bháite – ar ar mhair dá gcultúr béil, samplaí de na gnéithe a ba luachmhaire leo féin: seanscéalta agus amhráin, agus, lena chois sin uaireanta, eachtraí as a saol féin.

 79. #1735136

  Dála an scéil, cad é an dóigh a mbeadh a fhios ag an Uasal Clinton nach bhfuil le déanamh ag muintir na hÉireann ach greim a fháil ar a gcuid mójónna seachas greim a fháil ar steamar céille leis na cosa a thabhairt slán as an fhaopach inar fhág a chuid dírialaithe seisean sinn?

 80. #127032

  Dá gcoimeádfadh sé greim ar an stiúir fad a bhí sé ag déanamh ar an holt, scaoileadh léi ag an neomat deireanach, breith ar an rópa, an rópa a chaitheamh ar

 81. #174706

  Ó am go chéile tagann mná chomh fada leis an láthair dumpála, mála bruscair i lámh amháin agus greim acu ar a srón leis an lámh eile.

 82. #183325

  Tá mo chosa nochta ar an tuairteoir agam agus tá greim lámh agam ar fhráma na fuinneoige is faide siar, agus í ar oscailt.

 83. #183514

  Sibhse a oibríonn ó dhubh go dubh le greim a chur inár mbéal, sibhse a bhíonn ullamh chun an chlann a chosaint de lá is d’oíche – inniu bhur lá mór.

 84. #183896

  Bheadh sé ar an taobh thall, in Salvador, ag a sé; luath go leor le greim bricfeasta a fháil roimh an gcéad léacht.

 85. #266498

  Deir na meáin chumarsáide san áit gur dhúirt póilín nár theastaigh ón bhfear i gceist go ngabhfaí é agus go ndearna sé iarracht greim a fháil ar ghuna duine de na póilíní.

 86. #281904

  Faoi aos óg na linne seo anois a dúirt sé greim cheannasach a fháil agus samhail nua na hÉireann a chruthú.

 87. #285999

  Ba ansin a shocraigh grúpa de shliocht na hÉireann i bPortland – de bhunadh Chonamara a bhformhór – go bhféachfaí le greim a choinneáil ar an bhfoirgneamh agus ionad oidhreachta a dhéanamh de.

 88. #286900

  In Pride agus Pits an Perverts, tá greim an fhir bháite ar an ghreann, dhá ghrúpa a bhíodh (atá) faoi ionsaí ach a sheasann an fód go diongbháilte agus le dea-ghiúmar.

 89. #287071

  Cé gur léirigh móramh na vótóirí inné go bhfuil siad breá sásta le greim na heite clé ar pholaitíocht na tíre, bhí casadh ar dheis ag teastáil ó na scórtha milliún eile.

 90. #288545

  D’éirigh leis casadh timpeall agus greim láimhe a bhreith ar an té a bhí á ionsaí d’fhonn iarracht a dhéanamh stop a chur leis na buillí, a dúradh.

 91. #290446

  Tá éirithe leis an saothar seo greim a fháil ar scioból samhlaíochta an lucht féachana ar shlí nár tharla ó cuireadh piléar in J.R..

 92. #291643

  Ní gaisce mór grád A1 a bhaint amach sa nGaeilge nuair is fearr an greim atá ag an déagóir ar an teanga ná an té atá ag cur scrúdú cainte air.

 93. #294423

  Ar ndóigh, dá mbeadh greim docht daingean ag Joan Burton agus a páirtí ar an IMF agus iad ag déileáil leo i 2010, ní bheadh coláiste na nGardaí dúnta in aon chor.

 94. #295128

  Samhlaigh leanaí le heitiltí luatha, oícheanta déanacha, uaireanta sa charr, tástálacha fuaime; greim bia tapa, ostáin éagsúla, aistriú éadaí, bualadh le lucht féachana agus ceolchoirmeacha móra.

 95. #298756

  Níl a fhios agam fós cé acu foireann a mbeidh greim láimhe acu ar Chorn Mhic Cárthaigh sa bhfómhar ach ní dóigh liom go mbeidh Contae an Chláir i bhfad uaidh.

 96. #303305

  Níl ach greim lag fós againn ar an oideachas agus ní bheidh againn ach oideachas leathchaoch go mbí na scoileanna Gaelacha bun agus barr.

 97. #304612

  Faoi mar is dual don auteur, tá greim daingean aige ar chúraimí uile na ceárta: peann an scríbhneora, ceamra an stiúrthóra agus sparán an léiritheora.

 98. #313308

  Tá rianta uaidh á gcasadh agam gan stad ná staonadh ó fuarthas greim air is tá an port allúrach seo i measc na mbuaicphointí air.

 99. #313809

  Faoi cheannas ollamh óg deisbhéalach as Maidrid, Pablo Iglesias, fuaireadar greim thar oíche ar ualach mór Spáinneach a bhí bréan bailithe de pholasaithe déine rialtas Mariano Rajoy agus an Partido Popular (PP).

 100. #314676

  Níl fhios agamsa cé acu ba thábhachtaí, ach bhí páirt lárnach acu a chinntiú gurb iad na Gaeil a fuair greim don dara bliain as a chéile ar Chorn na Sé Náisiún.

 101. #315063

  Ach an féidir a rá gurb é an t-imreoir is fearr a rug greim ar bhata fuinseoige riamh?

 102. #315935

  Bhí sé de phribhléid agam greim a fháil ar a halbam úr Captain Of None sarar eisíodh é agus braithim go bhfuil éacht mór déanta aici.

 103. #333840

  Ar ndóigh, deirtear linn go raibh ‘Greim Gasta’ taobh le ‘Bróga Snasta’ i nGaeltacht Thír Chonaill tráth den saol, ach sin scéal eile.

 104. #342764

  Má tá tú a dhul le haghaidh ‘feed’ roimh Tigh Taaffe, triáilfidh tú an bhialann Iodálach nua sin, ach déanta na fírinne b’fhearr leat greim a fháil sa GBC.

 105. #374701

  D’éirigh le Vicki agus Peter greim a fháil ar íomhánna ó chartlann Rick Prelinger agus tá colláis déanta acu atá dílis do rithimí an phíosa cheoil.

 106. #382597

  D’iarr sé ar Gilmore, mar shampla, dá mbeadh greim ar a aiféala aige an mbeadh ‘Frankfurt’ luaite in aon chor aige sa toghchán deireanach.

 107. #383077

  D’iarr sé ar Gilmore, mar shampla, dá mbeadh greim ar a aiféala aige an mbeadh ‘Frankfurt’ luaite in aon chor aige sa toghchán deireanach.

 108. #514064

  Tá endzone ag gach foireann – cosúil le peil Mheireánach – agus chun pointe a fháil caithfidh duine ón bhfoireann greim a fháil ar an diosca taobh istigh den endzone.

 109. #664747

  Tá gá le córas éigin a chuirfidh ar chumas scríbhneoirí nach bhfuil teacht acu ar leabharlann ollscoile, ná ar leabhar­lann an Daingin, greim a fháil ar scríbhinní a sinsir.

 110. #670047

  Seans go ndeachaigh sé thar fóir, mar ba dhual don Tuamach nuair a bhí greim aige ar smaoineamh nua simplí.

 111. #715848

  Stopamar tamall ag Ramona, le greim lóin a chaitheamh ansin, nó ní raibh deifir dá laghad orainn, ach muid amuigh ansin, le lá faoin dtor a chaitheamh sa dúiche álainn sin.

 112. #739289

  Mar sin féin, mheallfadh an clúdach dea-dheartha roinnt léitheoirí drogallacha, b’fhéidir, agus beireann cuma agus crot Asarlaíocht, Gorta agus Teamplóirí greim ar shúil is ar shamhlaíocht an léitheora láithreach.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.